Giáo trình mác lê lin chương 1 học THUYẾT GIÁ TRỊ

giáo án giải tích 12 chương 1 bài 3 giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số

giáo án giải tích 12 chương 1 bài 3 giá trị lớn nhất giá trị nhỏ nhất của hàm số
... 2;0] [ 0;2] [ 1; 1] [ -1; 1] Bng ph: Bng ph 1: BBT ca hs y = x3 3x x y y -1 + - + 18 -2 Ta thấy : x [ 0 ;3] , y( x ) y( 3) = 18 Ta nói gtln hs tren [ 0 ;3] l 18 kí hiệu max y = 18 [ 0 ;3] Bng ph : ... y y x +1 tren [ 2 ;3] x -1 - 3/ 2 Bng ph 5: Hỡnh v SGK trang 21 Bng ph 6: hs y = -x + x trờn [ 1; 1] y = -3x2 + 6x x = [ 1; 1] y'= x = [ 1; 1] ( chọn) ( loại ) y( 1) = 4; y( ) = 0; y( 3) = KL ... 2 ;3] - Nhn x GIO N MễN TON GII TCH 12 B Cho hs y = x 3x + Chọn kết a) max y = b) y = [ 1; 3] [ 1; 3] c) max y max y [ 1; 3] d ) y = y [ 1; 0] [ 0;2] [ 2 ;3] B3 Cho hs y = x + x Chọn kết sai: a)...
 • 7
 • 381
 • 1

Tài liệu Chương 5 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ docx

Tài liệu Chương 5 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ docx
... biến tạo m + Giá trị hàng hóa gồm: ( C + V + M.) 38/144 Tỷ suất giá trị thặng khối lượng giá trị thặng a Tỷ suất giá trị thặng dư: tỷ số tính theo (%) số lượng giá trị thặng với tư khả ... giảm giá trị cá biệt hàng hóa so với giá trị xã hội - Giá trị thặng siêu ngạch tượng tạm thời nhà tư bản, xã hội phổ biến, giá trị thặng siêu ngạch hình thức biến tướng giá trị thặng tương ... lợi nhuận (giá trị thặng dư) : phủ nhận tồn thực tế quy luật giá trị thặng chủ nghĩa tư - Nếu trao đổi khơng ngang giá để có giá trị thặng cho nhà tư bản: phủ nhận quy luật giá trị 17/144...
 • 144
 • 3,002
 • 21

Chương V Học thuyết giá trị thặng dư ppt

Chương V Học thuyết giá trị thặng dư ppt
... Nguyờn, nhiờn, vt liu (c2) SL (V) Xột b phn nguyờn, nhiờn vt liu (c2) v sc lao ng (v) : Khỏc v bn cht v vai trũ i vi SX GTTD Ging v phng thc chu chuyn GT: Giỏ tr lu thụng ton b cựng vi sn phm quỏ ... quyt nh v phn ỏnh nhng bin i ca cu to k thut ca t bn c Tăng -v * v không đổi c tăng * c không đổi v giảm * Cả c v tăng c phải tăng nhanh * Cả c v giảm v giảm nhanh ===> v giảm tơng đối so v i ... 3: II (C+ v + m) = I (v + m) + II (v + m) iu kin tỏi sn xut m rng iu kin 1: I (v + m) > II C iu kin 2: I (C + v + m) > I C + II C iu kin 3: II (C+ v + m) < I (v + m) + II (v + m) 42 V Quỏ trỡnh...
 • 63
 • 6,032
 • 67

Chương IV: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ pdf

Chương IV: HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ pdf
... HAI Chương IV: Học thuyết giá trị Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư Chương VI: Học thuyết CNTB độc quyền CNTB độc quyền nhà nước Chương IV HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Học thuyết giá trị (học thuyết giá ... của cải 25 b Giá trị hàng hóa Trong kinh tế hàng hoá, giá trị sử dụng mang giá trị trao đổi Muốn hiểu giá trị hàng hoá phải từ giá trị trao đổi 26 Giá trị trao đổi + Khái niệm: Giá trị trao đổi ... người sản xuất HH * Là thuộc tính xã hội HH Giá trị trao đổi hình thức biểu giá trị; Giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi 29 c Mối quan hệ giá trị giá trị sử dụng Thể thống đối lập:  Sự thống...
 • 66
 • 10,108
 • 79

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư docx

Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư docx
... pháp?  Kết quả?  Nhận xét? Sự chuyển hóa giá trị HH thành giá SX Cùng với hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân ta có: Khi m ====> p giá trị HH ====> giá SX Sự phân chia GTTD giai cấp bóc lột ... lợi nhuận bình quân cao 2 Lợi nhuận bình quân giá SX Cơ chế hình thành lợi nhuận BQ giá SX tự cạnh tranh a) Cạnh tranh nội ngành hình thành giá trị thị trường  Khái niệm : Là cạnh tranh XN ngành, ... V Quá trình lưu thông tư giá trị thặng Tuần hoàn chu chuyển tư a) Tuần hoàn tư TLSX T - H SX H’ - T’ SLĐ  Giai đoạn (Lưu...
 • 59
 • 1,884
 • 17

chương 5 học thuyết giá trị thặng dư

chương 5 học thuyết giá trị thặng dư
... đối Giá trò thặng tương đối Giá trò thặng siêu ngạch Sản xuất giá trò thặng tuyệt đối kéo dài thời gian lao động Sản xuất giá trò thặng tuyệt đối Phương pháp sản xuất giá trò thặng ... việc tạo giá trị thặng Trong đó, tư bất biến điều kiện cần (khơng thể thiếu), tư khả biến nguồn gốc tạo giá trị thặng 3.Tỷ suất khối lượng giá trò thặng Tỷ suất giá trò thặng m m' ... sản xuất giá trò thặng rút kết luận: (1) Giá trò thặng (m) phần giá trò giá trò sức lao động công nhân làm thuê tạo bò nhà tư chiếm đoạt (2) Tư giá trò mang lại giá trò thặng cách...
 • 117
 • 2,858
 • 15

Bài giảng Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư

Bài giảng Chương 5: Học thuyết giá trị thặng dư
... sản xuất giá trị sử dụng với việc tạo giá trị giá trị thặng Quá trình sản xuất giá trị thặng trình tạo giá trị kéo dài điểm mà giá trị sức lao động nhà tư trả hoàn lại vật ngang giá Nhà ... trước, với tư lớn trước Muốn vậy, phải biến phận giá trị thặng thành tư phụ thêm Việc sử dụng giá trị thặng làm tư hay chuyển hoá giá trị thặng trở lại thành tư gọi tích luỹ tư Nâng cao ... W = K + P (giỏ trị hàng hoỏ chi phớ sản xuất tư chủ nghĩa cộng với lợi nhuận) Thực chất: Lợi nhuận giá trị thặng một, lợi nhuận chẳng qua hình thái thần bí hóa giá trị thặng Tóm lại: Lợi...
 • 42
 • 3,516
 • 65

Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ ppt

Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ ppt
... pháp sản xuất giá trị thặng giá trị thặng siêu ngạch a Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng - Sản xuất giá trị thặng tuyệt đối Giá trị thặng tuyệt đối giá trị thặng thu kéo dài ... xuất giá trị thặng dư, tư khả biến (v) nguồn gốc tạo giá trị thặng dư, có vai trò định trình đó, phận tư lớn lên Giá trị hàng hóa = c + v + m Tỷ suất giá trị thặng khối lượng giá trị thặng ... giá trị đơn mà giá trị thặng Nhưng để sản xuất giá trị thặng trước hết nhà tư phải sản xuất giá trị sử dụng đó, giá trị sử dụng v t mang giá trị trao đổi giá trị thặng V y, trình sản...
 • 122
 • 7,076
 • 14

slide bài giảng ktct chương iv học thuyết giá trị

slide bài giảng ktct chương iv học thuyết giá trị
... Mục tiêu chương Sau học xong chương Bạn sẽ: • Nắm bắt cách học thuyết giá trị cách nhìn chủ nghĩa Mác – Lênin • Xác định thuật ngữ then chốt giá trị • Phân biệt hai thuộc tính ... lượng giá trò hàng hóa: • Giá trò hàng hóa = c + v + m • Trong đó: • C: giá trò cũ= giá trò TLLĐ(C1)+ giá trò ĐTLĐ(C2) • (v+m): giá trò mới= giá trò SLĐ(v)+ giá trò SPTD(m) 12 Sự hình thành phận giá ... Trong chương nghiên cứu cách học thuyết giá trò cách nhìn chủ nghóa Mác – Lênin • Chúng ta hiểu giá trò hình thành nào, biết cách xác đònh thấy vai trò giá trò kinh tế hàng hoá • Chúng ta biết giá...
 • 33
 • 4,468
 • 6

BÀI BÁO CÁO-CHƯƠNG V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ-KINH TẾ CHÍNH TRỊ

BÀI BÁO CÁO-CHƯƠNG V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ-KINH TẾ CHÍNH TRỊ
... lao động v t hoá) chuyển v o giá trị sản phẩm v – Là giá trị sức lao động, gọi tư khả biến, giá trị tạo m – Là giá trị thặng dư, phận giá trị tạo trình lao động Lưu Tỷ suất giá trị thặng dư khối ... lượng giá trị thặng dư a) Tỷ suất giá trị thặng dư * Tỷ suất giá trị thặng dư (m’) tỷ lệ % số lượng giá trị thặng dư (m) v i tư khả biến (v) tính công thức: m' = m × 100% v Công thức tỷ suất giá trị ... giá trị thặng dư tương đối Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư - Nội dung quy luật giá trị thặng dư: - Tác động quy luật giá trị thặng - Câu hỏi: V sản xuất giá...
 • 19
 • 282
 • 0

Chuyên đề 1 học thuyết giá trị

Chuyên đề 1 học thuyết giá trị
... hưởng tới giá cả: Khi cung cầu giá giá trị; Khi cung lớn cầu, giá nhỏ giá trị; Khi cung nhỏ cầu, giá lớn giá trị Đồng thời, giá có tác động tới cung cầu - Tác động cung cầu làm cho giá vận động ... nhiều giá trị lao động giản đơn III TIỀN TỆ 3 .1 Nguồn gốc chất tiền 3 .1. 1 Hình thái giản đơn hay ngẫu nhiên giá trị 20 vuông vải = áo x hàng hóa A = yhàng hóa B - Giá trị hàng hóa A biểu giá trị ... thực giá trị giá trị sử dụng hai trình khác thời gian không gian, giá trị hàng hóa không thực dẫn đến khủng hoảng sản xuất thừa  Vậy trước thực giá trị sử dụng phải trả giá trị Nếu không thực giá...
 • 50
 • 97
 • 0

Chương V: Học thuyết giá trị - Hàng hóa

Chương V: Học thuyết giá trị - Hàng hóa
... HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ HÀNG HÓA HÀNG HÓA VÀ HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA TÍNH HAI MẶT CỦA LAO ĐỘNG SẢN XUẤT HÀNG HÓA LƯỢNG GIÁ TRỊ HÀNG HÓA VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ HÀNG HÓA HÀNG HÓA ... người sản xuất hàng hóa kết tinh hàng hóa + Ví dụ 1m vải = 10kg thóc Giá trị biểu quan hệ người sản xuất hàng hóa GIÁ TRỊ CỦA HÀNG HÓA Giá trị nội dung, sở giá trị trao đổi Bản chất giá trị lao động ... người hàng hóa Như vật muốn trở thành hàng hóa giá trị sử dụng vật sản xuất bán , trao đổi HÀNG HÓA VÀ HAI THUỘC TÍNH CỦA HÀNG HÓA a) Khái niệm hàng hóa b) Hai thuộc tính hàng hóa - Giá trị +...
 • 36
 • 190
 • 3

Chương 5 HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Chương 5HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
... 301001 Chương V II Qúa trình sản xuất giá trị thặng xã hội tư b Gía trị thặng siêu ngạch Là phần giá trị thặng thu tăng suất lao động cá biệt, làm cho giá trị cá biệt hàng hóa thấp giá trị ... quy mô bóc lột 20/07/2012 Mã MH: 301001 Chương V II Qúa trình sản xuất giá trị thặng xã hội tư Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng giá trị thặng siêu ngạch a Hai PP sản xuất GTTD - ... kiện để sản xuất giá trị thặng - Tư khả biến: đóng vai trò định việc tạo GTTD Tỷ suất khối lượng GTTD a Tỷ suất giá trị thặng Là tỷ số tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị thặng tư khả biến...
 • 36
 • 1,016
 • 2

Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

Chương V HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ
... Còn giá trị 30 $  27 $ thành 30 $  Từ thí dụ sản xuất sợi  Chúng ta rút kết luận sau : * Một : giá trị sản phẩm sản xuất có phần: Giá trị Giá trị Đ/N : Giá trị thặng phận giá trị ... SX giá trị thặng ( m ) xã hội Tư ( ng/c TB đẻ m ) Sự thống trình SX giá trị sử dụng trình SX m Mục đích SX TBCN giá trị sử dụng mà m  để có m phải SX giá trị sử dụng đó, giá trị sử dụng v t ... ( giá trị tăng thêm )  công thức đầy đủ phải T - H - T’ T’ = T + T  Số tiền trội so v i số tiền ứng gọi giá trị thặng ( m )  Số tiền ứng ban đầu chuyển hoá thành TB  V Y TƯ BẢN LÀ GIÁ TRỊ...
 • 133
 • 773
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: chương 5 học thuyết giá trị thặng dưtóm tắt chương 5 học thuyết giá trị thặng dưchương 4 học thuyết giá trịchuong v hoc thuyet gia tri thang duchương v học thuyết giá trị thặng dư pptchương iv học thuyết giá trị pdfbài giảng chương 5 học thuyết giá trị thặng dưcâu hỏi chương 4 học thuyết giá trịbài tập chương 4 học thuyết giá trịtóm tắt chương 4 học thuyết giá trịslide chương 4 học thuyết giá trịchương iv học thuyết giá trịgiáo trình học thuyết giá trị thặng dưgiáo trình học thuyết giá trịtại sao nói chủ nghĩa mác lê nin là một học thuyết cách mạng và khoa họcvsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bctc da kiem toan nam 2016nghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017111Ban dang ky Giay Uy quyen English111BC hop nhat giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.ThS chuẩn đầu ra ch cnyshdong gop moi cua luan anThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch cdhaMau so 4B – BB hop cap Dvị dac thu (kem HD so 67_HD-HCQG)Mau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGThông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAđề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Mau so 3 (BC tong ket TĐ kem HD so 67_HD-HCQG)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnĐề cương báo cáo kiểm điểm cấp ủyThông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.dox