Bài giảng kế toán tài chính chương 2 kế TOÁN tài sản NGẮN hạn

Bài giảng quản lí tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp

Bài giảng quản lí tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
... Bài Quản tài sản ngắn hạn DN  Quản lý: - Tiền - Khoản phải thu - Hàng tồn kho  Sự cần thiết quản lý hàng tồn kho  Các quan điểm dự trữ Mô ... để quản lý ngân quỹ  VD1 17 Quản lý khoản phải thu Chính sách tín dụng Bán chịu Lợi ích Tăng doanh thu Giảm chi phí Lưu kho Thiệt hại Tối đa công suất Tăng chi phí Quản lý 18 Rủi ro vốn Quản ... vật liệu dây chuyền sản xuất khu vực bán hàng TOYOTA Quản lý tiền Dự trữ tiền Lợi ích Chủ động Tận dụng hội Khả toán Thiệt hại Đầu Tăng chi phí Khả Sinh lợi Hi sinh Nguồn lực Quản lý tiền Chứng...
 • 20
 • 156
 • 0

Bài giảng bản đồ địa chính chương 2 cơ sở toán học của bản đồ địa chính

Bài giảng bản đồ địa chính  chương 2 cơ sở toán học của bản đồ địa chính
... 1:1000 1 :20 00 50 x50 500 x 500 25 a, b, c, d 321 5 02- 9-d 1:500 1 :20 00 50 x50 25 0 x250 6 .25 16 321 5 02- 9(16) 1 :20 0 1 :20 00 50 x50 100 x100 1.0 100 321 5 02- 9100 2. 4 .2 Chia mảnh đồ địa theo tọa độ địa ... -4-(9) -4-(13) 321 5 02- 4-(10) -4-(7) -4-(11) -4-(14) -4-(15) 2. 5 .2 Bố cục khung tờ đồ địa Bản đồ địa phân mảnh theo nguyên tắc mảnh đồ địa gốc mảnh đồ địa Kích thước khung đồ địa lớn kích thước ... điểm địa trở lên tối thiểu để phục vụ đo vẽ điểm 2. 2 Hệ thống tỷ lệ đồ địa Bản đồ địa thành lập theo tỷ lệ 1 :20 0, 1:500, 1:1000, 1 :20 00, 1:5000, 1:10000, 1 :25 000 Việc lựa chọn tỷ lệ đồ địa phải...
 • 31
 • 175
 • 0

Bài giảng thẩm quyền hành chính chương 2 GV nguyễn minh tuấn

Bài giảng thẩm quyền hành chính chương 2  GV nguyễn minh tuấn
... có thẩm quyền lập pháp Quyền hành pháp quan hành nhà nước thực thi ñể ñảm bảo hoàn thành chức nhiệm vụ Quyền hành pháp bao gồm hai quyền: quyền lập quy quyền hành Quyền lập quy quyền ban hành ... hiện… II THẨM QUYỀN LẬP QUY CỦA CHÍNH PHỦ VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Thẩm quyền lập quy Chính phủ Quyền lập quy Chính phủ thể hoạt ñộng ban hành nghị ñịnh Quy trình thực thẩm quyền lập quy Chính phủ ... luật quan lập pháp ban hành Quyền hành quyền tổ chức quản lý tất mặt, quan hệ xã hội cách sử dụng quyền lực nhà nước Quyền hành bao gồm quyền tổ chức nhân quan hành chính, quyền tổ chức thực thi...
 • 66
 • 573
 • 0

Bài giảng trắc địa địa chính chương 2 TS cao danh thịnh

Bài giảng trắc địa địa chính chương 2  TS cao danh thịnh
... sử dụng đất, từ đồ địa chính, Nước ta Đông Nam Á từ vĩ tuyến 8033’ – 23 023 ’ VB, 1 020 10’ – 109 026 ’ KĐ Tổng diện tích đất liền đảo lớn 329 .24 0,61 km2, với khoảng 3000 đảo Núi cao nguyên chiếm ¾ ... đặc trưng đường địa giới, hướng đường địa giới 2. 2 Lập đồ địa giới hành 1) Tài liệu để lập đồ địa giới hành (ĐGHC) Bản đồ ĐGHC tài liệu hồ sơ địa giới, đồ địa giới hành thành lập cấp: Tỉnh, huyện, ... 2. 1 Địa giới hành 1) Khái niệm địa giới hành Đường địa giới hành địa phương đường bao khép kín xác định phạm vi mà thực thi hoạt động tổ chức hành Nhà nước kinh tế địa phương Đường địa giới...
 • 41
 • 147
 • 0

Bài giảng Tin học căn bản Chương 2 - GV.Trần Thanh San

Bài giảng Tin học căn bản Chương 2 - GV.Trần Thanh San
... Windows thao tác 2. 1 Biểu tượng (Icon) 2. 2 Chuột thao tác với chuột 2. 3 Tập tin liên kết đặc biệt (Shortcut) 2. 4 Nút khởi động (Start) 2. 5 Thanh tác vụ (Taskbar) 2. 6 Màn hình Desktop 2. 1 Các đối tượng ... Mouse hiển thị 2. 2 Con chuột thao tác với chuột (tt) 2. 2 Con chuột thao tác với chuột (tt) 2. 3 Tập tin liên kết đặc biệt Tập tin liên kết đặc biệt (Shortcut) tập tin liên kết với chương trình ứng ... tập tin thư mục 3.1 Tập tin 3 .2 Thư mục 3.3 Đường dẫn 3.1 Tập tin Tập tin (File) tập hợp liệu có liên quan với tổ chức theo cấu trúc Nội dung tập tin chương trình, liệu, văn bản, Mỗi tập tin...
 • 180
 • 365
 • 0

Bài giảng truyền sóng và anten chương 2 truyền lan sóng cực ngắn

Bài giảng truyền sóng và anten  chương 2 truyền lan sóng cực ngắn
... BN n  r1  r2  n  bn AN n  b2 b2 n r  b  r1   r1  n r1 2r1  b n  r1  BN n  b2 b2 n r  b  r2   r2  n r2 2r2  b n  r2  2 2 n n r1 A r1.r2 n. r1  r2 Hình 2. 14: Xác định ... sin 2 .h T h R  2 .h T h R (2. 15) r.   n  1   m GIẢNG VIÊN: NGUYỄN VIẾT MINH BỘ MÔN: VÔ TUYẾN – KHOA VIỄN THÔNG n  0,1 ,2, (2. 16) Trang 51 BÀI GIẢNG TRUYỀN SÓNG VÀ ANTEN 2. 2 Truyền lan ... b1max (2. 28) m B N0 b2 b2  n  r1   r2  n  r1  r2  n 2r1 2r2 bn= r2 A B + Công thức hợp lý hóa b n = 17, 32 www.ptit.edu.vn r1(km) r2(km) n  r1  r2  km fGHz m (2. 29) Hình 2. 15:...
 • 33
 • 187
 • 0

Tài liệu Bài 6: Quản lý tài sản ngắn hạn của DN ppt

Tài liệu Bài 6: Quản lý tài sản ngắn hạn của DN ppt
... Bài Quản tài sản ngắn hạn DN Quản lý: - Tiền - Khoản phải thu - Hàng tồn kho  Sự cần thiết quản hàng tồn kho  Các quan điểm dự trữ Mô hình ... để quản ngân quỹ  VD1 17 Quản khoản phải thu Chính sách tín dụng Bán chịu Lợi ích Tăng doanh thu Thiệt hại Giảm chi phí Lưu kho Tối đa công suất 18 Tăng chi phí Quản Rủi ro vốn Quản ... hóa/nguyên vật liệu dây chuyền sản xuất khu vực bán hàng TOYOTA Quản tiền Dự trữ tiền Lợi ích Chủ động Thiệt hại Tận dụng hội Đầu Khả toán Tăng chi phí Khả Sinh lợi Hi sinh Nguồn lực Quản tiền...
 • 20
 • 680
 • 1

BÀI TẬP QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN

BÀI TẬP QUẢN LÝ TÀI SẢN NGẮN HẠN
... (giới hạn cân đối tiền mặt) 150 triệu đồng, xác định giới hạn cân đối tiền mặt, mức tiền mặt tối ưu (mức tiền mặt theo thiết kế) vẽ sơ đồ quản ngân quỹ theo mô hình Miller-Orr cho công ty? Bài ... Bài 4: Một doanh nghiệp trì tài khoản riêng biệt cho việc toán tiền mặt Tổng số tiền toán 100 trđ/tháng đặn suốt tháng Các chi phí hành giao dịch việc chuyển tiền đến tài khoản toán 100.000 đồng ... lần chuyển để tối thiểu hóa chi phí trì tài khoản đặc biệt này? Xác định số lần chuyển tiền tối ưu năm? Nếu chi phí hành giao dịch lần việc chuyển tiền tới tài khoản tăng gấp đôi số lượng tiền chuyển...
 • 2
 • 291
 • 1

bài giảng kinh doanh quốc tế chương 2 - môi trường tài chính tiền tệ toàn cầu

bài giảng kinh doanh quốc tế chương 2 - môi trường tài chính tiền tệ toàn cầu
... MÔI TRƯỜNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TOÀN CẦU Thò trường ngoại hối Hệ thống tiền tệ quốc tế Thò trường vốn toàn cầu 15-Oct-09 PTM – MT Tài tiền tệ Thò trường ngoại hối: Nơi mua bán, trao đổi ngoại tệ ... Tokyo/Singapore New York) 15-Oct-09 PTM – MT Tài tiền tệ Các yếu tố kinh tế Cán cân toán Lãi suất Lạm phát Chính sách tài tiền tệ Năng lực cạnh tranh quốc tế Dự trữ tiền tệ Các biện pháp kiểm soát ... “thò trường tự do” Mong muốn mở rộng thò trường doanh nghiệp dòch vụ tài 15-Oct-09 PTM – MT Tài tiền tệ 21 Đồng tiền châu Âu: đồng tiền gửi vào ngân hàng bên quốc gia phát hành Thò trường đồng tiền...
 • 27
 • 316
 • 1

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 2: Bài toán vận tải potx

BÀI GIẢNG QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH_ Chương 2: Bài toán vận tải potx
... KHOA HỌC CƠ BẢN BÀI GIẢNG QUY HO ẠCH TUY ẾN T ÍNH CHƯƠNG II: BÀI TOÁN VẬN TẢI 2.1 Dạng toán vận tải 2.2 Xây dựng phương án cực biên 2.3 Phương pháp vị giải toán vận tải 2.4 Bài toán không cân ... hệ vectơ điều kiện {Aij ; (i, j) ∈ K} toán vận tải độc lập tuyến tính tập hợp ô thuộc K không tạo thành vòng Vì số vectơ {Aij} độc lập tuyến tính cực đại toán m + n – nên số tối đa ô không tạo ... [20] x x x x 40 [35] 10 x [5] 2.3 Phương pháp vị giải toán vận tải: Tiêu chuẩn tối ưu: Điều kiện cần đủ để phương án x = {xij} toán vận tải tối ưu tồn hệ thống số {ui, vj} thoả mãn: a) vj – ui...
 • 40
 • 1,024
 • 0

Bài giảng kế toán tài sản ngắn hạn

Bài giảng kế toán tài sản ngắn hạn
... PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH DỞ DANG Công dụng tài khoản 154 Kết cấu tài khoản 154 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 154 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu IV.3.4.1 CÔNG DỤNG TÀI KHOẢN 154  Tài ... (Phân xưởng, phận sản xuất), theo loại, nhóm sản phẩm, sản phẩm, chi tiết phận sản phẩm I Trường hợp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi ... NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 154 Tài khoản 154 "Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang" phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh phát sinh kỳ; chi phí sản xuất, kinh doanh khối lượng sản phẩm, dịch...
 • 114
 • 625
 • 0

Bài giảng kế toán tài sản ngắn hạn

Bài giảng kế toán tài sản ngắn hạn
... ánh Tài khoản phải thu (TK 131, 133, 136) tình hình toán khoản nợ phải thu Tài khoản 138 - phải thu khác, có tài khoản cấp - Tài khoản 1381 - Tài sản thiếu chờ xử lý: Phản ánh giá trị tài sản ... PHẢI THU KHÁC Công dụng tài khoản 138 Kết cấu tài khoản 138 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 138 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu III.3.1 CÔNG DỤNG TÀI KHOẢN 138 Tài khoản dùng để phản ... dụng TK này) Công dụng tài khoản 136 Kết cấu tài khoản 136 Nguyên tắc hạch toán tài khoản 136 Phương pháp hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu III.2.1 CÔNG DỤNG TÀI KHOẢN 136 Tài khoản dùng để phản...
 • 38
 • 528
 • 0

Tài liệu Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2 pptx

Tài liệu Bài giảng Vật lý đại cương - Chương 2 pptx
... Notes Page 21 Unfiled Notes Page 22 Unfiled Notes Page 23 Unfiled Notes Page 24 Unfiled Notes Page 25 Unfiled Notes Page 26 Unfiled Notes Page 27 Unfiled Notes Page 28 Unfiled Notes Page 29 Unfiled ... Notes Page 12 Unfiled Notes Page 13 Unfiled Notes Page 14 Unfiled Notes Page 15 Unfiled Notes Page 16 Unfiled Notes Page 17 Unfiled Notes Page 18 Unfiled Notes Page 19 Unfiled Notes Page 20 Unfiled ... Notes Page 28 Unfiled Notes Page 29 Unfiled Notes Page 30 Unfiled Notes Page 31 Unfiled Notes Page 32 Unfiled Notes Page 33 Unfiled Notes Page 34 Unfiled Notes Page 35 ...
 • 35
 • 887
 • 4

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 1 chương 3 tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 1 chương 3 tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp
... tiền mặt vào tài khoản doanh nghiệp địa điểm doanh nghiệp địa điểm doanh nghiệp định • Bố trí thủ quỹ địa điểm thu tiền doanh nghiệp định để thu tiền mặt trực tiếp từ khách hàng doanh nghiệp Lợi ... tiền doanh nghiệp phần vốn tài sản lưu động doanh nghiệp Nó phản ánh toàn số tiền doanh nghiệp có ( tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền chuyển) Một phận quan trọng cấu thành vốn tiền doanh nghiệp ... 10 00kg Số lần cung cấp vật tư, hàng hóa là: N = 10 .000 /1. 000 = 10 (lần) Thời gian cách lần cung cấp là: n = 36 0 /10 = 36 (ngày) Tổng chi phí tồn kho dự trữ là: CDT = (1. 000/2*4.000) + (10 .000 /1. 000*200.000)...
 • 52
 • 3,559
 • 1

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm hàng hải Chương 2 docx

Tài liệu Bài giảng bảo hiểm hàng hải Chương 2 docx
... vi phạm pháp Tàu tích Vứt hàng xuống biển Mất cắp, k giao hàng, giao thiếu hàng CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro BH hàng hải b Phân loại - Căn vào ... 11 CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢI-MARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI 2. Rủi ro BH hàng hải b Phân loại - Căn vào nghiệp vụ BH loại rủi ro  Rủi ro phải BH riêng Đình công Chiến tranh 12 CHƯƠNG ... hàng hải BH hàng hóa chuyên chở đường biển BH thân tàu BH TNDS chủ tàu CHƯƠNG II BẢO HIỂM HÀNG HẢIMARINE INSURANCE I KHÁI QUÁT VỀ BH HÀNG HẢI Rủi ro BH hàng hải a Khái niệm Đe doạ, nguy hiểm...
 • 79
 • 1,286
 • 1

Xem thêm