Mở rộng vốn từ thiên nhiên LTVC lớp 5

LTVC- Lớp 5 Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

LTVC- Lớp 5 Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
... Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Thứ ba ... 10 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 1: Dòng giải thích nghĩa từ thiên nhiên a) Tất người tạo b) ... quanh người Thứ ba ngày 12 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài2: Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật, tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh b) Góp gió thành bão c)...
 • 11
 • 3,633
 • 13

LTVC MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN LÓP 5

LTVC MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN LÓP 5
... nhiỊu nghÜa? LÊy vÝ dơ minh häa Thø ba ngµy th¸ng 10 năm 2011 Bài 1: Dòng giải thích nghĩa từ thiên nhiên? a) Tất người tạo b) Tất khơng người tạo c) Tất thứ tồn xung quanh người Hoạt động nhóm ... ng­êi t¹o Thø ba ngµy th¸ng 10 năm 2011 Bài Bài 2: Tìm tất thành ngữ, tục ngữ sau từ vật, tượng thiên nhiên: ? -Thác (chỉ dòng nước chảy vượt qua vách đá cao nằm chắn ngang dòng sơng ) Th¸c Gia Long-§¨k ... vừa tìm được? Hoạt động nhóm thời gian phút Thø ba ngµy th¸ng 10 năm 2011 Bài Bài Bài a) Tả chiều rộng: bao la, mênh mơng, bát ngát, thênh thang, vơ tận, bất tận, b) Tả chiều dài: tít tắp, tít,...
 • 18
 • 388
 • 0

LTVC : Mở rộng vốn từ thiên nhiên lớp 5

LTVC : Mở rộng vốn từ thiên nhiên lớp 5
... chiu rng: M : bao la b) T chiu di: M : tít c) T chiu cao: M : cao vút d) T chiu sõu: M : hun hút Bi 1: Bi 2: Bi 3: Tỡm nhng t ng miờu t khụng gian t cõu vi mt cỏc t ng va tỡm c? a) T chiu rng: bao ... hun hỳt Bi 1: Bi 2: Bi 3: Bi 4: Tìm từ ngữ miêu tả sóng nước Đặt câu với từ ngữ vừa tìm a) T ting súng: ỡ m, b) T ln súng nh: ln tn, V c) T t súng mnh: cun cun , Bi Bi Bi Bi 4: Tìm từ ngữ miêu ... lốc nướcLong Một số hình ảnh thiên nhiên đẹp: Bi 1: Thiên nhiên tất không người tạo Bi 1: Bi 2: Tỡm cỏc thnh ng, tc ng sau nhng t ch cỏc s vt, hin tng thiờn nhiờn: a/ Lên thác xuống ghềnh b/...
 • 17
 • 344
 • 0

lớp 5 : LTVC mở rộng vốn từ thiên nhiên

lớp 5 : LTVC mở rộng vốn từ thiên nhiên
... 2010 * Kiểm tra cũ Luyện từ câu Ba hc sinh c bi : Kỡ diu rng xanh Th ba ngy 12 thỏng 10 nm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn t : Thiên nhiên Hot ng 1: Lm vic cỏ nhõn Bi 1: Dũng no di õy gii thớch ... Luyện từ câu M rng t: Thiờn nhiờn Hot ng 3: Tho lun nhúm Bi 3: Tỡm nhng t ng miờu t khụng gian t cõu vi mt cỏc t va tỡm c: a T chiu rng M: bao la b T chiu di (xa) M: tớt c T chiu cao M: cao vỳt ... vỳt d T chiu sõu M: hun hỳt Thứ ba ngày 12 tháng 10 nm 2010 Luyện từ câu M rng t: Thiờn nhiờn Bi 3: Tỡm nhng t ng miờu t khụng gian t cõu vi mt cỏc t va tỡm c: a T chiu rng: bao la, mờnh mụng,...
 • 15
 • 234
 • 0

LTVC lớp 5 Mở rộng vốn từ thiên nhiên

LTVC lớp 5 Mở rộng vốn từ thiên nhiên
... câu: Mở rộng vốn từ thiên nhiên Một số hình ảnh thiên nhiên đẹp: Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ thiên nhiên Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng ... năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ thiên nhiên Cùng suy nghĩ? a) thác.ghềnh b) gió.bão c) Nớcđá d) Khoaimạ Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu: Mở rộng vốn từ thiên nhiên Bài 2:Tìm ... dụ từ nhiều nghĩa đặt câu để phân biệt nghĩa từ đó? Kiểm tra cũ: Câu hỏi 2: Dành cho lớp Thế từ nhiều nghĩa? Cho ví dụ! Thứ ba ngày 19 tháng 10 năm 2010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ thiên nhiên...
 • 44
 • 138
 • 0

Luyện từ và câu tuần 9 tiết 1 lớp 5: Mở rộng vốn từ Thiên Nhiên

Luyện từ và câu tuần 9 tiết 1 lớp 5: Mở rộng vốn từ Thiên Nhiên
... ngày 26 tháng 10 năm 2 010 Luyện từ câu Kiểm tra cũ: Đặt câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng biện pháp nghệ thuật học ? Thứ ba ngày 26 tháng 10 năm 2 010 Luyện từ câu Mở rộng vốn từ thiên nhiên Bu tri ... hay hơn, sinh động cần lưu ý : * Sử dụng biện pháp nghệ thuật : So sánh Nhân hoá Dùng từ ngữ gợi tả * Chọn từ ngữ thể tâm trạng riêng người miêu tả Bi 3: Da theo cỏch dựng t ng mu chuyn nờu ... ca Bu tri ghộ sỏt mt t Bu tri cỳi xung lng nghe tỡm xem chim ộn ang bi cõy hay ni no Những từ ngữ khác miêu tả bầu trời - rt núng v chỏy lờn nhng tia sỏng ca ngn la - xanh bic - cao hn Khi...
 • 9
 • 7,336
 • 16

LTVC: Mở rộng vốn từ :Thiên nhiên(tuần 9)

LTVC: Mở rộng vốn từ :Thiên nhiên(tuần 9)
... thế? - Em muốn nói từ ngữ - Em tìm câu chưa? - Bầu trời dịu dàng – Va-li-a khẽ nói mỉm cười Sau đó, em muốn nói bầu trời từ ngữ riêng mình: - Bầu trời buồn bã Những đám mây xám từ phương bắc trôi ... thế? - Em muốn nói từ ngữ - Em tìm câu chưa? - Bầu trời dịu dàng – Va-li-a khẽ nói mỉm cười Sau đó, em muốn nói bầu trời từ ngữ riêng mình: - Bầu trời buồn bã Những đám mây xám từ phương bắc trôi ... thế? - Em muốn nói từ ngữ - Em tìm câu chưa? - Bầu trời dịu dàng – Va-li-a khẽ nói mỉm cười Sau đó, em muốn nói bầu trời từ ngữ riêng mình: - Bầu trời buồn bã Những đám mây xám từ phương bắc trôi...
 • 26
 • 1,177
 • 1

Giáo án luyện từ và câu lớp 5 " Mở rộng vốn từ thiên nhiên " pdf

Giáo án luyện từ và câu lớp 5
... năm 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN Thiên nhiên tất không người tạo Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN Hãy hát câu hát, hát có từ ngữ vật, ... LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật, tượng thiên nhiên: a) Lên thác ... mưa 5- Trăng quầng hạn , trăng tán mưa Thứ tư ngày 14 tháng 10 năm 2009 LUYỆN TỪ VÀ CÂU MỞ RỘNG VỐN TỪ THIÊN NHIÊN Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa tìm a) Tả chiều rộng...
 • 43
 • 2,789
 • 8

bài : Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên lop 5

bài : Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên lop 5
... I BÀI C : Đặt câu với từ Đi phân biệt : Nghĩa gốc học sinh Nghĩa chuyển 07/14/14 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP I II BÀI 1: Chọn dòng nghĩa cho từ Thiên nhiên câu sau: a.Mọi thứ có sống ... 07/14/14 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP I BÀI 2: Tìm từ vật ,hiện tượng thiên nhiên câu sau: Lên thác xuống ghềnh Nhóm làm việc Góp gió thành bão 07/14/14 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP IV CỦNG CỐ BÀI Thiên nhiên gì? ... slide1 07/14/14 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP 5 V HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP Học lại vừa học chuẩn bị bài: luyện tập từ nhiều nghĩa 07/14/14 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP ĐỖ THỊ PHÚC 07/14/14 LUYỆN TỪ VÀ CÂU - LỚP ...
 • 7
 • 454
 • 1

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN ppt

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN ppt
... đọc to, việc lớp đọc thầm - Cho HS làm GV phát giấy - HS làm cho HS làm cá nhân - Cho HS trình bày kết - HS làm vào giấy - Lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT - Cho HS đọc ... HS làm BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm + trình bày kết - HS làm - GV nhận xét Củng cố, dặn dò: (2’) cá nhân - GV nhận xét tiết học - Yêu cầu HS nhà viết lại đoạn văn Rút kinh ... Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra: (4') Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu (1') Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm BT (2 8-2 9’) a) Hướng dẫn làm BT1 + BT - Cho HS đọc yêu cầu đề giao - HS đọc...
 • 5
 • 882
 • 0

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN pdf

Giáo án tiếng việt lớp 5 - Luyện từ và câu: MỞ RỘNG VỐN TỪ: THIÊN NHIÊN pdf
... dùng viết chì đánh dấu vào dòng chọn - Cho HS trình bày kết - Đại diện cặp nêu dòng chọn - GV nhận xét, chốt lại b) Hướng dẫn HS làm BT (6’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm bài, ... lên - GV nhận xét, chốt lại c) Hướng dẫn HS làm BT (9’) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc Tìm từ ngữ miêu tả chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu Đặt câu với từ vừa tìm - Cho HS làm - HS ... động giáo viên Hoạt động học sinh Kiểm tra: (4’) Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu (1') Hoạt động 2: Làm tập (2829’) a) Hướng dẫn HS làm BT (5 ) - Cho HS đọc yêu cầu đề giao việc - Cho HS làm - HS...
 • 6
 • 757
 • 3

bài giảng luyện từ và câu lớp 5 mở rộng vốn từ thiên nhiên

bài giảng luyện từ và câu lớp 5  mở rộng vốn từ thiên nhiên
... Bài 1: Dòng dới giải thích nghĩa từ thiên nhiên? a Tất ngời tạo b Tất không ngời tạo c Tất thứ tồn xung quanh ng ời Thiên nhiên tổng thể nói chung tồn xung quanh ngời mà ngời tạo Bài 2:Tìm ... ngữ vật tợng thiên nhiên: 1- Qua sông phải luỵ đò 2- Nhiều nắng, vắng ma 3- ếch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nớc 4- Quạ tắm , sáo tắm ma Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa ... hom,sõu hom, Bài 4:Tìm từ ngữ miêu tả sóng n ớc Đặt câu với từ ngữ vừa tìm đợc a.Tả tiếng sóng b Tả sóng nhẹ c Tả đợt sóng mạnh Mẫu: ì ầm Mẫu: lăn tăn Mẫu: cuồn cuộn Bài 4: Những từ ngữ miêu tả...
 • 21
 • 128
 • 0

Bài học mở rộng vốn từ thiên nhiên

Bài học mở rộng vốn từ thiên nhiên
... rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 1: Dòng giải thích nghĩa từ thiên nhiên? a Tất người tạo b Tất không người tạo c Tất thứ tồn xung quanh người Th ba 23 thang 10 nm 2012 Luyờn t va cõu: Mở rộng vốn từ: ... mạ đất quen Th ba 23 thang 10 nm 2012 Luyờn t va cõu: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 2:Tìm thành ngữ, tục ngữ sau từ vật tượng thiên nhiên: a) Lên thác xuống ghềnh Gặp nhiều khó khăn sống b) ... cỏ Th ba 23 thang 10 nm 2012 Luyờn t va cõu: Mở rộng vốn từ: thiên nhiên Bài 3:Tìm từ ngữ miêu tả không gian Đặt câu với từ ngữ vừa tìm a) Tả chiều rộng M: bao la b) Tả chiều dài( xa) c) Tả chiều...
 • 27
 • 1,002
 • 2

LT&C: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên

LT&C: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
... Kiểm tra cũ: Đặt câu tả cảnh thiên nhiên có sử dụng biện pháp nghệ thuật học ? Luyện từ câu Mở rộng vốn từ : Thiên nhiên Bu tri thu Tụi cựng bn tr i cỏnh ng.Bui sỏng thỏng...
 • 9
 • 551
 • 0

Xem thêm