Nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel, sử dụng xúc tác axit rắn tạo ra trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu chứa đường

Nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel bằng hệ xúc tác axit rắn thu được từ quá trình cacbon hóa các nguồn hydratcacbon thiên nhiên

Nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel bằng hệ xúc tác axit rắn thu được từ quá trình cacbon hóa các nguồn hydratcacbon thiên nhiên
... axit sufuric để tạo xúc tác Quá trình sunfo hóa thực 150oC thời gian 15 2.2 TỔNG HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU TRÊN CÁC XÚC TÁC CACBON HÓA 2.2.1 Xử lý sơ dầu hạt cao su Dầu hạt cao su nghiên cứu ... vật liệu xúc tác thu từ trình cacbon hóa nguồn hydratcacbon thiên nhiên: đường, tinh bột, xenlulozơ…cho trình tổng hợp nhiên liệu sinh học từ loại dầu mỡ có số axit cao dầu hạt cao su Đây nguồn ... tái sử dụng xúc tác cacbon hóa xenlulozơ 3.3.4 Xác định thành phần tính chất hóa nhiên liệu biodiesel thu từ dầu hạt cao su Thành phần gốc axit béo có biodiesel từ dầu hạt cao su xác định...
 • 28
 • 198
 • 0

Nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel bằng hệ xúc tác axit rắn thu được từ quá trình cacbon hóa các nguồn hydratcacbon thiên nhiên

Nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel bằng hệ xúc tác axit rắn thu được từ quá trình cacbon hóa các nguồn hydratcacbon thiên nhiên
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HÓA HỌC *** VŨ ĐÌNH DUY Nghiên cứu chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel hệ xúc tác axit rắn thu từ trình cacbon hóa nguồn hydratcacbon ... HỢP BIODIESEL TỪ DẦU HẠT CAO SU TRÊN CÁC XÚC TÁC CACBON HÓA .56 2.4.1 Xử lý sơ dầu hạt cao su 56 2.4.2 Chuyển hóa dầu hạt cao su thành biodiesel loại xúc tác cacbon hóa ... pháp hóa lý đại *Từ chế phản ứng sunfo hóa, xúc tác thu có độ axit cao, dẫn đến hoạt tính cao b Chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel *Xác định tính chất nguyên liệu dầu...
 • 175
 • 175
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn, tạo ra trên sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu chứa đường

Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và ứng dụng của xúc tác dị thể axit rắn, tạo ra trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu chứa đường
... lớn hệ xúc tác giá thành đắt tái sử dụng lần Bảng 1.8 .Xúc tác axit sử dụng cho phản ứng este hoá chuyển hoá este Phản ứng Xúc tác Zirconia sunfat Amberlyst-15 Axit Niobic Xúc tác cacbon hóa hóa ... tạo từ đường (đường đơn, đường đôi): Xúc tác cacbon hóa hóa từ đường saccarozơ, thường gọi xúc tác đường hóa nghiên cứu để làm xúc tác cho trình tạo biodiesel Loại vật liệu hội tụ nhiều ưu điểm: ... Hình 1.6 Cấu trúc xúc tác cacbon hóa Hình 1.7 chế phản ứng este hoá xúc tác axit rắn sở cacbon Hình 1.8 Cấu trúc xúc tác axit rắn than sinh học Hình 2.1 Sơ đồ thiết bị cacbon hóa không hoàn toàn...
 • 62
 • 368
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CHẤT BÔI TRƠN CHO DUNG DỊCH KHOAN DẦU KHÍ TỪ DẦU HẠT CAO SU BẰNG XÚC TÁC DỊ THỂ (BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP CHẤT BÔI TRƠN CHO DUNG DỊCH KHOAN DẦU KHÍ TỪ DẦU HẠT CAO SU BẰNG XÚC TÁC DỊ THỂ (BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC)
... giàn khoan thăm dò, khoan giếng dầu khí thiên nhiên Dung dịch khoan dùng cho giếng khoan đơn giản giếng nước Có nhóm dung dịch khoan gồm: dung dịch khoan gốc nước, dung dịch khoan gốc dầu dung dịch ... dạng bọt Dung dịch khoan gốc polymer tổng hợp (olefin este) Dung dịch khoan nước Dung dịch khoan gốc dầu 1.2.2 Các chức dung dịch khoan Rửa lỗ khoan nâng mùn khoan lên khỏi giếng a- Giữ mùn khoan ... dung dịch khác giai đoạn khác giếng khoan, Tà số loại sử dụng kết hợp với loại khác Có nhiều loại dung dịch khoan khác liệt kê theo nhóm sau: Dung dịch khoang dạng không khí Vũ ng Dung dịch khoan...
 • 61
 • 367
 • 0

Tổng hợp chất bôi trơn cho dung dịch khoan dầu khí từ dầu hạt cao su bằng xúc tác dị thể

Tổng hợp chất bôi trơn cho dung dịch khoan dầu khí từ dầu hạt cao su bằng xúc tác dị thể
... dò, khoan giếng dầu khí thiên nhiên Dung dịch khoan dùng cho giếng khoan đơn giản giếng nước Có nhóm dung dịch khoan gồm: dung dịch khoan gốc nước, dung dịch khoan gốc dầu dung dịch khoan gốc khí ... ĐỀ TÀI: Tổng hợp chất bôi trơn cho dung dịch khoan dầu khí từ dầu hạt cao su xúc tác dị thể a- II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Tìm hiểu công trình nghiên cứu biến tính dầu thực vật làm chất bôi trơn trước ... lên cao su nung dung dịch có hoá phẩm bôi trơn, - %m k: % trọng lương tăng lên cao su nung dung dịch hoá phẩm bôi trơn a-  Khả làm trương nở thể tích mẫu cao su ngâm dung dịch có 5% chất bôi trơn, ...
 • 62
 • 443
 • 0

Tổng hợp biodiesen từ dầu hạt cao su bằng xúc tác đồng thể và dị thể

Tổng hợp biodiesen từ dầu hạt cao su bằng xúc tác đồng thể và dị thể
... Trong su t nhiều tháng trời đã cố gắng tự tạo dầu hạt cao su, hạt cao su lấy trực tiếp vườn chọn lựa hạt tốt Hình 2.2 Hạt cao su tự nhiên Sau hạt cao su đập vỏ lấy nhân phơi nắng, đem nhân cao su ... tiềm dầu hạt cao su thay cho số loại dầu dầu cọ, dầu dừa… để sản xuất biodiesel thời kỳ nhu cầu thực phẩm cao Các sản phẩm chính cao su mủ cao su nguyên liệu cho ngành công nghiệp cao su Hạt cao ... hoạt tính xúc tác thấp  Xúc tác Na/NaOH/-Al2O3: để thay xúc tác NaOH đồng thể, số tác giả đã nghiên cứu điều chế xúc tác dị thể dạng Na/NaOH/-Al2O3  Xúc tác HZSM-5: đã tổng hợp diesel...
 • 71
 • 183
 • 8

Nghiên cứu thực hiện phản ứng heck sử dụng xúc tác palladium cố định trên vật liệu nano từ tính trong điều kiện vi sóng

Nghiên cứu thực hiện phản ứng heck sử dụng xúc tác palladium cố định trên vật liệu nano từ tính trong điều kiện vi sóng
... “ Nghiên cứu thực phản ứng Heck sử dụng xúc tác Palladium cố định vật liệu Nano từ tính điều kiện vi sóng „ NHIỆM VỤ LUẬN VĂN: - Tổng hợp xác định cấu trúc xúc tác Pd gắn chất mang nano từ tính ... lại lxviii Chương 3: PHẢN ỨNG HECK SỬ DỤNG XÚC TÁC PALLADIUM CỐ ĐỊNH TRÊN VẬT LIỆU NANO TỪ TÍNH TRONG ĐIỀU KIỆN VI SÓNG lxx 3.1 Giới thiệu lxx 3.2 Thực nghiệm ... xúc tác Vi t nam vi c nghiên cứu phản ứng chưa rộng rãi chưa đưa vào chương trình giáo dục Với luận văn này, muốn nghiên cứu thực phản ứng Heck với xúc tác Pd cố định vật liệu nano từ tính điều...
 • 95
 • 700
 • 6

nghiên cứu tình hình đầu tư và sử dụng vốn đầu tư của dự án giảm nghèo từ nguồn vốn ngân hàng thế giới tại huyện đà bắc, tỉnh hoà bình

nghiên cứu tình hình đầu tư và sử dụng vốn đầu tư của dự án giảm nghèo từ nguồn vốn ngân hàng thế giới tại huyện đà bắc, tỉnh hoà bình
... việc nghiên cứu tình hình ñầu sử dụng vốn ñầu từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới huyện ðà Bắc, tỉnh Hoà Bình quan trọng, từ ñó ñề phương hướng, sách, giải pháp ñầu sử dụng vốn ñầu cách ... ñầu 59 4.2 Tình hình ñầu sử dụng vốn ñầu từ nguồn vốn Ngân hàng Thế giới huyện ðà Bắc, tỉnh Hoà Bình 61 4.2.1 Tổng quan Dự án Giảm nghèo huyện ðà Bắc 61 4.2.2 Tình ... ñói giảm nghèo ñảm bảo an sinh xã hội ñịa bàn huyện ðà Bắc, tỉnh Hoà Bình Xuất phát từ tình hình thực tiễn ñó chọn ñề tài: "Nghiên cứu tình hình ñầu sử dụng vốn ñầu Dự án giảm nghèo từ nguồn...
 • 116
 • 121
 • 0

Nghiên cứu hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của trung tâm phát triển quỹ đất thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh

Nghiên cứu hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất của trung tâm phát triển quỹ đất thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh
... a Trung tâm Trung tâm có Giám ñ c 02 Phó Giám ñ c giúp vi c cho Giám ñ c Trung tâm Các Phó Giám ñ c th c hi n nhi m v theo s phân công c a Giám ñ c ch u trách nhi m trư c Giám ñ c Trung tâm Giám ... Gi i thi u v Trung tâm phát tri n qu ñ t thành ph B c Ninh 3.1.4.1 S c n thi t thành l p trung tâm phát tri n qu ñ t tr c thu c thành ph B c Ninh ð ng trư c tình trên, c vào nhi m v phát tri n ... sau ñ u giá t i Trung tâm 60 4.1.5 Th c tr ng v k t qu th c hi n t i Trung tâm 62 4.2 Các y u t nh hư ng ñ n ho t ñ ng ñ u giá quy n s d ng ñ t t i Trung tâm phát tri n qu ñ t thành ph B c Ninh...
 • 109
 • 221
 • 1

Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ lò nung của công ty gạch Granite Đồng Nai trên sở sử dụng logic mờ

Nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển và giám sát nhiệt độ lò nung của công ty gạch Granite Đồng Nai trên cơ sở sử dụng logic mờ
... nung lăn Chương 4: Cải tiến nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ nung sở sử dụng logic mờ Sau thời gian khảo sát nghiên cứu công ty gạch Granite Đồng Nai, đến luận văn em ... Việc nghiên cứu cải tiến hệ thống điều khiển giám sát nhiệt độ nung công ty gạch Granite Đồng Nai để khắc phục tồn nêu yêu cầu kỹ thuật cấp bách Tuy nhiên thực tế công nghiệp, trình nhiệt ... thuật, công nhân vận hành sản xuất tham khảo hệ thống điều khiển ứng dụng logic mờ Qua đó, ứng dụng cải tiến thay điều khiển cũ với phương pháp điều khiển PID kinh điển điều khiển hệ logic mờ hệ...
 • 99
 • 249
 • 0

NGHIÊN cứu mở RỘNG VÙNG QUANG hóa xúc tác UV và UV vis TRÊN sở các hệ NANO tio2 v2o5, tio2 mnox, tio2 cr2o3

NGHIÊN cứu mở RỘNG VÙNG QUANG hóa xúc tác UV và UV vis TRÊN cơ sở các hệ NANO tio2 v2o5, tio2 mnox, tio2 cr2o3
... KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN CƠNG NGHỆ HĨA HỌC ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU SINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU MỞ RỘNG VÙNG QUANG HĨA XÚC TÁC UV UV- Vis TRÊN CƠ SỞ CÁC HỆ NANO TiO 2V2O5, TiO2- MnOx, TiO2- Cr2O3 ... hợp hệ nano- TiO2- V2O5, nano- TiO2- Cr2O3, nano- TiO2- MnOx, 3- Khảo sát khả xúc tác quang hóa hệ nano- TiO2- V2O5, nanoTiO2 -Cr2O3, nano- TiO2- MnOx, đồng thời kết hợp với kết nghiên cứu xúc tác quang hệ ... tính chất hóa hệ xúc tác Nghiên cứu hoạt tính xúc tác hệ xúc tác ảnh hưởng tính chấy hóa hệ xúc tác đến hoạt tính xúc tác Nghiên cứu động học phản ứng oxyhóa p-xylen xúc tác quang vùng ánh...
 • 15
 • 220
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loại cây làm phẩm màu thực phẩm tại của tỉnh Thái Nguyên

Nghiên cứu tri thức bản địa về sử dụng các loại cây làm phẩm màu thực phẩm tại của tỉnh Thái Nguyên
... nghiệm tri thức độc đáo mang tính địa truyền thống Xuất phất từ nhu cầu sử dụng chất màu thực phẩm chọn đề tài “ Nghiên cứu tri thức địa sử dụng loại làm phẩm màu thực phẩm tỉnh Thái Nguyên ... nghiệm tri thức độc đáo mang tính địa truyền thống Xuất phất từ nhu cầu sử dụng chất màu thực phẩm chọn đề tài “ Nghiên cứu tri thức địa sử dụng loại làm phẩm màu thực phẩm tỉnh Thái Nguyên ... nghiệm tri thức độc đáo mang tính địa truyền thống Xuất phất từ nhu cầu sử dụng chất màu thực phẩm chọn đề tài “ Nghiên cứu tri thức địa sử dụng loại làm phẩm màu thực phẩm tỉnh Thái Nguyên ...
 • 65
 • 151
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su sử dụng xúc tác trên sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu xenlulozơ

Nghiên cứu tổng hợp biodiesel từ dầu hạt cao su sử dụng xúc tác trên cơ sở cacbon hóa nguồn nguyên liệu xenlulozơ
... Cây cao su Hạt cao su Sơ đồ trình chiết tách dầu hạt cao su Xúc tác axit rắn sở cacbon hóa chế xúc tác axit rắn sở cacbon hóa Sơ đồ thiết bị cacbon hóa không hoàn toàn Sơ đồ thiết bị sunfo hóa ... CHUYỂN HÓA DẦU HẠT CAO SU THÀNH BIODIESEL TRÊN CƠ SỞ XÚC TÁC ĐÃ TỔNG HỢP 57 3.2.1 Kết đặc trƣng hóa nguyên liệu dầu hạt cao su 57 3.2.2 Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến trình tổng hợp biodiesel ... môi Dầu thô Dầu thô Xử lý Dầu hạt cao su Hình 1.12 Sơ đồ trình chiết tách dầu từ hạt cao su  Tính chất vật lý hóa học dầu hạt cao su: Nhân hạt cao su chứa đến 40% lƣợng dầu Dầu có màu vàng nhạt...
 • 76
 • 231
 • 0

Nghiên cứu chuyển hóa dầu thực vật thải thành nhiên liệu sinh học sử dụng xúc tác FCC tái sinh

Nghiên cứu chuyển hóa dầu thực vật thải thành nhiên liệu sinh học sử dụng xúc tác FCC tái sinh
... tiến hành thực đề tài Nghiên cứu chuyển hóa dầu thực vật thải thành nhiên liệu sinh học sử dụng xúc tác FCC tái sinh « Với nội dung nghiên tái sinh xúc tác FCC thải từ nhà máy lọc dầu Dung Quất ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN _*** _ Nguyễn Đăng Huân NGHIÊN CỨU CHUYỂN HÓA DẦU THỰC VẬT THẢI THÀNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC SỬ DỤNG XÚC TÁC FCC TÁI SINH LUẬN ... Nghiên cứu tái sinh xúc tác FCC thải sử dụng cho trình craking pha khí dầu ăn thải .50 3.1.2 Nghiên cứu tái sinh hoạt tính xúc tác FCC thải sử dụng cho trình craking pha lỏng dầu ăn thải...
 • 117
 • 405
 • 1

khảo sát các điều kiện công nghệ để chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel sử dụng 3 loại xúc tác trên sở cacbon hóa nguồn hydratcacbon

khảo sát các điều kiện công nghệ để chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel sử dụng 3 loại xúc tác trên cơ sở cacbon hóa nguồn hydratcacbon
... tài Khảo sát điều kiện công nghệ để chuyển hóa dầu hạt cao su thành nhiên liệu sinh học biodiesel sử dụng loại xúc tác sở cacbon hóa nguồn hydratcacbon làm luận văn tốt nghiệp Luận văn cao học ... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - Nguyễn Thanh Hải KHẢO SÁT CÁC ĐIỀU KIỆN CÔNG NGHỆ ĐỂ CHUYỂN HÓA DẦU HẠT CAO SU THÀNH NHIÊN LIỆU SINH HỌC BIODIESEL SỬ DỤNG LOẠI XÚC TÁC TRÊN CƠ SỞ CACBON ... 40 3. 1.2 Kết TPD-NH3 42 3. 2 TÍNH CHẤT NGUYÊN LIỆU DẦU HẠT CAO SU 50 3. 2.1 Một số tính chất hóa lý điển hình dầu hạt cao su .50 3. 3 KẾT QUẢ CHUYỂN HÓA DẦU HẠT CAO SU THÀNH BIODIESEL...
 • 81
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng lãi suất một cách linh hoạt trên cơ sở quan hệ cung cầu về vốn trong nền kinh tếnghiên cứu chuyển hóa dầu ăn thành biodieselnghiên cứu chuyển hóa saccharose thành fos và tinh sạch fos bằng phương pháp lọc nanonghiên cưu ảnh hưởng nước thải cao sukết quả nghiên cứu bảo quản đậu hạtnghiên cứu giải pháp thu hút và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh thanh hóanghiên cứu thị trường san pham cao sutổng hợp diesel sinh học từ dầu hạt cao su pdfchế biến dầu hạt cao susu dung dau hat cao suche bien dau hat cao subiodiesel tu dau hat cao sunghiên cứu ảnh hưởng của bột cao su phế thải trong bitum cải tiếnnghiên cứu ảnh hưởng của bột cao su phế thải đến các chỉ tiêu cơ lý của btn sử dụng bitum cải tiến bằng bột cao phế thảinghiên cứu chuyển hóa 2 4 d và dnp bằng tác nhân sắt kim loại và hệ sắt kim loại kết hợp muối amoni pesunfatĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại