Bài giảng chính sách thương mại quốc tế chương 10 các biện pháp, chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu phần 3

BẢI GIẢNG GIAO DỊCH THƯƠNG mại QUỐC tế chương 1các PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

BẢI GIẢNG GIAO DỊCH THƯƠNG mại QUỐC tế  chương 1các PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRÊN THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI
... giao dch S giao dch hng húa trung cung v cu v mt mt hng giao dch mt khu vc, mt thi im nht nh, th hin c s bin ng ca giỏ c Ch yu l giao dch khng Cỏc loi hỡnh giao dch ti SGDHH 3.1 Giao dch giao ... mc hng húa ( giao v nhn), s lng v tr giỏ, giỏ c v cỏch xỏc nh, iu kin giao hng, c Cỏc bin phỏp bo m thc hin Pht Bờn th ba khng ch Th tớn dng i ng III GIAO DCH TI XUT Khỏi nim: Giao dch tỏi xut ... Spot Transaction): Hng húa c giao v tr tin vo lỳc ký kt hp ng 3.2 Giao dch k hn ( Forward Transaction) Giao dch m giỏ c c n nh vo lỳc ký kt H nhng vic thc hin H (giao hng v túan) c tin hnh sau...
 • 64
 • 226
 • 0

BẢI GIẢNG GIAO DỊCH THƯƠNG mại QUỐC tế chương VI NHẬP KHẨU THIẾT bị TOÀN bộ kỹ THUẬT

BẢI GIẢNG GIAO DỊCH THƯƠNG mại QUỐC tế  chương VI NHẬP KHẨU THIẾT bị TOÀN bộ kỹ THUẬT
... THIẾT BỊ TOÀN BỘ KỸ THUẬT CÁC PHƯƠNG THỨC NHẬP KHẨU THIẾT BỊ TOÀN BỘ 1.1 Phương thức 1: Nhập thiết bị đặc biệt  Trên sở vật chất người nhập nhà xưởng, công trình , sở sản xuất, , tiến hành nhập ... thức 2: Nhập thiết bị với giấy phép sử dụng  Vi c nhập thiết bị máy móc kèm mua thêm giấy phép sử dụng đối tượng thuộc sở hữu người xuất có tính chất kỹ thuật hỗ trợ vận hành thiết bị ( sáng ... Construction) Hiện Vi t Nam, thiết bị toàn thường hiểu phần thiết bị (máy móc, thiết bị phụ trợ, công nghệ ) công trình hoàn chỉnh bắt đầu thực phương thức hợp đồng EPC (bao gồm thiết kế, chuyển giao công...
 • 35
 • 178
 • 0

Tình hình hội nhập, hoạt động thương mại quốc tế sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động thương mại quốc tế thông qua các biện pháp tài chính tại Việt Nam

Tình hình hội nhập, hoạt động thương mại quốc tế và sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động thương mại quốc tế thông qua các biện pháp tài chính tại Việt Nam
... thị trờng nớc II - Sự can thiệp Chính phủ vào thơng mại quốc tế thông qua biện pháp tài chính: thành công tồn Sau 15 năm đổi mới, với sách đa phơng hóa hoạt động kinh tế quóc tế thực chủ trơng ... cách thơng mại quốc tế Trung Quốc dẫn đến tốc độ tăng trởng cao, nhng tỷ lệ đóng góp xuất vào GDP 22% nhập 17% tức thấp Việt Nam Việc hội nhập Việt Nam vào kinh tế giới cách thực th ơng mại quốc ... thành công thu đợc tiến trình hội nhập Việt Nam vào kinh tế giới thông qua thơng mại quốc tế phủ nhận Nhờ có chế đẩy mạnh xuất doanh thu thơng mại quốc tế Việt Nam 14 tỷ USD (cuối 2000) tăng...
 • 31
 • 229
 • 0

Tình hình hội nhập, hoạt động thương mại quốc tế sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động thương mại quốc tế thông qua các biện pháp tài chính tại Việt Nam.

Tình hình hội nhập, hoạt động thương mại quốc tế và sự can thiệp của Chính phủ vào hoạt động thương mại quốc tế thông qua các biện pháp tài chính tại Việt Nam.
... thị trờng nớc II - Sự can thiệp Chính phủ vào thơng mại quốc tế thông qua biện pháp tài chính: thành công tồn Sau 15 năm đổi mới, với sách đa phơng hóa hoạt động kinh tế quóc tế thực chủ trơng ... cách thơng mại quốc tế Trung Quốc dẫn đến tốc độ tăng trởng cao, nhng tỷ lệ đóng góp xuất vào GDP 22% nhập 17% tức thấp Việt Nam Việc hội nhập Việt Nam vào kinh tế giới cách thực th ơng mại quốc ... nớc, hoạt động xuất nhập Việt Nam có bớc tiến vợt bậc Sở dĩ nh sách, biện pháp Nhà nớc can thiệp Chính phủ đặc biệt qua sách, biện pháp tài chính, nhìn lại sách tài nớc ta nhằm thúc đẩy thơng mại...
 • 32
 • 254
 • 0

Bài giảng Lý thuyết chính sách thương mại quốc tế: Chương 10 TS. Nguyễn Văn Sơn

Bài giảng Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế: Chương 10 TS. Nguyễn Văn Sơn
... sau – 10 năm 12 Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ Lộ trình mở cửa phía Việt Nam dài hơn, độ mở hẹp hơn: Thương mại dịch vụ: Mở cửa thị trường sau – năm Ngoại trừ dịch vụ pháp lý, kế ... tài liệu chế độ thương mại, đầu tư, tài chính, ngân hàng… gửi cho Ban công tác để tiến hành đàm phán 20 Quá trình gia nhập WTO Việt Nam Bước 2, đàm phán minh bạch hóa sách thương mại: 08/1996: ... viên APEC vào ngày 15/11/1998 Việt Nam công bố Chương trình hành động quốc gia để thực mục tiêu: Giảm NTR bình quân không 10% ; loại bỏ hầu hết NTBs vào năm 2020 18 Tham gia tổ chức khu vực khác...
 • 41
 • 325
 • 1

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 10: Chính sách xuất khẩu

Bài giảng Chính sách thương mại quốc tế Chương 10: Chính sách xuất khẩu
... Chương 10: Chính sách xuất Nội dung chương: Vai trò xuất Mục tiêu, nhiệm vụ phương hướng xuất Chính sách phát triển xuất Quản lý thủ tục xuất (Tự đọc) A Vai trò xuất Tạo nguồn ... Chính sách phát triển xuất Chính sách chuyển dịch cấu xuất Chính sách phương hướng phát triển thị trường xuất Chính sách biện pháp hỗ trợ XK Chính sách chuyển dịch cấu xuất 1.1.CS hình thành ... chế thương mại đặc biệt Khác: Các loại hình phép hoạt động khu vực So với gia công xuất khẩu, việc đầu tư vào khu chế xuất có thêm ưu đãi gì? 3.2 Các biện pháp tài Tín dụng xuất Trợ cấp xuất Chính...
 • 46
 • 312
 • 2

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế (nguyễn cương) - chương 2 hợp đồng mua bán quốc tế

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế (nguyễn cương) - chương 2 hợp đồng mua bán quốc tế
... nhận)  27 Luật Thương Mại 20 05: Liệt kê hình thức MBHHQT ⇒ Gián tiếp bác bỏ việc vào quốc tịch  Khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (Hợp đồng mua bán quốc tế) Hợp đồng mua bán quốc tế: ... có nghĩa vụ 1 .2 Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế HĐMBHHQT = HĐMB + yếu tố quốc tế ⇒ Căn xác định yếu tố quốc tế hợp đồng a Luật quốc tế:  Đ1 Công ước Lahaye 1964: Trụ sở thương mại, di chuyển ... Điều ước thương mại quốc tế + Tạp quán thương mại quốc tế + Án lệ, tiền lệ xét xử + Luật quốc gia Điều kiện hiệu lực HĐMBHHQT  Chủ thể: Hợp pháp - Thương nhân Việt Nam nước + Đ6 LTM 20 05: Thương...
 • 138
 • 1,299
 • 1

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế - phan thu hiền

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế - phan thu hiền
... ắ - Tự do, tự nguyện ự , ự g yệ - Trung thành, thiện chí - Hai bên ù H i bê có l i song vụ ó lợi b Tính đa dạng nguồn luật dẫn chiếu - Luật quốc gia - Công ước quốc tế Điều ước quốc tế tế - Tập ... quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thu n Mua bán hàng hóa quốc tế: Mua bán hàng hóa + yếu tố quốc tế ế ố ố ế Q/A: Yếu tố quốc tế? Chủ thể Sự di Yế tố Yếu Đồng chuyển quốc tế tiền hàng hóa Nguồn luật ... bán - Giao hàng lên tàu g - Cung cấp biên lai giao hàng - Làm thủ tục thông quan xuất - Trả phí bốc hàng lên tàu g Nghĩa vụ người mua - Ký kết hợp đồng vận tải ý ợp g ậ - Thông quan nhập - Trả...
 • 91
 • 356
 • 0

Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Các phương thức kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu

Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Các phương thức kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu
... thị trường thương nhân Lập phương án kinh doanh đánh giá hiệu phương án kinh doanh xuất nhập Tổ chức giao dịch đàm phán Ký kết hợp đồng kinh doanh xuất nhập Tổ chức thực hợp đồng ký kết CÁC LOẠI ... đồng xuất khẩu, nhập hàng hoá Hàng có làm thủ tục nhập vào nước tái xuất sau làm thủ tục xuất nước thứ ba Chuyển khẩu: mua hàng nước để bán lại cho nước khác không làm thủ tục nhập vào nước tái xuất ... xuất khỏi nước tái xuất CÁC HÌNH THỨC CHUYỂN KHẨU    Hàng hoá vận chuyển thẳng từ nước xuất đến nước nhập không qua nước tái xuất Hàng hoá vận chuyển đến nước tái xuất không làm thủ tục nhập...
 • 31
 • 491
 • 1

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế
... THỨC GIAO DỊCH TMQT Buôn bán thông thường Buôn bán đối lưu Gia công quốc tế Tạm nhập - tái xuất / chuyển Đấu giá quốc tế Đấu thầu quốc tế Giao dịch sở giao dịch Nhượng quyền thương mại Cung ứng dịch ... PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TMQT loại giao dịch: - Giao dịch thông thường trực tiếp Thương nhân VN Thương nhân NN Trực tiếp giao dịch mua bán với - Giao dịch thông thường gián tiếp Thương nhân VN Thương ... gọi bên trúng thầu) Đấu thầu quốc tế: trụ sở DN nước khác Trình bày: ThS Nguyễn Văn Sáng 15 CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TMQT GIAO DỊCH TẠI SỞ GIAO DỊCH QUỐC TẾ Sở giao dịch hàng hóa thị trường đặc...
 • 37
 • 453
 • 1

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế
... Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ I Khái quát hợp đồng mua bán quốc tế II Điều kiện sở giao hàng - Incoterms III Các điều kiện giao dịch mua bán quốc tế Giao Dịch Thương Mại ... điều kiện giao dịch mua bán quốc tế Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 15 HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ I Khái quát hợp đồng mua bán quốc tế II Điều kiện sở giao hàng Incoterms III Các điều kiện giao dịch mua ... đồng mua bán quốc tế Các loại hợp đồng Các nguyên tắc hoạt động thương mại Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 14 HỢP ĐỒNG MUA BÁN QUỐC TẾ I Khái quát hợp đồng mua bán quốc tế II Điều kiện sở giao hàng...
 • 84
 • 2,656
 • 0

Bài giảng HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Bài giảng HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
... Phân loại: Buộc thực hợp đồng Tạm ngừng thực hợp đồng Đình thực hợp đồng Hủy hợp đồng Phạt vi phạm Bồi thường thiệt hại 26 IV Một số vấn đề pháp lý liên quan Vi phạm chế tài hợp đồng TMQT Phạt vi ... 4.Các hợp đồng mẫu, nguyên tắc chung Nhiều lĩnh vực truyền thống tồn hợp đồng mẫu, áp dụng có thỏa thuận (có dẫn chiếu) Vd: Hợp đồng mẫu mua bán hàng hóa dễ hỏng (ITC) Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc ... trợ cho hợp đồng hợp đồng đặc thù Bảo hiểm Vận tải đường biển-hàng không Đại diện Môi giới Logistics Nhượng quyền… 13 IV Một số vấn đề pháp lý liên quan Ký kết hợp đồng TMQT Các hợp đồng TMQT...
 • 34
 • 1,369
 • 0

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 1 Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 1 Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới
... 05 /19 /15 Đinh Khương Duy 15 2.3 Các loại hình trung gian thương mại 2.3 .1 Môi giới 2.3 .1. 2 Khái niệm Môi giới thương mại hoạt động thương mại, theo thương nhân làm trung gian (gọi bên môi giới) ... thuận hay HĐ - Lưu ý: Sau thiết lập hợp đồng, có thay đổi, bổ sung, bên cần xác nhận lại văn - 05 /19 /15 Đinh Khương Duy 12 PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN 2 .1 Khái niệm - phương thức thiết ... mại quốc gia khác  Hàng hóa di chuyển qua biên giới/ biên giới hải quan quốc gia 05 /19 /15 Đinh Khương Duy PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH TRỰC TIẾP 1. 1 Hỏi giá  Xét mặt pháp lý: Lời thỉnh cầu bước vào giao...
 • 58
 • 1,039
 • 0

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 2 Incoterms hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 2 Incoterms và hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
... 1 .2 Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế HĐMBHHQT = HĐMB + yếu tố quốc tế Căn xác định yếu tố quốc tế hợp đồng a Luật quốc tế: Điều Phụ lục Công ước La Haye 1964 Luật thống luật mua bán hàng hóa quốc ... FIO Incoterms nguyên tắc để giải thích điều kiện sở giao hàng không giải thích điều khoản khác Hợp đồng ” 05/19/15 Đinh Khương Duy 12 Incoterms 20 00 Incoterms 20 10 2. 1 Kết cấu Incoterms 20 00 2. 1.1 ... điểm xếp hàng định (nếu có) mua hàng giao - Cung cấp chứng từ giao hàng thông thường - Người bán nghĩa vụ thuê tàu thuê hộ người mua (điểm so với ICT 20 00) 05/19/15 Đinh Khương Duy 37  - - Nghĩa...
 • 114
 • 1,184
 • 0

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 3 Hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế

Bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế (GV. Đinh Khương Duy) - Chương 3 Hợp đồng trong giao dịch thương mại quốc tế
... 6.2 Phương thức giao hàng − − Giao số lượng  Giao lần/ nhiều lần  Giao rời/ giao bao kiện Giao chất lượng  Giao sơ  Giao cuối 6 .3 Địa điểm giao hàng - Địa điểm giao hàng địa điểm hay đến Các ... bản d) Dựa vào thời hạn hiệu lực HỢP ĐỒNG TRONG THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA QUỐC TẾ I Hợp đồng MBHHQT Điều kiện tên hàng - CÁC CÁCH QUI ĐỊNH TÊN HÀNG Tên thương mại + tên thông thường + tên khoa học ... định kiện có phải trường hợp bất khả kháng hay không c) Dẫn chiếu đến văn Phòng Thương mại quốc tế: Điều khoản miễn trách trường hợp bất khả kháng Phòng Thương mại Quốc tế (xuất phẩm ICC số 421)...
 • 55
 • 620
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn luật thương mại quốc tếbài giảng lý thuyết thương mại quốc tếbài giảng hợp đồng thương mại quốc tếlý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 10các biện pháp chính sách tài chính nhằm khuyến khích sản xuất và thúc đẩy xuất khẩulý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 4lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 5lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 6lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 7lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 8lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 9lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 1lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 2lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế chương 3bài tập giao dịch thương mại quốc tếNghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)bai giang may cong cuGIẢI PHẨU SINH LÍ VẬT NUÔIĐiểm đông đặc: Freezing pointĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨATìm hiểu sâu hơn về công cụ websiteĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtTiểu luận thuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệ thống ngân hàng theo basel 2ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGBất ngờ tìm ra hành tinh giống trái đất và rất gầnCấu hình FTP trên windowsGiáo án đại số 9 theo hướng phát huy năng lựcCấu hình DNS trên windowsArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003kế hoạch EMarketing cho ý tưởng kinh doanh bánh online GreenCakeQUY TRÌNH SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNGTiết 29. TĐN số 9. ANTT: NS Văn Chung và bài hát Lượn tròn lượn khéoTiết 20. OBH: Niềm vui của em. TĐN: TĐN số 6