tài liệu hướng dẫn thực tập kỹ thuật điện tử

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 6 ppt

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 6 ppt
... truyền thông tin máy Lớp nhận liệu từ lớp vận chuyển, Thực tập công nhân Trang 52 Xưởng điện tử Bài 8:Mạng giám sát điều khiển đóng gói thành IP datagram với IP header chứa thông tin việc truyền liệu, ... gian thực, lượng thông tin với số lượng lớn tới hàng Mbyte Hai loại mạng dùng phổ biến mục đích Ethernet Token - Ring, sở giao thức chuẩn TCP/IP IPX/SPX Thực tập công nhân Trang 50 Xưởng điện tử ... R10 R11 Q6 R12 R13 Q7 R14 R15 Q8 R 16 III PHẦN THỰC TẬP CỤ THỂ - Thực mạch kít vi điều khiển 89C51 - Thực mạch ma trận bàn phím - Thực mạch hiển thị LED đoạn - Viết chương trình nhập liệu từ bàn...
 • 9
 • 300
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 5 docx

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 5 docx
... Thời gian dòng điện chạy qua tải TOFF: Thời gian dòng điện khơng chạy qua tải T = Ton + TOFF Thực tập cơng nhân Trang 39 Xưởng điện tử Bài 7:Giám sát điều khiển Vậy muốn tăng dòng điện qua tải ... R0,#200 DJNZ R0,$ RET END Chương trình sử dụng ngắt ngồi Thực tập cơng nhân Trang 38 Xưởng điện tử Bài 7:Giám sát điều khiển #include ORG 00H LJMP MAIN LJMP EXOISR ;Địa vector EXT ... khiển liên tục xác 5V R1 R2 Rt R0 p1.0 Tai AC Q2 V1 220V Q1 TRIAC Hình :Sơ đồ mạch điều khiển Ig VAC Vtải α Hình : Sơ đồ dạng sóng tải Thực tập cơng nhân Trang 40 Xưởng điện tử Bài 7:Giám sát...
 • 9
 • 240
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 4 pptx

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 4 pptx
... 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 30 29 EA/VPP RST AT89C51 IC vi điều khiển 8951 thuộc họ MCS51 có đặc điểm sau : + kbyte Flash Thực tập công nhân Trang 34 Xưởng điện tử Bài 7:Giám ... thời gian trôi qua, mã lệnh đặt Thực tập công nhân Trang 29 Xưởng điện tử Bài 6: Lập trình phương thức xử lý tình OnTimer gọi thực thi Nếu Tiẻ hiệu lực OnTimer thực thi đặn Timer Delphi dặt lớp ... chương trình ta III PHẦN THỰC TẬP CỤ THỂ • Viết chương trình xuất nhập liệu - Giới thiệu tổ thực tập - Thiết lập cổng com - Đóng, mở cổng - Gửi liệu cổng COM - Nhận liệu từ cổng COM hiển thị...
 • 9
 • 173
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 3 pot

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 3 pot
... RESISTOR SIP 39 38 37 36 35 34 33 32 C U4 R6 R P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0.2/AD2 P0 .3/ AD3 P0.4/AD4 P0.5/AD5 P0.6/AD6 P0.7/AD7 R2 2 VCC EA/VPP 5V J3 J5 p2.0 p2.1 p2.2 p2 .3 p2.4 p2.5 p2.6 p2.7 21 22 23 24 25 ... mỏng đều, lỗ Thực tập công nhân Trang 20 Xưởng điện tử - Bài 5 :Thực mạch in khoan tâm Các mối hàn phải đạt yêu cầu Mạch hoạt động ổn định Thực tập công nhân Trang 21 Xưởng điện tử Bài 6: Lập ... 22p 5V MAX 232 C8 10uF GND V- 12 11 R1OUT T1IN C P3.0/RXD P3.1/TXD 12 13 14 15 16 17 15 10 11 gnd P3.2/INTO P3 .3/ INT1 P3.4/TO P3.5/T1 P3.6/WR P3.7/RD AT89C51 P2.0/A8 P2.1/A9 P2.2/A10 P2 .3/ A11 P2.4/A12...
 • 9
 • 195
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 2 docx

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 2 docx
... chọn Properties Thực tập công nhân Trang 17 Xưởng Điện tử Bài 4: Vẽ mạch in III Phần thực tập cụ thể: - Sinh viên vẽ mạch nguyên lý cho mạch nguồn tạo điện áp 5V, 12V VIN C1 22 00u C2 470u C3 0.1u ... Chọn Design resourse /Schematic /Page1 Thực tập công nhân Trang 12 Xưởng Điện tử Bài 4: Vẽ mạch in Chọn Tools /Create netlist *Netlist tập tin lấy họ *.MNL, tập tin ghi lại khai báo sau: - Ký hiệu ... sổ: • Chọn mục Layout/ chọn Run ECO to Layout/ OK Thực tập công nhân Trang 13 Xưởng Điện tử Bài 4: Vẽ mạch in Mục Netlist file: địa cần lưu vào 2. 2 Vẽ mạch in Layout - Sau tạo xong File kết nối,...
 • 9
 • 232
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 1 pdf

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông part 1 pdf
... U4A 14 GND D4 D2 U3A 74ACT74 U4B R R10 R Q2 D5 7408 3 DO1 R 11 7404 U4C D6 7408 XANH2 R12 R6 10 C2 R Q3 R U3B NE555 C1 C VANG1 R5 CV GND THR TRG R R4 7404 OUT 6 R9 RST DSCHG D1 Q R1 Q1 R VCC U1 ... Q CLK R2 VCC PR VCC D CL XANH1 R3 U2A D3 7408 Q4 R R D7 U3C 7404 VANG2 R13 R7 12 11 13 Q5 R R U4D 7408 D8 DO2 R14 R8 Q6 R Thực tập công nhân R Trang VCC Xưởng Điện tử Bài 2: Phân tích sơ đồ mạch ... An toàn thực tập: tránh làm chạm mạch đo Tùy thời điểm cụ thể thực tế thị trường, sinh viên thực tập công việc khác nội dung nằm mảng kiến thức Hình 3 .1: Mạch thực tập Thực tập công nhân Trang...
 • 9
 • 249
 • 0

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông

Tài liệu hướng dẫn thực tập công nhân điện tử viễn thông
... thầy hướng dẫn - Sau thực tập, đóng máy lại, tránh làm hư vỏ máy đưa vào khơng khớp III Phần thực tập cụ thể: - Các phương tiện thiết bị VOM, oscilloscope Thực tập cơng nhân Trang Xưởng Điện tử ... mạch III Phần thực tập cụ thể: Thực tập cơng nhân Trang Xưởng Điện tử Bài 2: Phân tích sơ đồ mạch - Sinh viên nhận thầy hướng dẫn board mạch - Kết hợp với kiến thức, kỹ tay nghề để thực phục hồi ... - An tồn thực tập: tránh làm chạm mạch đo Tùy thời điểm cụ thể thực tế thị trường, sinh viên thực tập cơng việc khác nội dung nằm mảng kiến thức Hình 3.1: Mạch thực tập Thực tập cơng nhân Trang...
 • 63
 • 216
 • 0

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành - Kỹ thuật lập trình c++ ppt

Tài liệu Tài liệu hướng dẫn thực hành - Kỹ thuật lập trình c++ ppt
... khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C /C++ Bài 2: Lập trình hướng đối tượng: Lớp chồng toán tử Mục đích thực hành Học viên biết cách xây dựng cấu trúc liệu tiêu biểu ... giảng viên giải thích kỹ Trường ĐHBK Hà Nội Khoa Điện Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C /C++ Bài 4: Lập trình tổng quát Mục đích thực hành Cho học viên ... Bộ môn Điều khiển Tự động Tài liệu hướng dẫn thực hành: KĨ THUẬT LẬP TRÌNH C /C++ Bài 3: Dẫn xuất lớp chế đa xạ Mục đích thực hành Học viên hiểu sâu chế thừa kế đa xạ dẫn xuất lớp, qua nắm vững...
 • 6
 • 383
 • 0

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện (phần PLC) pptx

Tài liệu Hướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện (phần PLC) pptx
... bị đầu vào Chú ý: Sinh viên thí nghiệm số vấn đề PLC phần hướng dẫn Cán hướng dẫn thí nghiệm định cần thí nghiệm Phần 1: PLC Trang 21 Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện Vấn đề (Bài 2) ĐIỀU KHIỂN ... sản phẩm (Bài 2.5) 31 Chương Hướng dẫn làm chuẩn bị báo cáo thí nghiệm 33 Phần 1: PLC Trang Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện GIỚI THIỆU Thí nghiệm Kỹ thuật điện gồm phần: - Phần 1: Làm quen ... 32 Tài liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật Điện CHƯƠNG HƯỚNG DẪN LÀM BÀI CHUẨN BỊ VÀ BÀI BÁO CÁO THÍ NGHIỆM ================================================================== Họ tên: CHUẨN BỊ THÍ NGHIỆM...
 • 33
 • 795
 • 7

Tài Liệu: HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN I docx

Tài Liệu: HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT ĐIỆN I docx
... đề i u khiển phân lo i đếm sản phẩm (B i 2.5) 31 Chương Hướng dẫn làm chuẩn bị báo cáo thí nghiệm 33 Phần 1: PLC Trang T i liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật i n GI I THIỆU Thí nghiệm Kỹ thuật i n ... Chú ý: Sinh viên thí nghiệm số vấn đề PLC phần hướng dẫn Cán hướng dẫn thí nghiệm định cần thí nghiệm Phần 1: PLC Trang 21 T i liệu Hướng dẫn TN Kỹ Thuật i n Vấn đề (B i 2) I U KHIỂN KH I ĐỘNG, ... quen v i PLC v i ứng dụng thực tế - Phần 2: Các thí nghiệm vật lý kiến thức học mơn Kỹ thuật i n I Tập t i liệu gi i thiệu v i sinh viên n i dung thí nghiệm Phần Mục đích – Làm quen v i thiết bị...
 • 33
 • 543
 • 1

nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử và xây dựng mô hình đào tạo công nhân tại chỗ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất giầy trong nước

nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử và xây dựng mô hình đào tạo công nhân tại chỗ đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp sản xuất giầy trong nước
... Viện nghiên cứu Da – Giầy Như việc đề xuất nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử xây dựng hình đào tạo công nhân chỗ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp ... Đề tài: Nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử xây dựng hình đào tạo công nhân chỗ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sản xuất giầy nước Mã số: 04.10/RDBS/HĐ-KHCN thực ... ngày18/05/2010: Nghiên cứu soạn thảo tài liệu hướng dẫn thực hành, giáo án điện tử xây dựng hình đào tạo công nhân chỗ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp sản xuất giầy nước Mã số đề tài: 04.10/RDBS/HĐ-KHCN...
 • 226
 • 362
 • 0

Tài liệu hướng dẫn ôn tập kỹ sư máy tính

Tài liệu hướng dẫn ôn tập kỹ sư máy tính
... làm tín hi u u vào tính áp ng c a h th ng áp ng ph thu c th vào t n s c a tín hi u vào ? N u x[n] = sin(ω0n ) + K, tính áp ng y[n] c a h th ng Bài 7: H th ng n tính không n tính Cho: y[n]- 0.4y[n-1] ... i: Ch y chương trình Có th dùng công th c x = s + d t o tín hi u nhi u không? N u không gi i thích? Nêu m i quan h gi a tín hi u x1 , x2 ,x3 v i tín hi u x Nêu công d ng c a l nh legend Bài 5: ... tham s ng v i t n s , pha biên c a tín hi u Tính chu kỳ c a tín hi u Chi u dài c a chu i b ng thay i b ng cách nào? Nêu công d ng c a l nh axis grid Tính công su t trung bình c a tín hi u Ch y l...
 • 20
 • 1,078
 • 10

Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp

Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
... PLC thực chức điều khiển Bài IV.8 Tài liệu thực tập tốt nghiệp III.4 THỰC TẬP THEO TRÌNH TỰ SAU: Trên sở tự chuẩn bò, nhóm tự kiểm tra lại, thống tiến hành thực tập giám sát Cán hướng dẫn thực tập ... Phần hướng dẫn PLC Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp Sau hoàn tất việc thiết lập double click vào mục Double-Click to Refresh để kết nối với PLC Nếu giao tiếp : Phần hướng dẫn PLC Tài liệu hướng ... trạng thái từ lên Phần hướng dẫn PLC QB0 ≡ Q0.0→Q0.7 QW0 ≡ QB0→QB1 QD0 ≡ QB0→QB3 ~ Byte ~ Word ~ Double Word ~ Double Word Tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệp PHẦN HƯỚNG DẪN PLC: USS TOOLBOX...
 • 120
 • 390
 • 5

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP: CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ PROTEIN

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THỰC TẬP: CÔNG NGHỆ ENZYME VÀ PROTEIN
... dịch enzyme sau tinh Trang 11 Thực tập môn: Công nghệ enzyme protein C Tính hiệu suất hoạt tính enzyme protease độ tinh enzyme sau tinh sắc ký lọc gel HTenzyme Hiệu suất hoạt tính enzyme = HTenzyme1 ... protein enzyme Có cách tính: B.4.1 A.4.1 B.4.2 C.2 Hoạt tính riêng (ĐVHT/ mg protein enzyme) = A.4.2 C.1 Hoạt tính riêng (ĐVHT/ mg protein enzyme) = Trang Thực tập môn: Công nghệ enzyme protein ... lượng protein chuẩn (µg/ml) A.3.2 Xác định hàm lượng protein mẫu enzyme protease Trang Thực tập môn: Công nghệ enzyme protein Hút 0,5 ml dung dịch enzyme protease (đã pha sẵn Phần B), cho vào ống...
 • 12
 • 580
 • 7

Tài liệu HƯỚNG DẪN MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG MICROSOFT POWER POINT pdf

Tài liệu HƯỚNG DẪN MỘT SỐ KỸ THUẬT TRONG MICROSOFT POWER POINT pdf
... nhúng vào số phần mềm soạn giảng khác, đặc biệt với Powerpoint (Một phần mềm phổ biến) Nhúng Violet vào Powerpoint cách nội dung trang Violet trang hình Powerpoint, bên cạnh nội dung Powerpoint khác ... khác Microsoft Word, hay Microsoft Excel.) Các lệnh cụ thể thao tác, hướng dẫn thực bước phần sau Bài tập 1: Mở chương trình Microsoft office Power Point đóng Bài tập 2: Mở chương trình Microsoft ... I Khởi động Microsoft Power Point Nhấn vào nút Start / chọn All Programs / Chọn Microsoft office / Chọn Microsoft Power Point Chương trình mở sau: Hình II Lưu file Power point Chọn file / Save...
 • 39
 • 313
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu hướng dẫn thực tập kế toántài liệu hướng dẫn thực tập trắc địatài liệu hướng dẫn thực tập sư phạmtài liệu hướng dẫn thực tập điện công nghiệptài liệu hướng dẫn phân tích kỹ thuậttài liệu hướng dẫn thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp1 khoa kinh tế đại học hồng đức tài liệu hướng dẫn thực tập tốt nghiệpbao cao thuc tap ky thuat dien tubáo cáo thực tập kỹ thuật điện tử viễn thôngbao cao thuc tap ky thuat dien tu vien thongbáo cáo thực tập kỹ thuật điện tửtài liệu hướng dẫn khai báo hải quan điện tửhướng dẫn thí nghiệm kỹ thuật điện tửtài liệu hướng dẫn thiêtf kế môn học điện tử công suấtthực tập kỹ thuật điện tửGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Chuyên đề vật lý hiện đạiAnh ngữ sinh động phần 2Bài giảng địa lí kinh tế xã hội việt nam 2giáo án toán lớp 3 học kỳ 2MAI THƯƠNG địa lý DU LỊCH VIỆT NAMGiáo trình kỹ thuật biển phần 1Bài giảng công tác xã hội nông thônBài giảng thực hành công tác xã hội 2Thực đơn 4 món đơn giản mà đầy đủ rau thịt cáGIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM TẠI VIỆT NAMKỸ THUẬT SẢN XUẤT KẸO CỨNGBài giảng nguyên liệu sản xuất bánh kẹoPhật giáo nguyên thủy với tư tưởng giai thoátTaxation of individuals 4th edition spilker test bankTaxation of individuals 5th edition spilker test bankTaxation of individuals 6th edition spilker test bankThe basics of communication 2nd edition duck test bank15 lời chúc dành cho thầy cô giáo nhân ngày 20 tháng 11Bài giảng dinh dưỡng