Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 1: Back to school
... trợ động từ hay động từ Be, ta dùng lại trợ động từ hay động từ Be cấu trúc câu với Too So Too đứng cuối câu So đứng đầu câu với đảo ngữ chủ ngữ động từ Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So ... khỏe But: Nice to meet you again: vui gặp lại bạn II Ngữ pháp Tiếng Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - Từ số lượng bất định: Many, much, a lot of, lots of, plenty of 1/ Many - Much (nhiều): ... So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) Tan can swim fast Minh can, too./ So can Minh (Tan bơi nhanh Mình vậy) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Nếu câu trả lời có động từ thường, ta...
 • 5
 • 275
 • 0

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 2: Personal Information
... 8902431: eight - nine - oh - two - four - three - one b) Khi có số liên tiếp giống ta đọc chữ số bình thường hay dùng từ double / 'dAbl' / trước chữ số dó Ex: 8220551: eight - double two - oh - double ... đổi -ve thành f thêm “-th” Ex: twelve twelfth Five -> fifth c) Các số đếm chục (mươi) như: twenty (20) thirty (30) ta đổi -y thành i thêm "-eth" đọc là: /30 / Ex: twenty - twentieth forty -> ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ex: four fourth (thứ tư), Six -> sixth (thứ sáu) Notes: a) Từ nine phải bỏ -e trước thêm '"-th": ninth (thứ chín) b) Các số đếm tận -ve ta...
 • 6
 • 249
 • 0

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home

Từ vựng - Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 7 Unit 3: At Home
... beautifully she sings! (Anh chạy nhanh quá!) (Cô hát hay làm sao!) WHAT a With singular count nouns (Với danh từ đếm số ít) What + a ( n) + adjective + Ns ! VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu ... flowers! (Hoa đẹp quá!) What lovely puppies! (Những chó dễ thương làm sao!) c With noncount nouns (Với danh từ không đếm được.) What + adjective + N! e.g.: What hot water! What delicious coffee! (Nước ... e.g.: What a Christmas tree! (Cây Giáng sinh đẹp quá!) What an interesting film! (Phim hay làm sao!) b With plural count nouns (Với danh từ đếm số nhiều.) What + adjective + Ns! e.g.: What beautiful...
 • 3
 • 314
 • 0

Từ vựng ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school

Từ vựng  ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 1 back to school
... với Too So dựa vào câu lời nói Nếu câu lời nói có trợ động từ hay động từ Be, ta dùng lại trợ động từ hay động từ Be cấu trúc câu với Too So Too đứng cuối câu So đứng đầu câu với đảo ngữ chủ ngữ ... từ Ex: Hoa is in class 7A I am, too./ So am I (Hoa lớp 7A Tôi vậy) Tan can swim fast Minh can, too./ So can Minh (Tan bơi nhanh Mình vậy) Nếu câu trả lời có động từ thường, ta dùng trợ động từ ... Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí All: tất With: với Relative: bà Uncle: chú, bác Because:bởi But: New: II Ngữ pháp Tiếng Anh Unit lớp A Indefinite quantifiers - Từ số lượng bất định:...
 • 4
 • 266
 • 0

Từ vựng ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 3 at home

Từ vựng  ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 3 at home
... liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Move: di chuyển Pine apple: thơm II Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Unit 3: At Home CÂU CẢM THÁN (Exclamatory sentences) Câu cảm thán thường bắt đầu với HOW WHAT, tận ... (Hoa đẹp quá!) What lovely puppies! (Những chó dễ thương làm sao!) c With noncount nouns (Với danh từ không đếm được.) What + adjective + N! e.g.: What hot water! (Nước nóng quá!) What delicious ... e.g.: What a Christmas tree! (Cây Giáng sinh đẹp quá!) What an interesting film! (Phim hay làm sao!) b With plural count nouns (Với danh từ đếm số nhiều.) What + adjective + Ns! e.g.: What beautiful...
 • 4
 • 281
 • 0

Từ vựng ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 4 at school

Từ vựng  ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 4 at school
... adventurous (adj) II Ngữ pháp Tiếng Anh lớp Unit A Cách nói tiếng anh Một số câu hỏi tiếng anh VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí What’s the time?–> Bây giờ? What time is it? –>Bây ... dictionary (n) từ điển => an English - English dictionary: từ điển Anh- Anh - reader (n) sách dạy ngoại ngữ ≠ reader (n) độc giả - reference (n) tham khảo ≠ reference (v) nhắc tới - United States’ Library ... có không? Do you know what time it is? –>Bạn có không? Cấu trúc câu hỏi thời gian tiếng anh What time does S + V When does S + V Cách nói Để nói hơn, tiếng Anh dùng từ "past" Công thức sau số...
 • 8
 • 171
 • 0

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 7 Unit 5: Work And Play
... câu trả lời ngắn eg: - He can never understand (Anh ta hiểu được.) Nhưng: He never can understand [nhấn mạnh] - Can you park your car near the market? (Anh đỗ xe gần chợ không?) Yes, I usually ... sau động từ “to-be” eg: - Đứng sau động từ “to be”: Your hands are still dirty (Tay anh bẩn.) He is always modest about his achievements (Anh ta khiêm tốn thành tựu mình) - Trước động thường: I ... thường lệ eg: I usually drive to work (Tôi thường lái xe làm.) - nomally /’nɔ:məli/ ~ generally /’dʤenərəli/ thông thường, thường lệ eg: I normally swim after work (Tôi thường bơi sau làm việc.)...
 • 5
 • 214
 • 1

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About

Ngữ pháp Tiếng Anh lớp 6 Unit 8: Out and About
... không? n- What can he now? Bây anh làm gì? - Where will we go? Chúng ta đâu? CAN (có thể) Động từ khuyết thiếu can sử dụng để chỉ: khả - He can speak English Anh nói tiếng Anh - She can drive a car ... a restaurant (Mary ăn trưa với bạn quán ăn ) They/ ask/ a/ man/ about/ the/ way/ the/ rainway/ station - They are asking a man about the way to the rainway station (Họ hỏi người đàn ông đường ... - We are studying English (Chúng học Tiếng Anh ) Ta thấy động từ câu sử dụng tiếp diễn cần phải có hai thành phần là: động từ “TO BE” “V-ing” Với tùy chủ ngữ mà động từ “to be” có cách chia khác...
 • 12
 • 216
 • 0

Giáo án tiếng anh lớp 7 unit 8 places

Giáo án tiếng anh lớp 7 unit 8 places
... by heart the new words - Prepare A2 - P .80 - 81 (text book) - Do exercise: A1 P. 47 (work book) Period 46 Unit 8: places Lesson 2: a4 - p .82 I Aims: - To help ss further practice ... new words - Do exercise: A2 P. 48, 49 (work book) Thuong Lam secondary school - Lesson plan- English - Teacher : Bui Thi Xuyen Period 47 Unit 8: places Lesson 3: b1 p .83 I Aims: - To help ss further ... LISTENI NG (10 minutes) Period 48 Unit 8: Places Thuong Lam secondary school - Lesson plan- English - Teacher : Bui Thi Xuyen Lesson 4: b2 - p .84 I Aims: - To help ss read a dialogue...
 • 23
 • 1,186
 • 1

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Places

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 6 Unit 6: Places
... freedom VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (Tại anh lại chiến đấu?) (Vì tự chúng tôi.) What can you for the people? We can help them (Các anh làm cho nhân dân?) (Chúng bảo ... hỏi chủ ngữ (hỏi Romeo) trên, cần thay chủ ngữ từ để hỏi thích hợp Who wants something to eat? (Có muốn ăn không?) What happened to you last night? (Chuyện xãy với bạn tối qua) Câu hỏi vị ngữ She ... vị ngữ (Hỏi John) tìm từ để hỏi thích hợp (Who) sau đặt từ để hỏi đầu câu mượn trợ động từ tương ứng với chủ từ (she) thực đảo ngữ với trợ động từ với câu hỏi Yes/No WH- + Trợ động từ + chủ ngữ...
 • 4
 • 225
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Unit 8: Places
... mẫu miễn phí B At the post office (Phần 1-5 trang 83-85 SGK Tiếng Anh 7) Listen and read Then practice with a partner (Nghe đọc Sau luyện tập với bạn học.) Hướng dẫn dịch: Liz: Xin lỗi Em muốn ... places (Bây nhìn lại đồ đường phố Nghe viết nơi chốn.) souvenir shop drugstore shoe store hospital3 hotel Listen and repeat Then practice the dialogue with a partner (Nghe lặp lại Sau luyện tập ... 688 km A: How far is it from Da Nang to Ha Noi? B: It's about 79 1 km A: How far is it form Ho Chi Minh City to Ha Noi? B: It's about 72 6 km Remember (Ghi nhớ.) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật,...
 • 12
 • 274
 • 1

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 7-8

từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 11 UNIT 7-8
... hỏi từ trực tiếp sang gián tiếp, em cần ý (1) vị trí chủ từ động từ (2) không dấu chấm hỏi Ex: She asked me, “What would he if he were a king?” -> She asked me what he would if he were a king UNIT ... lễ tạ ơn wish (n) lời chúc ☺ GRAMMAR Các đại từ ONE, ONES, SOMEONE, NO ONE, ANYONE, EVERYONE ONE ONES: ONE dùng để thay danh từ đếm số (tránh lặp từ) Ex: This watch doesn’t work any more I’m ... tùy vào a clean up (exp) dọn dẹp evil spirit (n) quỷ ma fatty pork (n) mỡ (heo) French fries (n) khoai tây chiên good spirit (n) thần thánh kimono (n) áo kimônô (Nhật) kumquat tree (n) quất vàng...
 • 11
 • 2,064
 • 5

ngu phap tieng anh lop 7 va lop 8

ngu phap tieng anh lop 7 va lop 8
... caused 87 .a car when they were living in London in 1990? A Have they B Did they have C Were they having D Have they had 88 Ted.me for weeks A hasnt phoned B didnt phone C isnt phoning D phone 89 ... liking D has liked 78 The eggs .taken to the market once a week A is B are C was D were 79 This is the first time I this kind of food A eat B am eating C has eaten D have eaten 80 Look! A man after ... leaving B was leaving C has left D left 75 A clock you the time A tells B told C is telling D has told 76 She hasnt written to me A already B yet C never D since 77 Hedoing the crossword puzzle in...
 • 18
 • 734
 • 55

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media

Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 7: The Mass Media
... to study English when he was young (since) (Anh bắt đầu học tiếng Anh anh trẻ.) -> He studied English since he was young (Anh học tiếng Anh kể từ anh trẻ.) I have never eaten this kind of food ... This is the second time I (meet) him (Đây lần gặp anh ấy.) - have met They (walk) for more than hours (Họ tiếng đồng hồ.) - have walked VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí 10 You ... taught English for years (Cô dạy tiếng Anh năm rồi.) Ta thấy việc “dạy tiếng Anh bắt đầu cách năm, tiếp tục đến tiếp tục tương lai VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Diễn...
 • 9
 • 269
 • 0

bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7

bài tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7
... its Nghĩa tơi bạn chúng t họ của anh Cái tính từ sở hữu ln trước danh từ mà sở hữu danh từ khơng có mạo từ theo Ví dụ: my mother (Mẹ tơi) his work (cơng việc anh ta) our office (cơ quan chúng ... grandmother. (Anh ta thăm bà) He sees his grandparents. (Anh ta thăm ơng bà) Người Anh có thói quen sử dụng tính từ sở hữu nhiều trường hợp mà người Việt Nam khơng dùng Ví dụ: He has lost his dog. (Anh ta ... Trong tiếng Anh, chữ of có nghĩa Nhưng để nói chẳng hạn Quyển sách thầy giáo người ta khơng nói the book of the teacher, mà viết theo ngun tắc sau: Thêm ‘s vào sau Sở hữu chủ danh từ số Danh từ...
 • 30
 • 5,708
 • 350

Xem thêm

Từ khóa: ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 4ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 9ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 1ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 13ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 14ngữ pháp tiếng anh lớp 9 unit 8ngữ pháp tiếng anh lớp 10 unit 8ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 11ngữ pháp tiếng anh lớp 7 unit 6ngữ pháp tiếng anh lớp 10 unit 7ngữ pháp tiếng anh lớp 9 unit 7ôn tập ngữ pháp tiếng anh lớp 7bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh lớp 7ngữ pháp tiếng anh lớp 7 violetngữ pháp tiếng anh lớp 7 học kỳ 2Khung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT CHVRKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU File 02 KCT HHTPLý thuyết xác suất và thống kê toán họcKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU KCT ThS Quang hocKCT ThS Vat ly chat ran20160606 20160603 dlg qd ny bs 50.000.000 cp3 Diem trung tuyen 5 nam vao HUS (2012 2016)02.KCT thac si Hoa Huu co 21 9 1504.KCT thac si Hoa ly 121 9 1501.KCT thac si Hoa VoCo 21 09 15đồ án thiết kế dây chuyền dệt vảidlg cap giay chung nhan dang ky va luu ky bo sung lan thu 820161124 dlg tb ngay dkcc ph cp tra co tuc 2015 ph cp tu nv csh5. KCT ThS Sinh hoc Thuc nghiem Final20170317 20170316 dlg tb ngay dkcc hop dhdcd tn 201728022017 cap giay chung nhan dang ky chung khoan bo sung lan 091.2. KCT ThS 2015 DLTNKhung chương trình đào tạo sau đại học | Hanoi University of Science, VNU 1.2. KCT Dia ly hocbctc hop nhat quy ii nam 2010bctc tom tat nam 2008