30 câu trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dòng điện xoay chiều

500 câu trắc nghiệm vật lớp 12 ôn thi đại học

500 câu trắc nghiệm vật lý lớp 12 ôn thi đại học
... niệm thuyết thực Câu 105 Câu không ? A Hệ số công suất mạch điện xoay chiều cos=R/Z B Biết hệ số công suất cha biết đợc =(I,U) C Hệ số công suất cuộn dây không cảm khác không D Hệ số công ... Câu 226: Vật kính thi n văn có tiêu cự f1= 1,2 (m), thị kính kính lúp, vành ghi X5 Khi quan sát vật kính thi n văn nói cách ngắm chừng khoảng cách vật kính thị kính bao nhiêu? a 120 (cm) b 125 ... cực đại mắt nhìn chữ với góc trông lớn nhất? a Mắt tốt b Mắt cận c Mắt viễn d Các loại mắt có góc trông Câu 267: Câu nói không đúng? a ánh sáng từ nớc tới mặt phân cách với không khí, ló không...
 • 36
 • 439
 • 0

Bài tập trắc nghiệm Vật lớp 11: Dòng điện không đổi - nguồn điện

Bài tập trắc nghiệm Vật lý lớp 11: Dòng điện không đổi - nguồn điện
... C D 25 C Câu 16 Một dòng điện không đổi, sau phút có điện lượng 24 C chuyển qua tiết diện thẳng Cường độ dòng điện A 12 A B 1/12 A C 0,2 A D.48A Câu 17 Một dòng điện không đổi có cường độ A sau ... Một nguồn điện có suất điện động 200 mV Để chuyển điện lượng 10 C qua nguồn lực lạ phải sinh công A 20 J A 0,05 J B 2000 J D J Câu 21 Qua nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển điện ... D A Câu Hai nguồn điện có ghi 20 V 40 V, nhận xét sau A Hai nguồn tạo hiệu điện 20 V 40V cho mạch B Khả sinh công hai nguồn 20 J 40 J C Khả sinh công nguồn thứ nửa nguồn thứ hai D Nguồn thứ sinh...
 • 4
 • 291
 • 1

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm vật lí chuyên đề: Dòng điện xoay chiều ppsx

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm vật lí chuyên đề: Dòng điện xoay chiều ppsx
... Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Nguyễn Trọng Nhân BÀI TẬP ĐIỆN XOAY CHIỀU Câu 1D: Đoạn mạch AC có điện trở thuần, cuộn dây cảm tụ điện   u AB  cos 100t   ... 6 Câu 12d: Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, L = 0,637H, C = 39,8μF, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện có biểu thức u = Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Nguyễn Trọng Nhân Câu 50d: Đoạn mạch xoay ... vn.myblog.yahoo.com/trongnhan_9x Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm Nguyễn Trọng Nhân Câu 45c: Trong mạch điện xoay chiều RLC cộng hưởng kết luận sau sai: A Cường độ hiệu dụng mạch cực đại B Điện áp hai đầu mạch pha với điện...
 • 8
 • 295
 • 3

Giáo án Vật lớp 9 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU pdf

Giáo án Vật lý lớp 9 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU pdf
... thảo luận Hoạt động 2: Tìm hiểu hai nêu dự đoán II.CÁCH TẠO RA DÒNG cách tạo dòng điện xoay ĐIỆN XOAY CHIỀU chiều( 17 phút) Tiến hành TN kiểm tra dự đoán phát dụng cụ để làm TN kiểm tra GV biểu ... song song ngược GV chiều? 3 .Dòng điện xoay chiều Dòng điện cảm ứng cuộn dây dẫn kín đổi Nêu câu hỏi: Dòng điện chiều số đường sức từ xoay chiều chiều biến đổi xuyên qua tiết diện S nào? cuộn ... Hoạt động 1(14 phút) Phát dòng điện cảm ứng I.CHIỀU đổi chiều tìm hiểu Làm việc theo nhóm ĐIỆN CẢM ỨNG Làm TN trường hợp dòng điện cảm ứng đổi chiều DÒNG 1.Thí nghiệm hình 33.1 SGK Hướng...
 • 5
 • 1,511
 • 1

Vật lớp 9 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ppt

Vật lý lớp 9 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU ppt
... 3- Dòng điện xoay chiều: thành ghi - Hs tiếp nhận thông tin mới, hoàn thành ghi - Thông báo khái niệm dòng điện xoay chiều Hoạt động 3: Tìm hiểu cách tạo dòng điện xoay chiêù < 15 phút > II- ... học tập: Gv - Như SGK Hoạt động 2: Phát òng điện cảm ứng đổi chiều điều kiện để dòng điện đổi chiều < 15 phút > I- Chiều dòng điện cảm ứng: 1- Thí nghiệm: - Gv: Yêu cầu Hs tìm hiểu mục - Hs đọc ... Cách tạo dòng điện xoay chiều: - Yêu cầu Hs đọc C2, nêu dự đoán Chon am châm quay trước cuộn chiều dòng điện cảm ứng xuất dây dẫn kín: cuộn dây, giải thích - Cá snhận nghiên cứu C2, nêu dự - Làm...
 • 5
 • 734
 • 0

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lớp 12 pdf

Tài liệu Câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 12 pdf
... thấu kính d Các câu Câu 294: Câu không nói ảnh vật thật qua thấu kính? a Ảnh thật vật cho thấu kính lớn hơn, nhỏ vật b Ảnh ảo vật cho thấu kính phía với vật đối vơi thấu kính c Đặt vật tiêu diện ... (m) d Kết khác Câu 243: Ảnh vật cho gương phẳng đúng? a Ảnh ảo, lớn vật b Kích thước ảnh so với vật phụ thuộc khoảng cách vật đến gương c Ảnh chồng khít lên vật d a b Câu 244: Ảnh vật thật qua ... qua lại động Câu 121 Máy biến dùng để : A Tăng giảm hiệu điện xoay chiều B Tăng giảm cường độ dòng điện xoay chiều 12 C©u hái tr¾c nghiÖm vËt 12 C Truyền tải điện xa D Tất việc Câu 122 Cuộn sơ...
 • 35
 • 718
 • 1

1552 câu hỏi trắc nghiệm vật lớp 12 ôn thi đại học và cao đẳng

1552 câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 12 ôn thi đại học và cao đẳng
... gương 20 cm Độ cao ảnh A’B’ là: A cm B cm C cm D 12 cm Câu 11 Gương cầu lõm ln ln: A tạo ảnh thật vật ảo B tạo ảnh thật vật thật C tạo ảnh ảo vật thật C tạo ảnh ảo vật ảo Câu 12 Chọn câu sai Đối ... định vật , dời gương 20cm lại gần vật, ảnh dời : A.2,5cm B.15cm C.22,5cm D .12, 5cm Câu 3: Vật A qua gương càu lõm cho ảnh thật cao gấp lần vật , cách vật 75cm Cố định vật , dời gương 5cm xa vật, ... B ảnh ảo C chiều D nhỏ vật Câu : Độ phóng đại ảnh qua dụng cụ quang học âm (k < 0) tương ứng với ảnh A chiều với vật B ngược chiều với vật C nhỏ vậtD lớn vật Câu : Chọn câu trả lời sai A Thấu...
 • 76
 • 765
 • 2

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm vật lớp 12

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 12
... cỏc trng thỏi dng Trng thỏi dng l: A trng thỏi cú nng lng xỏc nh B trng thỏi m ta cú th tớnh toỏn c chớnh xỏc nng lng ca nú C trng thỏi m nng lng ca nguyờn t khụng th thay i c D trng thỏi ú nguyờn ... thỏi cú nng lng n nh D biu thc ca lc hỳt gia ht nhõn v ờlectron [289.] Trong cỏc phỏt biu sau, phỏt biu no l chớnh xỏc v trng thỏi dng Trng thỏi dng l A trng thỏi cú nng lng xỏc nh B trng thỏi ... hiu in th xoay chiu u =120 cos(100t- ) (V) p Chn biu thc ỳng v cng dũng iờn qua t : p A i = 12 cos(100t+ ) (A) p B i = 1,2 cos (100t+ ) (A) p C i = 12 cos (100t- ) (A) p D i = 120 0 cos (100t+ ) (A)...
 • 51
 • 641
 • 1

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm vật lớp 12 môn vật pptx

Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 12 môn vật lý pptx
... nhõn nguyờn t cabon C u bng 12 C lng ca mt ht nhõn nguyờn t cacbon 12 Trang 26 12 C Tuyn cõu hi trc nghim Vt 12 Nguyờn Tõn D u bng lng ca mt nguyờn t cacbon 12 C 12 8.5 Ht nhõn 238 U cú cu ... nghim Vt 12 Nguyờn Tõn i = 2cos 100 t (A), hiu in th gia hai u on mch cú giỏ tr hiu dng l 12V, v sm pha / so vi dũng in Biu thc ca hiu in th gia hai u on mch l A u = 12cos100 t (V) B u = 12 cos ... àm Bc súng di th hai ca dóy Laiman l A 0,0528 àm B 0,1029 àm C 0,1 112 àm D 0 ,121 1 àm Trang 25 Tuyn cõu hi trc nghim Vt 12 Nguyờn Tõn 7.28 Phỏt biu no sau õy l ỳng? A Dóy Laiman nm vựng t...
 • 51
 • 290
 • 1

tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm vật lớp 12

tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 12
... trọng trường Câu 47: Cơ vật dao động điều hòa A biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật B tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đơi C động vật vật tới vị trí ... 1.10-2 J D Đáp án khác 26.Một vật khối lượng m = 100g gắn vào đầu lò xo nằm ngang Kéo vật cho lò xo dãn 10cm bng tay cho dao động, vật dao động với chu kỳ T= 1(s) động vật có ly độ x = 5cm là: A.Eđ ... dao động T , thời điểm ban đầu to = vật vị trí biên Qng đường mà vật từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 A A/2 B A C 2A D 4A Câu 32: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng...
 • 8
 • 258
 • 0

40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lớp 12: Dao động

40 câu hỏi trắc nghiệm Vật lý lớp 12: Dao động cơ
... 1503,375s Câu 10: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t + π/6) cm Thời điểm thứ vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương A 9/8 s B 11/8 s C 5/8 s D 1,5 s Câu 11: Một vật dao động ... gian ngắn vật từ vị trí biên đến vị trí động lần A s B s 12 C s 24 D s Câu 12: Vật dao động điều hòa theo phương trình: x = 10cos(4πt +  )cm Biết li độ vật thời điểm t -6cm, li độ vật thời điểm ... cm theo chiều âm động Trong trình dao động, vận tốc vật có độ lớn cực đại 60cm/s Độ cứng k lò xo A 200N/m B 150N/m C 40N/m D 20N/m Câu 40: Một lắc lò xo khối lượng m  (kg ) dao động điều hoà theo...
 • 8
 • 463
 • 0

trắc nghiệm vật lớp 12 chương trình mới

trắc nghiệm vật lý lớp 12 chương trình mới
... sát CM vật DĐĐH, viết PTDĐ Tính lực phục hồi cực đại tác dụng vào vật Lời giải Chọn trục ox nằm ngang, chiều dương từ trái qua phải, gốc VTCB vật Khi vật VTCB, lò xo không bị biến dạng Khi vật li ... m = m(k + k ) Vật dao động điều hoà theo phương trình x = Asin (ωt + ϕ) Vậy vật dao động điều hoà * Phương trình dao động ω= Khi t = k = m k1 k = m(k1 + k ) 30.20 = 10 (Rad/s) 0 ,12( 30 + 20) x ... (m) = (cm) 150 2) Chứng minh vật dđđh + Khi vật có li độ x lò xo dãn ∆l0+ x Kéo vật xuống VTCB 4cm thả nhẹ để vật dao động h → xmax= 4(cm) < → có F A tác dụng vào vật dao động +x Giáo viên: phan...
 • 112
 • 454
 • 3

trắc nghiệm vật lớp 12

trắc nghiệm vật lý lớp 12
... sát vật qua kính hiển vi quang học trạng thái mắt không điều tiết mắt người có điểm cực cận cách mắt 25cm thị kính có tiêu cự 4cm vật cách vật kính 13 cm 12 độ bội giác kính hiên vi 75 tiêu cự vật ... f1 = 1cm δ = 12 cm C f1 = 1,2cm δ = 16 cm D f1 = 0,8cm δ = 14 cm 48/ Đặt vật sáng nhỏ AB vuông góc trục (A nằm trục chính) thấu kính mỏng ảnh vật tạo thấu kính nhỏ vật dịch chuyển vật dọc trục ... A B D 46/ Vật kính loại máy ảnh thấu kính hội tụ mỏng có tiêu cự 7cm khoảng cách từ vật kính đến phim máy ảnh thay đổi khoảng từ 7cm đến 7,5cm dùng máy ảnh chụp ảnh rõ nét vật cách vật kính từ...
 • 6
 • 252
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 1000 cau trac nghiem vat ly lop 12 co dap anvật lý lớp 9 dòng điện xoay chiềucâu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 12bài tập trắc nghiệm vật lý lớp 12đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12giao an vat ly 9 bai dong dien xoay chieucâu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 10câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 8câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 9câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 10 nâng caocâu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 6câu hỏi trắc nghiệm địa lý lớp 12câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 10 nâng cao de kiem tra 1 tiet lan 2câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 7câu hỏi trắc nghiệm vật lý lớp 11 nâng caoTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm