Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán trắc nghiệm trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 1)
... hàm số y  x3  (m  1) x  (2m  3) x  2017 đồng biến R A m  2 B Không có giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề C m  2 D m  R Câu 25: Cho hàm số y  f ( x) có bảng biến thi n sau : Khi đó, ... - - HẾT Họ, tên thí sinh: SBD…………………… Trang 5/6 - Mã đề thi 172 ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ:172 Câu 1: Câu 2: Câu 3: Câu 4: Câu 5: Câu 6: Câu 7: Câu 8: Câu 9: Câu 10: A C D D ... 16 A B C D 16 x 1 Câu 13: Đồ thị hàm số y  cắt trục hoành điểm: x 1 A (1;0) B (0; 1) C (0 ;1) D (1;0) Câu 14: Số điểm cực trị hàm số y   x3  3x2 + x  : A B C D Câu 15: Tìm M m...
 • 6
 • 284
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)
... CH2=CH-COO-CH3;CH3COO-CH=CH2;H-COO-CH2-CH=CH2; H-COO- C(CH3)=CH2 Câu 20: Trong chất đây, chất glyxin? A H2N-CH2-COOH B CH3–CH(NH2)–COOH C HOOC-CH2CH(NH2)COOH D H2N–CH2-CH2–COOH Câu 21: Cho 0,1 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 150 ... phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH phản ứng ( cho H=1; C=12; N=14; O=16 ,Na=23): Trang 2/4 - Mã đề thi 145 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A 0,55 B 0,70 C 0,65 D 0,50 Câu ... axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 Có tơ thuộc loại tơ poliamit? Trang 3/4 - Mã đề thi 145 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A B C D Câu 38: Thể tích dung dịch...
 • 4
 • 255
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Vật lý trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh (Lần 2)
... giá trị cực đại vật qua vị trí cân B Cơ vật biến thi n tuần hoàn với chu kì 1/2 chu kì dao động điều hòa C Thế động vật biến thi n tuần hoàn với tần số D Trong chu kì dao động vật có hai thời ... đàn hồi dài với tốc độ truyền sóng 40m/s, Khoảng cách hai điểm gần dây dao động ngược pha A 40m B 5m C 20m D 10m Câu 20: Một vật dao động điều hòa với biên độ A W Mốc vật vị trí cân Khi vật qua ... đầu mạch Câu 26: Một vật dao động điều hòa đoạn thẳng MN dài 10cm với tần số 20Hz Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều dương quĩ đạo Phương trình dao động vật   A x = 5cos(20t...
 • 4
 • 213
 • 3

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Sinh học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)
... tác nhân sinh học B tác nhân vật lí, sinh học biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào C tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hoá học, biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào D tác nhân vật lí, hoá học, tác ... Câu 22: Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tác động của: Trang 2/5 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A biến đổi sinh lí, hoá sinh nội bào, ... bội loài khác HẾT -Học sinh không sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích thêm Trang 4/5 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu...
 • 5
 • 417
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 (Lần 1) CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Tiếng Anh THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 (Lần 1) CÓ ĐÁP ÁN
... guest _ A had been finished- arrived B have been finished- were arrived C have finished- arrived D had finished-were arriving Câu 22: If she had known how awful this job was going to be, she ... following day VII-Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the most suitable response to complete each of the following exchanges Trang 2/5 - đề thi 246 VnDoc - Tải tài liệu, ... “skill” C “domination” D “benefit” - - HẾT Họ, tên thí sinh: SBD……………………… Trang 5/5 - đề thi 246 ...
 • 5
 • 210
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh
... số hóa chất cấm trộn vào thức ăn với liều lượng cao có Salbutamol Salbutamol giúp heo lớn nhanh, tỉ lệ nạc cao, màu sắc thịt đỏ Nếu người ăn phải thịt heo nuôi có sử dụng Trang 2/5 - Mã đề thi ... Câu 39: Phát biểu sau sai: A Thi c dùng để phủ lên bề mặt sắt để chống gỉ B Vàng dẫn điện tốt nhôm C Nhúng dây Fe vào dung dịch FeCl3, kim loại Fe bị ăn mòn hóa học D Hỗn hợp FeS CuS tan hết ... tên:…………………………………………….SBD………………………… Trang 4/5 - Mã đề thi 135 D B D B A A D A A 10 A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 135 11 D 21 A 31 A 41 B 12 A 22 A 32 B 42 A...
 • 5
 • 76
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh
... gen (2) Sinh loại giao tử với tỉ lệ có xảy hoán vị gen (3) Loại giao tử ABY chiếm tỉ lệ 25% (4) Sinh giao tử mang NST Y với tỉ lệ 50% (5) Sinh giao tử aBXd chiếm tỉ lệ 100% 0% (6) Sinh giao tử ... xích dinh dưỡng, môi trường có nhiều DDT sinh vật thuộc mắt xích sau bị nhiễm độc với nồng độ cao A Sinh ật tiêu thụ bậc B Sinh vật tiêu thụ bậc C Sinh vật tiêu thụ bậc D Sinh vật tự dưỡng Câu ... Trang 5/8 - Mã đề thi 130 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí AB d X Y, gen A B chách 40cM, giảm phân ab bình thường sinh giao tử Có kết luận sau (1) Sinh loại giao tử với tỉ...
 • 8
 • 102
 • 1

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Vật lý tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh
... sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ truyền môi trường vật chất đàn hồi B Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường C Sóng điện từ sóng ngang D Sóng điện từ lan truyền ... 24.1011 J Câu 41: Một vật dao động điều hòa với tần số f = Hz Tại thời điểm t1, vật có động lần Đến thời điểm t  t1  s vật A nửa động B động C D Câu 42: Trong thí nghiệm Y - âng giao thoa ánh sáng, ... bậc 3; Nếu thực môi trường suốt có chiết suất n > M vân tối thứ kể từ vân trung tâm Chiết suất môi trường A n = 4/3 B n = 1,5 C n = 1,7 D n = 1,6 Câu 43: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe...
 • 5
 • 139
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán tháng 6/2016 trường THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh
... cận đứng x = -1 x  1 x y’ y x  1   -1 + +  0.25đ  y 0.25đ 1 -1 -1/2 x -2 b) Gọi M giao điểm (C) với trục Ox Hoành độ M nghiệm phương trình 2x  0 x 1  1   x   => (C) cắt ... C100 • Gọi A biến cố “ hai số chọn có số chẵn” - Nếu N số chẵn: + c = có 5.4 = 20 số + c = c = trường hợp có 4.4 = 16 số Vậy có 20 + 32= 52 số chẵn - Nếu N số lẻ: có 100 – 52 = 48 (số)  n(A)...
 • 6
 • 76
 • 0

De thi thu vat li THPT tran hung dao TP ho chi minh nam 2016

De thi thu vat li THPT tran hung dao TP ho chi minh nam 2016
... hệ dao động B Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian C Tần số dao động cưỡng luôn với tần số riêng hệ dao động D Dao động cưỡng dao động tác dụng ngoại lực cưỡng tuần ho n ... điểm có A li độ x = −2,5 cm chuyển động theo chi u dương trục tọa độ B li độ x = −2,5cm chuyển động theo chi u dương trục tọa độ C li độ x = 2,5 cm chuyển động theo chi u âm trục tọa độ D li độ x ... A − B C − D 4 Trang 4/5 - Mã đề thi 136 Hanhtrangvaodaihoc.com Câu 46: So với điện áp hai đầu đoạn mạch có tụ điện, dòng điện xoay chi u chạy qua đoạn mạch điện biến đổi điều ho π π A sớm pha...
 • 5
 • 101
 • 1

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN

Đề thi học kỳ 1 môn Tiếng Anh lớp 11 THPT Trần Hưng Đạo, TP. Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 CÓ ĐÁP ÁN
... Câu 11 Câu 19 9) Reading comprehension 10 ) Closed- text Câu 21 Tổng 11 câu câu Câu 18 Câu 31, 32 Câu 37 Câu 25 Câu 23 câu 1. 0đ 0.25đ Câu 20 Câu 29, 30 Câu 33,35 8) transformation Câu 16 0.25đ 1. 0đ ... restricted zones MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA KSCL HK1 – ANH 11 Kiểm tra trắc nghiệm: 28 câu – TỰ LUẬN : câu Chủ đề - Mạch kiến thức, kĩ Mức nhận thức Nhận biết 2) Vocabulary TN Câu 1, 2,3,4 Câu 6,7 3) Preposition ... Câu 6,7 3) Preposition 4) verb form 1) Phonetics TL TN TL Vận dụng Vận dụng cao TN TN TL Tổng điểm TL 1. 0đ Câu 5,8 1. 0đ Câu Câu 10 0.5đ Câu 13 Câu 14 ,15 Câu 12 5) tense 5) speaking 6) Error identification...
 • 4
 • 214
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Hóa học trường THPT Yên Lạc, Vĩnh Phúc (Lần 1)
... CH3COO-CH=CH2 D CH2=C(CH3)-COOCH3 - HẾT -Học sinh không sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích thêm Trang 3/4 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu ... là: A B C D Trang 2/4 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 29: Có chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt lọ nhãn Thuốc thử để phân biệt chất lỏng ... C5H8O2 bị xà phòng hóa tạo anđêhit ?(Không tính đồng phân lập thể) A B C to  T   X Câu 15: Cho sơ đồ : X  Y   Z   NH3 + H2O D to Các chất X, T (đều có chứa nguyên tố C phân tử)...
 • 4
 • 492
 • 1

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau

Đề thi thử THPT quốc gia năm 2015 môn sinh học trường THPT khánh hưng, cà mau
... nhóm: A sinh vật sản xuất B sinh vật tiêu thụ C sinh vật phân giải D sinh vật bậc cao Câu 48: Trong chu trình sinh địa hóa, cacbon từ môi trường vào quần xã sinh vật thông qua hoạt động nhóm A sinh ... sinh vật tiêu thụ bậc C sinh vật phân giải D sinh vật tiêu thụ bậc Câu 49: Cho hoạt động người sau đây: (1) Khai thác sử dụng hợp lí dạng tài nguyên có khả tái sinh (2) Bảo tồn đa dạng sinh học ... tiến hoá tiền sinh học A hình thành tế bào sơ khai B hình thành chất hữu phức tạp C hình thành sinh vật đa bào D hình thành hệ sinh vật đa dạng phong phú ngày Câu 44: Giới hạn sinh thái nhiệt...
 • 5
 • 464
 • 4

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước

Đề thi thử Quốc gia năm 2015 môn Sinh học trường THPT Phước Bình, Bình Phước
... hai cá thể mang thể ba có kiểu gen AAa giao phấn với nhau, tỉ lệ kiểu hình F1 nào? Biết loại giao tử tham gia thụ tinh bình thường giao tử đực n + khả tham gia thụ tinh A: hoa đỏ : hoa trắng B: ... thể hoán vị gen xảy trình phát sinh giao tử đực trình phát sinh giao tử với tần số hoán vị khác D: Một alen trội alen lặn hai gen nằm nhiễm sắc thể trình phát sinh giao tử xảy tượng hoán vị gen ... B: Giao tử đực không đóng góp gen nằm tế bào chất cho hợp tử C: Giao tử đực đóng góp lượng gen nằm tế bào chất cho hợp tử nhiều so với giao tử D: Gen nằm tế bào chất giao tử trội so với gen giao...
 • 17
 • 1,168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử toán quốc giađề thi thử văn quốc gia 2015đề thi hsg toán quốc gia năm 2012đề thi thử thpr quốc giađề thi tay nghề quốc gia năm 2010dề thi thử tnthpt quốc gia môn toánbo de thi thu toan quoc gia 2015bo de thi thu ly quoc gia 2015 co loi giai chi tietde thi thu thpt tran phu 2013học tập làm theo gương đạo đức hồ chí minh de phan dau vao dang cong san viet namthực trạng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường thpt tại quận 12 – tp hồ chí minhbài thu hoạch về học tập tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minhthực trạng tình hình phát triển thị trường bất động sản tại tp hồ chí minh trong thời gian qua docbai thu hoạch học tập tam guong đạo đức hồ chí minh 4 2015bai thu hoach hoc tap theo tam guong dao duc ho chi minh ve gan bo voi nhan danĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả