AFR brief 4 july 11 1

ĐÊ KT 1 tiet chương 4 ĐS 11 (NC)

ĐÊ KT 1 tiet chương 4 ĐS 11 (NC)
... Môn Đại số 11 (NC) (Chương giới hạn – hs liên tục) Trắc nghiệm: Trong phương án trả lời câu hỏi sau Hãy chọn phương án Câu 1: A B.- x − x−2 lim bằng: x → 2+ x − B C -1 D 2 Câu 2: A C 1/ 2 D Câu ... Môn Đại số 11 (NC) (Chương giới hạn – hs liên tục) Trắc nghiệm: Trong phương án trả lời câu hỏi sau Hãy chọn phương án x2 − x − lim Câu 1: bằng: x → 2+ x − A B C 1/ 2 D Câu 2: A B C D A -1 B C D ... tục R A f(x) = x4 + 2x3 + 4x2 +x - = B f(x) = 2sinx + cosx  x2 −  x ≠ − C f ( x) =  x + 2 Khi x = −  D -1  x−  x ≠ D f ( x) =  x − 2 Khi x =  Câu 9: Cho phương trình x4 + ax3 + bx2 +cx...
 • 6
 • 1,023
 • 22

kiem tra 1 tiet lan 4 lop 11 co ban

kiem tra 1 tiet lan 4 lop 11 co ban
... mol nC6H2Br3OH = 0 ,12 (0,25 đểm) mC6H5OH = 0 ,12 * 94 = 11 ,28gam mC2H5OH = 0 ,48 * 46 = 22,08 %mC6H5OH = 33,8% %mC2H5OH = 66,2% (0,25 đểm) (0,25 đểm) (0,25 đểm) (0,25 đểm) D 10 C 11 B (0,25 đểm) (0,25 ... (0,25 đểm) 12 A 13 A 14 C 15 C 16 D Ma trận: MẠCH KIẾN THỨC Benzen và đồng đẳng 2.Hiđrocacbon thơm khác Nguồn HC thiên nhiên 4. Hệ thống về Hiđrocacbon Dẫn xuất halogen… 6.Ancol TRẮC ... 0,25 đ 0,25 đ TỰ LUẬN Thông hiểu 2đ 2,5 đ 0,25 đ 0,75 đ 0,5 đ 1, 25 đ 0,5 đ 0,75 1 1, 75 đ 1, 25 đ 2đ 1, 25 đ 2đ 2,75 đ 1, 25 đ 10 đểm ...
 • 3
 • 526
 • 10

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 1:GREETINGS A1- 4 ( P10-11) pps

Giáo án Anh văn lớp 6 : Tên bài dạy : UNIT 1:GREETINGS A1- 4 ( P10-11) pps
... Classmate (n) bạn lớp (situation) Minh is my class He is my classmate Greeting: lời chào hỏi ( traslation) 0= oh (visual) 1= one 2= two 3= three 4= four 5=five + checking : R O R Dialogue build: a, ... riêng Meaning: Xin chào ( ây hai cách chào thân mật Tuy nhiên " hi" câu chào thân mật thường gặp bạn bè thân thiết trang lứa ) Tên ( ) Use: Chào hỏi giới thiệu tên Pronunciation: Hi\> Hello\> ... II PRACTISE: - Ask ss to work in pairs to introduce their own names Model : Hello I'm ./Hi My name's - Ask ss to work in groups of or Eg : S1 : My name's Nam S 2: MY name'sThanh S 3: My name 's...
 • 5
 • 771
 • 5

bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số
... Nhân số năm chữ số với số chữ số Bài 2: Số ? Thừa số 19 0 91 13 0 70 Thừa số Tích 9 545 5 7 842 0 10 709 749 63 Toán : Nhân số năm chữ số với số chữ số Bài 3: Lần đầu người ta chuyển 2 715 0 kg ... nhân 12 , viết nhớ nhân 3, thêm , viết Vậy: 14 2 73 x = 42 819 Toán : Nhân số năm chữ số với số chữ số Bài 1: Tính : 215 26 x 45 78 40 729 x 8 14 5 8 17 092 x 6 836 8 15 180 x 75900 Toán : Nhân số ... Toán: Kiểm tra cũ : Bài 1: Tính: 35 820 25079 60899 926 84 4 532 6 4 735 8 Toán: Nhân số năm chữ số với số chữ số a) Phép nhân: 14 2 73 x = ? 14 2 73 x 42 819 nhân 9, viết nhân 21, viết nhớ nhân...
 • 10
 • 127
 • 0

Kiểm tra Giữa HKII - TV 4 (11).1

Kiểm tra Giữa HKII - TV 4 (11).1
... việt Lớp Tập II trang 71 II- Tập làm văn (5 điểm) Tả có bóng mát (hoặc ăn ) mà em biết hớng dẫn đánh giá, cho điểm Tiếng Việt Kiểm tra học kì I *************** A Kiểm tra đọc I- Đọc thành tiếng ... ngự sóng ; đám mây / nhà ảo thuật B A Câu kể B kiểm tra viết I- Chính tả (5 đ) - Sai lỗi (lỗi thanh, phụ âm đầu, viết hoa, tiếng) trừ 0,5 điểm - Nếu chữ viết không rõ ràng, sai cao độ, khoảng ... 8- Bài văn có kiểu câu em học ? A Một kiểu câu (Là ) B Hai kiểu câu (Là ) C Ba kiểu câu (Là ) Phần B : Kiểm tra viết (10 điểm) I- Chính tả nghe viết...
 • 5
 • 181
 • 0

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 HÓA 11

KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4 HÓA 11
... Cõu 1: Cho 12 gam ancol no n chc, mch h tỏc dng ht vi Na d thu c 2, 24 lớt H2 (ktc) Xỏc nh cụng thc ca ancol ú Vit mt cụng thc cu to v gi tờn ancol ú (Cho H = 1, C = 12 , O = 16 ) Cõu 2: ... 12 , O = 16 ) Cõu 2: Viết phơng trình phản ứng hóa học thực sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên viết phơng trình phản ứng ghi rõ điều kiện, có): C2H2 C2H4 C2H5OH CH3CHO ...
 • 2
 • 1,028
 • 7

Giáo trình vi sinh vật 11.1

Giáo trình vi sinh vật 11.1
... QUẢ CỦA CÁC NHÂN TỐ KHÁNG VI SINH VẬT Làm chết ức chế sinh trưởng vi sinh vật không đơn giản, nhân tố kháng vi sinh vật (nhân tố làm chết ức chế sinh trưởng vi sinh vật) chịu ảnh hưởng yếu tố ... tổng số vi sinh vật nói chung (không riêng vi sinh vật gây bệnh) 15.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP TIÊU DIỆT VI SINH VẬT Dưới tác dụng số nhân tố gây chết quần thể vi sinh vật không chết toàn Giống sinh trưởng ... lượng vi sinh vật sống x 10 0,9 -1 Lấy thời gian gây chết trục hoành ta có đường biểu thị đường thẳng Sau giảm đa số vi sinh vật sống tốc độ chết vi sinh vật giảm Đó tính đề kháng cao vi sinh vật...
 • 15
 • 250
 • 2

Bệnh nhân hen được kiểm soát hoàn toàn từ bậc 4 về bậc 1

Bệnh nhân hen được kiểm soát hoàn toàn từ bậc 4 về bậc 1
... cầu hen (GINA) giúp người bệnh kiểm soát hen hoàn toàn Bệnh nhân hen kiểm soát hoàn toàn có chất lượng sống tốt hơn, không nhập viện không cấp cứu(7 ,10 ) Theo hướng dẫn GINA, bệnh nhân hen đạt kiểm ... phí điều trị hen thấp (4) Như vậy, bệnh nhân hen bậc mà điều trị tốt để trở hen bậc hưởng nhiều lợi ích Vậy số bệnh nhân hen bậc điều trị theo GINA, bệnh nhân có khả trở hen bậc 1, thời gian cần ... bệnh nhân hen đạt kiểm soát hoàn toàn bậc nặng ba tháng bác sĩ cân nhắc giảm liều thuốc ngừa xuống bậc Nếu bệnh nhân hen điều trị đạt kiểm soát hen hoàn toàn đưa trở hen bậc họ không cần phải...
 • 20
 • 341
 • 0

Xem thêm