bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

10 198 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2014, 16:39

. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Bài 1: Tính : 215 26 3 40 729 17 092 15 180 5 4 2 x x x x 8 14 5 8 6 836 8 75900 6 45 78 Toán : Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Bài 2: Số ? 9 545 5 749 63 7 842 0 5 Thừa. 12 , . 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 , 9 4 2 1 8 Vậy: 14 2 73 x 3 = 42 819 Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số x 14 2 73 3 viết 9. viết 1 nhớ 2. viết 8. viết 2 nhớ 1. viết 4. Toán : Nhân. tra bài cũ : Toán: 60899 4 735 8 Bài 1: Tính: 35 820 25079 926 84 4 532 6 Toán: a) Phép nhân: 14 2 73 x 3 = ? . 3 nhân 7 bằng 21, . 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, . 3 nhân 3 bằng 9, . 3 nhân 4 bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số, bài giảng toán 3 chương 4 bài 11 nhân số có năm chữ số với số có 1 chữ số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn