(Luận án tiến sĩ) Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011
... HC VIN CHNH TR QUC GIA H CH MINH MN HUYN SM HOạT ĐộNG CủA MộT Số ĐảNG CộNG SảN KHU VựC NAM Từ NăM 1991 ĐếN năM 2011 LUN N TIN S CHUYấN NGNH: LCH S PHONG TRO CNG SN, CễNG NHN ... ca cỏc ng cng sn khu vc Nam t nm 1991 n nm 2011 Chng 3: Tỡnh hỡnh hot ng ca mt s ng cng sn khu vc Nam t nm 1991 n nm 2011 Chng 4: Mt s kinh nghim rỳt t hot ng ca cỏc ng cng sn Nam v gii phỏp ... ngoi v tm quan trng ca khu vc Nam vi Vit Nam cng nh ca Vit Nam vi cỏc nc Nam Th hai, ti ó phõn tớch, ỏnh giỏ bi cnh, vic hp lc lng khu vc v th gii; tỡnh hỡnh khu vc Nam , nhng nguyờn nhõn...
 • 177
 • 28
 • 0

Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011

Hoạt động của một số đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến năm 2011
... đánh giá hoạt động đảng cộng sản Nam Á - Phân tích nhân tố chủ yếu tác động đến hoạt động đảng cộng sản khu vực Nam Á từ năm 1991 đến 2011 - Phân tích đánh giá nội dung hoạt động đảng cộng sản ... HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ ĐẢNG CỘNG SẢN KHU VỰC NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 3.1 Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1999 3.1.1 Nội dung hoạt động đảng Là phận phong trào cộng sản quốc tế, đảng cộng sản ... CSVN số giải pháp nhằm tăng cường quan hệ với đảng 8 Chương NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐẢNG CỘNG SẢN KHU VỰC NAM Á TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2011 2.1 Quan niệm hoạt động đảng cộng sản...
 • 27
 • 25
 • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng nhựa của cây sơn trồng tại huyện tam nông, tỉnh phú thọ

tóm tắt luận án tiến sĩ ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến sinh trưởng phát triển, năng suất và chất lượng nhựa của cây sơn trồng tại huyện tam nông, tỉnh phú thọ
... cứu số biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển nâng cao suất, chất lượng nhựa sơn 3.2.1 Ảnh hưởng mật độ trồng phân bón NPK khác đến sinh trưởng, phát triển suất sơn Sơn trồng có tán rộng, mật độ trồng ... khai Năng suất Năng suất 20 3.2.5 Ảnh hưởng nồng độ chất kích thích tiết nhựa mủ Ethephon đến sinh trưởng, phát triển, suất chất lượng nhựa sơn a Ảnh hưởng nồng độ chất kích thích tiết nhựa mủ ... (tr.đ) 3.2.2 Ảnh hưởng số phương thức giữ ẩm đến sinh trưởng, phát triển suất nhựa sơn 3.2.2.1 Ảnh hưởng số phương thức giữ ẩm đến sinh trưởng, phát triển sơn thời kỳ kiến thiết Cây sơn trồng đất...
 • 24
 • 280
 • 0

Luận văn - Kết quả hoạt động của chi nhánh NHĐT và PT khu vực Gia Lâm (từ năm 1997-2001) pps

Luận văn - Kết quả hoạt động của chi nhánh NHĐT và PT khu vực Gia Lâm (từ năm 1997-2001) pps
... dụng) 3.2 Kết hoạt động chi nhánh NHĐT PT khu vực Gia Lâm (từ năm 199 7-2 001) Trong năm qua chi nhánh NHĐT PT khu vực Gia Lâm chứng tỏ khả hoạt động đạt kết thực xứng đáng với cố gắng mà chi nhánh ... tối đa Qua năm tìm kiếm hoạt động chi nhánh NHĐT PT khu vực Gia Lâm từ năm 199 7-2 001 Nói chung chi nhánh có bước tiến rõ rệt qua năm hoạt động điển hình năm doanh soó hoạt động chi nhánh lại tăng ... TƯ VÀ PHÁT TRIỂN KHU VỰC GIA LÂM I LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIA LÂM Cơ cấu tổ chức chung chi nhánh Ngân hàng Đầu tư phát triển khu vực Gia Lâm...
 • 65
 • 110
 • 0

tóm tắt luận án tiếnhoạt động mưu sinh của người kháng ở xã chiềng bôm, huyện thuận châu, tỉnh sơn la

tóm tắt luận án tiến sĩ hoạt động mưu sinh của người kháng ở xã chiềng bôm, huyện thuận châu, tỉnh sơn la
... hợp hoạt động mưu sinh để tồn phát triển 3.3 Sự tiếp xúc ảnh hưởng hoạt động mưu sinh người Thái người Kháng Chiềng Bôm Xem xét trình tiếp xúc ảnh hưởng hoạt động mưu sinh người Thái người Kháng ... Chiềng Bôm, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La - Phân tích lý giải biến đổi hoạt động mưu sinh người Kháng Chiềng Bôm từ thực Đổi đến - Xác định vấn đề đặt cho hoạt động mưu sinh người Kháng mối quan hệ ... QUAN VỀ NGƯỜI KHÁNG VIỆT NAM VÀ NGƯỜI KHÁNG ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 2.1 Đặc điểm tự nhiên Chiềng Bôm Chiềng Bôm miền núi huyện vùng cao Thuận Châu, tỉnh Sơn La Nếu tính từ trung tâm xã, cách...
 • 24
 • 472
 • 0

luận án tiến sĩ tác động cua toàn cầu hóa đối với nền kinh tế hiện nay

luận án tiến sĩ tác động cua toàn cầu hóa đối với nền kinh tế hiện nay
... diễn kinh tế giới l điều ngo i dự báo Đó l kinh tế đợc hình th nh quy luật giá, phản ánh mức độ cao tợng quốc tế hoá; v l tơng tác kinh tế giới Trên thực tế, giới ng y c ng trở nên gắn kết so với ... thức biểu hiện, nội dung, chức năng, tác động v cỏc yếu tố liên quan nh lịch sử, trị, kinh tế v văn hóa đ có cách hiểu tơng đối đa dạng to n cầu hoá Một s nh nghiờn c u cho to n cầu hóa thực chất ... y, vấn đề kinh tế v trị đợc to n cầu hoá; vai trò phủ bị suy giảm v động lực để thúc đẩy to n cầu hoá l vốn v công nghệ Hệ l : to n cầu hoá kinh tế dẫn đến việc phi quốc gia hoá kinh tế thông...
 • 237
 • 513
 • 5

luận án tiến sĩ tác đọng của cơ cấu tuổi đến nền kinh tế việt nam

luận án tiến sĩ tác đọng của cơ cấu tuổi đến nền kinh tế việt nam
... trư ng kinh t Chương 2: Bi n ñ!i c3u tu!i dân s Vi$t Nam: h0i thách th.c ñ i v*i tăng trư ng kinh t Chương 3: Ư*c lưRng tác ñ0ng c a bi n ñ!i c3u tu!i dân s ñ n tăng trư ng kinh t Vi$t Nam ... Bài h'c cho Vi[t Nam 51 CHƯƠNG 2: BI N ðLI CƠ CNU TULI DÂN S I VICT NAM: CƠ H I VÀ THÁCH THlC CHO TĂNG TRƯING KINH T 58 2.1 Khái quát vT tình hình dân s, Vi[t Nam 58 2.2 ... LƯsNG TÁC ð NG COA BI N ðLI CƠ CNU TULI DÂN S ð N TĂNG TRƯING KINH T I VICT NAM VÀ KHUY N NGHB CHÍNH SÁCH 92 3.1 Ưfc lưung tác ñ;ng cca bi&n ñPi cbu tuPi dân s, ñ&n tăng trưXng kinh...
 • 120
 • 240
 • 1

Luận án tiến sĩ sinh học nghiên cứu đa dạng sinh học khu hệ cá đồng bằng sông cửu long và sự biến đổi của chúng do tác động của biến đổi khí hậu và sự phát triển kinh tế xã hội

Luận án tiến sĩ sinh học  nghiên cứu đa dạng sinh học khu hệ cá đồng bằng sông cửu long và sự biến đổi của chúng do tác động của biến đổi khí hậu và sự phát triển kinh tế  xã hội
... VÀ ĐÀO TẠO VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  Thái Ngọc Trí NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC KHU HỆ CÁ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CỦA CHÚNG ... CHÚNG DO TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 62.42.01.20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Hoàng Đức Đạt Viện Sinh ... biến đổi chúng tác động biến đổi khí hậu phát triển Kinh tế - hội Mục tiêu luận án nghiên cứu đa dạng sinh học (ĐDSH) yếu tố ảnh hưởng đến khu hệ ĐBSCL, lồng ghép quản lý nghề thích...
 • 231
 • 206
 • 0

(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam

(Tóm tắt Luận án tiến sĩ) Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam
... đào tạo 14 CHƯƠNG TỔNG QUAN THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 4.1 HỆ THỐNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM 4.2 THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ... cao chất lượng đào tạo trường ĐHCL Việt Nam 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU - Thứ nhất, tính chất chế tài chính, thành phần chất lượng đào tạo ảnh hưởng chế tài đến chất lượng đào tạo trường đại học công ... mặt lý luận, luận án tập hợp tương đối đầy đủ vấn đề lý luận chế tài chính, cụ thể sở xây dựng chế tài chính, mô hình chế tài chính, tính chất chế tài mối quan hệ chế tài với chất lượng đào tạo...
 • 35
 • 182
 • 0

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của một số NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG của một số NGÂN HÀNG THƯƠNG mại VIỆT NAM
... để phân tích hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 2.3 Một số kiến nghị hoạt động ngân hàng thương mại 2.3.1 Đa dạng hóa loại hình kinh doanh Doanh thu ngân hàng Việt Nam phần lớn đến từ hoạt ... Bank Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam Techcombank Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Việt Nam Eximbank Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV Ngân hàng TMCP Á Châu ACB 10 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt ... tỷ số hoạt động hiệu hoạt động ngân hàng Mặc dù tỷ số sử dụng nhiều đánh giá hiệu hoạt động ngân hàng, chúng bộc lộ trở ngại định Sự khác cấu trúc vốn, loại hình kinh doanh hoạt động kế toán ngân...
 • 25
 • 331
 • 0

Ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mai việt nam

Ứng dụng mô hình bao dữ liệu DEA để đánh giá hiệu quả hoạt động của một số ngân hàng thương mai việt nam
... liên quan đến ngân hàng, hiệu hoạt động hình bao liệu DEA để đánh giá tế H uế hiệu hoạt động NHTM Thứ hai, ứng dụng hình bao liệu DEA để đánh giá hiệu hoạt động số NHTM Việt Nam Thứ ba, đề ... thuyết liên quan đến ngân hàng, hiệu hoạt động hình bao liệu DEA để đánh giá hiệu hoạt động NHTM Mục tiêu 2: Ứng dụng hình bao liệu DEA để đánh giá hiệu hoạt động số NHTM Việt Nam Mục tiêu 3: ... quan hiệu hoạt động hình bao liệu DEA để đánh giá hiệu hoạt động NHTM Chương 2: Ứng dụng hình bao liệu DEA để đánh giá hiệu hoạt động số NHTM Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt...
 • 103
 • 120
 • 1

tóm tắt luấn án tiến sĩ ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên

tóm tắt luấn án tiến sĩ ảnh hưởng của biến động tăng giá đầu vào tới hiệu quả kinh tế sản xuất chè của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh thái nguyên
... cứu vào hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân trước sau có biến động tăng giá đầu vào; ảnh hưởng biến động tăng yếu tố giá đến hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân (các yếu tố đầu vào biến động ... xuất chè hộ nông dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên điều kiện tăng giá đầu vào Từ kết nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng biến động tăng giá đầu vào tới hiệu sản xuất chè hộ nông dân địa bàn tỉnh Thái Nguyên ... KHOA HỌC VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỘNG TĂNG GIÁ ĐẦU VÀO TỚI HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA CÁC HỘ NÔNG DÂN 1.1 Cơ sở lý luận giá, biến động giá hiệu kinh tế sản xuất chè hộ nông dân 1.1.1 Đặc...
 • 27
 • 291
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân tích hoạt động của một số doanh nghiệp bán lẻ việt namtìm hiểu rõ quy trình hoạt động của một số loại công trình khuấy trộn cụ thểluận án tiến sĩ tang ma của người tày ở bắc kanjthực tiễn hoạt động của một số công ty cung cấp bảo hiểm p amp i tiêu biểuii sử dụng phần mềm crocodile mô phỏng hoạt động của một số mạch cảm biến và đưa ra ứng dụng thực tiễnhoạt động của một số mạch cảm biến và đưa ra ứng dụng thực tiễnluận văn tốt nghiệp đại học nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hcmhoạt động của một số tổ chức tài chính quốc tế tại việt namnguyên lý cấu tạo và hoạt động của một số máy gia tốc hạt phần 3cách viết và trình bày luận văn cao học và luận án tiến sĩ dành cho khối ngành nông nghiệp thủy sản môi trường và công nghệ sinh họcskkn giáo dục học sinh thông qua một số hoạt động của đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thpt tam hiệptình hình hoạt động của một số công ty quản lý quỹ đầu tư tiêu biểu tại việt namkinh nghiệm hoạt động của một số tập đoàn tài chính trên thế giớiphân tích hoạt động của một số công tỵ kinh doanh dịch vụ môi giới thuê tàu tại việt namvài nét về hoạt động của một số hội p amp i lớn trên thế giớiNâng cao đạo đức cách mạng của người Công an nhân dân huyện Mỹ Hào, giai đoạn 2017 – 2020TỔNG hợp bài LUẬN TIẾNG ANH THEO CHỦ đềđề thi và đáp án HSG quốc gia phần vi sinh vật từ 1999 2017NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC MÔN TIẾNG ANHnghiên cứu ảnh hưởng của giá thể giâm hom đến khả năng ra rễ và ra chồi của hom cây bò khaiNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN LÝ – TRẦN – HỒBài giảng quốc triều hình luậtCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG NÂNG CAO GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN địa bàn HUYỆN MINH hóa, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học y dược đại học HUẾHOÀN THIỆN QUẢN lý tài CHÍNH tại TRƯỜNG đại học KINH tế đại học HUẾMỘT số GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ CHĂM sóc KHÁCH HÀNG tại VIỄN THÔNG QUẢNG TRỊNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của MOBIFONE TRÊN địa bàn TỈNH QUẢNG BÌNHNÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊPHÁT TRIỂN SINH kế bền VỮNG CHO NGƯỜI dân ở các xã VEN BIỂN HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNHGiáo dục ý thức chấp hành pháp luật và bảo vệ sức khỏe của bản thân cho học sinh thông qua giảng dạy bài 40 ancol, hóa học 11 cơ bảnKinh nghiệm vận dụng thơ ca, câu đố vào bài26 luyện tập nhóm halogen” (SGK hóa học lớp 10 ban cơ bản ) nhằm nâng cao hiệu quả dạy vàNhững giải pháp nâng cao chất lượng học sinh yếu kém môn hóa học trường THPT hoằng hóaSử dụng add ins tự tạo trong word để hỗ trợ soạn giáo án, ra đề thi môn hóa họcSử dụng bản đồ tư duy trong giảng dạy môn hoá học theo định hướng phát triển năng lực dựa trên phân tích hoạt động học của học sinh