bài giảng môn quản trị mua hàng và lưu kho chương 3 quy trình kỹ thuật mua hàng 1

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 11: Quản trị hàng dự trữ

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 11: Quản trị hàng dự trữ
... phí dự trữ hang năm ($) Chi phí bảo quản tính theo phần trăm giá trị dự trữ (%/năm) Giá mua sản phẩm ($ /sản phẩm) Lượng đặt hàng lần (sản phẩm) Lượng dự trữ trung bình (sản phẩm) Nhu cầu hàng ... hao mòn vô hình hàng hóa NVL - Rủi ro, dễ trộm Phân loại hàng dự trữ: - Hàng hóa đường vận chuyển - Hàng hóa dùng để tích trữ - Dữ trữ thường xuyên - Dự trữ dự phòng (an toàn) - Dự trữ có tính thời ... mặt hàng dự trữ (sản phẩm/năm) ROP d : : Điểm đặt hàng lại Nhu cầu hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày dự trữ LT : Thời gian từ đặt hàng đến nhận bình quân (đơn vị thời gian) D : Nhu cầu hàng năm hàng...
 • 5
 • 308
 • 1

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 1: Giới thiệu môn học quản trị sản xuất tác nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1: Giới thiệu môn học quản trị sản xuất và tác nghiệp
... qun tr sn xut - Giới thiệu tổng quan quản trị sản xuất tác nghiệp, xu hớng phát triển vận dụng điều kiện Việt Nam - Những nội dung chủ yếu hoạch định công suất - Tổ chức sản xuất mặt không gian: ... gian: định vị bố trí mặt sản xuất - Nội dung chủ yếu xây dựng kế hoạch sản xuất tổng hợp - Nội dung phơng pháp chủ yếu điều hành sản xuất - Quản trị dự trữ phục vụ trình sản xuất ...
 • 4
 • 380
 • 3

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 2: Dự báo nhu cầu sản phẩm
... n/c cho phự hp - Ksoỏt bng vic dung ch tiờu lch tuyt i TB MAD Hoch nh xu hng Dự báo theo đờng khuynh hớng mô hình dự báo thiết lập mối quan hệ biến phụ thuộc với hai hay nhiều biến độc lập Trong ... biến độc lập giai đoạn thời gian biến phụ thuộc thông thờng doanh số bán hay tiêu khác mà ta muốn dự báo Phng phỏp d bỏo nhõn qu: hi quy v pitch tng quan MH ny nc bin cho lq n nc d bỏo Bin c lp c ... Phng phỏp ly ý kin hn hp ca lc lng bỏn hng - Thng bỏn lng hng ln, th trng rng - Ngi bỏn hng hiu rừ nhu cu khỏch hng - Tng hp s liu ton quc - Nhc im: H thng ly s liu cao hn nõng cao kh nng ca mỡnh...
 • 6
 • 307
 • 3

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 4: Lựa chọn quá trình sản xuất công suất

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 4: Lựa chọn quá trình sản xuất và công suất
... động - Công suất hiệu thường lấy tối đa 90% thường máy móc bị tác nhân bên tác động Mức độ sử dụng công suất có hiệu c Công suất thực tế = Công suất mong đợi / Công suất thiết kế - Là công suất ... tế p/á trình độ qlý SC CSuất DN Hiệu = Sản lượng thực tế đạt / Sản lượng ứng với công suất Các nhân tố ảnh hưởng đến công suất mong đợi - Nhu cầu sản phẩm - Tính chất sản phẩm - Trình độ công nghệ/ ... quan hệ với khách hàng - Sản xuất để dự trữ ( Sản xuất theo nhu cầu) - Sản xuất có yêu cầu ( theo đơn đặt hang) • Phân loại theo kết cấu sản phẩm - Quá trình hội tụ ( trình lắp rắp): vtư, tbị,...
 • 6
 • 400
 • 2

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 5: Định vị doanh nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 5: Định vị doanh nghiệp
... ổn định sản xuất kinh doanh - Ảnh hưởng đến hoạt động lâu dài, lợi ích doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội vùng - Khai thác lợi cạnh tranh doanh nghiệp - Quảng bá hình ảnh uy tín doanh nghiệp ... chức định vị - Xác định mục tiêu, tiêu chuấn sử dụng đánh giá phương án định vị - Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng - Xây dựng phương án định vị khác - Đánh giá lựa chọn V Xu hướng định vị - Định ... trung tâm thông tin + Doanh nghiệp sản xuất mặt hàng khó vận chuyển dễ vỡ, động lạnh, hoa tươi… - Gần nguồn nguyên liệu: + Doanh nghiệp sản phẩm giảm trọng trọng trình sản xuất chế biến gỗ, giấy,...
 • 7
 • 607
 • 10

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 6: Bố trí mặt bằng doanh nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 6: Bố trí mặt bằng doanh nghiệp
... linh hoạt cao chấp nhận điều kiện thay đổi III Các loại hình bố trí sản xuất chủ yếu Bố trí mặt theo sản phẩm - Bố trí sản xuất theo sản phẩm (hay gọi dây chuyền hoàn thiện) thực chất xếp hoạt ... lầm khó khắc phục tốn Các nguyên tác bố trí mặt sản xuất - Tuân thủ quy trình công nghệ sản xuất - Đảm bảo khả mở rộng doanh nghiệp - Nguyên tắc an toàn cho sản xuất người lao động - Tối thiểu ... Công việc đa dạng Bố trí mặt cửa hàng - Bố trí loại hàng có sức hấp dẫn xung quanh khu vực ngoại vi cửa hàng - Bố trí hàng hóa đẹp, có ấn tượng chỗ vào để gây ấn tượng - Sử dụng vị trí bật cửa hàng...
 • 6
 • 367
 • 1

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 7: Hoạch định tổng hợp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 7: Hoạch định tổng hợp
... định – Tạo nguồn thu nhập ổn định cho doanh nghiệp • Nhược điểm: – Khách hàng tìm kiếm đối tác khác – Khách hàng phật lòng nhu cầu không đáp ứng – Nhiều lĩnh vực đáp ứng Chiến lược sản xuất sản ... đáp ứng Chiến lược sản xuất sản phẩm hỗn hợp theo mùa Kết hợp sản xuất loại sản phẩm theo mùa vụ khác • Ưu điểm: – Tận dụng nguồn lực doanh nghiệp – Ổn định nguồn lực – Giữ khách hàng thường xuyên ... hiểm, bảo quản, mức hư hỏng • Ưu điểm: – Quá trình sản xuất đảm bảo ổn định – Kịp thời thoả mãn nhu cầu khách hàng – Dễ dàng cho việc điều hành sản xuất • Nhược điểm: – Nhiều phí tăng lên: Dự trữ,...
 • 5
 • 327
 • 0

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 9: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 9: Điều độ sản xuất trong doanh nghiệp
... cầu điều độ sản xuất - Thực nhiệm vụ sản xuất/ cung ứng hàng hóa thời điểm với chi phí thấp rủi ro - Đảm bảo sản xuất diễn liên tục, đặn - Đảm bảo tính linh hoạt, dễ thích ứng với biến đổi đột xuất, ... xuất, tiết kiệm chi phí bố trí lại hay chuyển hướng sản xuất - Đảm bảo an toàn sản xuất - Góp phần cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động Đặc điểm ĐĐSX hth SX khác - Khi TC, triển khai ... tới CLSP, tính tin cậy hạn hth cung ứng; CP kng SX dây chuyên - Trong hth SX gián đoạn, ctác điều độ khó khăn phức tạp + Tập trung vào XD, đạo thực lịch trình SX, phân giao CV cho nơi LV, ng Lđ...
 • 3
 • 212
 • 1

Bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp: Chương 10: Quản trị dự án sản xuất

Bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 10: Quản trị dự án sản xuất
... tổ chức không ổn định, không cố định - Tham gia thực dự án có nhiều cán bộ, chuyen gia thuộc nhiều lĩnh vực khác Các chi tiêu đánh giá dự án - Sự phù hợp, tính khả thi - Thời gian thực hoàn thành...
 • 2
 • 127
 • 0

Bài giảng môn quản trị bán hàng

Bài giảng môn quản trị bán hàng
... BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN ... Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2 Tổng quan quản trị bán hàng  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng  1.2.2 Các chức tác nghiệp quản viên bán hàng  1.2.3 Quản trị viên bán hàng chuyên ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang 16 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng Quản trị bán hàng hoạt động quản trị người...
 • 135
 • 2,384
 • 25

bài giảng môn quản trị bán hàng

bài giảng môn quản trị bán hàng
... BÁN HÀNG VÀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 1.1 Lịch sử ngành bán hàng 1.2 Khái niệm bán hàng quản trị bán hàng 1.3 Mục tiêu, vai trò vị trí Quản trị bán hàng Tài liệu tham khảo Phần II: HOẠCH ĐỊNH BÁN HÀNG ... niệm bán hàng quản trị bán hàng vai trò vị trí mối quan hệ quản trị bán hàng với lĩnh vực khác hoạt động kinh doanh tổ chức Hiểu thực việc phân tích môi trường bán hàng, phân tích nội bán hàng, ... CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG 7.1 Ma trận SWOT bán hàng 7.2 Giới thiệu số chiến lược bán hàng Phần III: TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN BÁN HÀNG Chương 8: LẬP KẾ HOẠCH BÁN HÀNG 8.1 Tiến trình lập kế hoạch bán hàng 8.2...
 • 18
 • 480
 • 0

Bài giảng môn quản trị bán hàng

Bài giảng môn quản trị bán hàng
... Trang 15 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2 Tổng quan quản trị bán hàng  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng  1.2.2 Các chức tác nghiệp quản viên bán hàng  1.2.3 Quản trị viên bán hàng chuyên ... www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang 16 BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG  1.2.1 Khái niệm quản trị bán hàng Quản trị bán hàng hoạt động quản trị người ... BÀI GIẢNG MÔN QUẢN TRỊ BÁN HÀNG NỘI DUNG  1.1 Tổng quan bán hàng  1.2 Tổng quan quản trị bán hàng www.ptit.edu.vn GIẢNG VIÊN: TH.S Trần Thị Thập BỘ MÔN: Quản trị - Khoa QTKD1 Trang BÀI GIẢNG...
 • 68
 • 305
 • 0

Bài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại

Bài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại
... chức quản trị ngân hàng thương mại Các nhân tố tác động tới hoạt động quản trị ngân hàng thương mại Nâng cao chất lượng quản trị ngân hàng thương mại - Một u cầu khách quan 26  Quản trò ngân hàng ... quản trị ngân hàng TM Chương 2: Quản trị vốn tự có, quản trị tài sản nợ, tài sản có NHTM Chương :Quản trị doanh thu, chi phí, lợi nhuận quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng TM Chương : Quản trị ... trị nguồn lực khác ngân hàng TM  1) PGS, TS Trần Huy Hoàng, Quản trò ngân hàng thương mại Nhà xuất Thống kê, TP HCM 2007  2) TS Trương Quang Thơng .Quản trị Ngân hàng thương mại NXB Tài Chính...
 • 336
 • 546
 • 6

bài giảng môn quản trị sản xuất tác nghiệp

bài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệp
... động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp công tác quản trị chia làm mảng là: quản trị sản xuất, quản trị tài quản trị Marketing II NỘI DUNG CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ Dự báo nhu cầu sản ... trình sản xuất là: 1.1 Căn vào tính liên tục sản xuất Quá trình sản xuất phân chia thành sản xuất liên tục, sản xuất gián đoạn sản xuất theo dự án a Quá trình sản xuất liên tục Đây trình sản xuất ... án sản xuất chưa phải quản trị sản xuất thời thị trường Quản trị sản xuất với tư cách đơn vị sản xuất hàng hoá tham gia kinh doanh thị trường xuất gần Có thể chia trình phát triển quản trị sản...
 • 75
 • 556
 • 1

Bài giảng môn quản trị bán hàng

Bài giảng môn quản trị bán hàng
... 1.3.1 Quản trị bán hàng chức quản trị bán hàng 1.3.2 Quá trình quản trị bán hàng 1.3.3 Các xu hướng bán hàng quản trị bán hàng 1.3.1 Quản trị bán hàng chức quản trị bán hàng  Khái niệm Quản trị bán ... bán lượng bán lượng lực lượng bán hàng hàng bán hàng bán bán hàng hàng hàng 1.3.3 Các xu hướng bán hàng quản trị bán hàng      hoạt động bán hàng quản trị bán hàng chuyển từ định hướng giao ... động bán hàng chịu trách nhiệm thực hiện, tổ chức, hướng dẫn giám sát, kiểm tra hoạt động lực lượng bán hàng phụ trách 1.3.1 Quản trị bán hàng chức quản trị bán hàng CHỨC NĂNG CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG...
 • 174
 • 468
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn quản trị sản xuất và dịch vụbài giảng môn quản trị bán hàngbài giảng môn quản trị sản xuất và tác nghiệpbài giảng môn quản trị ngân hàng thương mại học viện tài chínhslide bài giảng môn quản trị bán hàngbài giảng bài giảng môn quản trị bán hàngbai giang mon quan tri nha hang khach sanbài tập và bài giải môn quản trị ngân hàng thương mại phần cung cầu thanh khoảnbài tập môn quản trị ngân hàng phần khe hở lãi suất và kì hạnbai tap va bai giai mon quan tri ngan hangbài giảng môn quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏbài giảng môn quản trị kinh doanh ngân hàngsách bài giảng môn quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú ths nguyễn hoàng longbài giảng môn quản trịbài giảng môn quản trị marketingĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm