Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (TT)

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (FULL TEXT)

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (FULL TEXT)
... sàng tràn dịch màng phổi chưa chẩn đoán nguyên nhân phương pháp thông thường Nghiên cứu hiệu chẩn đoán tai biến nội soi màng phổi ống mềm bệnh nhân tràn dịch màng phổi chưa chẩn đoán nguyên nhân ... chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi 1.3.1 Xét nghiệm dịch màng phổi Hút dịch màng phổi để xét nghiệm kỹ thuật quan trọng để chẩn đoán xác định có tràn dịch màng phổi v xác định nguyên nhân ... điểm dịch màng phổi 14 Bảng 1.2 Các nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi dịch thấm 16 Bảng 1.3 Các nguyên nhân gây tràn dịch màng phổi dịch tiết 16 Bảng 1.4 Các nguyên nhân tràn dịch...
 • 166
 • 219
 • 0

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (TT)

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (TT)
... Hiệu chẩn đoán tai biến nội soi màng phổi ống mềm sinh thiết 4.3.1 Đặc điểm hình ảnh tổn thương màng phổi qua nội soi màng phổi ống mềm Trong nghiên cứu của chúng cho thấy: Trong nhóm nguyên ... trị cung lúc 1.3 Nghiên cứu nội soi màng phổi ống mềm 1.3.1 Chỉ định, chống định biến chứng nội soi màng phổi Các định nội soi màng phổi  Tràn dịch màng phổi chưa rõ nguyên nhân  Sinh thiết ... hành nghiên cứu với mục tiêu sau: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng tràn dịch màng phổi chưa chẩn đoán nguyên nhân phương pháp thông thường Nghiên cứu hiệu chẩn đoán tai biến nội soi màng phổi...
 • 25
 • 238
 • 1

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi
... GI O V OT O YT TRNG I HC Y H NI V KHC I NGHIÊN CứU VAI TRò CủA NộI SOI MàNG PHổI ốNG MềM TRONG CHẩN ĐOáN NGUYÊN NHÂN TRàN DịCH MàNG PHổI huy n ng nh : Lao Mó s : 62720150 LUN N TIN S ... h nh ni soi lng ngc qua k thut m mt hoc hai l v o Trong nhng nm cui ca thp ni n , nhng tin b v soi ph qun ng mm c gi i thiu v ph bin nhanh chúng ỏnh giỏ ng th V o nm , vai tr ca ni soi lng ngc ... trớ m mng phi ni soi mng phi 79 Bng 3.25 Mt s c im chung ca k thut ni soi mng phi 80 Bng 3.26 c im hỡnh nh tn thng m ng phi qua ni soi 80 Bng 3.27 Kt qu chn oỏn ca ni soi mng phi sinh...
 • 169
 • 166
 • 0

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (TT)

Nghiên cứu vai trò của nội soi màng phổi ống mềm trong chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi (TT)
... sàng tràn dịch màng phổi chưa chẩn đoán nguyên nhân phương pháp thông thường Nghiên cứu hiệu chẩn đoán tai biến nội soi màng phổi ống mềm bệnh nhân tràn dịch màng phổi chưa chẩn đoán nguyên nhân ... 1.3 Nghiên cứu nội soi màng phổi ống mềm 1.3.1 Chỉ định, chống định biến chứng nội soi màng phổi Các định nội soi màng phổi  T õ  S : -U -B  V ỡ  G tái phát h  N o o S ẽ ễ õ ẳ Các chống ... Giá trị nội soi màng phổi sinh thi t chẩn đoán tràn dịch màng phổi ác tính Giá trị G G Nội soi màng phổi 94,3% 100% 100% 88,9% Nhận xét: Bảng 3.8 Giá trị chẩn đoán nội soi màng phổi sinh thi t...
 • 48
 • 169
 • 0

nghiên cứu giá trị của nội soi ruột non bóng đơn trong chẩn đoán bệnh lý ruột non

nghiên cứu giá trị của nội soi ruột non bóng đơn trong chẩn đoán bệnh lý ruột non
... VIN BCH MAI TRNG I HC Y H NI ============== TRN TUN VIT NGHIÊN CứU GIá TRị CủA NộI SOI RUộT NON BóNG ĐƠN TRONG CHẩN ĐOáN BệNH RUộT NON CNG LUN VN THC S Y HC H NI 2013 ... ni soi rut non búng n mang li Ni dung m chỳng tụi mun nghiờn cu l: "Nghiờn cu giỏ tr ca ni soi rut non búng n chn oỏn bnh rut non" Vi hai mc tiờu Kho sỏt mụ hỡnh bnh rut non qua ni soi ... rut non .3 1.2 Sinh tiờu húa rut non 1.2.1 Hot ng c hc ca rut non 1.2.2 Hot ng bi tit dch rut non 1.2.3 Hp thu rut non 2.3 Bnh rut non...
 • 53
 • 586
 • 7

Nghiên cứu vai trò của phương pháp đo huyết áp tầng trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới có đối chiếu với siêu âm doppler và chụp mạch

Nghiên cứu vai trò của phương pháp đo huyết áp tầng trong chẩn đoán bệnh động mạch chi dưới có đối chiếu với siêu âm doppler và chụp mạch
... phơng pháp đo huyết áp tầng chẩn đo n bệnh động mạch chi dới đối chi u với Siêu âm Doppler chụp mạch, với mục tiêu: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhóm bệnh nhân bệnh động mạch chi dới Nghiên ... dới Nghiên cứu vai trò phơng pháp đo huyết áp tầng chẩn đo n bệnh động mạch chi dới đối chi u với Siêu âm Doppler chụp mạch 3 Chơng Tổng quan ti liệu 1.1 Giải phẫu hệ động mạch chi dới [3], ... giáo dục v đo tạo Bộ y tế Trờng đại học Y H Nội Nguyễn Trung Dũng Nghiên cứu vai trò phơng pháp đo huyết áp tầng chẩn đo n bệnh động mạch chi dới đối chi u với Siêu âm Doppler v chụp mạch Chuyên...
 • 96
 • 349
 • 1

VAI TRÒ của nội SOI RUỘT NON BÓNG đơn TRONG CHẨN đoán và điều TRỊ BỆNH lý RUỘT NON

VAI TRÒ của nội SOI RUỘT NON BÓNG đơn TRONG CHẨN đoán và điều TRỊ BỆNH lý RUỘT NON
... nh rut non a u mỏy soi tr li trng thỏi thng, rỳt nh nhng c mỏy ni soi v overtube ng thi rỳt ngn on rut non va soi Thao tỏc ny c lp i lp li a mỏy soi vo rut non sõu hn Nờn dng y mỏy soi mỏy ... ni soi búng n Quỏ trỡnh ni soi rut non c tin hnh qua hai ng, ng ming sau i ti a s ỏnh du trờn thnh rut bng mc tu hoc clip Ton b rut non c soi ht sau soi bng ng hu mụn gp im ỏnh du rut non soi ... mỏy ni soi búng n cú kờnh lm th thut 2,8 mm ging mỏy ni soi d dy Tuy nhiờn mỏy ni soi rut non cú chiu di hn mỏy ni soi d dy v thng cun thnh vũng ni soi rut non nờn lm th thut iu tr ni soi s khú...
 • 4
 • 186
 • 0

nhận xét giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản qua nội soi phế quản ống mềm trong chẩn đoán một số bệnh phổi

nhận xét giá trị của sinh thiết xuyên thành phế quản qua nội soi phế quản ống mềm trong chẩn đoán một số bệnh phổi
... mục tiêu: Nhận xét giá trị chẩn đoán phơng pháp sinh thiết xuyên thành phế quản qua nội soi phế quản ống mềm chẩn đoán bệnh lý nhu mô phổi Nhận xét tai biến kỹ thuật 3 Chơng Tổng quan ti liệu ... lấy bệnh phẩm qua nội soi phế quản cho tổn thơng ngoại vi không thấy qua NSPQ nh: phơng pháp chọc hút xuyên thành khí phế quản, chải phế quản, sinh thiết xuyên thành phế quản (STXTPQ), rửa phế quản ... Sinh thiết xuyên thành phế quản NSPQOC : Nội soi phế quản ống cứng NSPQOM : Nội soi phế quản ống mềm RPQPN : Rửa phế quản phế nang CLVT : Cắt lớp vi tính NSPQ : Nội soi phế quản HRCT : Chụp cắt...
 • 90
 • 309
 • 3

Nghiên cứu giá trị của nội soi màng phổi trong chẩn đoán và điều trị tràn khí màng phổi

Nghiên cứu giá trị của nội soi màng phổi trong chẩn đoán và điều trị tràn khí màng phổi
... v nhim trựng bột talc s dng khụng vụ trựng hoc nhim khun qua ng ni soi hoc ng dn lu khoang mng phi, hay bnh lý phi trc ú [62] Trong s nhng tai bin sm v hụ hp, ỏng lu ý nht l hi chng suy hụ hp ... (tr khu vc cỏc rónh liờn thu) Bỡnh thng lỏ thnh v lỏ tng khụng nhỡn thy c trờn phim Xquang chun Trong TKMP quan sỏt c lỏ tng MP nhu mụ phi b xp li cú khụng khớ khoang MP 1.1.2 Mụ hc mng phi Cu ... liờn kt di trung mụ: l lp liờn kt mng cha cỏc si liờn vừng v si chun mnh, khụng cú t bo v mch mỏu Trong trng hp bnh lý, lp ny dy lờn v tng sinh nhiu mch mỏu - Lp si chun nụng: gm nhng si chun kho,...
 • 66
 • 615
 • 2

vai trò của nội soi màng phổi trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi ác tính

vai trò của nội soi màng phổi trong chẩn đoán tràn dịch màng phổi ác tính
... phổi ác tính với hai mục tiêu sau: Xác định số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nội soi màng phổi tràn dịch màng phổi ác tính Đối chiếu hình ảnh tổn th-ơng đại thể màng phổi nội soi màng phổi với ... ảnh: hình ảnh dịch khoang màng phổi - Chọc dò khoang màng phổi dịch - Tiêu chuẩn định 2.1.2 Tiêu chuẩn chẩn đoán xác định tràn dịch màng phổi ác tính - Bệnh nhân đuợc chẩn đoán xác định TDMP ... vai trò NSMP chẩn đoán TDMPAT, mối quan hệ hình ảnh tổn th-ơng đại thể với mô bệnh học tổn th-ơng Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề ti Vai trò nội soi màng phổi chẩn đoán tràn dịch màng phổi ác...
 • 92
 • 494
 • 4

Báo cáo y học: "Bước đầu nghiên cứu hình ảnh nội soi màng phổi và kết quả chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi ác tính" doc

Báo cáo y học:
... mỏu, chy mỏu, BN khụng t nguyn tham gia lm k thut - Chun b BN: BN c khỏm, lm cỏc xột nghim cn thit cho ni soi MP, kim tra mch, nhit , huyt ỏp trc soi - Chun b dng c ni soi: ng ni soi Olympus v ... khớ MP tỏi phỏt Y hc thc hnh 2004, 449, 12, tr.305-313 Nguyn Huy Dng Bc u nghiờn cu gớ tr ca soi MP sinh thit, hỡnh nh ni soi, lõm sng chn oỏn nguyờn nhõn TDMP Lun Thc s Y hc HVQY H Ni 1997 Lờ ... sựi ti 40 43%; Nguyn Huy Dng (1997), Ngụ Quý Chõu (2004) soi MP cho BN TDMP ỏc tớnh cng thy hỡnh nh u sựi mng sựi, cỏc mng trng ng, dy sn MP nhiều Sinh thiết vào vị trí thờng cho kết dơng tính với...
 • 4
 • 201
 • 2

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong phát triển du lịch biển đảo nha trang khánh hòa

Nghiên cứu vai trò của cộng đồng dân cư địa phương trong phát triển du lịch biển đảo nha trang  khánh hòa
... thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa - Mức độ quan trọng yếu tố cấu thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha ... Khánh Hòa, với mong muốn nghiên cứu phát huy vai trò cộng đồng phát triển du lịch địa phương em định chọn đề tài Nghiên cứu vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha Trang ... thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển đảo Nha Trang - Khánh Hòa - Đánh giá mức độ quan trọng yếu tố cấu thành vai trò cộng đồng dân địa phương phát triển du lịch biển...
 • 109
 • 219
 • 1

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả nội soi màng phổi có sinh thiết chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch tại bệnh viện lao và bệnh phổi hải dương

Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả nội soi màng phổi có sinh thiết chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch tại bệnh viện lao và bệnh phổi hải dương
... nh nhân sauăn i soi khoang màng ph i khôngăxácăđ nhăđ ợc nguyên nhân gâyăb nh [8] 1.6.2 ải u qu c a nội soi màng phổi chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi 1.6.2.1 Kết qu s nghiên c u ốề nội ... ồỨt Ệết qu c a nội soi màng phổi ng mềm sinh thiết chẩn đoán nguyên nhân tràn dịch màng phổi 2.4.3.1 Thông tin chung ốề đ i tượng nghiên c u T tăc ăcácăb nh nhân trong nghiên cứu đ ợcăthuăth ... iă80%. Sinh thi tăMP bằngăkim thểăch n đoán 20% - 30% tr ngăhợpăTDMPădoăungăth Sinh thi tăMPăquaăNSMP thểăđ tăhi uăqu ă80- 100% [66] 1.6.2.2 Nội soi màng phổi chẩn đoán tràn dịch màng phổi lao: ...
 • 100
 • 213
 • 0

Nghiên cứu Vai trò của công tác chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu Vai trò của công tác chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An
... tiến xoá đói giảm nghèo chuyển giao công nghệ - Phân tích vai trò công tác chuyển giao công nghệ xoá đói giảm nghèo địa bàn huyện Anh Sơn -Nghệ An Đề xuất số định hướng nhằm nông cao vai trò chuyển ... công tác chuyển giao công nghệ nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo địa bàn huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích vai trò công tác chuyển giao công nghệ ... giao công nghệ nông nghiệp tới xoá đói giảm nghèo huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, từ đề xuất số định hướng nhằm nâng cao vai trò công tác chuyển giao công nghệ xoá đói giảm nghèo địa bàn huyện 1.2.2...
 • 90
 • 65
 • 0

Nghiên cứu vai trò của allicin tách từ tỏi việt nam trong quá trình điều hoà đáp ứng viêm thông qua thụ thể dectin – 1

Nghiên cứu vai trò của allicin tách từ tỏi việt nam trong quá trình điều hoà đáp ứng viêm thông qua thụ thể dectin – 1
... 4000 3500 3000 2500 2000 15 00 10 00 500 -500 B 2.5 5.0 7.5 10 .0 12 .5 15 .0 17 .5 20.0 22.5 25.0 27.5 200 0.0 372 mA U 10 .96/ 1. 00 12 50 10 00 750 200 Lp cao hc K20 300 400 500 31 600 655 636 583 592 ... + + + B 0 .10 .250.5 - - - - 0 .10 .250.5 Hỡnh 11 : Allicin hoc C-K iu hũa quỏ trỡnh ỏp ng viờm kớch thớch bng zymosan thụng qua th th dectin- 1 BMDMs ó c ban u cựng vi cht i th th Dectin- 1 cỏc Lp ... protein -1 (AP -1) (mt yu t tham gia quỏ trỡnh viờm) thụng qua nhiu c ch khỏc [ 31] 1. 4 .1. 8 Vai trũ ca i thc bo ỏp ng viờm i thc bo (macrophage) l nhng t bo bch cu, phõn nhúm thc bo, cú vai trũ quan...
 • 54
 • 1,264
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu vai trò của công nghệ thông tin trong việc dạy kỹ năng nói tiếng anh cho học sinh lớp 10 trường hermann gmeiner hà nộithực hành nghiên cứu vai trò của phân bón npknghiên cứu vai trò của siêu âm trong thoái hóa khớp gối nguyên phátnghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bmv ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2nghiên cứu vai trò của thang điểm framingham trong đánh giá nguy cơ bệnh mạch vành ở bệnh nhân đái tháo đường týp 2ý nghĩa của việc nghiên cứu vai trò của nhà nước trong các học thuyết lý thuyết kinh tếnghiên cứu vai trò của acetadehyde ddehydro genase ald2 3 và axcetyl coa hydrolase achi trong việc tổng hợp axit axetic do saccharomyces cerevisiae trong quá trình lên men cồnnghiên cứu vai trò của chỉ số e em trongbài học lịch sử rút ra từ nghiên cứu vai trò của phật giáo đối với việc xây dựng nhà nước trong thời kỳ lý trầntình hình nghiên cứu vai trò của hợp chất khử no3 có chứa mo với một số loại rau quảnghiên cứu vai tro của nhân tố rủi ro thiếu thanh khoản trong định giá tài sản trên thị trường chứng khoán tay ban nhavai trò của pháp luật đối với kinh tế trong giai đoạn hiện naynghiên cứu sản xuất các gam chuẩn cho rtpcr ứng dụng trong chẩn đoán cúm và kiểm định công hiệu vắc xin sởimột số giải pháp nhằm phát huy vai trò của giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn hiện naynghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật di truyền hiện đại trong chẩn đoánchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoại