THIẾT kế hệ THỐNG PHỤC vụ tàu CHỞ dầu 6500 tấn, lắp máy lắp máy HANSHIN LH46L

thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 4950 tấn, máy chính 4l35mc

thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 4950 tấn, máy chính 4l35mc
... Thiết kế hệ thống động lực tàu chở dầu 4950 tấn, máy 4L35MC Thông số máy : Công suất : 2600 (kW) Số vòng quay : 210 (vòng/phút) PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu tàu 1.1.1 Loại tàu ... dụng Tàu dầu sức chở 4950 loại tàu vỏ thép, kết cấu hàn điện hồ quang, boong liên tục Tàu thiết kế trang bị 01 diesel kỳ truyền động trực tiếp cho 01 hệ trục chân vịt Tàu thiết kế dùng để chở dầu ... buồng máy 02 cầu thang 01 cầu thang cố Trong buồng máy lắp đặt 01 máy chính, tổ máy phát điện thiết bị phục vụ hệ thống động lực, hệ thống ống toàn tàu Điều khiển thiết bị thực chỗ buồng máy Điều...
 • 56
 • 885
 • 0

Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng khô 2000 tấn lắp 01 máy chính NINGBOCSI CHINA công suất 720,6980 ( cv ),vũng quay 375 (vũngphỳt)

Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng khô 2000 tấn lắp 01 máy chính NINGBOCSI  CHINA công suất 720,6980 ( cv ),vũng quay 375 (vũngphỳt)
... -0, 0019 51 -0, 0019 47 0,003898 -0, 0019 40 -3,5859.10-3 -1,8911.10-3 -4,74678.10-5 -1,843.10-3 -5,8861.10-3 -0, 0018 94 -0, 0019 51 -0,046697 -0,0656949 on -0, 0019 51 -0,003898 i.Hi -0, 0010 69 1,459 -0 ,011 573 ... Lx = Hc = 99 (cm) dx = dct = 24 (cm) (kG/cm2) et = - 32 99 = 5,1.10 3,14.8,1.10 24 (kG.cm)-1 on trc trung gian : Lx = Ltg = 100 (cm) dx = dtg = 20,5 (cm) etg = - 32 100 = 7,1.10 (kG.cm)-1 3,14.8,1.10 ... 735,814(ln/phỳt) nmin: Vũng quay nh nht ca ng c, nmin = 200 (vũng/phỳt) nmax: Vũng quay ln nht ca ng c, nmax = 270 (vũng/phỳt) Kt qu: 2,73 < K K = 3; 3,5 5.4.2.Vũng quay cng hng Vũng quay...
 • 25
 • 221
 • 0

Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng khô 4500 tấn lắp 01 máy MANB và W8S26MC

Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng khô 4500 tấn lắp 01 máy MANB và W8S26MC
... tài tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu hàng khô 4500 tấn, lắp 01 máy MANB& W 8S26MC” PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Khi thực đề tài em tuân thủ nguyên tắc sau đây: - Việc thiết kế tàu thủy tuân ... việc thiết kế hệ thống động lực tàu thủy, tham gia vào trình thực dự án đóng tàu Đề tài dùng làm tài liệu tham khảo học tập giảng dạy học phầnThiết kế hệ thống động lực cho sinh viên học ngành Máy ... mở rộng thiết kế hệ thống động lựctàu thủy trở thành vấn đề lớn mà nhiều nhà nghiên cứu, thiết kế, chế tạo quan tâm Sau năm theo học ngành Máy tàu thủy khoa Máy tàu biển, trường Đại học Hàng Hải...
 • 117
 • 222
 • 0

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống phục vụ của loại động cơ diesel tàu thuỷ cỡ lớn kèm bản vẽ

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống phục vụ của loại động cơ diesel tàu thuỷ cỡ lớn kèm bản vẽ
... hoạt động hệ thống phục vụ động Dieseltàu thuỷ Cách tính toán thiết kế chúng, từ tối u hoá hệ thống phục vụ + ý nghĩa thực tiễn: Tính toán đa vào sản xuất hệ thống nhiên liệu cho loại động Diesel ... lí hoạt động toàn hệ thống từ tính toán cụ thể số thiết bị hệ thống cụ thể Phạm vi đề tài Đề tài có giới hạn phạm vi tính toán thiết kế hệ thống phục vụ loại động Diesel tàu thuỷ cỡ lớn 6.ý nghĩa ... động Diesel tàu thuỷ cỡ lớn Chơng 2: Thiết kế số hệ thống phục vụ động 2.1 Thiết kế hệ thống nhiên liệu 2.1.1 Yêu cầu hệ thống nhiên liệu Quá trình cấp nhiên liệu tốt hay xấu ảnh hởng đáng kể đến...
 • 68
 • 340
 • 0

Phân tích và thiết kế hệ thống Phục vụ quản lí Ngân hàng - Quản lí sổ tiết kiệm

Phân tích và thiết kế hệ thống Phục vụ quản lí Ngân hàng - Quản lí sổ tiết kiệm
... thấy liệu theo yêu cầu VII Kết luận: Dựa kiến thức học từ môn Phân tích thiết kế hệ thống thông tin, chúng em xây dựng hệ thống quản lý Tiền Gửi Tiết Kiệm Ngân Hàng Hệ thống cung cấp giao diện ... nhu cầu khách hàng Bộ phận tiền gửi tiết kiệm (TGTK) ngân hàng muốn xây dựng hệ thống thông tin để quản lý việc mở/đóng sổ tiết kiệm (STK) lên kế hoạch chi trả lãi/vốn cho khách hàng Tại chi nhánh, ... ghi-sê để nhận sổ i Yêu cầu chức năng: - Đóng mở Sổ tiết kiệm - Trả lãi cho khách hàng - Nhận gởi tiền toán tiền gởi - Lập báo cáo danh sách khách hàng - Lập báo cáo họat động toán ngày - Tra cứu...
 • 15
 • 219
 • 2

thiết kế hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m3

thiết kế hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m3
... THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m3 2.3.3 Tính chọn bơm Chương 3: Kết luận THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa ... cần thiết khác hệ thống hút khô két dằn THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m3 Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu chung tàu hệ thống động lực tàu ... rỉ vỏ tàu Hệ thống hút khô có chức hút thải chúng khỏi tàu làm khô hầm hàng, buồng máy, khoang mũi, hầm xích leo THIẾT KẾ MÔN HỌC MÁY PHỤ TÀU THỦY Hệ thống hút khô tàu chở nhựa đường 1800 m3 khoang...
 • 22
 • 386
 • 2

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 10000 TẤN, LẮP MÁY HITACHI BW 8K4LEF

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 10000 TẤN, LẮP MÁY HITACHI BW 8K4LEF
... MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 23 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 10000 TẤN, LẮ P M ÁY HITAC H I B & W L4 EF CHƯƠNG □ TÍNH THIẾT KẾ HỆ ... viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Hoàng Xuân Trường MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 28 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 10000 TẤN, ... viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Hoàng Xuân Trường MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC CHƯƠNG III TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC TÍNH THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 31 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 10000 TẤN,...
 • 95
 • 250
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40

ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU CHỞ HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40
... BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Phạm Văn Việt MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 39 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40 ... MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 22 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500 TẤN, LẮP MÁY 6EL40 3.2 TÍNH TOÁN CÁC CHI TIẾT CỦA HỆ TRỤC 3.2.1 ... TÀU Sinh viên: BỘ MÔN ĐỘNG LỰC – DIESEL Lớp: Kết Phạm Văn Việt MTT44-ĐH1 ĐỒ ÁN MÔN HỌC TRANG TRÍ ĐỘNG LỰC CHƯƠNG III THIẾT KẾ HỆ TRỤC Trang: 23 THIẾT KẾ TRANG TRÍ HỆ THỐNG ĐỘNG LỰC TÀU HÀNG 4500...
 • 95
 • 158
 • 0

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống phục vụ của động cơ diesel công suất 2940kw kèm bản vẽ

Đồ án tính toán thiết kế hệ thống phục vụ của động cơ diesel công suất 2940kw kèm bản vẽ
... nguyên lý hoạt động hệ thống phục vụ động Dieseltàu thuỷ Cách tính toán thiết kế chúng, từ tối u hoá hệ thống phục vụ + ý nghĩa thực tiễn: Tính toán đa vào sản xuất số thiết bị hệ thống nhiên liệu ... thống nhiên liệu cho loại động Diesel tàu thuỷ Chơng II tính toán thiết kế số hệ thống phục vụ động ĐIESEL công suất 2940kw 2.1 Thiết kế hệ thống nhiên liệu 2.1.1 Yêu cầu hệ thống nhiên liệu Quá ... (thờng đợc đánh dấu bánh đà) cách điều chỉnh vít điều chỉnh đội bơm cao áp Kết luận kiến nghị Trên toàn luận văn tốt nghiệp : TíNH TOáN THIếT Kế MộT Số Hệ THốNG PHụC Vụ Động công suất 2940kw em...
 • 53
 • 184
 • 0

THIẾT kế hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu CHỞ HÀNG 6300 tấn, 01 MÁY CHÍNH WARTSILA 6l32

THIẾT kế hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu CHỞ HÀNG 6300 tấn, 01 MÁY CHÍNH WARTSILA 6l32
... Tuabin khớ x: 01 cm Bm LO bụi trn mỏy chớnh: 01 cm Bm nc ngt lm mỏt: 01 cm Bm nc bin lm mỏt: 01 cm Bu lm mỏt khớ: 01 cm Bu lm mỏt du nhn: 01 cm Bu lm mỏt nc ngt: 01 cm Cỏc bu lc: 01 cm S pha: ... thit b kốm theo Bu lm mỏt LO: 01 cm Bu lm mỏt FO: 01 cm Bm nc bin: 01 cm Bm cp nhiờn liu: 01 cm Bm LO: 01 cm Bm nc ngt: 01 cm ng bự gión n khớ x: 01 cm Bu tiờu õm: 01 cm S pha: pha in ỏp: 220 V ... lng L.O mỏy phỏt in Kột lng F.O bn Kột o L.O bụi Ri 01 Treo Ri 01 Treo Ri 01 Treo Ri 01 Treo Ri 01 Treo Ri 01 Treo Ri 01 Treo Ri 01 trn xilanh Treo 2- Cỏc t bm, t qut, thit b lc v phõn...
 • 113
 • 231
 • 1

Thiết kế hệ thống động lực tàu chở xi măng, trọng tải 16800 tấn lắp máy 5l50mc do hãng MAN bw sản xuất

Thiết kế hệ thống động lực tàu chở xi măng, trọng tải 16800 tấn lắp máy 5l50mc do hãng MAN bw sản xuất
... cao công nghiệp đóng tàu nhiệm vụ thường xuyên cần thiết Do em chọn đề tài:“ Thiết kế hệ thống động lực tàu chở xi măng, trọng tải 16800 lắp máy 5L50Mc hãng MAN B&W sản xuất ” làm luận văn tốt ... đề tài nhằm thiết kế hệ thống động lực tàu chở xi măng 16800 lắp máy 5L50MC hãng MAN B&W sản xuất Nhằm hoàn thành `3 đồ án tốt nghiệp chuẩn bị đầy đủ kiến thức cần thiết cho thân chở thành kỹ ... động trực tiếp cho hệ trục chong chóng Tàu thiết kế để chở xi măng bột khoang 1.1.2 Vùng hoạt động Tàu thiết kế trang bị cho khu vực châu Á vùng ven biển Việt Nam 1.1.3 Cấp thiết kế Tàu tàu chở...
 • 103
 • 145
 • 0

THIẾT kế hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu CHỞ HÀNG 6300 tấn, 01 MÁY CHÍNH WARTSILA 6l32

THIẾT kế hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu CHỞ HÀNG 6300 tấn, 01 MÁY CHÍNH WARTSILA 6l32
... tốt nghiệp: Thiết kế hệ thống động lực tàu chở hàng 6300 tấn, lắp 01 máy WARTSILA 6L32 PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Khi thực đề tài em tuân thủ nguyên tắc sau đây: - Việc thiết kế tàu thủy tuân ... 5.2 HỆ THỐNG DẦU ĐỐT 95 5.3.HỆ THỐNG DẦU BÔI TRƠN 100 5.4.HỆ THỐNG HÚT KHÔ, DẰN 103 5.5.HỆ THỐNG NƯỚC LÀM MÁT 104 5.6.HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ NÉN 108 5.7.HỆ THỐNG KHÍ XẢ–TIÊU ÂM 110 5.8.HỆ THỐNG ... quen với công việc thiết kế hệ thống động lực tàu thủy, tham gia vào trình thực dự án đóng tàu Đề tài dùng làm tài liệu tham khảo học tập giảng dạy học phần Thiết kế hệ thống động lực cho sinh viên...
 • 116
 • 275
 • 0

THIẾT kế hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu CHỞ HÀNG 6300 tấn, 01 MÁY CHÍNH WARTSILA 6l32

THIẾT kế hệ THỐNG ĐỘNG lực tàu CHỞ HÀNG 6300 tấn, 01 MÁY CHÍNH WARTSILA 6l32
... năng, nguồn lượng cung cấp cho tất hoạt động nhà máy, xí nghiệp, Một lượng lớn nhân lực nghành điện hoạt động lĩnh vực thiết kế, giám sát, thi công vận hành hệ thống điện nhà máy, xí nghiệp Phải có ... tầng ta được: số thiết bị hiệu quả: Hệ số ksdtb: Từ ksdtb nhq tính trên, ta dùng bảng 3-2 trang 30 sách hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp,đô thị nhà cao tầng tra hệ số k max theo ksdtb ... 1.2.1 Phụ tải động lực Số máy phân xưởng G là: n= 9(máy) Ta có : Tính theo n* P*, tra bảng 3-3 trang 32 sách hệ thống cung cấp điện xí nghiệp công nghiệp,đô thị nhà cao tầng ta được: số thiết bị hiệu...
 • 107
 • 181
 • 0

Thiết kế hệ thống động lực tàu chở hàng 10 500 tấn, lắp máy 6LH46LA

Thiết kế hệ thống động lực tàu chở hàng 10 500 tấn, lắp máy 6LH46LA
... đề tài: Thiết kế hệ thống động lực tàu chở hàng 10. 500 tấn, lắp máy 6LH46LA Mục đích đề tài “ Mục tiêu đề tài tính toán thiết kế hệ thống động lực tàu chở hàng 10. 500 tấn, lắp máy 6LH46LA Để ... dâng mũi Tàu thiết kế trang bị 01 diesel kỳ truyền động trực tiếp cho 01 hệ trục chân vịt Tàu thiết kế dùng để chở hàng khô, hàng bách hóa 1.1.2 Vùng hoạt động, cấp thiết kế Vùng hoạt động tàu: Biển ... ngành đóng tàu nước giới Cùng với phát triển ngành đóng tàu, vấn đề thiết thiết kế trang trí hệ động lực để đóng tàu có bước triển mạnh mẽ Từ việc mua thiết kế nước công ty thiết kế tàu thủy thành...
 • 102
 • 322
 • 0

Thiết kế hệ thống động lực tàu chở hàng đa năng 3300 tấn lắp 01 máy chính MAK 6m25, công suất 2000 ( kw ), vòng quay 750 (vòngphút

Thiết kế hệ thống động lực tàu chở hàng đa năng 3300 tấn lắp 01 máy chính MAK 6m25, công suất 2000 ( kw ), vòng quay 750 (vòngphút
... tàu chở hàng đa 3300 lắp 01 máy MAK 6M25, công suất 2000 ( kW ), vòng quay 750 (vòng/ phút)" làm luận văn tốt nghiệp II MỤC ĐÍCH Mục đích đề tài nhằm thiết kế trang trí hệ thống động lực tàu chở ... đề thiết kế tàu nói chung thiết kế trang trí hệ thống động lực nói riêng Để có hội tiếp cận với vấn đề, trang thiết bị bố trí buồng máy Bản thân em định chọn đề tài: "Thiết kế hệ thống động lực ... làm mát (Thiết kế cho hệ thống nước làm mát hai mạch) Thông số Số lượng – Bơm HT, lắp máy 01 – Bơm LT, lắp máy 01 Máy điều nhiệt HT, lắp riêng 01 Thiết bị điều khiển khí nạp chạy điện 01 11...
 • 103
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế hệ thống hạ tầng mạng cho doanh nghiệpthiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máythiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệpthiet ke he thong dieu hoa tauthiết kế hệ thống cung cấp điện cho khu công nghiệptính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhà 7 tầng 152 hoàng văn thụthiết kế hệ thống cung cấp điện cho tòa nhàthiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởngthiết kế hệ thống mạng nội bộ cho công tythiết kế hệ thống mạng nội bộ cho cty vntransportthiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy chế tạo vòng bi chương 5 potxthiết kế hệ thống cung cấp điện cho xưởng cơ khíthiết kế hệ thống cung cấp điện cho một chung cư cao tầngdo an thiet ke he thong cung cap dien cho phan xuong maythiết kế hệ thống cung cáp điện cho nhà máy đồng hồ đo chính xácbao cao khao sat nha inNghiên cứu bào chế liposome amphotericin b bằng phương pháp bốc hơi pha đảobia bds copyPrepare 4 work book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanhTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanh500 thế võ tự vệ vojtechl levskyLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trangNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHPhân tích bảo vệ liên động trang bị điện, hệ thốngc hiếu sáng, đi sâu xây dựng giao diện điều khiển cầu trục QC hãngKalmar cảng GreenPostTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCM05. Bao cao KQ HDKD 2012 SHA06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHAnq so 29 thanh lap cty sg riverviewBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013