Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa NPT3 vụ xuân 2015 tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng liêu lượng phân kali đến sinh trưởng phát triển giống lúa Nông Lâm 7 vụ mùa 2014 tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Nghiên cứu ảnh hưởng liêu lượng phân kali đến sinh trưởng và phát triển giống lúa Nông Lâm 7 vụ mùa 2014 tại Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... ÐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ÐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐỖ VĂN KHƢƠNG Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA LIỀU LƢỢNG KALI ĐẾN SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG LÚA NÔNG LÂM VỤ MÙA NĂM 2014 TẠI ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ... Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 1.2.2 Yêu cầu - Đánh giá ảnh hưởng liều lượng kali đến sinh trưởng, phát triển giống Nông lâm - Đánh giá ảnh hưởng liều lượng kali đến mức độ biểu sâu bệnh giống ... giá ảnh hƣởng liều lƣợng phân kali đến đặc điểm sinh trƣởng, phát triển giống Nông lâm 4.1.1 Đặc điểm hình thái giống lúa Nông lâm vụ Mùa 2014 thí nghiệm nghiên cứu liều lượng kali Hình 4.1 Mạ giống...
 • 87
 • 194
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống cà chua triển vọng tn386 vụ thu đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua triển vọng tn386 vụ thu đông năm 2011 tại trường đại học nông lâm thái nguyên
... 50 ĐạI HọC THáI NGUYÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM - Ngô Thị ánh Tuyết Tên đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh tr-ởng phát triển giống chua triển vọng TN386 vụ Thu Đông ... dẫn: TS Nguyễn Thị Mão Khoa Nông học - Tr-ờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, 2012 Thái Nguyên, năm 2011 51 DANH MC CC BNG Trang Bng 2.1: Tỡnh hỡnh sn xut c chua trờn th gii nhng nm gn ... vọng TN386 vụ Thu Đông năm 2011 trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên nhật ký thực tập Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khóa học : Chính quy : Trồng trọt : 40A - TT : Nông học : 2008 - 2012 Giảng...
 • 54
 • 538
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển của giống đậu xanh đx11 trồng vụ đông xuân tại bản sàng mường lầm sông mã sơn la

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu xanh đx11 trồng vụ đông xuân tại bản sàng  mường lầm  sông mã  sơn la
... đích Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống đậu xanh ĐX 11 trồng vụ Đông xuân Bản Sàng Mường Lầm Sông tỉnh Sơn La 1.2.2 Yêu cầu Xác định ảnh hưởng mật độ trồng ... trường Cao đẳng Sơn La, em thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống đậu xanh ĐX 11 trồng vụ Đông xuân Bản Sàng Mường Lầm Sông tỉnh Sơn La 1.2 Mục ... Đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng mật độ trồng đến sinh trưởng phát triển giống đậu xanh ĐX 11 trồng vụ Đông xuân Bản Sàng Mường Lầm Sông tỉnh Sơn La PHẦN II TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1...
 • 33
 • 98
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng năng suất của giống lúa khang dân 18 trên nền phân bón thấp tại huyện lý nhân, tỉnh hà nam

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa khang dân 18 trên nền phân bón thấp tại huyện lý nhân, tỉnh hà nam
... i kỳ bón phân ñ m cho lúa thư ng g m: Bón lót bón thúc ñ nhánh, thúc ñòng, có bón nuôi h t Bón phân lót cho lúa Trong bón phân cho lúa thư ng bón lót toàn b phân chu ng phân lân, m t ph n phân ... Nghiên c u nh hư ng c a m t ñ c y ñ n kh sinh trư ng, phát tri n su t c a gi ng lúa Khang dân 18 n n phân bón th p t i huy n Nhân, t nh Nam 3.2.1 V t li u nghiên c u - Gi ng lúa Khang Dân ... c a gi ng lúa Khang dân 18 n n phân bón th p 4.14: 64 76 Hi u qu kinh t c a m t ñ c y n n phân bón th p c a gi ng lúa Khang dân 18 t i Nhân – Nam Trư ng ð i h c Nông nghi p N i – Lu n...
 • 103
 • 543
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến sinh trưởng năng suất của giống Việt lai 24 tại Hà Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp bón đạm và mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống Việt lai 24 tại Hà Nam
... 24 Nam , triển khai nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến sinh trưởng suất giống Việt lai 24 Nam" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm phương pháp bón đạm mật ... 28 94 120 40 4.2 ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến khả sinh trưởng giống Việt lai 24 4.2.1 ảnh hưởng phương pháp bón phân đạm mật độ cấy đến chiều cao giống Việt lai 24 vụ mùa 2006 Chiều ... ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống Việt lai 24 vụ mùa 2006 46 Bảng 4.5 ảnh hưởng phương pháp bón đạm mật độ cấy đến tốc độ tăng trưởng chiều cao giống...
 • 95
 • 224
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ lượng đạm bón đến sinh trưởng năng suất của giống lúa bc15 vụ xuân 2015 tại huyện thạch thất, hà nội

nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và lượng đạm bón đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa bc15 vụ xuân 2015 tại huyện thạch thất, hà nội
... BC15 vụ Xuân 2015 Thạch Thất 3.7c 58 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống BC15 vụ Xuân 2015 Thạch Thất 3.8 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến hiệu suất bón đạm giống ... Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến hiệu suất bón đạm hiệu kinh tế giống BC15 vụ Xuân 2015 Thạch Thất 3.5.1 62 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến hiệu suất bón đạm giống BC15 vụ Xuân 2015 Thạch Thất ... cao giống lúa BC15 vụ Xuân 2015 Thạch Thất 3.3 36 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến động thái tăng trưởng chiều cao giống lúa BC15 vụ Xuân 2015 Thạch Thất 3.4 Ảnh hưởng mật độ lượng đạm bón đến...
 • 89
 • 80
 • 1

ảnh hưởng của lượng phân bón mật độ cấy đến sinh trưởng năng suất của giống lúa lai hq19 tại gia lâm, hà nội

ảnh hưởng của lượng phân bón và mật độ cấy đến sinh trưởng và năng suất của giống lúa lai hq19 tại gia lâm, hà nội
... 3.1 Ảnh hưởng mức phân bón mật độ cấy tới thời gian qua giai đoạn sinh trưởng giống lúa lai hai dòng HQ19 vụ Xuân vụ Mùa 2013 Gia Lâm, Nội 36 3.2 Ảnh hưởng mức phân bón mật độ khác đến ... tiến hành thực đề tài Ảnh hưởng lượng phân bón mật độ cấy đến sinh trưởng suất giống lúa lai HQ19 Gia Lâm, Nội ’ 1.2 Mục đích yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích - Đánh giá ảnh hưởng lượng phân bón ... mức phân bón mật độ khác đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa lai hai dòng HQ19 vụ Xuân Mùa 2013 54 3.8 Ảnh hưởng mật độ khác đến yếu tố cấu thành suất suất giống lúa lai hai dòng HQ19...
 • 87
 • 106
 • 0

ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG NĂNG SUẤT của GIỐNG lúa VIỆT LAI 50

ẢNH HƯỞNG của mật độ cấy đến SINH TRƯỞNG và NĂNG SUẤT của GIỐNG lúa VIỆT LAI 50
... giá ảnh hưởng mật độ cấy đến sinh trưởng phát triển giống lúa VL50 vụ xuân đất Gia Lâm – Hà Nội - Đánh giá ảnh hưởng mật độ cấy đến tiêu sinh giống lúa VL50 vụ xuân - Đánh giá ảnh hưởng mật độ ... nghiên cứu ảnh hưởng mật độ mật độ cấy giống lúa Việt lai 20 Tăng Thị Hạnh (2003) cho thấy mật độ cấy ảnh hưởng không nhiều đến thời gian sinh trưởng số chiều cao cây.Nhưng mật độ ảnh hưởng đến khả ... tới số tiêu sinh giống lúa VL50 - Ảnh hưởng mật độ cấy đến mức độ nhiễm sâu bệnh giống lúa VL50 - Ảnh hưởng mật độ cấy đến suất yếu tố cấu thành suất giống lúa VL50 3.4 Phương pháp thí nghiệm...
 • 89
 • 283
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp đến sinh trưởng, phát triển của địa lan kiếm hồng hoàng (cymbidium iripioides) tại huyện sapa, tỉnh lào cai

Nghiên cứu ảnh hưởng một số biện pháp đến sinh trưởng, phát triển của địa lan kiếm hồng hoàng (cymbidium iripioides) tại huyện sapa, tỉnh lào cai
... I TR N TH KI U NHUNG NGHIÊN C U NH HƯ NG M T S BI N PHÁP K THU T ð N SINH TRƯ NG, PHÁT TRI N C A ð A LAN KI M H NG HOÀNG (Cymbidium iripioides) T I HUY N SAPA, T NH LÀO CAI CHUYÊN NGÀNH : KHOA ... ng, phát tri n c a ñ a lan Ki m H ng Hoàng (Cymbidium iripioides) t i huy n Sa Pa, t nh Lào Cai nh m góp ph n phát tri n loài ñ a lan b n ñ a t i vùng Sa Pa M c ñích yêu c u 1.1 M c ñích Nghiên ... a giá th ñ n sinh trư ng phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa - Nghiên c u nh hư ng c a phân bón ñ n sinh trư ng phát tri n c a gi ng ñ a lan Ki m H ng hoàng Sa Pa - Nghiên c u nh...
 • 111
 • 401
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng một số chất điều hoà sinh trưởng nguyên tố vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất, phẩm chất cam xã đoài trồng tại khoái châu hưng yên

Nghiên cứu ảnh hưởng một số chất điều hoà sinh trưởng và nguyên tố vi lượng đến sự hình thành quả, năng suất, phẩm chất cam xã đoài trồng tại khoái châu  hưng yên
... suất 69 4.25 ảnh hởng Kivica đến th nh phần giới cam 70 4.26 ảnh hởng Kivica đến phẩm chất cam X Đo i 71 4.27 Hiệu vi c xử lý chất điều ho sinh trởng v nguyên tố vi lợng đến suất cam X Đo i 4.28 ... vậy, để tăng tỷ lệ đậu quả, rải vụ thu hoạch v tăng phẩm chất quả, vi c tiến h nh nghiên cứu ảnh hởng số chất điều hòa sinh trởng, vi lợng đến hình th nh quả, suất v phẩm chất cam l đòi hỏi cấp thiết ... quả, suất, phẩm chất cam X Đo i 44 4.2.1 ảnh hởng -NAA đến động thái rụng quả, suất v phẩm chất cam X Đo i 44 4.2.2 ảnh hởng GA3 đến động thái rụng quả, suất v phẩm chất cam X Đo i 52 4.2.3 ảnh...
 • 118
 • 435
 • 0

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học AMINO đến sự sinh trưởng phát triển cỉa giống lúa t10 tại vườn thực nghiệm nông lâm nghiệp trường cao đẳng sơn la tại chiềng mung huyện mai sơn

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học AMINO đến sự sinh trưởng và phát triển cỉa giống lúa t10 tại vườn thực nghiệm  nông lâm nghiệp trường cao đẳng sơn la  tại chiềng mung  huyện mai sơn
... Nông Lâm -Trƣờng Cao Đẳng Sơn La Trong thời gian thực tập, tiến hành chuyên đề nghiên cứu: Ảnh hưởng chế phẩm sinh học AMINO đến sinh trưởng phát triển giống lúa T10 Tại vườn thực nghiệm Nông ... trƣởng phát triển giôpng lúa T10 Tại vƣờn thực nghiệm - Nông Lâm Nghiệp - Trƣờng Cao Đẳng Sơn La - Tại Chiềng Mung - Huyện Mai sơn Tôi rút kết luận nhƣ sau: Vụ xuân năm 2013 giống lúa T10 đƣợc ... dụng chế phẩm sinh học AMINO Theo dõi đặc điểm nông sinh học làm sở đánh giá sinh trƣởng phát triển giống lúa T10 Qua nghiên cứu, đánh giá rút kết luận tác dụng chế phẩm sinh học AMINO đến sinh...
 • 53
 • 36
 • 0

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai vụ Xuân 2015 tại Thái Nguyên.

Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống ngô lai vụ Xuân 2015 tại Thái Nguyên.
... Nguồn gốc giống VN15 Viện nghiên cứu ngô VN16 Viện nghiên cứu ngô VN17 Viện nghiên cứu ngô VN18 Viện nghiên cứu ngô VN19 Viện nghiên cứu ngô VN20 Viện nghiên cứu ngô VN21 Viện nghiên cứu ngô DK ... hành thực đề tài: ‘ Nghiên cứu khả sinh trưởng, phát triển số giống ngô lai vụ Xuân 2015 Thái Nguyên” Mục đích, yêu cầu đề tài Đánh giá đƣợc khả sinh trƣởng, phát triển, khả chống chịu tổ hợp ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG ĐÌNH HIẾU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ LAI VỤ XUÂN 2015 TẠI THÁI NGUYÊN KHÓA...
 • 94
 • 233
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa giống BC15 tại huyện thanh liêm, tỉnh hà nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của lượng đạm bón và mật độ cấy đến sinh trưởng, phát triển, năng suất lúa giống BC15 tại huyện thanh liêm, tỉnh hà nam
... thấy số dảnh đẻ nhóm lúa công thức cấy tha lớn 0,9 dảnh 14,8% vụ xuân, vụ mùa lên tới 1,9 dảnh/khóm 25%, Về dinh dỡng đạm lúa tác động đến mật độ cấy tác giả kết luận tăng bón đạm mật độ cấy d ... 1999 [11] nghiên cứu ảnh hởng mật độ v liều lợng đạm tới sinh trởng lúa ngắn ng y thâm canh cho thấy: Tăng bón đạm mật độ cấy d y có tác dụng tăng tỉ lệ dảnh hữu hiệu Dinh dỡng đạm lúa lai l ... lá, bón lợng đạm cao cờng độ quang hợp bị ảnh hởng điều kiện ánh sáng yếu Mitsui (1973) nghiên cứu ảnh hởng đạm đến hoạt động sinh lúa đ kết luận: Sau bón đạm cờng độ quang hợp, cờng độ hô...
 • 106
 • 766
 • 8

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy đến sinh trưởng phát triển năng suất lúa lai hai dòng TH 7 2 tại huyện phù ninh, tỉnh phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của tuổi mạ, mật độ cấy đến sinh trưởng phát triển và năng suất lúa lai hai dòng TH 7 2 tại huyện phù ninh, tỉnh phú thọ
... Long 20 00 32, 53 2, 29 6 ,76 2, 82 2,15 0,59 1 ,21 16 , 72 20 01 32, 11 2, 50 6,61 2, 97 2, 18 0,65 1 ,21 16,00 20 02 34,45 2, 63 6,95 3,16 2, 18 0,61 1 ,21 17, 20 20 03 34, 57 2 ,75 6 ,70 3 ,22 2, 35 0 ,75 1, 27 17, 53 20 04 ... M2T1 113 ,2 110,9 32, 8 32, 5 2, 3 2, 2 3,4 3 ,2 23,0 22 ,5 13,0 12, 6 M2T2 113,3 110 ,2 33,1 32, 6 2, 3 2, 1 3,4 3,1 22 ,9 22 ,6 12, 9 12, 8 M2T3 114 ,2 110,5 32, 9 32, 4 2, 2 2, 1 3,3 3,1 22 ,8 22 ,5 12, 9 12 ,7 M3T1 ... M3T1 115,1 1 12, 8 31 ,2 30,9 2, 2 2, 0 3,3 3,0 22 ,1 21 ,8 12, 1 12, 0 M3T2 115,4 1 12, 4 31 ,2 31,0 2, 2 2, 1 3,3 3,1 22 ,2 21,8 12, 2 12, 0 M3T3 115,0 1 12, 0 30,9 30,6 2, 2 2, 0 3 ,2 3,0 22 ,1 21 ,7 12, 1 11,9 Ghi...
 • 96
 • 279
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, năng suất lúa TH7- 5 hương cốm 3 vụ xuân tại gia lâm Hà Nội

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ cấy đến sinh trưởng, năng suất lúa TH7- 5 và hương cốm 3 vụ xuân tại gia lâm Hà Nội
... n) 32 , 53 2001 7,49 4,29 32 ,11 2002 7 ,50 4 ,59 34 , 45 20 03 7, 45 4,64 34 ,57 2004 7, 45 4,86 36 , 15 20 05 7 ,33 4,89 35 , 83 2006 7 ,32 4,89 35 , 85 2007 7,21 4,99 35 , 94 2008 7,40 5, 23 38, 73 2009 7,44 5, 24 38 , 95 ... 25, 2 27,2 16 /3 32,0 33 ,2 30 ,7 31 ,1 32 ,0 29,7 29,1 30 ,7 Ngy theo dừi 23/ 3 30 /3 6/4 13/ 4 43, 0 55 ,0 66,9 77 ,5 45, 1 56 ,5 66,1 79,6 41,6 53 ,4 65, 3 76,1 43, 4 54 ,9 66 ,3 80,6 42,9 54 ,5 65, 2 77 ,3 42 ,5 ... 9 /3 16 /3 23/ 3 30 /3 6/4 13/ 4 20/4 27/4 cu i cựng M1 28,8 32 ,6 44,1 55 ,7 66 ,5 78 ,5 89,0 94 ,5 100,4a M2 27 ,5 30 ,9 42 ,5 54,1 65, 8 78,4 88,9 93, 3 98,0ab M3 27 ,3 30,8 42,7 53 ,5 63, 8 76 ,5 87,1 91 ,3 95, 8bc...
 • 95
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng và phát triển của giống đậu đũanghiên cứu ảnh hưởng tổ hợp npk tới sự sinh trưởng phát triển và năng suất cây cao lương ngọtnghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng khách hàng ứng dụng mô hình servqual của ravichandran và cộng sự 2010mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ adslnghiên cứu ảnh hưởng của chất mang mqtbtt sba 15 biến tính bằng nguyên tố đất hiếm ce với hàm lượng khác nhautrinh bay duoc su anh huong cua cac nhan to thuc an nhiet do anh sang va cac chat doc hai den sinh truong va phat trien cua dong vatcác yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của thực vậtcác yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của vi sinh vậtneu anh huong cua nhan to ben trong den sinh truong va phat trien cua dong vattroi ret anh huong den sinh truong va phat trien cua dong vat hang nhiet va bien nhietảnh hưởng của các công thức bón đến sinh trưởng và phát triển của giống lúa pc6các hoocmon ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển cuả động vật không xương sốngbài 38 các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vậttiết 1cac nhan to anh huong den sinh truong va phat trien o dong catcac yeu to anh huong den sinh truong va phat trien o dong vatIndia AD_IndiaNew Zealand GSCMN1NZL2S3New Zealand Re2Nhật Bản GSCMN1JPN2S5Chương IV. §8. Diện tích xung quanh của hình chóp đềuEU GSCMN1EEC2S5Thổ Nhĩ Kỳ RegulationĐài Loan GSCMN1TPKM1S1EU GSCMN1EEC2S7Thổ Nhĩ Kỳ GSCMN1TUR3S3C1Nhật Bản RegulationNghi dinh ve Hoi dong xu ly AD,AS, Tuve20160621120623362 du thao to trinhĐề tài nghi thức nhà nước (1)Ấn Độ Sup1Ấn Độ Re1Argentina GADPn1arg1s3Senegal AD Senegal ActNghi dinh ve Chong ban pha giaChương III. §6. Giải bài toán bằng cách lập phương trình