(Luận án tiến sĩ) Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững ở Thành phố Đà Nẵng

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững thành phố đà nẵng

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố đà nẵng
... ng PTBV KCN thành ph Đà N ng Chương 3: Các gi i pháp ch y u phát tri n KCN theo hư ng b n v ng thành ph Đà N ng CHƯƠNG NH NG V N Đ LÝ LU N VÀ TH C TI N V PHÁT TRI N B N V NG CÁC KHU CÔNG NGHI P ... PHÁT TRI N CÁC KCN ĐÀ N NG THEO HƯ NG B N V NG 3.2.1 Quan ñi m phát tri n 3.2.1.1 Phát tri n KCN Đà N ng ph i phù h p v i xu th phát tri n chung c a th i ñ i ñ t nư c 3.1.1.2 Phát tri n KCN Đà ... 10 CHƯƠNG TH C TR NG PHÁT TRI N B N V NG CÁC KHU CÔNG NGHI P THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1 GI I THI U T NG QUAN V THÀNH PH ĐÀ N NG 2.1.1 Đ c ñi m v ñi u ki n t nhiên 2.1.2 Tình hình phát tri n kinh t -...
 • 25
 • 246
 • 3

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững thành phố đà nẵng

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố đà nẵng
... H C VI N CHNH TR QU C GIA H CH MINH NGUY N CAO LU N PHáT TRIểN CáC KHU CÔNG NGHIệP THEO HƯớNG BềN VữNG THàNH PHố Đà NẵNG LU N N TI N S CHUYấN NGNH: KINH T PHT TRI N Mó s : 62 31 01 ... CC KHU CễNG NGHI P THEO H NG B N V NG N NG 61 THNH PH 3.1 Khỏi quỏt v cỏc khu cụng nghi p v i u ki n t nhiờn, kinh t - xó h i c a thnh ph nghi p theo h N ng cú nh h ng n phỏt tri n cỏc khu ... tr ng phỏt tri n cỏc khu cụng nghi p theo h thnh N ng giai o n 2001 2014 66 ph 3.3 ng b n v ng ỏnh giỏ phỏt tri n khu cụng nghi p theo h ng b n v ng thnh ph N ng theo cỏc tiờu ...
 • 195
 • 77
 • 1

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững thành phố đà nẵng

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố đà nẵng
... nước phát triển KCN theo hướng bền vững để rút học cho phát triển KCN theo hướng bền vững thành phố Đà Nẵng; (iii) Phân tích thực trạng phát triển KCN theo hướng bền vững thành phố Đà Nẵng sở khung ... xã hội thành phố Đà Nẵng có ảnh hưởng đến phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững 3.1.1 Khái quát hình thành phát triể n khu công nghiệ p thành phố Đà Nẵ ng Hiện nay, thành phố Đà Nẵng có ... KCN Đà Nẵng chưa phát huy hiệu Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 4.1 Quan điểm, định hướng mục tiêu phát triển khu công...
 • 27
 • 66
 • 0

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững thành phố Đà Nẵng (TT)

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở thành phố Đà Nẵng (TT)
... điểm phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững thành phố Đà Nẵng 4.1.2.1 Phát triển khu công nghiệp Đà Nẵng phải đảm bảo tính bền vững thân khu công nghiệp phát triển bền vững chung thành phố ... nước phát triển KCN theo hướng bền vững để rút học cho phát triển KCN theo hướng bền vững thành phố Đà Nẵng; (iii) Phân tích thực trạng phát triển KCN theo hướng bền vững thành phố Đà Nẵng sở khung ... TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Khái quát khu công nghiệp điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng có ảnh hưởng đến phát triển khu công...
 • 27
 • 64
 • 0

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững tỉnh ninh bình luận văn ths kinh tế 60 31 01 doc

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh ninh bình  luận văn ths kinh tế 60 31 01 doc
... tiễn phát triển KCN bền vững Chương Thực trạng phát triển KCN theo hướng bền vững tỉnh Ninh Bình Chương Quan điểm, định hướng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển KCN theo hướng bền vững tỉnh Ninh Bình ... Bình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Lý luận chung phát triển khu công nghiệp bền vững 1.1.1 Khu công nghiệp 1.1.1.1 Khái niệm a) Khu chế xuất Sau ... thực tiễn phát triển KCN bền vữngcơ sở lý luận thực tiễn phát triển KCN bền vững - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển KCN tỉnh Ninh Bình theo hướng bền vững - Đề xuất phương hướng, những...
 • 155
 • 192
 • 4

luận án tiếnphát triển khu kinh tế trọng điểm bắc bộ

luận án tiến sĩ phát triển khu kinh tế trọng điểm bắc bộ
... I H C KINH T QU C DÂN  VŨ THÀNH HƯ NG PHÁT TRI N CÁC KHU CÔNG NGHI P VÙNG KINH T TR NG ðI M B C B THEO HƯ NG B!N V"NG Chuyên ngành : KINH T PHÁT TRI N Mã s : 62.31.05.01 LU N ÁN TI N SĨ KINH ... ð8c khu kinh t, ðTNN : ð/u tư nư7c GTSX : Giá tr s n xu>t KCN : Khu công nghi$p KCX : Khu ch, xu>t KKT : Khu kinh t, KTTð : Kinh t, tr?ng ñi@m KTTðBB : Kinh t, tr?ng ñi@m BAc b KTTðMT : Kinh ... ph i ñ8t sj phát tri@n KCN vùng KTTðBB v7i trình phát tri@n kinh t, cQa Vùng nói chung phát tri@n KCN nư7c th, gi7i Ph i dj báo ñưxc sj phát tri@n kinh t,, phát tri@n công ngh$, phát tri@n KCN...
 • 236
 • 259
 • 1

Luận án Tiến sỹ : "Phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản theo định hướng xuất khẩu tại Đà Nẵng"

Luận án Tiến sỹ :
... PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN THUỶ SẢN ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU 1.1 Công nghiệp chế biến thuỷ sản đặc điểm chủ yếu công nghiệp chế biến thuỷ sản 1.1.1 Công nghiệp chế biến thuỷ sản Công nghiệp ... phát triển ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản xuất Đà Nẵng Chương 3: Những giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản theo định hướng xuất Đà Nẵng Chương1 CƠ SỞ LÝ LUẬN ... ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản xuất theo định hướng xuất Đà Nẵng” để nghiên cứu Mục đích nghiên cứu luận án Góp phần làm rõ vấn đề lý luận phát triển ngành chế biến thuỷ sản xuất khẩu, đề xuất...
 • 27
 • 820
 • 8

LUẬN án TIẾN sĩ NGUỒN LAO ĐỘNG và sử DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH HIỆN NAY

LUẬN án TIẾN sĩ  NGUỒN LAO ĐỘNG và sử DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG ở THÀNH PHỐ hồ CHÍ MINH HIỆN NAY
... trạng nguồn lao động sử dụng nguồn lao động Thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng sử dụng hợp lý nguồn lao động Thành phố Hồ Chí Minh 10 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC ... lao động Quy mô cấu nguồn lao động 29 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG 1.2.1 Sử dụng nguồn lao động Sử dụng nguồn lao động trình thu hút phát huy lực lượng lao động xã hội vào ... - xã hội tác động đến nguồn lao động tình hình sử dụng nguồn lao động địa bàn nghiên cứu - Nêu lên đặc điểm nguồn lao động tình hình sử dụng nguồn lao động Thành phố Hồ Chí Minh sở phân tích quy...
 • 193
 • 217
 • 0

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh ninh bình

Phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh ninh bình
... trạng phát triển khu công nghiệp theo hƣớng bền vững địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2010 - 2015 + Đề xuất giải pháp nhằm phát triển khu công nghiệp theo hƣớng bền vững địa bàn tỉnh Ninh Bình ... THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƢỚNG BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH GIAI ĐOẠN 2011 2015 46 3.1 Tổng quan phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Ninh Bình 46 ... luận phát triển khu công nghiệp theo hƣớng bền vững địa bàn cấp tỉnh 11 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm khu công nghiệp 11 1.2.2 Phát triển khu công nghiệp theo hướng bền vững địa bàn...
 • 109
 • 170
 • 0

Giải pháp phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc

Giải pháp phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo hướng bền vững ở Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc
... Gi i pháp phát tri n s n xu t ti u th công nghi p theo hư ng b n v ng huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc 2.1.2 Phát tri n s n xu t ti u th công nghi p theo hư ng b n v ng a) Các khái ni m * Phát ... xu t ti u th công nghi p theo hư ng b n v ng huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc * Phát tri n s n xu t ti u th công nghi p theo hư ng b n v ng Phát tri n s n xu t ti u th công nghi p theo hư ng b ... hư ng phát tri n s n xu t ti u th công nghi p huy n Vĩnh Tư ng .114 4.4.3 Gi i pháp phát tri n s n xu t ti u th công nghi p theo hư ng b n v ng huy n Vĩnh Tư ng, t nh Vĩnh Phúc ...
 • 153
 • 226
 • 1

thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm thành phố hồ chí minh

thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm ở thành phố hồ chí minh
... sở lý luận công nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm - Chương 2: Thực trạng phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm TP HCM - Chương 3: Định hướng giải phát triển ngành công nghiệp CBTP ... cứu thực trạng phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm TP HCM - Rút thành tựu, hạn chế, thuận lợi khó khăn phát triển ngành - Đưa định hướng giải pháp để phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm ... điểm ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Khác với nhiều ngành công nghiệp khác, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm có số đặc điểm sau: - Đầu tư vào nông nghiệp nói chung công nghiệp chế biến thực...
 • 122
 • 280
 • 1

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử

nghiên cứu xác định đồng thời hàm lượng chì và cacdimi trong nước thải khu công nghiệp hòa khánh, quận liên chiểu, thành phố đà nẵng bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử
... nặng nước thải công nghiệp thực đề tài “ Nghiên cứu xác định đồng thời hàm lƣợng chì cacdimi nƣớc thải khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phƣơng pháp phổ hấp thụ nguyên ... pháp xác định Cd Pb Phương pháp phổ biến mà thường dùng là: phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử AAS * Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử (F- AAS) Khi nguyên tử tồn tự thể khí trạng thái lượng bản, nguyên ... Xác định hiệu suất thu hồi phương pháp - Đánh giá sai số thống kê phương pháp - Xây dựng quy trình phân tích hàm lượng chì cadimi nước thải khu công nghiệp Hòa Khánh, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phương...
 • 51
 • 478
 • 0

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG
... THỊ VÀ KCN, QLMT ĐÔ THỊ VÀ KCN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KCN 1.1.1 Các khái niệm - Khái niệm đô thị: Đô thị nơi có mật độ dân cư cao, với hoạt động sản xuất công nghiệp, ... QLMT ĐÔ THỊ KCN, QLMT ĐÔ THỊ VÀ KCN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG 1.1 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KCN 1.1.1 Các khái niệm 1.1.2 Nhiệm vụ công tác QLMT đô thị KCN 1.2 QUẢN ... 1.2 QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KCN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG .9 1.2.1 Khái niệm PTBV 1.2.2 Mục tiêu PTBV 1.2.3 Khái niệm Đô thị bền vững – KCN bền vững .9 1.2.4 Công cụ...
 • 34
 • 874
 • 16

Chương 5: Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp theo hướng bền vững

Chương 5: Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp theo hướng bền vững
... Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KCN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG PHÁT THẢI BẰNG KHÔNG Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features ... Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KCN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG HÓA HỌC XANH Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited ... Complete Expanded Features Unlimited Pages Documents QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ VÀ KCN THEO HƯỚNG BỀN VỮNG THIẾT KẾ VÌ MÔI TRƯỜNG Click Here & Upgrade PDF Complete Expanded Features Unlimited Pages...
 • 76
 • 116
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vữngquản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp theo hướng bền vữngluan an tien si phat trien ben vung cay trongđề tài luận văn phát triển du lịch biển theo hướng bền vững tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ anphát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở phu thoa thực trạng phát triển sản xuất kinh doanh của ngành dệt may thành phố đà nẵnggt dự báo một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị trường trong nước của ngành dệt may thành phố đà nẵnggt một số giải pháp phát triển thị trường nội địa của ngành dệt may thành phố đà nẵngluận án tiến sĩ phật giáoluận án tiến sỹ phát triển logistics ở việt nam hiện naykhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường khu công nghiệp bình chiểu quận thủ đức thành phố hồ chí minh và đề xuất hướng quy hoạch phát triển hợp lý đến năm 2015nhung van de ly luan ve phat trien ben vung nong thon trong qua trinh xay dung phat trien khu cong nghiepphát triển khu công nghiệpđầu tư và phát triển khu công nghiệpkinh nghiệm phát triển khu công nghiệpchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học