Slide thuyết trình môn kinh doanh quốc tế METRO GROUP mô hình cơ cấu tổ chức phương thức thâm nhập thị trường

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế học thuyết thương mại quốc tế

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế học thuyết thương mại quốc tế
... Nobel Kinh tế năm 2008 vào ngày 13/10 vừa qua đóng góp ông cho khoa học kinh tế, đặc biệt lý thuyết thương mại (mới) kinh tế địa lý (mới) HỌC THUYẾT THƯƠNG MẠI MỚI • Trong thƣơng mại quốc tế lại ... Năm 1776: Học thuyết Adam Smith lợi tuyệt đối • Thế kỷ 19: Học thuyết lợi cạnh tranh nhà kinh tế học ngƣời Anh - David Ricardo • Thế kỷ 20: Học thuyết Heckscher – Ohlin hai nhà kinh tế học Thụy ... quan lý thuyết thƣơng mại Chủ nghĩa trọng thƣơng Lợi tuyệt đối Lợi so sánh Học thuyết Heckscher – Ohlin Học thuyết vòng đời sản phẩm Học thuyết thƣơng mại TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI • Thế...
 • 24
 • 125
 • 2

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế chiến lược kinh doanh quốc tế
... – Chiến lược kinh doanh quốc tế II – Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế III – Cơ cấu tổ chức thiết kế theo chiến lược kinh doanh quốc tế I - Chiến lược kinh doanh quốc tế Chiến lược ... nghiệp -Một chiến lược kinh doanh quốc tế xác định tốt giúp doanh nghiệp cạnh tranh có hiệu thị trường quốc tế I - Chiến lược kinh doanh quốc tế Chiến lược kinh doanh quốc tế : Các doanh nghiệp ... bối cảnh kinh doanh quốc tế II – Các loại hình hiến lược kinh doanh quốc tế – Các loại hình chiến lược kinh doanh quốc tế - Chiến lược quốc tế (International Strategy) - Chiến lược đa quốc gia...
 • 14
 • 103
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế hội nhập kinh tế khu vực
... NI DUNG HI NHP KINH T KHU VC Gii thiu v Hi Nhp Kinh T Khu Vc Cỏc Mc hi nhp kinh t Cỏc lun im hi nhp khu vc Hi nhp kinh t khu vc Chõu u Hi nhp kinh t khu vc Chõu M Hi nhp kinh t khu vc NA Tiờu ... thiu v Hi Nhp Kinh T Khu Vc Hội nhập kinh tế khu vực đề cập đến thỏa thuận quốc gia khu vực địa lý để giảm bớt rào cản thuế phi thuế cho tự mậu dịch hàng hóa,dịch vụ nguồn lực sản xuất quốc gia Gii ... Cỏc Mc hi nhp kinh t Hi nhp theo mc tng dn gm cú: +Khu vc mu dch t +Liờn minh thu quan +Th trng chung +Liờn minh kinh t +Liờn minh chớnh tr ton din Cỏc Mc hi nhp kinh t +Khu vc mu dch t...
 • 29
 • 55
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế hiện đại

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế kinh doanh quốc tế hiện đại
... bán phá giá TIÊU ĐIỂM Ý NGHĨA QUẢN TRỊ Ý nghĩa tất điều thực tiễn kinh doanh gì? Tại nhà quản trị quốc tế nên quan tâm đến kinh tế trị thương mại tự đến giá trị tương đối lý luận thương mại tự ... nhân quyền quốc gia khác nhân tố quan trọng sách đối ngoại nhiều dân chủ CÁC LẬP LUẬN KINH TẾ BIỆN HỘ CHO SỰ CAN THIỆP CỦA CHÍNH PHỦ • Lập luận công nghiệp non trẻ: gần lập luận kinh tế lâu đời ... nhà sản xuất nội địa, từ làm tăng lực cạnh tranh quốc tế họ  Trên thực tế, nhiều khoản trợ cấp không thành công việc gia tăng lực cạnh tranh quốc tế nhà sản xuất nội địa Hơn nữa, chúng có xu hướng...
 • 28
 • 86
 • 0

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế xuất khẩu nhập khẩu và thương mại đối lưu

Thuyết trình môn kinh doanh quốc tế xuất khẩu nhập khẩu và thương mại đối lưu
... bán đối lưu hội xuất sang đối thủ cạnh tranh sẵn sàng cho thỏa thuận đối lưu Đối lưu hấp dẫn lớn, doanh nghiệp đa quốc gia sử dụng mạng lưới toàn cầu họ liên lạc để xử lý hàng hoá mua mua đối lưu ... chương trình xuất họ họ nhận viện trợ tài từ Ngân hàng Xuất nhập họ nhận bảo hiểm tín dụng xuất từ Hiệp hội Bảo hiểm tín dụng nước 13-7 Thương mại đối lưu Câu hỏi: Những lựa chọn thay làm nhà xuất ... toánthông thường lựa chọn?  Nhà xuất sử dụng thương mại đối lưu phương tiện toán thông thường khó khăn, tốn kém, không tồn  Có năm loại đối lưu Hàng đổi hàng Mua đối lưu Trao đổi bù trừ bồi thường...
 • 10
 • 259
 • 2

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế

Bài thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế
... Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế Phân tích thị trường nước Chọn phương thức thâm nhập Xuất sang thị trường nước Giấy phép quốc tế Phương thức thâm nhập thị trường quốc tế Cấp quyền kinh ... kinh doanh quốc tế Những phương thức thâm nhập đặc biệt Đầu tư trực tiếp nước PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI  Đánh giá thị trường nước Tiềm thị trường Mức độ cạnh tranh Môi trường hợp pháp trị ... giá trị gia tăng mà hãng sẵn sàng thực thị trường hoạt động phía đối tác thực - Tầm quan trọng phương thức dài hạn thị trường Lợi địa điểm Lợi sở hữu Lợi quốc tế hóa XUẤT KHẨU SANG THỊ TRƯỜNG...
 • 32
 • 671
 • 2

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 1: Kinh doanh quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập
... với đối thủ nước  Kinh doanh quốc tế kinh doanh nội địa khác nào? KDQT KHÁC VỚI KINH DOANH NỘI ĐỊA NHƯ THẾ NÀO Có khác biệt quốc gia Những vấn đề nảy sinh kinh doanh quốc tế phức tạp nhiều Chịu ... mại sản xuất quốc tế  Khoảng cách địa lý có xu hướng “rút ngắn”  Xu hướng hội tụ sở thích, thị hiếu  Liên kết hội nhập kinh tế quốc tế khu vực: EU, NAFTA, AFTA  Các định chế quốc tế: UN, WTO ... QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ  Toàn cầu hóa tạo hội thuận lợi hoạt động KDQT?  Toàn cầu hóa tạo thách thức, trở ngại KDQT? TOÀN CẦU HÓA VÀ NHÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ  Môi trường kinh doanh...
 • 10
 • 470
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 2: Môi trường kinh doanh trong nước
... lực: Kinh tế thị trường hay kinh tế mệnh lệnh • Thông thường người ta thường phân chia hệ thống kinh tế làm ba loại: – Kinh tế huy – Kinh tế thị trường Kinh tế hỗn hợp KINH TẾ CHỈ HUY • Nhà nước ... Nội dung Môi trường văn hóa Môi trường trị, pháp luật Môi trường kinh tế Môi trường văn hóa Khái niệm văn hóa • Tập hợp giá trị vật chất tinh ... Dựa giáo huấn Môi trường kinh tế Hệ thống kinh tế • Hệ thống kinh tế quốc gia bao gồm cấu trình mà quốc gia phân bổ nguồn lực thực hoạt động thương mại • Việc phân loại hệ thống kinh tế thường...
 • 52
 • 413
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 3: Môi trường kinh doanh toàn cầu
... xuụi dũng: Doanh nghip u t vo nhng c s kinh doanh nc ngoi cú chc nng tiờu th u m doanh nghip sn xut nc Cỏc hỡnh thc ch yu: Liờn doanh, doanh nghip s hu ton b Vai trũ ca FDI i vi nn kinh t - ... ngang: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng lnh vc, ngnh ngh m doanh nghip kinh doanh nc FDI theo chiu dc: FDI ngc dũng: Doanh nghip u t nc ngoi vo nhng ngnh cung ng u vo cho hot ng sn xut nc ca doanh ... TRI CA LIấN KT KINH T Mt vic lm Hy sinh ch quyn quc gia Nhng nh hng v húa, xó hi Cơ hội Thị trường rộng lớn Kinh tế theo quy mô Cơ hội xuất khẩu, đầu tư Giảm chi phí kinh doanh Doanh nghiệp...
 • 46
 • 336
 • 0

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 4: Lựa chọn chiến lược và phương thức kinh doanh
... LA CHN CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc kinh doanh: Mc tiờu + cỏch thc, ng t mc tiờu Vy mc tiờu cao nht ca doanh nghip l gỡ??? MC TIấU CA DOANH NGHIP Gim chi phớ T sut sinh ... phớ cao CC CHIN LC KINH DOANH QUC T Chin lc u im Nhc im Chin lc ton cu (chin lc chun húa ton cu) Gim chi phớ, khai thỏc hiu ng To c hi cho i th cnh ng kinh nghim v khai thỏc kinh t a im tranh ... lp mt chi nhỏnh nc s ti, cụng ty s hu 100% v kim soỏt hon ton Liờn doanh: doanh nghip chia s quyn s hu vi mt i tỏc khỏc kinh doanh trờn th trng nc ngoi PHNG THC THM NHP Thõm nhp thụng qua hp...
 • 23
 • 312
 • 1

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế

Slide bài giảng môn kinh doanh quốc tế: Chương 5: Quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế
... mong đợi • Nhà quản trị người sở thường bị chi phối yếu tố văn hóa • Nhà quản trị từ công ty mẹ thường bị cản trở yếu tố khoảng cách thiếu kinh nghiệm làm việc nước – Các nhà quản trị làm việc ... giá nhà quản trị người sở hay người quốc TRẢ LƯƠNG Tùy thuộc sách nhân sư mà công ty theo đuổi 11 LỰA CHỌN NHÀ QUẢN TRỊ Lựa chọn nhà quản trị phù hợp với công việc nước Kỹ • Kiến thức • Năng lực ... DUNG • Quản trị sản xuất cung ứng vật tư: – Lựa chọn địa điểm sản xuất – Quyết định Tự làm -hay - Thuê • Quản trị nhân lực KDQT: Vai trò, khác biệt, sách nhân quốc tế, nội dung hoạt động quản trị...
 • 14
 • 257
 • 0

Thuyết trình quản trị kinh doanh quốc tế sự thay đổi chiến lược và tổ chức ở black và decker

Thuyết trình quản trị kinh doanh quốc tế sự thay đổi chiến lược và tổ chức ở black và decker
... đối phó với rủi ro kinh doanh BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Thị trường thay đổi định chiến lược kinh doanh, chiến lược kinh doanh thay đổi định cấu tổ chức - Cấu trúc chiến lược thay đổi phù hợp với giai ... HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA MNCS Vị CÁC DẠNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA MNCS 04 LOẠI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY MNC CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ CHIẾN LƯỢC ĐỊA PHƯƠNG HÓA CHIẾN LƯỢC CHUẨN TOÀN CẦU CHIẾN LƯỢC XUYÊN QUỐC ... CẤU TỔ CHỨC Cấu trúc theo khu vực mang tính toàn cầu CƠ CẤU TỔ CHỨC Cấu trúc theo chức toàn cầu CƠ CẤU TỔ CHỨC Cấu trúc tổ chức hỗn hợp CƠ CẤU TỔ CHỨC Cấu trúc ma trận CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC...
 • 51
 • 319
 • 1

báo cáo tiểu luận môn kinh doanh quốc tế chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế của công ty wal-mart

báo cáo tiểu luận môn kinh doanh quốc tế chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế của công ty wal-mart
... ích Wal-Mart đạt mở rộng hoạt l động kinh doanh thị trường quốố tế c     Doanh thu lớn từ Mexico nước đầầ tiến đếắ 13 nước khác sau u n    Tận dụng ưu đãi vếầ thuếắ Lợi ích kinh tế ... pháp giảm thiểu rủi ro thầm nhập thị trường Mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường bán lẻ khác băầ g cách tìm kiếắ đốắtác n m i tiếầ m  Hợp tác với cống ty vận chuyển hàng hóa Mexico  ... bàn đạp vững chăắ giúp Wal-mart mở rộng thị c trường kinh doanh quốắ tế c sang Băắ Mỹ sau trến toàn thếắ ới c gi 4- Chiếố lược xuyến quốố gia Wal-Mart n c Bí quyếắ khiếắ Wal-Mart trở thành nhà...
 • 26
 • 419
 • 0

Tiểu luận môn kinh doanh quốc tế IKEA Nhà bán lẻ toàn cầu

Tiểu luận môn kinh doanh quốc tế IKEA Nhà bán lẻ toàn cầu
... Quốc tế MỤC LỤC Nội dung: Trang GVHD: Th.s Cao Quốc Việt Trang: Tiểu luận môn học: Quản Trò Kinh Doanh Quốc tế I GIỚI THIỆU VỀ CƠNG TY IKEA - NHÀ BÁN LẺ TỒN CẦU: 1.1 Khái qt cơng ty IKEA: IKEA nhà ... thị trường tồn cầu: nhiều nhà bán lẻ đồ gỗ nhỏ biến mất, tạo xu hướng cho tăng GVHD: Th.s Cao Quốc Việt Trang: 13 Tiểu luận môn học: Quản Trò Kinh Doanh Quốc tế trưởng nhà bán lẻ có quy mơ lớn, ... Quốc Việt Trang: 19 Tiểu luận môn học: Quản Trò Kinh Doanh Quốc tế Tài liệu tham khảo: Sách kinh doanh quốc tế đại Charles W.L Hill) http://strategy.vn/detail/3/3162/Triet-ly -kinh- doanh- cua -IKEA- Nhacung-cap-va-khach-hang-la-ban...
 • 21
 • 256
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide bài giảng môn kinh doanh quốc tếgiáo trình môn kinh doanh quốc tếcác phương thúc thâm nhập thị trường trong kinh doanh quốc tếchiến lược kinh doanh quốc tế và các mô hình cấu trúc tổ chức của doanh pptcác phương thức thâm nhập thị trường quốc tế của doanh nghiệpvai trò và các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tế của các doanh nghiệptrò của các phương thức thâm nhập thị trường quốc tế đối với doanh nghiệpphương thức thâm nhập thị trường quốc tếlựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tếphương thức thâm nhập thị trường quốc tế của viettelcác phương thức thâm nhập thị trường quốc tếcác yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tếcác quy tắc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tếcác nguyên tắc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường quốc tếmô hình cơ cấu tổ chức của 1 doanh nghiệpQuyết định 1980 QĐ-TTg năm 2016 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhQuyết định 4014 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 2236 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm ĐồngQuyết định 1337 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1335 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở, tại xã Khánh Hội, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1334 QĐ-UBND năm 2016 về chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp tuyến đê Đồng Chiều - Vạn Lê, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 1165 QĐ-UBND.HC phê duyệt danh mục Đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ năm 2016 do tỉnh Đồng Tháp ban hànhQuyết định 2586 QĐ-UBND phê duyệt kết quả kiểm kê rừng tỉnh Bình Phước năm 2016Quyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 5456 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí MinhQuyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà NamQuyết định 2620 QĐ-UBND năm 2016 về Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016-2020Quyết định 1356 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nạo vét, mở rộng đầm chứa nước chân núi Trúc, thôn Đầm Bái, xã Gia Tường, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 4067 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 29 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú ThọQuyết định 2848 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An GiangQuyết định 2944 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng đường giao thông do tỉnh Hà Tĩnh ban hànhQuyết định 2424 QĐ-UBND năm 2016 về thu nộp hồ sơ, tài liệu lưu trữ lịch sử năm 2017 do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 976 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, tỉnh Gia Lai