(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tưởng trong giai đoạn hiện nay

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng trong giai đoạn hiện nay
... niệm Đảng lãnh đạo chống DBHB lĩnh vực tưởng - Một số kinh nghiệm Đảng lãnh đạo chống DBHB lĩnh vực tưởng từ năm 1995 đến - Đề xuất giải pháp Đảng lãnh đạo chống DBHB lĩnh vực tưởng chống ... cường lãnh đạo Đảng chống DBHB lĩnh vực tưởng năm tới 6 Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO CHỐNG “DIỄN BIẾN HOÀ BÌNH” TRÊN LĨNH VỰC TƢ TƢỞNG GIAI ĐOẠN HIỆN ... nhiệm vụ chống DBHB lĩnh vực tưởng, Đảng ta kịp thời nghị lãnh đạo chống DBHB lĩnh vực tưởng Thứ hai, lãnh đạo, đạo đúng, đủ nội dung đấu tranh chống DBHB lĩnh vực tưởng với quan tưởng, ...
 • 28
 • 204
 • 0

Luận án tiếnđảng cộng sản việt nam lãnh đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tưởng giai đoạn hiện nay

Luận án tiến sĩ đảng cộng sản việt nam lãnh đạo chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng giai đoạn hiện nay
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH TRN QUC DNG ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM LãNH ĐạO CHốNG DIễN BIếN HòA BìNH TRÊN LĩNH VựC TƯ TƯởNG TRONG GIAI ĐOạN HIệN NAY LUN N TIN S CHUYấN NGNH: XY DNG NG V CHNH ... M Vit Nam DBHB trờn lnh vc t tng Vn t din bin, t chuyn hoỏ Vit Nam hin H tỡnh hỡnh chng phỏ ca cỏc th lc thự ch bng DBHB trờn lnh vc t tng v tỏc ng nguy him ca nú vi cỏch mng Vit Nam giai on ... nhiu Giai on ny gii tuyn ch - ta khụng rừ rng nh giai on trc vỡ vy d dn n vic m h, mt cnh giỏc mi tng lp nhõn dõn v cỏn b ng viờn c bit giai on ny li dng vic bỡnh thng hoỏ quan h vi Vit Nam, ...
 • 179
 • 156
 • 0

(Luận án tiến sĩ) đảng cộng sản việt nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay

(Luận án tiến sĩ) đảng cộng sản việt nam lãnh đạo báo điện tử trong giai đoạn hiện nay
... Các báo quốc tế có phiên tiếng Việt (VOA News tiếng Việt, báo điện tử VOA Hoa Kỳ tiếng Việt, BBC Việt ngữ, báo điện tử BBC Anh tiếng Việt, báo điện tử RFA Hoa Kỳ tiếng Việt, báo KBS tiếng Việt) ... thành tờ báo điện tử hàng đầu Việt Nam Để vươn giới trở thành tờ báo không người Việt, số báo điện tử Việt Nam: Nhân Dân điện tử, Thanh niên, điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Thông xã Việt Nam phải ... CỘNG SẢN VIỆT NAM LÃNH ĐẠO BÁO ĐIỆN TỬ - KHÁI NIỆM, NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC VÀ VAI TRÒ 2.2.1 Khái niệm Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo báo điện tử Nhận thức sâu sắc vai trò to lớn báo chí, 84 năm lãnh...
 • 165
 • 64
 • 0

LUẬN án TIẾNĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo đất nước hội NHẬP KINH tế từ năm 1991 đến năm 2001

LUẬN án TIẾN sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo đất nước hội NHẬP KINH tế từ năm 1991 đến năm 2001
... chọn đề tài: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hội nhập kinh tế quốc tế từ 1991 đến 2001 làm luận văn thạc chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ... TẾ TỪ 1991 ĐẾN 2001 THÀNH TỰU VÀ KINH NGHIỆM 2.1 Đảng đạo trình hội nhập kinh tế quốc tế 2.1.1 Việt Nam đẩy mạnh trình hội nhập kinh tế song phương Công đổi Đại hội lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt ... Hà Nội 2000; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo hội nhập APEC, Luận án tiến lịch sử, Đinh Xuân Lý, Đại học Quốc gia, Hà Nội 2003; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công đổi đưa đất nước bước khỏi...
 • 109
 • 185
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo xây DỰNG căn cứ địa CÁCH MẠNG ở tây NINH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1968

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo xây DỰNG căn cứ địa CÁCH MẠNG ở tây NINH TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1968
... từ năm 1954 đến năm 1968 Đối tượng phạm vi nghiên cứu * Đối tượng: Nghiên cứu trình lãnh đạo đạo Đảng xây dựng địa cách mạng Tây Ninh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước * Phạm vi nghiên cứu: Sự lãnh ... đạo xây dựng địa cách mạng Tây Ninh kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1954 đến năm 1968 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu * Mục đích: Làm rõ tính đắn, sáng tạo Đảng lãnh đạo xây dựng địa cách mạng ... triển địa cách mạng Tây Ninh sau năm 1954 Chủ trương Đảng khôi phục, phát triển địa cách mạng Tây Ninh (1954 - 1968) 17 Chương ĐẢNG CHỈ ĐẠO KHÔI PHỤC, PHÁT TRIỂN CĂN CỨ ĐỊA CÁCH MẠNG TÂY NINH TỪ...
 • 95
 • 272
 • 0

tiểu luận công tác tưởng Nâng cao vai trò của báo chí trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tưởng

tiểu luận công tác tư tưởng Nâng cao vai trò của báo chí trong đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng
... 1: Báo chí vai trò báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng 1.1.Một số đặc điểm báo chí Việt Nam 1.2 .Diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa tưởng 1.3 .Vai trò báo chí đấu tranh ... pháp phát huy vai trò báo chí đấu tranh chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng NỘI DUNG 1.Chương 1: Báo chí vai trò báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng 1.1.Một ... chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa -tư tưởng nước ta 2.1.Đặc điểm báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn hóa tưởng nước ta 2.2 .Vai trò báo chí chống diễn biến hòa bình lĩnh vực văn...
 • 33
 • 305
 • 3

luận văn thạc sĩ: Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo phát triển ngành du lịch 2001 2010

luận văn thạc sĩ: Đảng cộng sản việt nam lãnh đạo phát triển ngành du lịch 2001 2010
... phát triển du lịch Đảng sau 15 năm đổi mới, Luận văn Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển ngành du lịch 2001- 2010 tập trung nghiên cứu trình lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam ngành du lịch ... Đảng lãnh đạo phát triển ngành du lịch giai đoạn 2001- 2010 Kế thừa kết nghiên cứu tập trung làm rõ trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển ngành du lịch giai đoạn 2001- 2010 hướng nghiên ... lục, luận văn chia thành chương, 14 tiết Chương 1: Tiềm du lịch Việt Nam chủ trương Đảng phát triển du lịch đến năm 2000 Chương 2: Quá trình Đảng lãnh đạo phát triển ngành du lịch Việt Nam thời...
 • 134
 • 55
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo xây DỰNG đội NGŨ TRÍ THỨC từ năm 1991 đến năm 2001

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo xây DỰNG đội NGŨ TRÍ THỨC từ năm 1991 đến năm 2001
... sản Việt Nam lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 1991 đến năm 2001, làm luận văn tốt nghiệp, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đến ... đổi 1.2 Quá trình đảng lãnh đạo xây dựng đội ngũ trí thức từ năm 1991 đến năm 2001 1.2.1 Phương hướng sách Đảng xây dựng đội ngũ trí thức Đảng Nhà nước ta đề cao coi trọng trí thức vốn quý dân ... mạng, có đội ngũ trí thức Trí thức phần Đảng, muốn xây dựng Đảng vững mạnh phải quan tâm đến trí thức, đặc biệt giai đoạn Xây dựng đội ngũ trí thức Việt Nam vững mạnh tiền đề để xây dựng Đảng vững...
 • 44
 • 192
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ (1965 1973)

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo kết hợp sức MẠNH dân tộc với sức MẠNH THỜI đại TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG mỹ (1965 1973)
... chiến thắng kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thành tổng hợp nhiều nhân tố, có sức mạnh tổng hợp dân tộc thời đại Luận văn thạc Thái Bình Dương Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại công ... trương đạo đắn tạo nên sức mạnh đè bẹp quân thù 1.2 QUÁ TRÌNH LÃNH ĐẠO KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI CỦA ĐẢNG TỪ 1965 ĐẾN 1973 1.2.1 Chủ trương Đảng kết hợp sức mạnh dân tộc với sức ... THỜI ĐẠI TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC TỪ 1965 ĐẾN 1973 1.1 KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI LÀ YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC 1.1.1 Lý luận...
 • 100
 • 195
 • 1

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo THỰC HIỆN ĐƯỜNG lối đối NGOẠI TRONG NHỮNG năm đổi mới từ 1990 đến 2001

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo THỰC HIỆN ĐƯỜNG lối đối NGOẠI TRONG NHỮNG năm đổi mới từ 1990 đến 2001
... Nam lãnh đạo thực đường lối đối ngoại năm đổi từ 1991 đến 2001" làm luận văn thạc khoa học lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Mục đích nhiệm vụ luận văn 3.1 Mục đích luận văn ... thực đường lối đối ngoại Đảng từ 1991 đến 2001 làm rõ thêm đường lối đổi Đảng Cộng sản Việt Nam, mà rút số kinh nghiệm cho công tác đối ngoại Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đường lối, ... thực đường lối đối ngoại Đảng năm 1991 - 2001 - Thành tựu số kinh nghiệm Đảng lãnh đạo thực đường lối đối ngoại năm 1991 - 2001 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Nội dung: Nghiên cứu đường lối, ...
 • 154
 • 181
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo CÔNG tác TƯỞNG TRONG CÔNG CUỘC đổi mới từ năm 1986 đến năm 2002

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo CÔNG tác tư TƯỞNG TRONG CÔNG CUỘC đổi mới từ năm 1986 đến năm 2002
... TƯỞNG TRONG CỘNG CUỘC ĐỔI MỚI TỪ 1986 ĐẾN 2002 1.1 Vị trí, vai trò công tác tưởng 1.1.1 Khái niệm tưởng công tác tưởng * Khái niệm tưởng Cho đến có nhiều định nghĩa khác tưởng Trong ... thù đấu tranh hệ tưởng nước ta tác động đến quân đội"; luận văn thạc Đỗ Thị An với đề tài "Vai trò công tác tưởng Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới" ; luận văn thạc Nguyễn Vũ Tiến ... đề tài: "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác tưởng công đổi từ 1986 đến 2002" làm luận văn thạc sỹ, vấn đề có ý nghĩa lý luận thực tiễn sâu sắc Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề...
 • 90
 • 191
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo CHUYỂN HƯỚNG xây DỰNG KINH tế ở MIỀN bắc TRONG điều KIỆN có CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT GIAI đoạn 1965 1968

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo CHUYỂN HƯỚNG xây DỰNG KINH tế ở MIỀN bắc TRONG điều KIỆN có CHIẾN TRANH PHÁ HOẠT GIAI đoạn 1965 1968
... đổi xây dựng CNXH Chính thế, chọn vấn đề : "Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo chuyển hướng xây dựng kinh tế miền Bắc điều kiện chiến tranh phá hoại từ 1965 đến 1968 " làm đề tài luận văn thạc ... trình Đảng lãnh đạo chuyển hướng xây dựng kinh tế, tiếp tục xây dựng CNXH miền Bắc năm 1965- 1968 - Đối tượng nghiên cứu: Luận tập trung nghiên cứu lãnh đạo đạo Đảng chuyển hướng xây dựng kinh tế miền ... TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ CHUYỂN HƯỚNG XÂY DỰNG KINH TẾ MIỀN BẮC TRONG ĐIỀU KIỆN CÓ CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1965- 1968) 1.1 Yêu cầu khách quan chuyển hướng xây dựng kinh tế miền Bắc tình...
 • 95
 • 147
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo GIẢI QUYẾT mối QUAN hệ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GIAI đoạn 1986 1996

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo GIẢI QUYẾT mối QUAN hệ GIỮA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GIAI đoạn 1986 1996
... Chủ thể giải mối quan hệ trước hết thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam Mặc dù Đảng ta chưa có Nghị chuyên đề, chuyên bàn Đảng lãnh đạo giải mối quan hệ phát triển nông nghiệp phát triển công nghiệp TKQĐ ... suốt Đảng, lãnh đạo giải đắn mối quan hệ phát triển hai ngành kinh tế nông nghiệp công nghiệp nước ta có vị trí ý nghĩa quan trọng Các chủ trương, giải pháp lãnh đạo giải mối quan hệ phát triển nông ... mối quan hệ phát triển nông nghiệp phát triển công nghiệp thời kỳ đổi từ 1986 đến 1996 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: luận văn sâu nghiên cứu lãnh đạo Đảng giải mối quan hệ phát triển...
 • 90
 • 160
 • 0

LUẬN văn THẠC sĩ ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo GIẢI QUYẾT VIỆC làm ở NÔNG THÔN từ năm 1996 đến năm 2006

LUẬN văn THẠC sĩ  ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM LÃNH đạo GIẢI QUYẾT VIỆC làm ở NÔNG THÔN từ năm 1996 đến năm 2006
... MỞ ĐẦU Chương QUÁ TRÌNH ĐẢNG LÃNH ĐẠO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NÔNG THÔN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2006 1.1 10 Tính tất yếu khách quan giải việc làm nông thôn năm 1996 - 2006 1.2 Chủ trương đạo Đảng giải ... ĐẠO GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM NÔNG THÔN TỪ NĂM 1996 ĐẾN NĂM 2006 1.1 Tính tất yếu khách quan giải việc làm nông thôn năm 1996 - 2006 1.1.1 Lý luận việc làm giải việc làm Quan niệm việc làm Theo quan ... lãnh đạo GQVL nông thôn từ năm 1996 đến năm 2006 làm Luận văn thạc lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2- Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Việc làm GQVL nông thôn...
 • 100
 • 164
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đảng cộng sản việt nam lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc thời kỳ mới 19962006dang cong san viet nam lanh dao su nghiep xay dung va phat trien nen van hoa tien tien dam da ban sac dan toc thoi ki moi 1996 den 2006tieu luan quan diem cua dang cong san viet nam ve xay dung nen van hoa viet nam dam da ban sac dan tocđảng cộng sản việt nam lãnh đạo cách mạng việt namđảng cộng sản việt nam lãnh đạo công tác báo chí xuất bản trong thời kỳ đổi mớinhững nét đặc sắc về nghệ thuật quân sự việt nam từ khi có đảng cộng sản việt nam lãnh đạođảng cộng sản việt nam lãnh đạo nhà nướcđảng cộng sản việt nam lãnh đạo nhà nước hiện naycông tác tư tưởng trong giai đoạn hiện naytóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậthướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sĩtóm tắt luận án tiến sitóm tắt luận án tiên sĩtóm tát luận án tiến sĩResearch methods and statistics a critical thinking approach 4th edition jackson test bankPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Xây dựng mô tả, mô phỏng lýĐề cương TNKQ và TL ôn HK1 Toán 10 2017 2018Thiết kế cung cấp điện cho một xí nghiệp công nghiệpGiáo trình listening phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Giáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 2Bài giảng tham khảo giáo viên dạy giỏiBảo đảm sự tham gia của công dân trong xây dựng chính sách công ở Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ở một số xã trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM ĐỊNHSKKN khai thác phần mềm wondershare quizcreator và google site giúp học sinh rèn luyện bài thi trắc nghiệm môn toánSKKN KHAI THÁC KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA SINH học 12, BIÊN SOẠN câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤC vụ ôn THI TRUNG học PHỔ THÔNG (THPT) QUỐC GIASKKN nâng cao năng lực giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh ở bài thực hành “quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênskkn thiết kế xà treo nghiêng trong tiết dạy kỹ thuật xuất phát, chạy lao sau xuất phát môn chạy cự ly ngắnNghiên cứu lắp đặt mô hình hệ thống điều hòa không khíNghiên cứu ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (computational fluid dynamics – CFD) trong các bài toán kỹ thuậttìm hiểu và triển khai hệ thống ghost cast serverNâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI)