Giải bài toán điện xoay chiều bằng giản đồ vector Ôn thi đại học Vật Lý

Luanvan: Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng phát triển tư duy trong dạy học vật lý potx

Luanvan: Xây dựng hệ thống câu hỏi định hướng phát triển tư duy trong dạy học vật lý potx
... đến câu hỏi, sử dụng câu hỏi - Có 60% GV đặt câu hỏi mức độ thấp có quan niệm dùng cho đối ng học sinh - Khái niệm câu hỏi định hướng phát triển duy, hệ thống câu hỏi định hướng duy, ... thống phân loại mức độ nhận thức câu hỏi chia thành loại sau: câu hỏi biết; câu hỏi hiểu; câu hỏi áp dụng; câu hỏi phân tích; câu hỏi tổng hợp; câu hỏi đánh giá + Câu hỏi biết - Mục tiêu: Nhằm kiểm ... cách phân loại 1.3.5 Câu hỏi định hướng phát triển dạy học vật lý Câu hỏi định hướng phát triển câu hỏi chủ định cho hành động duy, để bồi dưỡng rèn luyện thao tác cụ thể hoạt động...
 • 119
 • 297
 • 0

ĐỀ THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ

ĐỀ THI ĐẠI HỌC VẬT LÝ
... 2,4.10-20kg.m/s D 8,8.10-20kg.m/s Câu 31: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A Khi chu kì tăng lần thi lượng của vật thay đổi thế nào? A Giảm lần B Tăng ... lượng từ trường cùng biến thi n tuần hoàn theo một tần số chung C Dao động mạch LC là dao động tự vì lượng điện trường và từ trường biến thi n qua lại với D Năng lượng ... hiện tượng quang điện D Iôn hóa không khí Câu 12: Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz Thời gian ngắn nhất để vật từ vị trí có li độ x1 = - 0,5A (A là biên độ dao...
 • 5
 • 238
 • 0

Đề tài Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9

Đề tài Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp 9
... tiết thí nghiệm thực hành,các em thích thú, thoải mái tiết học - 6,1% học sinh nhút nhát học tập 12 Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật ... trả lời, các học sinh khác lắng nghe, quan sát - Một số học sinh học tập chưa tích cực Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp …………………………………………………………………………………………… ... điện Đề tài: Hướng dẫn học sinh làm thí nghiệm biểu diễn một số tiết học Vật lý lớp …………………………………………………………………………………………… - Yêu cầu học sinh nêu nhận xét tượng thí nghiệm? Học sinh: ...
 • 17
 • 314
 • 1

Hướng dẫn học : Vật Lý Đại Cương A1

Hướng dẫn học : Vật Lý Đại Cương A1
... tr ng h p trên, xác nh: a L c ma sát gi a sàn xe N b Gia t c c a c a xe i v i m t t a F F áp s : a Fms = m2 a = 5N = F’ms F P a b Gia t c c a : ms ms a1 = Gia t c c a xe: F − Fms m1 a2 = = 0,75m/s2 ... góc quay ϕ c a bán kính R = OM, ta c ng thu c công th c t ng ng: ω= V n t c góc: f Gia t c góc: f f dϕ dt f d = dt f f f m i liên h : v = ω ∧ R , an= ω R, a t = β ∧ R N u β =const, chuy n ng tròn, ... cao c c i v o 20 T ó ta suy ra: t = = = 2s g Ta suy ra: cao c c 10 i: h max = v o t - (Ta có th tính hmax theo công th c 10 v2 gt1 = o 2g =20m v2–v2o=2gs Ch T : hmax = s = v - vo 20 = = 20m...
 • 104
 • 260
 • 3

sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán

sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn toán
... điểm HS có biểu ng hình chữ nhật, biết số tính chất cạnh, góc hình chữ nhật từ lớp tiểu học, mặt khác hình chữ nhật lại gần gũi với em sống Hơn nữa, cấu trúc hình chữ nhật ng tự với hình ... thức Cho HS thực hoạt động ng tự ví dụ Sau thực hoạt động trên, GV giới thiệu cho HS BĐTD có thêm hình ảnh trực quan hình đồng dạng sau đây: IV Kết luận: a Ưu điểm: Trong ph¹m vi hĐp cđa chuyªn ... thøc theo SGK lµ chÝnh, Ýt sư dơng c©u hái t×m tßi, t×nh hng cã vÊn ®Ị… coi nhĐ rÌn lun thao t¸c t duy, n¨ng lùc thùc hµnh, Ýt sư dơng c¸c ph¬ng tiƯn d¹y häc nhÊt lµ c¸c ph¬ng tiƯn trùc quan ®Ĩ d¹y...
 • 9
 • 178
 • 2

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh học 10

Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học sinh học 10
... Những Bản đồ được sủ dụng nghiên cứu đề tài Sử dụng Bản đồ dạy học sinh học 10 là: Bản đồ ‘Prôtêin’ Bản đồ ‘Thành phần hóa học của tế bào’ Bản đồ duy ... - Vẽ Bản đồ theo nhóm cá nhân C TỔ CHỨC DẠY HỌC SINH HỌC 10 BẰNG BẢN ĐỒ TƯ DUY Ở MỘT SỐ TIẾT HỌC Hướng dẫn học sinh làm quen với Bản đồ - Sử dụng Bản đồ củng ... cán bộ giáo viên trung học sở về Bản đồ và sử dụng Bản đồ dạy học Tổ chức dạy học bằng Bản đồ Có thể tổ chức dạy học bằng Bản đồ với các mức độ sau:...
 • 15
 • 2,540
 • 9

Khai thác, sử dụng thí nghiệm tự tạo hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm một số kiến thức phần Điện học, Điện từ học Vật lý lớp 9 THCS

Khai thác, sử dụng thí nghiệm tự tạo hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm một số kiến thức phần Điện học, Điện từ học Vật lý lớp 9 THCS
... 41.71 72 .95 93 . 49 10 100 1.47 7. 49 20.45 43. 29 66.20 87.11 96 .99 100 Bảng 4.3 Bảng phân loại theo học lực Số % HS Phân loại 1Yếu 2TB 3- Khá 4- Giỏi Xi (3-4) (5-6) (7-8) (9- 10) 1.40 19. 77 51.78 ... tra Điểm số Tổng KT 0 18 93 162 265 403 265 1 290 19 78 168 296 297 271 128 1 296 Lớp TNg ĐC 10 84 39 Bảng 4.2 Bảng phân phối tần suất luỹ tích Lớp Tổng KT TNg 1 290 ĐC 1 296 Lớp TNg ĐC Lớp TNg ĐC ... có thiếu 3.3 Khai thác tự tạo TN phần Điện học, Điện từ học lớp THCS Dựa vào yêu cầu, mức độ khai thác, quy trình tự tạo TN sở hạn chế cần khắc phục TN giáo khoa có DH, tiến hành khai thác tự...
 • 24
 • 104
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÍ 2010

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC VẬT LÍ 2010
... chi phí vật liệu Tăng hệ số công suất nỏi sử dụng để hạn chế tiêu hao đường truyền Máy biến áp thi t bị tiêu thụ điện C©u 26 : Cho mạch dao động điện từ LC, thời điểm khảo sát dấu điện tích chiều...
 • 5
 • 223
 • 0

Đề thi thử đại học vật lí 2010

Đề thi thử đại học vật lí 2010
... điểm cố định Ngời ta tạo sóng dừng dây với tần số bé f1 Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thi u đến giá trị f2 Tỉ số f2 f1 A B C D Câu 30 : Khi nguyên tử hiđrô trạng thái dừng N xạ điện ... điện bão hoà thu đợc 4,8 mA Hiệu suất lợng tử 2% B 1% C 10% D 0,2% Trong mạch dao động LC có biến thi n tơng hỗ lợng điện trờng lợng từ B điện tích dòng điện trờng điện áp cờng độ dòng điện D điện...
 • 5
 • 193
 • 0

“Hướng Dẫn Làm Thực Hành Thí Nghiệm Ở Một Tiết Học Vật Lý Lớp 9- 2009-2010

“Hướng Dẫn Làm Thực Hành Thí Nghiệm Ở Một Tiết Học Vật Lý Lớp 9- 2009-2010
... pháp“ HƯỚNG DẪN LÀM THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM” cho tiết học thêm sinh động Đây vấn đề mà gửi đến thầy cô đề tài: “ HƯỚNG DẪN LÀM THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM Ở MỘT TIẾT HỌC VẬT LÝ LỚP CHƯƠNG ... GIANG TÓM TẮT ĐỀ TÀI • Tên đề tài: “HƯỚNG DẪN LÀM THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM Ở MỘT TIẾT HỌC VẬT LÝ LỚP 91 CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC ” năm học 20 09-2 010 • Họ và tên giáo viên: TRẦN VĂN ... luyện kỹ làm thí nghiệm Thí nghiệm mở rộng: học sinh làm ở nhà 4.Những lưu ý để hoạt động thí nghiệm thực hành có hiệu quả: Bằng kinh nghiệm thực tiễn dạy học và kết...
 • 23
 • 200
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: phân biệt động vật với thực vật potx

Bài giảng điện tử môn sinh học: phân biệt động vật với thực vật potx
... vào BÀI PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I – PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT Chú ý I Phân biệt động vật với thực vật II Đặc điểm chung động vật III Sơ lược phân chia ... trời BÀI PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT III – SƠ LƯỢC PHÂN CHIA GIỚI ĐỘNG VẬT Chú ý I Phân biệt động vật với thực vật II Đặc điểm chung động vật III Sơ lược phân chia ... √ BÀI PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT (?) Dựa vào kết điền bảng nêu đặc điểm Chú ý I Phân biệt động vật với thực vật II Đặc điểm chung động vật III Sơ lược phân chia...
 • 7
 • 518
 • 0

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phát triển của giới thực vật pot

Bài giảng điện tử môn sinh học: sự phát triển của giới thực vật pot
... tiên chung giới thực vật gì? Nhóm 2: Giới thực vật( từ Tảo đến Hạt kín) tiến hoá ( quan sinh dưỡng quan sinh sản)? Nhóm 3: Có nhận xét xuất nhóm thực vật với điều kiện môi trường thay đổi? Kết ... tạp Ví dụ: Sự hoàn thiện số quan: Rễ giả  rễ thật; thân chưa phân nhánh  phân nhánh; sinh sản bào tử  sinh sản hạt - Câu 3: Khi điều kiện môi trường thay đổi  Thực vật có biến đổi thích nghi ... liền mở rộng Tảo nguyên thủy Các thể sống Các đại dương chiếm phần lớn diện tích Trái Đất 1-a) Sinh vật xuất đại dương có cấu tạo thể đơn bào đơn giản 2-d) Từ chúng phát triển thành Tảo đơn bào...
 • 28
 • 264
 • 0

Hướng dẫn giải bài tập Vật Lý Đại Cương A2 ( Điện )

Hướng dẫn giải bài tập Vật Lý Đại Cương A2 ( Điện )
... 8,87.10 (V / m) 12 2 (CM ) 8,86.10 (9 .10 ) q1 EC EC = q2 3.108 = = 5,50.10 (V / m) 12 2 (CN ) 8,86.10 (7 .10 ) Vậy: EC = (8 ,87.10 ) + (5 ,50.10 ) 2.8,87.10 4.5,50.10 4.0,23 = 9,34.10 (V / m) Để xác ... = U0 (Xem b i 1-3 9) x ln (R / r ) l2 qU qU ln (l2 / l1 ) mv A= dx = = x ln (R / r ) ln (R / r ) l1 v= 2qU ln (l2 / l1 ) = m ln (R / r ) 2.1,6.1019.2300 ln (3 / 2, 5) 1,3.107 (m / s ) 31 ... ( R x ) ( R + x) dt q = t t 16 xR (R x )2 [ ] (x R ) (x > R ) Điện tâm cầu (x = 0) v mặt cầu (x = R): V= q R Điện điểm nằm ngo i cầu, cách mặt cầu khoảng l a (x = R + a): V= q (R + a ) Khoa...
 • 117
 • 870
 • 3

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10

Hướng dẫn học sinh trung học phổ thông miền núi sử dụng sách giáo khoa nhằm bồi dưỡng năng lực tự học trong quá trình dạy học một số kiến thức chương các định luật bảo toàn vật lí lớp 10
... HƯỚNG DẪN HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG MIỀN NÚI SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC TRONG QUÁ TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG "CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN" VẬT LÍ LỚP 10 Chuyên ... BỒI DƢỠNG NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH THPT MIỀN NÚI 36 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí 10 THPT 36 Số hóa Trung tâm Học ... học sinh THPT miền núi 2.1 Phân tích nội dung kiến thức chương "Các định luật bảo toàn" chương trình Vật lí lớp 10 THPT 2.2 Một số nội dung hình thức hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa...
 • 126
 • 392
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn đại học vật lýôn thi đại học vật lýtài liệu dạy học vật lí lớp 8giáo án bài học vần tiết ôn tâpdự án dạy học vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn trong môn địa lý thpttiếp người học và người quản trị giáo viên với wbtgiải bài tập vật lý lớp 11bài tập vật lý có giảigiải bài tập vật lý 11vì sao ở một số loài thực vật quả và hạt có thể được phát tán xacác yếu tố tác động đến việc hình thành các chương trình liên kết đào tạo đại học và sau đại học với nước ngoài tại việt nambài tập vật lý 11dạng bài tập vật lý 11bài tập vật lý 10bài tập vật lý 9chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây