Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain

Thiết kế vector biểu hiện gen hóa legumain

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain
... chứa đoạn gen hóa legumain vector chứa biểu pET-32c(+), quy trình thiết kế vector biểu mang gen hóa legumain tiến hành sau: • Bước 1: Cắt tinh đoạn gen hóa legumain vector biểu pET-32c(+) ... Lớp 07 - đoạn gen Kích thước đoạn gen khoảng 900bp, đoạn gen hóa legumain Tuy nhiên để thu đoạn gen này, tiến hành tinh thu đoạn gen từ gel agarose 3.1.2 Kết tinh đoạn gen hóa legumain từ ... ligase Gen hóa legumain Vector pET-32c(+) Tổng thể tích 10 Hỗn hợp phản ứng ủ 16°C qua đêm Dưới tác dụng enzyme nối đoạn gen hóa legumain dễ dàng gắn vào vector pET-32c(+) để tạo vector...
 • 57
 • 341
 • 0

đề tài 'thiết kế vector biểu hiện gen hóa legumain”'

đề tài 'thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa legumain”'
... giới hạn 2 Kết tinh đoạn gen hóa legumain từ agarose 1000bp Gen hóa legumain(900bp) 750bp Đường chạy 1: Chỉ thị phân tử DNA (Fermentas) Đường chạy 2: gen legumain 3 Kết xử lý vector biểu pET-32c(+) ... liên kết asparaginyl + Hoạt động tối đa pH=5,5 + Tồn động vật thực vật + Legumain biểu cao số loại khối u như: tuyến tiền liệt, đại tràng ung thư vú Mục đích đề tài Thiết kế vector biểu gen hóa ... YPEALLHFRT QSLRPHSSTT TTTTEIRLLT KPERKLSWLL 501 PPLSNN* KẾT LUẬN - Đã thiết kế thành công vector biểu mang đoạn gen hóa legumain - Đoạn gen gắn vào vector pET-32c(+)vào vị trí nhận biết enzyme giới...
 • 25
 • 271
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện gen hóa xylanase trong nấm mốc

Thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa xylanase trong nấm mốc
... lược thiết kế vector đặt Để tạo chủng Agrobacterium làm nguyên liệu chuyển gen vào nấm, việc thiết kế Ti plasmid vector biểu hiện, vector kí hiệu pCB_xylB_hph gen hóa xylanase (xylB) gen kháng ... để chuyển gen vào nấm mốc [3, 9] Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành thực đề tài: Thiết kế vector biểu gen hóa xylanase nấm mốc Đề tài thực Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ gen Phòng ... nuôi nhiễm với bào tử nấm A niger Nấm chuyển gen tiếp tục chọn lọc môi trường có bổ sung chất kháng sinh thích hợp Toàn quy trình thiết kế vector biểu gen hóa xylanase nấm mốc thể chi tiết qua...
 • 73
 • 576
 • 4

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen hóa cho thụ thể neurokinin 1 ở người việt nam

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã hóa cho thụ thể neurokinin 1 ở người việt nam
... chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin- 1 từ mẫu phổi người Việt Nam 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ- 1 3.2 .1 Thiết kế mồi Để biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người, ... 5’-NK1 Tách dòng đoạn 3’-NK1 Hình 5: Sơ đồ nghiên cứu tách dòng thiết kế vector biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin – phổi người Việt Nam Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3 .1 TÁCH DÒNG GEN MÃ HÓA ... nucleotide gen hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người Việt Nam với trình tự nucleotide ngân hàng liệu tính đa hình gen hóa cho thụ thể neurokinin- 1 người Như vậy, từ kết giải trình tự cho thấy tách dòng...
 • 23
 • 289
 • 0

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam115102

Tách dòng và thiết kế vector biểu hiện gen mã cho thụ thể neurokinin-1 ở người Việt Nam115102
... hành đề tài Tách dòng thiết kế vector biểu gen hóa cho thụ thể neurokinin – người Việt Nam” 1.5 VECTOR BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1 Gen hóa cho thụ thể liên kết với G protein ... chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin-1 từ mẫu phổi người Việt Nam 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1 3.2.1 Thiết kế mồi Để biểu cDNA hóa cho thụ thể neurokinin-1 người, ... 3.1.5 Tách dòng đoạn cDNA hoàn chỉnh cho thụ thể neurokinin-1 44 3.1.6 Giải trình tự cDNA hòan chỉnh hóa cho thụ thể neurokinin-1 49 3.2 THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN CHO THỤ THỂ NEUROKININ-1...
 • 62
 • 212
 • 0

Tách dòng , giải trình tự và thiết kế vector biểu hiện gen novs tham gia tổng hợp đường noviose trong cấu trúc của kháng sinh novobiocin

Tách dòng , giải trình tự và thiết kế vector biểu hiện gen novs tham gia tổng hợp đường noviose trong cấu trúc của kháng sinh novobiocin
... spheroids tách dòng giải trình tự orfs tạo nên phân tử đường deoxysugar dTDP -noviose Quá trình sinh tổng hợp đường Noviose gồm gen tham gia, gen novV, novT, novW, novS novU Các gen tổng hợp nên ... trọng trình sinh tổng hợp protein enzym tham gia tổng hợp đường L -noviose- khâu cuối để tạo nên kháng sinh novobiocin Vì vậy, việc nghiên cứu tạo vector tách dòng để giải trình tự gen thiết kế vector ... Smith, B M ., Ajito, K ., Komatsu, H ., Gomez, P L ., (1996) Proc.Natr Acad Sci USA, 9 3, 940-944 11.Hansen, J L ., Ippolito, J A ., Ban, N ., Nissen, P ., Moore, P B ., Steitz, T A ., (2002) Mol Cell ., 10,...
 • 28
 • 431
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện gen Organophosporus Hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo cây chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu

Thiết kế vector biểu hiện gen Organophosporus Hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo cây chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu
... tài: Thiết kế vector biểu gen organophosphorus hydrolase (OPHC2) phục vụ tạo chuyển gen phân hủy thuốc trừ sâu Mục tiêu nghiên cứu Thiết kế đƣợc cấu trúc mang gen OPHC2opt tối ƣu phù hợp với biểu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC NGUYỄN MẠNH CƯỜNG THIẾT KẾ VECTOR BIỂU HIỆN GEN ORGANOPHOSPHORUS HYDROLASE (OPHC2) PHỤC VỤ TẠO CÂY CHUYỂN GEN PHÂN HỦY THUỐC TRỪ SÂU Chuyên ngành: Công nghệ sinh học Mã ... thực vật Thiết kế đƣợc vector mang gen OPHC2opt, nhằm mục đích tạo trồng có khả tiết enzyme OPH phân hủy thuốc trừ sâu dạng OP (Mep) tồn dƣ môi trƣờng đất Tạo đƣợc thuốc chuyển gen mang gen OPHC2opt...
 • 75
 • 273
 • 3

Thiết kế vector biểu hiện gen trong vi khuẩn Bacillus subtilis

Thiết kế vector biểu hiện gen trong vi khuẩn Bacillus subtilis
... nhẹ [30] 1.2 Vector biểu cài nhập gen vào nhiễm sắc thể vi khuẩn 1.2.1 Vector biểu E colì Nhiều hệ vector nhân dòng biểu thiết lập cải biến dựa loại vector tự nhiên V ector biểu vector mang đoạn ... đủ yếu tố cần thiết cho vi c biểu gen tế bào vi khuẩn N eoài yếu tố cần thiết vector biểu E c o lỉ, vector biểu B s u b tilis cần phải có thêm đoạn tương đồng với nhiễm sắc thể vi khuân B s u ... nhập biểu gen đích B s u b tilis PY79 Như vậy, dựa đặc điểm cấu trúc, vector pUL2 có đầy đủ yếu tố cần thiết để cài nhập biểu gen ỉa c Z trona vi khuẩn B s u b tilis 3.2 Cài nhập biểu gen lacZ vi...
 • 135
 • 536
 • 1

Nhân dòng promoter và terminatorheat shock protein 18 2 từ arabidopsis thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật

Nhân dòng promoter và terminatorheat shock protein 18 2 từ arabidopsis thaliana làm nguyên liệu thiết kế vector biểu hiện gen ở thực vật
... bày kết nhân dòng promoter terminator HSP 18. 2 từ Arabidopsis nhằm tạo nguồn nguyên liệu di truyền để thiết kế vector tăng cường biểu protein tái tổ hợp thực vật Vật liệu phương pháp Vật liệu ... -23 8→ -22 5, -22 8→ -21 5, - 21 8 20 5, -171→-158, -161→-148 - 120 →-107 theo chiều 5’) Kết khẳng định trình tự promoter HSP 18. 2 phân lập promoter HSP 18. 2 từ Arabidopsis Ngoài 33 ra, đầu 5’ 3’ đoạn promoter ... đoạn gen promoter terminator HSP 18. 2 Phân đoạn gen Promoter HSP 18. 2 (pHSP 18. 2) Terminator HSP 18. 2 (tHSP 18. 2) (*) Trình tự nucleotide Kí hiệu mồi sử dụng CP0 026 88.1, pHSP_F AB006705 .2, X1 729 5.1...
 • 8
 • 126
 • 1

Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen hóa enzyme invertase (-fructofuranosidase), nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía

Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (-fructofuranosidase), nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía
... CƢ PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME INVERTASE (-FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƢỢNG SUCROSE CÂY MÍA LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Chuyên ngành: Di truyền học ... tăng trữ lượng sucrose mía MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Ức chế biểu Invertase dạng hòa tan nhằm tăng trữ lƣợng sucrose mía NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Phân lập đoạn gen hóa cho enzyme Invertase mía in vitro ... với gen đích Với mục tiêu nghiên cứu chọn tạo giống mía có hàm lƣợng đƣờng cao, chọn đề tài Phân lập thiết kế vector ức chế biểu gen hóa enzyme Invertase (β-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ...
 • 55
 • 250
 • 0

Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen hóa enzyme invertase (fructofuranosidase), nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía .pdf

Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (fructofuranosidase), nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía .pdf
... CƢ PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME INVERTASE (-FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƢỢNG SUCROSE CÂY MÍA LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Chuyên ngành: Di truyền học ... tăng trữ lượng sucrose mía MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Ức chế biểu Invertase dạng hòa tan nhằm tăng trữ lƣợng sucrose mía NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Phân lập đoạn gen hóa cho enzyme Invertase mía in vitro ... với gen đích Với mục tiêu nghiên cứu chọn tạo giống mía có hàm lƣợng đƣờng cao, chọn đề tài Phân lập thiết kế vector ức chế biểu gen hóa enzyme Invertase (β-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ...
 • 55
 • 286
 • 1

Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen hóa enzyme invertase (-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía

Phân lập và thiết kế vector ức chế biểu hiện gen mã hóa enzyme invertase (-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ lượng sucrose ở cây mía
... CƢ PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME INVERTASE (-FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƢỢNG SUCROSE CÂY MÍA LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Chuyên ngành: Di truyền học ... tăng trữ lượng sucrose mía MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Ức chế biểu Invertase dạng hòa tan nhằm tăng trữ lƣợng sucrose mía NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Phân lập đoạn gen hóa cho enzyme Invertase mía in vitro ... với gen đích Với mục tiêu nghiên cứu chọn tạo giống mía có hàm lƣợng đƣờng cao, chọn đề tài Phân lập thiết kế vector ức chế biểu gen hóa enzyme Invertase (β-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ...
 • 55
 • 324
 • 0

luận văn: PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN HÓA ENZYME INVERTASE (FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƯỢNG SUCROSE Ở CÂY MÍA pdf

luận văn: PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME INVERTASE (FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƯỢNG SUCROSE Ở CÂY MÍA pdf
... CƢ PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME INVERTASE (-FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƢỢNG SUCROSE CÂY MÍA LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Chuyên ngành: Di truyền học ... tăng trữ lượng sucrose mía MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Ức chế biểu Invertase dạng hòa tan nhằm tăng trữ lƣợng sucrose mía NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Phân lập đoạn gen hóa cho enzyme Invertase mía in vitro ... với gen đích Với mục tiêu nghiên cứu chọn tạo giống mía có hàm lƣợng đƣờng cao, chọn đề tài Phân lập thiết kế vector ức chế biểu gen hóa enzyme Invertase (β-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ...
 • 55
 • 265
 • 0

Luận văn: PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN HÓA ENZYME INVERTASE (-FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƢỢNG SUCROSE Ở CÂY MÍA doc

Luận văn: PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME INVERTASE (-FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƢỢNG SUCROSE Ở CÂY MÍA doc
... CƢ PHÂN LẬP VÀ THIẾT KẾ VECTOR ỨC CHẾ BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA ENZYME INVERTASE (-FRUCTOFURANOSIDASE) NHẰM TĂNG TRỮ LƢỢNG SUCROSE CÂY MÍA LUẬN VĂN THẠC SỸ SINH HỌC Chuyên ngành: Di truyền học ... lượng sucrose mía MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Ức chế biểu Invertase dạng hòa tan nhằm tăng trữ lƣợng sucrose mía NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: Phân lập đoạn gen hóa cho enzyme Invertase mía in vitro ROC1 Thiết ... với gen đích Với mục tiêu nghiên cứu chọn tạo giống mía có hàm lƣợng đƣờng cao, chọn đề tài Phân lập thiết kế vector ức chế biểu gen hóa enzyme Invertase (β-fructofuranosidase) nhằm tăng trữ...
 • 55
 • 140
 • 0

Thiết kế vector biểu hiện các gen hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli

Thiết kế vector biểu hiện các gen mã hóa enzyme sinh tổng hợp vanillin trong e coli
... Cỏc gen mó húa cỏc enzyme sinh tng hp vanillin t acid ferulic Cỏc gen mó húa enzyme sinh tng hp vanillin c xỏc nh l gen fcs mó húa enzyme feruloyl-coA synthetase v gen ech mó húa enzyme enoyl-CoA ... gltA, ech, fcs da trờn nn tng vector pET22b(+) - Gn gen gltA vo vector biu hin pET22b+ to t hp vector pET22-G - Gn gen ech vo vector pET22-G to t hp vector pET22-GE - Gn gen fcs vo vector pET22-GE ... hydratase/aldolase gltA: citrate synthase icdA: isocitrate dehydrogenase 24 iclR: transcription repressor aceA: isocitrate lyase aceB: malate synthase Gen gltA mó húa enzyme citrate synthase xỳc tỏc...
 • 87
 • 298
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phân lập sus1 promoter từ cây ngô và thiết kế vector biểu hiện chứa sus1 promoter và gen cryia cthiết kế vector biểu hiện pet32a mang gen gp120bbiểu hiện gen mã hóa enzymnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hoá kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmtách dòng biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv1 phân type crf01 ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoánnghiên cứu tạo đột biến khử độc và biểu hiện gen mã hóa kháng nguyên tái tổ hợp staphylococcal enterotoxin b seb phục vụ cho việc chế tạo kít phát hiện tụ cầu vàng trong thực phẩmtổng hợp và biểu hiện gen mã hóa cho enterocin as 48 của vi khuẩn enterococcus faecium trong tế bàonghiên cứu biểu hiện gen mã hóa protease hiv 1 trong e colimột số đặc điểm cho vector biểu hiện genphát hiện gen mã hóa protein diệt ấu trùng muỗi của các chủng bacillus thuringiensis phân lậpthiết kế vcctor biếu hiện i¥jì 1 apos à cecropinthiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc láthiết kế vector mang cấu trúc rnai chứa đoạn gen mã hóa protein vỏ nhằm phục vụ chuyển gen kháng virus gây bệnh khảm lá ở cây đậu tươngcắt vector nhân dòng mang đoạn gen mã hóa protease hiv 1 và vector biểu hiện bằng enzyme giới hạngắn gen mã hóa protease hiv 1 vào vector biểu hiệnTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại