Xác định cơ cấu ký sinh trùng sốt rét trong máu người và phân biệt tái phát, tái nhiễm bằng kỹ thuật phản ứng tổng hợp chuỗi polymerase (PCR) tại tỉnh gia lai

xác định cấu vốn tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Thương mại truyền hình.doc

xác định cơ cấu vốn tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Thương mại truyền hình.doc
... ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn trung tâm thơng mại truyền hình 19 1.4 Tác động cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn 1.4.1 Hiệu sử dụng vốn cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn Hiệu sử dụng vốn tiêu ... 1.4 ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn 17 Phân tích ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn trung tâm thơng mại truyền hình 1.4.1 Hiệu sử dụng vốn cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn 17 1.4.2 ... dụng vốn việc xác định cấu vốn hợp lý mang lại hiệu sử dụng vốn cao điều kiện rủi ro cho phép cần thiết Chơng II PHÂN TíCH ảNH HƯởNG CƠ CấU VốN ĐếN HIệU Sử DụNG VốN TạI TRUNG TÂM THƯƠNG MạI TRUYềN...
 • 77
 • 993
 • 9

Tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét, thực trạng màn sử dụng màn ở cộng đồng dân xã ea lốp, huyện ea soup tỉnh dak lak năm 2011

Tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét, thực trạng màn và sử dụng màn ở cộng đồng dân xã ea lốp, huyện ea soup tỉnh dak lak năm 2011
... trạng sử dụng cộng đồng dân Ea Lốp, huyện Ea Soup tỉnh Dak Lak năm 2011 cấn thiết nhằm mục tiêu sau: Người dân dân Ia Lốp Xác định tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét cộng đồng dân sống ... Ea Lốp, huyện Ea Soup, tỉnh Dak Lak năm 2011 Đánh giá thực trạng sử dụng người dân phòng chống sốt rét ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Địa điểm nghiên cứu Ea Lốp, huyện Ea Soup, tỉnh ... 6,15% Tỷ lệ nhiễm KSTSR điều tra cộng đồng dân cao nhiều so với tỷ lệ nhiễm chung khu vực MT-TN 1,14% (năm 2010) 0,90% (năm 2011) cộng đồng dân sống cố định vùng sốt rét lưu hành(5) Tỷ lệ nhiễm...
 • 7
 • 226
 • 0

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma
... "Xác định lƣợng vết số kim loại nặng mẫu hải sản vùng biển Đông bắc Việt Nam phƣơng pháp khối phổ cao tần cảm ứng Plasma " với mục tiêu cụ thể sau : Nghiên cứu tối ƣu hóa điều kiện phân tích kim ... điều kiện phân tích kim loại hải sản; Xây dựng quy trình phân tích định lƣợng kim loại nặng phƣơng pháp ICP-MS; Xác định kim loại nặng hải sản theo tập quán sống sinh vật biển đối tƣợng nghiên ... thuộc công suất cao tần 35 Hình 3.3 Đƣờng chuẩn định lƣợng nguyên tố kim loại nặng 39 Hình 3.4 Sơ đồ xác định kim loại nặng hải sản 47 Hình 3.5 Biểu đồ biểu diễn hàm lƣợng kim loại nặng 54 Hình...
 • 88
 • 252
 • 2

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma

Xác định lượng vết một số kim loại nặng trong mẫu hải sản vùng biển đông bắc việt nam bằng phương pháp khối phổ cao tần cảm ứng plasma
... Ngô Quang Huy XÁC ĐỊNH LƢỢNG VẾT MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG MẪU HẢI SẢN VÙNG BIỂN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM BẰNG PHƢƠNG PHÁP KHỐI PHỔ CAO TẦN CẢM ỨNG PLASMA Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 ... "Xác định lƣợng vết số kim loại nặng mẫu hải sản vùng biển Đông bắc Việt Nam phƣơng pháp khối phổ cao tần cảm ứng Plasma " với mục tiêu cụ thể sau : Nghiên cứu tối ƣu hóa điều kiện phân tích kim ... điều kiện phân tích kim loại hải sản; Xây dựng quy trình phân tích định lƣợng kim loại nặng phƣơng pháp ICP-MS; Xác định kim loại nặng hải sản theo tập quán sống sinh vật biển đối tƣợng nghiên...
 • 21
 • 52
 • 0

KỸ THUẬT PCR XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI SINH TRÙNG SỐT RÉT docx

KỸ THUẬT PCR XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI KÝ SINH TRÙNG SỐT RÉT docx
... vùng sốt rét lưu hành nặng khả thi tình hình sốt rét nay(5,7,8) Mục tiêu - Xác định thành phần loài tỷ lệ nhiễm phối hợp KSTSR xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước kỹ thuật PCR - ... nhiều loài, loài trội hẳn số lượng mà kính hiển vi phát hay phân biệt đầy đủ xác( 1,6) Trong chương trình sàng lọc KST SR để điều trị tiệt căn, ứng dụng kỹ thuật PCR để xác định thành phần cấu ... Theo nghiên cứu “Áp dụng kỹ thuật SHPT để nghiên cứu thành phần cấu loài KSTSR tỉnh Quảng Bình 2004-2005” Lê Đức Đào cộng cho thấy so với kỹ thuật nhuộm Giem sa, kỹ thuật PCR phát tỷ lệ nhiễm phối...
 • 14
 • 399
 • 2

Phương pháp xác định cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Trung tâm Thương Mại truyền hình

Phương pháp xác định cơ cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Trung tâm Thương Mại truyền hình
... kinh doanh 16 1.4 ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn. 17 1.4.1 Hiệu sử dụng vốn cần thiết nâng cao hiệu sử dụng vốn 17 Phân tích ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trung tâm Thơng ... chung cấu vốn kinh doanh đến hiệu sử dụng vốn Trung tâm ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn Trung tâm năm 1999-2000 đợc tổng hợp bảng sau: Bảng 2.8 Tổng hợp ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn ... thu nhập doanh nghiệp Vì vậy, việc sử dụng vốn vay hợp góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.3 cấu vốn kinh doanh 1.3.1 Thực chất cấu vốn kinh doanh cấu vốn khái niệm doanh nghiệp...
 • 77
 • 384
 • 0

Tài liệu Đặc Điểm dịch tễ Học Tình trạng người mang sinh trùng sốt rét lạnh tại một xã vùng sâu vùng xa sốt rét lưu hành nặng docx

Tài liệu Đặc Điểm dịch tễ Học Tình trạng người mang ký sinh trùng sốt rét lạnh tại một xã vùng sâu vùng xa có sốt rét lưu hành nặng docx
... Sốt rét - KST CT.TƯ, Tr.22-27 Vũ Thị Phan (1996) Miễn dịch sốt rét Việt Nam, Dịch tễ học bệnh sốt rét phòng chống sốt rét Việt Nam Nhà xuất Y học, Hà Nội Lục Văn Tuyên (1997), Tình hình sốt rét ... Asymtomatic Malaria): Một ngời sốt tiền sử sốt gần xét nghiệm sinh trùng sốt rét dơng tính [8] Các số nghiên cứu: tỷ lệ mắc KSTSR, tỷ lệ ngời mang KST lạnh, tỷ lệ miễn dịch sốt rét (IFA+), tỷ ... cứu khoa học 19962000 Viện Sốt rét - sinh trùng - Côn trùng Trung ơng Bộ Y tế Nhà xuất Y học 2001 Viện SR - KST -CT TƯ (1998): Định nghĩa ca bệnh sốt rét chuẩn số dịch tễ học thực hành Hội...
 • 6
 • 484
 • 5

phương pháp xác định cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại trung tâm thương mại truyền hình

phương pháp xác định cơ cấu vốn hợp lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại trung tâm thương mại truyền hình
... hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trung tâm Thơng mại truyền hình 45 CHƠNG III Phơng PHáP XÂY DựNG CƠ CấU Vốn hợp nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh TRUNG TÂM THƯƠNG MạI TRUYềN HìNH ... nhiên hiệu sử dụng vốn cha cao 2.4 Phân tích ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trung tâm 2.4.1 Phân tích ảnh hởng chung cấu vốn kinh doanh đến hiệu sử dụng vốn Trung tâm ảnh hởng cấu ... hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn Phân tích ảnh hởng cấu vốn đến hiệu sử dụng vốn kinh doanh Trung tâm Thơng mại truyền hình Trung tâm 34 2.3.1 Sự biến động cấu vốn theo nguồn vốn Trung tâm 34...
 • 64
 • 259
 • 0

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm sinh trùng sốt rét một số yếu tố nguy ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010

nghiên cứu tỷ lệ nhiễm ký sinh trùng sốt rét và một số yếu tố nguy cơ ở nhóm dân di cư tự do tại xã cư k’bang, huyện ea súp, tỉnh đắk lắk - năm 2010
... GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUY N NAY NGUY N NGHIÊN C U T L NHI M KÝ SINH TRÙNG S T RÉT VÀ M T S Y U T NGUY CƠ NHÓM DÂN DI CƯ T DO T I XÃ CƯ K’BANG, HUY N EA SÚP, T NH K L K - NĂM 2010 Chuyên ... ng SR nhóm dân di t t ó xu t nh ng bi n pháp phòng ch ng SR hi u qu th c hi n tài: Nghiên c u t l nhi m sinh trùng s t rét m t s y u t nguy nhóm dân di t t i K’Bang, huy n Ea Suop, ... Suop, t nh k L k, năm 2010 ” v i m c tiêu sau: Xác nh t l nhi m sinh trùng SR K’ Bang huy n Ea Suop t nh Xác nhóm dân di t t i k L k nh m t s y u t nguy m c b nh SR nhóm dân 3 Chương...
 • 92
 • 433
 • 0

Báo cáo y học: "ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM SINH TRÙNG SỐT RÉT Ở CÁC ĐIỂM KÍNH HIỂN VI SỞ " ppsx

Báo cáo y học:
... chủ y u điểm kính hiển vi trạm y tế xã thuộc huyện A Lưới Số điểm kính hiển vi có khả l y nhuộm lam máu giọt mỏng 27,78% (10/36), chủ y u điểm kính hiển vi bệnh vi n Điểm kính hiển vi trạm y tế ... điểm kính hiển vi - Các điểm kính hiển vi tỉnh Thừa Thiên Huế x y dựng phát triển vùng SR lưu hành chiếm 45,39% (69/152) số xã, phường, thị trấn toàn tỉnh 92% (69/75) số điểm kính hiển vi tuyến ... lam máu xét nghiệm lên tuyến tỉnh để kiểm tra kỹ thuật trả lời kết quả, sở tuyến đánh giá chất lượng kỹ thuật xét nghiệm tuyến để x y dựng kế hoạch tập huấn nâng cao, đào tạo lại chuyên môn nghiệp...
 • 7
 • 562
 • 0

Báo cáo y học: "NHIễM SINH TRÙNG SốT RéT THựC TRạNG Sử DụNG THUốC SốT RéT Tự điều TRị CủA NG-ờI DÂN NGủ RẫY TạI VĩNH THạNH, TỉNH BìNH đỊNH" pps

Báo cáo y học:
... 168 70,00 Ngi dõn i ng ry n nhn thuc y t thụn bn chim 70%, cao hn so vi n trm y t xó (30%) * T l ngi dõn cú st/nghi SR i ng ry v s dng thuc: Bng 6: Sử dụng thuốc ngy ngy ngy thuc Ung thuc nghi ... b y t cú th cp cỏc loi thuc khỏc Tuy nhiờn, arterakin l loi thuc dựng ngn ngy (3 ngy), hiu qu cao nờn cỏn b y t thng chn Ngi dõn i ng ry n nhn thuc y t thụn bn chim 70%, cao hn so vi n trm y ... trng hp ny cỏn b y t xó hoc y t thụn bn cp liu thuc st rột Tuy nhiờn, mi ni cp mt loi thuc, sau tr v ớt ngi dõn n bỏo cỏo li cú s dng thuc hay khụng Ti im iu tra ny, t l ngi dõn i rng ng ry n nhn...
 • 6
 • 244
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định cơ cấu ký sinh trùng sốt rét tại xã thanh huyện hướng hòa tỉnh quảng trị bằng kỹ thuật pcrxac dinh yeu cau ky thuat thiet bixac dinh yeu cau ky thuat cua thiet bicấu tạo của ký sinh trùng sốt rétcấu tạo ký sinh trùng sốt rétxác định cơ cấu cây trồng và xây dựng quy trình hướng dẫn kỹ thuật trồng cho một số loài cây chủ yéu phục vụ chương trình 327nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật góp phần xác định cơ cấu cây trồng hợp lý trên vùng đất phèn tại chủ chí bạc liêutủ xác định nhu cầu oxy sinh hoá bodviện ký sinh trùng sốt rétviện ký sinh trùng sốt rét quy nhơnviện ký sinh trùng sốt rét tphcmký sinh trùng sốt rét plasmodium falciparumký sinh trùng sốt rét ở việt namký sinh trùng sốt rét kháng thuốcký sinh trùng sốt rét là gìchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học