Bài giảng kế toán tài chính chương 3 kế TOÁN nợ PHẢI TRẢ

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

bài giảng quản trị tài chính - chương 3-khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại
... CHƯƠNG I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ II LÝ THUYẾT TÂM LÝ XÃ HỘI III LÝ THUYẾT ĐỊNH LƯNG VỀ QUẢN TRỊ Chapter 3/2 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR KHOA ... 3/5 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Nhà qu n tr nên s d ng bi n pháp kinh t đ kích thích cơng nhân hăng hái làm vi c Chapter 3/6 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ LÝ THUY T QU N TR HÀNH CHÍNH NH ... LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Ông đưa 14 nguyên tắc quản trò tổng quát Phân chia công việc Thẩm quyền trách nhiệm Kỷ luật Thống huy Chapter 3/9 I LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ Thống lãnh đạo...
 • 17
 • 800
 • 1

bài giảng quản trị tài chính - chương 3 - trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính

bài giảng quản trị tài chính - chương 3 - trái phiếu và cổ phiếu trên thị trường tài chính
... 900.000 + + + = 38 .742, 13 1, 03 1, 03 1, 03 Chọn k2 = 4% 12.000 + 900.000 12.000 12.000 + + + = −5.811,28 1,04 1,04 1,04 38 .742, 13 * (4% − 3% ) thang k ' = 3% + = 3, 866% /4 tháng 38 .742, 13 + − 5811,28 ... nợ phát hành) @ Trên thò trường, thảo thuận cung cầu đònh đến lượng giá trái phiếu, cổ phiếu @ Trên thò trường tài chính, phận tham gia quan tâm đến: Giá trò công cụ nợ; Giá thò trường giấy nợ; ... roi, trái phiếu cổ phiếu Tư cau vốn va đau vốn nhàn rỗi trai phieu, co phieu phát hành giao dòch thò trường tài (Thò trường tài sơ cấp: Tổ chức thực giao dòch g giấy nợ p t hành; phá Thò trường tài...
 • 85
 • 1,089
 • 0

Bài giảng thị trường tài chính chương 3 cấu trúc của lãi suất

Bài giảng thị trường tài chính  chương 3 cấu trúc của lãi suất
... thể lãi suất kỳ hạn ước lượng tăng kỳ vọng thị trường vào lãi suất tương lai Đường lợi suất phẳng thể thị trường kỳ vọng có giảm nhẹ mức lãi suất Đường lợi suất dốc nhẹ thể thị trường kỳ vọng lãi ... tới cấu trúc kỳ hạn Lãi suất kỳ hạn thu từ đường cong lãi suất không phản ánh xác lãi suất tương lai Sự khác biệt mối quan hệ lợi suất – kỳ hạn giải thích tính lỏng hay kỳ vọng lãi suất 37 Ứng ... cong lãi suất Một biến thể khác lý thuyết môi trường ưu tiên, có tính linh hoạt Trong trường hợp cụ thể, nhà đầu tư chuyển thị trường 36 Nghiên cứu lý thuyết cấu trúc kỳ hạn Kỳ vọng lãi suất...
 • 40
 • 314
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 3 thẩm định và đánh giá dự án đầu tư

Bài giảng quản trị tài chính  chương 3 thẩm định và đánh giá dự án đầu tư
... 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 4.000 2.000 3. 320 NPV (k=15%) = 1.129 ,3 Khấu hao nhanh PV Dt CF -10.000 4.000 4.000 4000 4.000 2.400 3. 456 4.000 1.440 3. 130 4.000 ... 1 03 tr.VN, thi gian nm Chi phớ s dng t bn l 10%/nm 16 NPV ca tng dõy chuyn (trng hp cỏc CF u hng nm) : NPVA = - 30 0 + 72 x PVFA (10%,6) = - 30 0 + 72 x 4 ,35 53 = 13, 582 tr VN NPVB = - 420 + 1 03 ... /(10 tr +40 tr.) PP = 2,2 nm = nm thỏng 12 ngy 37 THI GIAN HON VN Cể CHIT KHU Năm CFt Hiện hóa CF với k=10% Cộng dồn -80 -80 30 40 50 30 27,2 73 33, 056 37 ,565 20,490 - 80 -52,727 -19,671 17,894 Thi...
 • 76
 • 91
 • 0

Bài giảng nhập môn tài chính chương 3 ths chu thị thu thủy

Bài giảng nhập môn tài chính chương 3  ths chu thị thu thủy
... Thu tài chính: Trên góc độ tài chính, thu tài phương thức tín dụng trung dài hạn, theo người cho thu cam kết mua tài sản theo yêu cầu người thu nắm giữ quyền sở hữu tài sản thu Người thu sử ... Trong đó: NG: Nguyên giá tài sản cố định thu tài bên thu G: Chi phí thu trả kỳ i: Lãi suất quy định hợp đồng n: Số kỳ thu Ví dụ  Công ty cho thu tài A ký hợp đồng cho thu TSCĐ với doanh nghiệp ... Quản lý tài sản cố định Khái niệm TSCĐ tư liệu lao động, tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh, hình thái vật chất không thay đổi từ chu kỳ SXKD đến lý TSCĐ tài sản dài hạn, chậm thu hồi...
 • 28
 • 194
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 3 ths nguyễn như ánh

Bài giảng quản trị tài chính chương 3  ths nguyễn như ánh
...  ánh giá khả trả nợ hạn; Là sở để dự đoán dòng tiền tương lai  ThS Nguyễn Như Ánh 27 Dòng tiền BCLCTT ThS Nguyễn Như Ánh 28 Dòng tiền BCLCTT ThS Nguyễn Như Ánh 29 Dòng tiền BCLCTT ThS Nguyễn ... 83 82 81 80 79 78 04-12-07 AGF 09-12-07 14-12-07 19-12-07 24-12-07 29-12-07 Ngày ThS Nguyễn Như Ánh 12 Bảng cân đối kế toán ThS Nguyễn Như Ánh PHẦN TÀI SẢN 13 Bảng cân đối kế toán ThS Nguyễn Như ... ít? ThS Nguyễn Như Ánh Bảng cân đối kế toán Thể tranh tình hình tài doanh nghiệp thời điểm cụ thể ThS Nguyễn Như Ánh BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày 31 /12/200X TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN Thuyết minh 31 /12/200X...
 • 100
 • 226
 • 0

Bài giảng phân tích tài chính chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền

Bài giảng phân tích tài chính  chương 3 báo cáo tài chính, dòng tiền
... phòng giảm giá hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác 14, 637 10,2 03 - 13, 005 - 13, 115 -8,466 129, 236 96,625 204,892 - - - 133 ,0 13 100,720 207,925 -3, 778 -4,095 -3, 033 222 437 24,118 VNU HCMC , Gv hướng ... 170,556 31 8,252 30 5,885 7, 030 227, 739 672,848 101,958 258,558 407,646 Phải thu khách hàng 73, 862 176 ,39 4 135 ,074 Trả trước cho người bán 12 ,35 9 3, 916 26,2 43 - - - 14,105 81,159 230 ,725 23, 888 Tiền ... hạn Tài sản dài hạn khác - - - 6,879 10,029 178,1 23 169 ,36 9 212,176 636 ,30 3 - - - 1 ,31 4 3, 511 1,858 VNU HCMC , Gv hướng dẫn : Viết Hồng – Hùng Sơn – Thanh Trúc - 33 Nguồn vốn 833 ,702 1,512,613...
 • 20
 • 235
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương 3 nguyễn thị thu trà

Bài giảng quản trị tài chính chương 3  nguyễn thị thu trà
... vô hình Nguyên giá Giá trị hao mòn Các TS dài hạn khác Tổng tài sản 2002 504,00 236 ,00 105,00 36 ,00 127,00 33 7,00 33 7,00 440,00 (1 03, 00) 0 841,00 Triu VN 20 03 360,00 36 ,00 200,00 44,00 80,00 ... 22 TSC thu ti chớnh : l nhng TSC DN thu ca cụng ty cho thu ti chớnh Khi kt thỳc thi hn thu , bờn thu cú quyn chn hoc mua li TS thu , hoc tip tc thu theo cỏc iu kin ó tha thun hp ng thu ti ... chớnh 23 Bng CKT Cụng ty ABC (31 /12/ 03) Tài sản A Tài sản ngắn hạn Tiền mặt đầu t ngắn hạn Khoản phải thu Hàng tồn kho Các TS ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn TSCĐ hữu hình Nguyên giá Giá trị hao...
 • 64
 • 190
 • 0

Bài giảng định chế tài chính chương 3 lê nguyễn quỳnh hương

Bài giảng định chế tài chính chương 3  lê nguyễn quỳnh hương
... 9X&?)YH )3+ &Z '()* ()* +,+9&,++-./+ 01 23 4 23+ 11 3( #% )3( (#%45 3 3 3 9&&6 0 F *&G !"7H3 4IJK9 9&+)L F+41G 9&;...
 • 17
 • 573
 • 0

Bài giảng lý luận tài chính chương 3 định chế tài chính trung gian

Bài giảng lý luận tài chính  chương 3 định chế tài chính trung gian
... Cty tài • Quỹ tương hỗ… • -Căn phương thức huy động • Định chế huy động tiền gởi • Định chế huy động theo hợp đồng • Định chế làm trung gian đầu tư Vai trò Các loại hình tổ chức định chế tài ... TC người cần kiệm trung gian vốn Đặc điểm • - Định chế tài trung gian tổ chức kinh tế hoạt động kinh doanh tiền tệ, loại giấy tờ có giá • - Định chế thực hoạt động làm trung gian việc huy động ... chức định chế tài trung gian 3. 1 Định chế Ngân hàng 1- Sự đời & phát triển 2-Chức NHTM -Chức trung gian tín dụng -Chức trung gian tốn -Chức cung cấp DVTC 3- Phân loại NHTM - Quản nguồn vốn kinh...
 • 20
 • 668
 • 0

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 8: Lập dự toán tài chính và dự báo các BCTC
... 8-3 Các bước lập dự toán tài Dự báo doanh thu Dự báo tài sản cần thiết để phục vụ cho doanh thu tăng thêm Dự báo nguồn ngân quỹ tạo từ HĐSXKD Dự báo nguồn ngân quỹ cần huy ... : Ts Trần Viết Hoàng – Th.s Trần Hùng Sơn - 12 Dự báo BCTC theo PP % doanh thu Dự báo DT dựa tốc độ tăng DT dự kiến Dự báo khoản mục theo tỷ lệ % DT dự kiến Chi phí Tiền Khoản phải thu VNU HCMC ... Trần Hùng Sơn - 14 Các nguồn tài trợ cần để tài trợ cho TS tăng thêm Từ giả định xác lập, xác định: TS cần phải có DT tăng Xác định nguồn tài trợ AFN là: Tài sản cần phải có trừ nguồn tài trợ tạo...
 • 20
 • 636
 • 0

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền

Bài giảng quản trị tài chính chương IV dự toán tiền mặt và báo cáo dòng tiền
... thành báo cáo dòng tiền • 1.Hình thức báo cáo dòng tiền • 2.Hai phương pháp lập báo cáo dòng tiền • 3.Một ví dụ đơn giản www.ask.edu.vn 34 Lập báo cáo dòng tiền • Về hình thức, báo cáo dòng tiền ... tin đáng ý www.ask.edu.vn 14 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Chuẩn bị ngân sách tiền mặt: Dòng tiền thu vào – Dòng tiền chi • Có nhiều cách lập ngân sách tiền mặt cho quý: – Nhiều doanh nghiệp lớn triển ... phải thu trước thành tiền mặt Dòng tiền vào từ việc thu khoản phải thu www.ask.edu.vn 16 LẬP NGÂN SÁCH TIỀN MẶT • Để dự đoán số tiền công ty thu từ khoản phải thu phải dự báo doanh thu sách tín...
 • 45
 • 1,407
 • 0

Bài giảng Quản trị tài chính CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Bài giảng Quản trị tài chính CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
... tài doanh nghiệp quản trị tài doanh nghiệp? mối quan hệ tài doanh nghiệp? Trình bày cho ví dụ minh hoạ định tài chủ yếu doanh nghiệp? Vai trò quản trị tài doanh nghiệp? Khái niệm thị trường tài ... tiếp tài sản cố định 1.3 Vai trò quản trị tài doanh nghiệp Quản trị tài tác động nhà quản trị đến hoạt động tài doanh nghiệp Trong định doanh nghiệp, vấn đề cần nhà quản trị tài quan tâm giải không ... triển Bởi vậy, quản trị tài doanh nghiệp tốt có vai trò quan trọng việc nâng cao hiệu quản tài quốc gia Quản trị tài giữ vai trò trọng yếu hoạt động quản doanh nghiệp Quản trị tài định tính...
 • 134
 • 811
 • 4

bài giảng quản trị tài chính - chương 2-nhà quản trị

bài giảng quản trị tài chính - chương 2-nhà quản trị
... CHƯƠNG II: NHÀ QUẢN TRỊ I KHÁI NIỆM II PHÂN LOẠI NHÀQUẢN TRỊ III CÁC KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ IV CÁC VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Chapter /2 CHƯƠNG II: NHÀ QUẢN TRỊ V YÊU CẦU ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN TRỊ ... QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ VIÊN CẤP CƠ SỞ (FIRST – LINE MANAGERS) Đưa đònh tác nghiệp nhằm đôn đốc, hướng dẫn, điều khiển nhân viên thực mục tiêu tổ chức Chapter /7 II PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ Cao cấp Quản ... người khác Là người sử dụng tài nguyên hoạt động có tổ chức để giành mục tiêu đònh Chapter /4 II PHÂN LOẠI NHÀ QUẢN TRỊ QUẢN TRỊ CAO CẤP (TOP MANAGERS) MANAGERS Là nhà quản trò cấp bậc tối cao tổ...
 • 18
 • 584
 • 0

bài giảng quản trị tài chính - chương 4-chức năng hoạch định của nhà quản trị

bài giảng quản trị tài chính - chương 4-chức năng hoạch định của nhà quản trị
... CHƯƠNG I KHÁI NIỆM II HOẠCH ĐỊNH III PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH IV TIẾN TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯC V KỸ THUẬT QUẢN TRỊ THEO MỤC TIÊU Chapter 4/2 I KHÁI NIỆM KHÁ NIỆ HOẠCH ĐỊNH (PLANNING): ... II HOẠCH ĐỊNH CÁC YÊU CẦU CỦA HOẠCH ĐỊNH Hoạch đònh nên xuất phát từ xuống Hoạch đònh phải có tổ chức Hoạch đònh phải rõ ràng xác đònh Phải thông báo công khai rộng khắp Chapter 4/5 II HOẠCH ĐỊNH ... TIÊU Kế hoạch đònh hướng Kế hoạch cụ thể THEO MỨC ĐỘ THƯỜNG XUYÊN Kế hoạch thường trực Kế hoạch sử dụng lần Chapter 4/9 III PHÂN LOẠI KẾ HOẠCH THEO CẤP TỔ CHỨC Kế hoạch toàn tổ chức Kế hoạch đơn...
 • 16
 • 744
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập kế toán tài chính chương 3bài tập kế toán tài chính chương 3bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 3 bảo hiểmkế toán tài chính chuong 3bai giang phan tich tai chinh doanh nghiep chuong 13 cua bui huu phuocbài giảng ly thuyet tai chinh tien te chuong 2bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ chương 1bài giảng quản trị tài chínhbài giảng báo cáo tài chínhbài giảng mô hình tài chínhbài giảng phân tích tài chínhbài giảng thị trường tài chínhbài giảng hệ thống tài chínhbài giảng đầu tư tài chínhbài giảng phân tích tài chính quốc tếĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ cây