Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến tình hình ra hoa và đậu quả của cam sành tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quang

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá,chất kích thích sinh trưởng đến khả năng đậu quả,sinh trưởng quả năng suất,chất lượng bưởi diễn tại hiệp hoà,bắc giang

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón lá,chất kích thích sinh trưởng đến khả năng đậu quả,sinh trưởng quả và năng suất,chất lượng bưởi diễn tại hiệp hoà,bắc giang
... nghiên c u v phân bón s d ng ch t kích thích sinh trư ng cho bư i 2.7.1 Nh ng nghiên c u v s d ng phân bón bư i Phân bón m t b n y u t quan tr ng hàng ñ u thâm canh s n xu t nông nghi p Bón phân qua ... c ñi m sinh trư ng, phát tri n c a bư i 24 2.7 M t s nghiên c u v phân bón s d ng ch t kích thích sinh trư ng cho bư i 30 V T LI U, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 36 3.1 V t li u nghiên c ... s phân bón ch t ñi u ti t sinh trư ng (α NAA, GA3) ñ n sinh trư ng, hoa ñ u qu , su t ch t lư ng bư i Di n t i Hi p Hoà, B c Giang * Thí nghi n 1: Nghiên c u nh hư ng c a m t s phân bón ñ n sinh...
 • 114
 • 820
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến năng suất, chất lượng hoa lily Sorbonne trồng trong chậu tại Thanh Hóa

Nghiên cứu ảnh hưởng của các chất kích thích sinh trưởng đến năng suất, chất lượng hoa lily Sorbonne trồng trong chậu tại Thanh Hóa
... triển giống hoa lily Sorbonne trồng chậu Thanh Hóa 2) Nghiên cứu ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến suất giống hoa lily Sorbonne trồng chậu Thanh Hóa 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Thời ... kích thích sinh trưởng đến suất, chất lượng hoa lily Sorbonne trồng chậu Thanh Hóa 1.2 Mục tiêu, yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu: Xác định loại chất kích thích sinh trưởng thích hợp phun cho hoa lily ... lily trồng chậu cho suất, chất lượng cao mạng lại hiệu kinh tế cao 1.2.2 Yêu cầu cần đạt - Đánh giá ảnh hưởng chất kích thích sinh trưởng đến chiều cao cây, số lá, chất lượng hoa sâu bệnh hoa lily...
 • 40
 • 342
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi, nhân nhanh ra rễ của cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe).

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh chồi, nhân nhanh và ra rễ của cây Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe).
... dung 3: Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng (NAA, BA) đến khả rễ Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) - Nghiên cứu ảnh hưởng NAA đến khả rễ Gừng Núi Đá - Nghiên cứu ảnh hưởng ... Kinetin) đến khả nhân nhanh Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum Roscoe) - Nghiên cứu ảnh hưởng BA đến khả nhân nhanh chồi Gừng Núi Đá - Nghiên cứu ảnh hưởng Kinetin đến khả nhân nhanh chồi Gừng Núi Đá ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 Nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá 4.1.1 Kết ảnh hưởng GA3 đến khả tái sinh chồi Gừng Núi Đá (Zingiber purpureum...
 • 71
 • 395
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý củ giống một số loại phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng đến giống hoa lily lake carey tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý củ giống và một số loại phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng đến giống hoa lily lake carey tại thái nguyên
... 4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng số loại phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng đến khả sinh trưởng phát triển giống hoa lily 40 4.2.1 Ảnh hưởng số loại phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng đến ... tài: Nghiên cứu ảnh hưởng xử củ giống số loại phân bón lá, chất kích thích sinh trưởng đến giống hoa lily Lake Carey Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài - Nghiên cứu ảnh hưởng việc xử lạnh đến ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÙI VĂN QUYẾN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA XỬ LÝ CỦ GIỐNG VÀ MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN LÁ, CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƢỞNG ĐẾN GIỐNG HOA LILY LAKE CAREY TẠI THÁI NGUYÊN...
 • 70
 • 136
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng nhân giống cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn) bằng phương pháp in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến khả năng nhân giống cây sâm cau (curculigo orchioides gaertn) bằng phương pháp in vitro
... Sâm cau 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng Cytokinin đến khả tái sinh chồi Sâm cau Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng chất kích thích sinh trưởng đến khả nhân nhanh chồi Sâm cau Nghiên cứu ... Nghiên cứu ảnh hưởng Kinetin (KIN) đến khả tái sinh chồi Sâm cau 3.3.2 Nội dung 2: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng chất kích thích sinh trưởng đến khả nhân nhanh chồi Sâm cau - Thí nghiệm 3: Nghiên ... Cytokinin đến khả tái sinh chồi Sâm cau .29 4.1.1 Kết ảnh hưởng BA đến khả tái sinh chồi Sâm cau .29 4.1.2 Kết ảnh hưởng Kinetin đến khả tái sinh chồi Sâm cau 31 vi vii 4.2 Kết ảnh hưởng...
 • 64
 • 328
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh nhân nhanh chồi cây bình vôi tím stephania rotunda lour

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chất kích thích sinh trưởng đến khả năng tái sinh và nhân nhanh chồi cây bình vôi tím stephania rotunda lour
... Một số hình ảnh Bình vôi tím Hình 3.1: Sơ đồ nghiên cứu ảnh hưởng số chất kích thích sinh trưởng đến khả tái sinh, nhân nhanh chồi rễ Bình vôi tím 27 Hình 4.1: Chồi Bình vôi tím MT bổ ... 2: Nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ số auxin gibberellin đến khả tái sinh chồi Bình vôi tím Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ảnh hưởng hàm lượng BA đến khả tái sinh chồi Bình vôi tím Bảng 3.3: Nghiên cứu ảnh ... nhanh chồi Bình vôi tím 41 4.3.3 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ BA IBA đến khả nhân nhanh chồi Bình vôi tím 43 4.4 Kết nghiên cứu ảnh hưởng nồng độ số auxin đến khả rễ Bình vôi tím...
 • 72
 • 653
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG NỒNG ĐỘ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG VI NHÂN GIỐNG CÂY HÔNG (Paulownia fortunei Hemsl.) " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... ảnh hưởng nồng độ chất kích thích sinh trưởng đến khả tái sinh hông điều kiện nuôi cấy in vitro Nguyên liệu sử dụng đoạn thân có mắt lá, đỉnh sinh trưởng, mảnh callus Qua nghiên cứu, tìm mô ... vật 72 Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Huế (1994) Nguyễn Hoàng Lộc Giáo trình nuôi cấy mô tế bào thực vật Khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Huế (1998) Trịnh Hiền Mai Cây gỗ hông, nguyên ... mô trường nuôi cấy với nồng độ chất kích thích sinh trưởng thích hợp, cho khả tái sinh nhân chồi với hệ số nhân chồi lớn, bước đầu tái sinh thành hoàn chỉnh điều kiện in vitro 73 THE EFFECT OF...
 • 13
 • 457
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI IN VITRO CÂY SÂM CA pptx

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG NHÂN NHANH CHỒI IN VITRO CÂY SÂM CA pptx
... nồng độ cao 524 Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2010 2.2.2 Ảnh hưởng BA, Kn, BA + Kn đến khả nhân nhanh chồi in vitro Sâm cau Đỉnh sinh trưởng ... 5.9 chồi/ mẫu Trên môi trường MS bổ sung Kn (0.5 – mg/l) khả kích thích phát sinh cụm chồi Số chồi đạt cao 1.75 chồi/ mẫu nồng độ 1.0 mg/l thời gian tuần Như cytokinin Kn khả kích thích phát sinh ... tái sinh tốt chuyển sang môi trường nhân nhanh sau thời gian tuần nuôi cấy Kết trình bày bảng 2.2 Bảng 2.2 Ảnh hưởng BA, Kn, BA + Kn đến khả nhân nhanh chồi in vitro Sâm cau sau tuần nuôi cấy Chất...
 • 5
 • 422
 • 3

ANH HUONG NGUYEN TO VI LUONG VA CHAT KICH THICH SINH TRUONG DEN CAY LUA

ANH HUONG NGUYEN TO VI LUONG VA CHAT KICH THICH SINH TRUONG DEN CAY LUA
... váût sinh trỉåíng , phạt triãøn nhanh , kãút qu chàõc chàõn s lm tàng nàng sút v pháøm cháút ca cáy träưng 2- Molipden ( Mo) 1- Vai t r ca Molipden : Molipden l ngun täú thüc nhọm VI ca ... Hỉng ) - Âàûc âi ãøm sinh l , sinh t h ại cáy lụa - Âàûc âi ãøm sinh l , sinh t r ỉ åíng : Cáy lụa cọ nhỉỵng âàûc âiãøm sinh l sinh thại khạc ty thüc vo tỉìng thåìi k sinh trỉåíng ca Càn ... âiãưu sinh trỉng xỉí l cho lảc âem lải kãút qu cao [27] Nguùn Bạ Läüc, Tráưn Thanh Liãm (1991), Âo Thanh Thy (1993 ) nghiãn cỉïu nh hỉåíng ca cháút âiãưu sinh trỉåíng v vi lỉåüng Mo âãún sỉû sinh...
 • 145
 • 685
 • 12

nghiên cứu sản xuất các chất kích thích tăng trưởng từ nguồn nước thải công nghiệp giấy

nghiên cứu sản xuất các chất kích thích tăng trưởng từ nguồn nước thải công nghiệp giấy
... Bộ Công Thơng Báo cáo kết nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu sản xuất chất kích thích tăng trởng trồng từ nguồn nớc thải công nghiệp giấy" Chủ nhiệm đề tài : Th.S...
 • 57
 • 247
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro ẩm thực chuẩn mực xã hội đối với sự lựa chọn của du khách quốc tế tại thành phố Nha Trang

Nghiên cứu ảnh hưởng của cảm nhận rủi ro ẩm thực và chuẩn mực xã hội đối với sự lựa chọn của du khách quốc tế tại thành phố Nha Trang
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG - LÊ TRẦN TUẤN NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA CẢM NHẬN RỦI RO ẨM THỰC VÀ CHUẨN MỰC XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ LỰA CHỌN CỦA DU KHÁCH QUỐC TẾ TẠI TP NHA TRANG Chuyên ... học Đề tài nghiên cứu ảnh hƣởng cảm nhận rủi ro ẩm thực chuẩn mực hội ối với lựa chọn ẩm thực Du khách quốc tế TP Nha Trang, xem xét nhân tố tác động lớn đến lựa chọn du khách quốc tế 5.2 Đóng ... bên Cảm nhận rủi ro bên Cảm nhận rủi ro bệnh lý Sự lựa chọn ẩm thực Mâu thuẫn sở thích Chuẩn mực hội Hình 1.4: Mô hình lý thuyết đề xuất mối quan hệ cảm nhận rủi ro ẩm thực, chuẩn mực hội, ...
 • 134
 • 155
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển khu, cụm công nghiệp đến sử dụng lao động việc làm ở nông thôn vùng đông huyện chương mỹ thành phhố hà nội

Nghiên cứu ảnh hưởng phát triển khu, cụm công nghiệp đến sử dụng lao động việc làm ở nông thôn vùng đông huyện chương mỹ thành phhố hà nội
... thu nh p ñ i s ng gi a nông thôn, thành th , gi a vùng nông thôn ðông B c phát tri n vùng nông thôn mi n trung có l i th Vì v y Thái Lan b phân thành hai vùng: m t vùng thành ph có m c tăng trư ... a phát tri n khu, c m công nghi p ñ n s d ng lao ñ ng - vi c làm nông thôn vùng ðông huy n Chương M - Thành ph N i” 1.2 M c tiêu nghiên c u 1.2.1 M c tiêu chung: Nghiên c u nh hư ng c a phát ... nhân l c nông thôn, nông thôn o Phát tri n s nông - công nghi p ñư c b trí g n v i vùng nguyên li u nhà máy ch t o máy nông nghi p K ho ch phát tri n vùng ñư c d ng ñ thúc ñ y thành l p khu công...
 • 143
 • 270
 • 3

Nghiên cứu sản xuất oligo cellulose kích thích sinh trưởng thực vật từ bã rong trong sản xuất agar

Nghiên cứu sản xuất oligo cellulose kích thích sinh trưởng thực vật từ bã rong trong sản xuất agar
... agar Vì việc làm mang tính cấp bách thực tế sản xuất Từ yêu cầu thực tiễn nêu trên, tiến hành thực đề tài Nghiên cứu sản xuất oligo cellulose kích thích sinh trưởng thực vật từ rong sản xuất ... sản xuất oligo cellulose từ rong - Đánh giá chất lượng sản phẩm oligo cellulose thu nhận - Đánh giá hiệu quy trình - Bước đầu đánh giá khả ứng dụng oligo cellulose để làm chất kích thích sinh ... lý rong vấn đề nan giải cho nhà máy sản xuất agar 1.2 Quy trình công nghệ sản xuất agar Khảo sát tình hình sản xuất số sở chế biến agar nhận thấy quy mô công nghệ sản xuất agar đa dạng, từ...
 • 90
 • 376
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng một số chế phẩm sinh học đến khả năng sinh trưởng năng suất giống chè TRI777 vụ hè thu 2014 tại xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng một số chế phẩm sinh học đến khả năng sinh trưởng năng suất giống chè TRI777 vụ hè thu 2014 tại xã Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN TĂNG ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG MỘT SỐ PHÂN SINH HỌC ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG NĂNG SUẤT GIỐNG CHÈ TRI-777 VỤ HÈ THU 2014 TẠI XÃ PHÚC XUÂN ... đề tài “ Nghiên cứu ảnh hƣởng số chế phẩm sinh học đến khả sinh trƣởng suất giống chè TRI777 vụ thu 2014 Phúc Xuân thành phố Thái Nguyên Qua đây, em xin đƣợc gửi lời cảm ơn chân thành sâu ... gian nghiên cứu: Vụ thu 2014, từ tháng đến tháng 11 năm 2014 3.2 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá ảnh hƣởng phân sinh học đến sinh trƣởng phát triển chè - Đánh giá ảnh hƣởng phân sinh học đến...
 • 75
 • 184
 • 0

nghiên cứu đặc điểm sinh vật học một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống cam sành tại huyện hàm yên, tuyên quang

nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng giống cam sành tại huyện hàm yên, tuyên quang
... vùng cam ã b xoá s b nh vàng Greening; Cam sành B c Quang (B c Quang - Hà Giang); Cam sành Hàm Yên Số hóa Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn 13 (Hàm Yên -Tuyên Quang) ây vùng cam ... Cam Sành Cam Xã oài Cam Vân Du Cam Sông Con Cam Canh Cam Valencia Cam Hamlin Quýt Quýt chum Quýt ng t Bư i Phúc Tr ch Cam Bù Bư i Di n Cam M t Quýt Clemantine Quýt ng Bư i ng Quýt ng Cam Sành Cam ... V i th c t nêu trên, vi c ch n tài Nghiên c u c i m sinh v t h c m t s bi n pháp k thu t nh m nâng cao su t, ch t lư ng gi ng cam sành t i Hàm Yên, Tuyên Quang r t c n thi t M c tiêu c a -...
 • 180
 • 394
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng đến chất lượng cây sơn đậu trong giai đoạn vườn ươmanh huong nguyen to vi luong va chat kich thich sinh truong den cay luanghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ ép tới một số tính chất của ván lvl sản xuất từ gỗ keo laiđề tài nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể đến sinh trưởng phát triển năng suất chất lượng dưa chuột trồng trong khay xốp vụ thu đông 2009nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của độ cứng thép x12m đã qua tôi đến chất lượng bề mặt và mòn ứng dụng cụ khi tiện cứngnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có pss power system stabilizer đến ổn định của hệ thống điệnnghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm bón đạm kết hợp dùng chất khử no3 đến chất lượng và năng suất của giống bắp cải ns cross trên nền đất huyện lục ngạn tỉnh bắc giangnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tv đến khả năng tạo rễ của hom keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu công nghệ chuyển hóa lignin từ nguồn nước thải của công nghiệp giấy thành chất kích thích sinh trưởng cây trồngnghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ và thời gian ngâm hóa chất đến sự biến đổi độ ẩm và chất lượng của mựcnghiên cứu ảnh hưởng của kappa – carrageenan đến chất lượng của surimi cá mối trong bảo quản đôngchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015TIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018