Khai thác quan điểm của các bình luận tiếng anh trên mạng xã hội sử dụng phương pháp xử lý ngôn ngữ tự nhiên

Phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh Cách mạng hội chủ nghĩa là cuộc biến đổi khó khăn nhất, sâu sắc nhất

Phân tích quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh Cách mạng Xã hội chủ nghĩa là cuộc biến đổi khó khăn nhất, sâu sắc nhất
... sống hội, tới xây dựng thành công chủ nghĩa hội cách mạng kết thúc Cũng cách mạng hội khác Nguyên nhân cách mạng hội chủ nghĩa: nổ từ nhu cầu giải phóng lực lượng sản xuất Cách mạng ... hoá, hội, v.v Nội dung cách mạng hội chủ nghĩa: * Cách mạng hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện: - Chính trị: Giai cấp công nhân thông qua đảng cách mạng nắm quyền lãnh đạo cách mạng I ... văn hoá hội chủ nghĩa Văn hoá : cách mạng hội chủ nghĩa sáng tạo giá trị tinh thần dựa kế thừa giá trị tư tưởng tiếp thu tinh hoa nhân loại *Cách mạng hội chủ nghĩa cách mạng sâu sắc :...
 • 24
 • 195
 • 0

Phân loại quan điểm cộng đồng được phát hiện trên mạng hội sử dụng thuật toán conga và VSM

Phân loại quan điểm cộng đồng được phát hiện trên mạng xã hội sử dụng thuật toán conga và VSM
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TRẦN QUANG THỊNH PHÂN LOẠI QUAN ĐIỂM CỘNG ĐỒNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRÊN MẠNG XÃ HỘI SỬ DỤNG THUẬT TOÁN CONGA VÀ SVM Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: ... ngƣời sử dụng comment vào chủ đề (topic) 69 viii MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Chƣơng GIỚI THIỆU TỔNG QUAN MẠNG XÃ HỘI, PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ QUAN ĐIỂM CỘNG ĐỒNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI ... quát mạng hội Error! Bookmark not defined 1.2 Bài toán phát cộng đồng mạng hội Error! Bookmark not defined 1.2.1 .Cộng đồng mạng hội Error! Bookmark not defined 1.2.2 .Phát cộng đồng...
 • 13
 • 216
 • 1

LUẬN VĂN: Xử ngôn ngữ tự nhiên doc

LUẬN VĂN: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên doc
... biểu Xử ngôn ngữ tự nhiên lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp cho hệ thống máy tính hiểu xử ngôn ngữ người Dịch máy ứng dụng xử ngôn ngữ tự nhiên 1002 Chƣơng 1: 1.1 Xử ngôn ngữ xử thông ... 1002 LỜI NÓI ĐẦU Xử ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) nhánh trí tuệ nhân tạo tập trung vào ứng dụng ngôn ngữ người Trong trí tuệ nhân tạo xử ngôn ngữ tự nhiên phần khó ... nghĩa ngôn ngữ - công cụ hoàn hảo tư giao tiếp Xử ngôn ngữ xử thông tin đầu vào “dữ liệu ngôn ngữ (dữ liệu cần biến đổi), tức liệu “văn bản” hay “tiếng nói” Các liệu liên quan đến ngôn ngữ...
 • 48
 • 393
 • 0

LUẬN VĂN: Tìm hiểu về xử ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-Anh pptx

LUẬN VĂN: Tìm hiểu về xử lý ngôn ngữ tự nhiên và máy dịch. Viết chương trình mô phỏng từ điển Việt-Anh pptx
... dụng xử ngôn ngữ tự nhiên dịch máy Xử ngôn ngữ tự nhiên lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp cho hệ thống máy tính hiểu xử ngôn ngữ người Dịch máy ứng dụng xử ngôn ngữ tự nhiên Mặc dù dịch máy ... Chương trình thực nghiệm 3.2.1 Giới thiệu chương trình Xử ngôn ngữ tự nhiên lĩnh vực nghiên cứu nhằm giúp cho hệ thống máy tính hiểu xử ngôn ngữ người Dịch máy ứng dụng xử ngôn ngữ tự ... Quy trình xử ngôn ngữ tự nhiên Để máy tính hiểu thực thi chương trình viết ngôn ngữ cấp cao, ta cần phải có trình biên dịch thực việc chuyển đổi chương trình sang chương trình dạng ngôn ngữ...
 • 70
 • 762
 • 2

giới thiệu tổng quan về xử ngôn ngữ tự nhiên

giới thiệu tổng quan về xử lý ngôn ngữ tự nhiên
... ngữ tự nhiên Ngôn ngữ dùng giao tiếp ngày C++, java, c#? 17/10/14 Xử ngôn ngữ tự nhiên (NLP)    Xử ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) lĩnh vực khó trí tuệ nhân tạo, ... 01     Tổng quan Các hướng nghiên cứu XLNN Những khó khăn XLNN Các ứng dụng cụ thể 17/10/14 Tổng quan 17/10/14 Máy tính trung tâm- Trí tuệ ảo 17/10/14 Ngôn ngữ tự nhiên Ngôn ngữ dùng giao ... tác, giao tiếp ngôn ngữ người Kết giới >> Việt Nam Xử tiếng Việt’ phải người Việt thực 17/10/14 Chúng ta nên quan tâm NLP?  Xu hướng:  Lượng lớn tri thức tồn dạng ngôn ngữ tự nhiên thiết bị...
 • 46
 • 822
 • 0

Bài tập lớn xử ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu phương pháp tách từ trong văn bản tiếng việt theo hướng tiếp cận của giải thuật di truyền

Bài tập lớn xử lý ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu phương pháp tách từ trong văn bản tiếng việt theo hướng tiếp cận của giải thuật di truyền
... nguyên thuật toán tiếng Anh cho tiếng Việt Các hướng tiếp cận thuật tách từ tiếng Việt Dựa vào kĩ thuật tách từ tiếng Hán, điểm tương đồng tiếng XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Việt tiếng Hán Chúng ... Nguyễn đề xuất năm 2005 hướng tiếp cận tách từ với mục đích phân loại văn mà không cần dùng đến từ điển hay tập ngữ liệu học Vì nội dung tập lớn chúng em tìm hiểu phương pháp XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN ... giả công bố , hướng tiếp cận tách từ dựa nhiều ký tự , cụ thể cách tách từ hai ký tự cho lựa chọn thích hợp XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN Một số phương pháp tách từ tiếng Việt 3.1 So khớp từ dài (Longest...
 • 25
 • 1,022
 • 5

TIỂU LUẬN XỬ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN DỊCH MÁY DỰA TRÊN CƠ SỞ CỤM TỪ KHÔNG LIÊN TỤC

TIỂU LUẬN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN DỊCH MÁY DỰA TRÊN CƠ SỞ CỤM TỪ KHÔNG LIÊN TỤC
... hệ thống dịch dựa cụm từ không liên tục Các mũi tên màu xanh đại diện cho xếp cụm từ không liên tục, màu đỏ phân đoạn mũi tên xếp cụm từ liên tục hình Hình – Mô tả cụm từ không liên tục mũi tên ... Lớp: K7MCS Xử cụm từ không liên tục cụm từ liên tục cụ thể với L danh sách tối đa cụm từ ngôn ngữ nguồn K (L≥K) lựa chọn cho giả thiết định Với cụm từ ta liệt kê theo trật tự ngôn ngữ đích khác ... 2.2 Các phương pháp dịch máy sở: Hiện nay, dịch máy phân chia thành số phương pháp như: dịch máy sở luật, dịch máy thống kê dịch máy sở ví dụ, dịch máy dựa cụm từ Do khác biệt ngữ hệ, khác biệt...
 • 13
 • 394
 • 0

TIỂU LUẬN XỬ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TÌM HIỂU PHÂN GIẢI ĐỒNG SỞ CHỈ ĐA SÀNG LỌC

TIỂU LUẬN XỬ LÝ NGÔN NGỮ TỰ NHIÊN TÌM HIỂU PHÂN GIẢI ĐỒNG SỞ CHỈ ĐA SÀNG LỌC
... Phúc chọn đề tài “ Tìm hiểu phân giải đồng sở đa sàng lọc để làm tiểu luận môn học xử ngôn ngữ tự nhiên Nhóm chọn đề tài với do: toán đồng sở ứng dụng xử ngôn ngữ tự nhiên như: trích ... trường thử nghiệm Tìm hiểu chế, cấu trúc đa sàng lọc sử dụng giải toán đồng sở Cơ chế có khả ứng dụng lớn trong việc giải nhiệm vụ xử ngôn ngữ tự nhiên khác Bên cạnh đó, tiểu luận hạn chế: Chưa ... giải toán Một số kết tiểu luận: Trình bày phương pháp giải toán đồng sở Công cụ thực phân giải đồng sở theo phương pháp đạt kết tốt Hiểu hoạt động công cụ xử ngôn ngữ tự nhiên thực tế, cách...
 • 19
 • 189
 • 0

Tiểu luận môn học: Xử ngôn ngữ tự nhiên Tìm hiểu công cụ gán nhãn từ loại (Stanford POS Tagger)

Tiểu luận môn học: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên Tìm hiểu công cụ gán nhãn từ loại (Stanford POS Tagger)
... gán nhãn: Tức tìm cho từ tập tất nhãn từ loại mà có Tập nhãn thu từ sở liệu từ điển kho ngữ liệu gán nhãn tay Đối với từ chưa xuất sở ngữ liệu dùng nhãn ngầm định gắn cho tập tất nhãn Trong ngôn ... Tiểu luận môn học: Xử ngôn ngữ tự nhiên Giai đoạn tiền xử lý: Phân tách xâu ký tự thành chuỗi từ Giai đoạn đơn giản hay phức tạp tuỳ theo ngôn ngữ quan niệm đơn vị từ vựng Chẳng ... hướng Tiểu luận môn học: Xử ngôn ngữ tự nhiên danh từ động từ sau từ định Phần tiếp sau mô tả gán nhãn dựa luật mẫu, ENGTWOL, dựa kiến trúc cú pháp ràng buộc Karlson năm 1995 Bộ gán nhãn xác...
 • 11
 • 278
 • 0

Tiểu luận môn học Xử Ngôn Ngữ Tự Nhiên mạng nơ ron

Tiểu luận môn học Xử Lý Ngôn Ngữ Tự Nhiên mạng nơ ron
... gi l perceptron 2.2.4 Hc perceptron Perceptron l mng neuron n tng Cỏch lan truyn tớn hiu ca perceptron tng t vi neuron McCulloch-Pitts Cỏc giỏ tr u vo v cỏc mc kớch hot ca perceptron l -1 hoc ... (neuron sinh hc hay neuron nhõn to) n gin, tng tỏc thụng qua mt quỏ trỡnh hc hay thớch nghi m nh ú kt ni gia cỏc thnh phn ny c iu chnh Vic x ca cỏc h thng ny c phõn tỏn trờn mt hp cỏc lp neuron ... cỏc neuron hp hay cỏc lp s x tớn hiu vo mt cỏch ng thi v c lp Trong cỏc gii thut ca tip cn ký hiu s dng ký hiu mụ t cỏc mu ca bi toỏn nh ta ó thy gii thut ID3 thỡ nhng nh thit k mng neuron phi...
 • 33
 • 226
 • 0

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ duy trong bài luyện tập phần hóa vô cơ lớp 11 nâng cao THPT nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh luận văn thạc sỹ hóa học

Sử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy trong bài luyện tập phần hóa vô cơ lớp 11 nâng cao THPT  nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh luận văn thạc sỹ hóa học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP GRAP VÀ LƯỢC ĐỒ TƯ DUY TRONG BÀI LUYỆN TẬP PHẦN HÓA VÔ CƠ LỚP 11 NÂNG CAO THPT- NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC NHẬN THỨC CỦA HỌC ... Sử dụng phương pháp Grap Lược đồ luyện tập phần hóa học lớp 11 nâng cao THPT nhằm nâng cao lực nhận thức cho học sinh II Mục đích, nhiệm vụ đề tài Mục đích Sử dụng phương pháp Grap Lược ... PHƯƠNG PHÁP GRAP VÀ LƯỢC ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC BÀI LUYỆN TẬP 11 1.1 Phát triển lực nhận thức học sinh dạy học hóa học 11 1.1.1 Dạy học hóa học góp phần phát triển lực nhận thức học sinh 11...
 • 20
 • 1,009
 • 9

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Giải pháp biểu diễn và so sánh mức độ tương đồng giữa các hồ sơ cá nhân trên mạng hội

Luận văn thạc sĩ công nghệ thông tin Giải pháp biểu diễn và so sánh mức độ tương đồng giữa các hồ sơ cá nhân trên mạng xã hội
... NHÂN VÀ SO SÁNH ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG 1.1 Tổng quan hồ nhân, độ tương đồng 1.1.1 Giới thiệu hồ nhân Hồ nhân tập hợp gồm thông tin nhân Tùy theo lĩnh vực ứng dụng cụ thể, hồ nhân ... thu thập thông tin hồ nhân, xử lý thông tin hồ sơ, biểu diễn hồ nhân máy tính theo cấu trúc tác giả đề xuất, quy trình chi tiết tính toán mức độ tương đồng hồ nhân báo cáo kết ... trình thực toán so khớp hồ nhân như: cấu trúc hồ nhân, rút trích thông tin hồ nhân, biểu diễn hồ nhân, xử lý tiếng Việt, phương pháp tính toán độ tương đồng Chương 3: Trình...
 • 68
 • 220
 • 0

quan điểm của v.i.lê nin về dân chủ hội chủ nghịa và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ đổi mới

quan điểm của v.i.lê nin về dân chủ xã hội chủ nghịa và sự vận dụng của đảng cộng sản việt nam trong thời kỳ đổi mới
... QUAN ĐIểM CủA V.I.L NIN Về DâN CHủ DâN CHủ HộI CHủ NGHĩA 1.1 QUAN ĐIểM CủA V.I.L NIN Về DÂN CHủ DÂN CHủ SảN 1.1.1 Quan điểm V.I.L nin dân chủ chế độ dân chủ Từ trớc công nguyên, cách ... V.I.L nin, vận dụng, bổ sung, phát triển cách sáng tạo để đa cách mạng tiến lên 50 Chơng ĐảNG CộNG SảN VIệT NAM VậN DụNG Lý LUậN Về DâN CHủ CủA V.I.L NIN TRONG THờI Kỳ ĐổI MớI 2.1 T tởng Hồ Chí Minh quan ... Quan điểm dân chủ dân chủ XHCN V.I.L nin vận dụng Đảng ta thời kỳ đổi đợc nghiên cứu cấp độ, khía cạnh khác nhau: - Có công trình, quan điểm dân chủ V.I.L nin đợc trình bày với t tởng dân chủ C.Mác,...
 • 129
 • 575
 • 0

quan điểm của hồ chí minh về con người mới hội chủ nghĩa và việc xây dựng con người việt nam hiện nay

quan điểm của hồ chí minh về con người mới xã hội chủ nghĩa và việc xây dựng con người việt nam hiện nay
... nhân hội Mỗi bước xây dựng người nấc thang xây dựng chủ nghĩa hội Đây mối quan hệ biện chứng xây dựng chủ nghĩa hội người hội chủ nghĩa 1.2.3 Chiến lược xây dựng người hội chủ nghĩa ... công xây dựng kinh tế chủ nghĩa hội" Chủ nghĩa hội chưa thành thực, phổ biến ta có con người hội chủ nghĩa kiệt xuất” Tấm gương Hồ Chí Minh - gương người hội chủ nghĩa Tấm gương Hồ Chí ... hòa quan hệ hội với tiêu chuẩn xác định tạo chất 46 người hội chủ nghĩa Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa hội phải có người hội chủ nghĩa Sớm ý thức tầm quan...
 • 121
 • 88
 • 0

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÔNG NGHIỆP BÊ TÔNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
... nghiệp thành Công ty công nghiệp tông vật liệu xây dựng định số 2727/BXD-TCLĐ ngày 18/11/1994 Từ năm 1993 công ty trực thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng - Bộ xây dựng, nhà nước đầu tư quản lý ... phó, đạo công tác Đảng, công đoàn, đoàn niên công ty - Phòng kế hoạch đầu tư: xây dựng kế hoạch SXKD cho công ty, giám sát quản lý theo dõi công tác đầu tư công ty - Phòng tài chính- kế toán: ... tạo công nhân kỹ thuật thuộc Tổng công ty xây dựng Sông Hồng - Bộ xây dựng, nên hầu hết công nhân công ty có trình độ chuyên môn, thích ứng nhanh với công nghệ sản xuất Đây nhân tố thuận lợi công...
 • 14
 • 220
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận xử lý ngôn ngữ tự nhiênluận văn xử lý ngôn ngữ tự nhiênnghiên cứu các vấn đề trong xử lý ngôn ngữ tự nhiênbài giảng khai phá dữ liệu web chương 3 một số kiến thức toán học bổ trợ chương 4 một số bài toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên nền tảngbai tieu luan quan diem cua chu nghia maclenin ve nen van hoa xa hoi chu nghialý thuyết và các quan điểm của các nhà kinh tế học trên thế giới về mối quan hệ giữa nợ công đối với tăng trưởng kinh tếquan điểm của chủ nghĩa mác lênin về chủ nghĩa xã hộiquan điểm của đảng và nhà nước về chính sách xã hộisử dụng phương pháp grap và lược đồ tư duy trong bài luyện tập phần hóa vô cơ lớp 11 nâng cao thpt nhằm nâng cao năng lực nhận thức của học sinh luận văn thạc sỹ hóa họcphát huy vai trò quan trọng của các dnvvn trong phát triển kinh tế xã hộicâu 97 theo quan điểm của hồ chí minh chế độ chủ nghĩa xã hội và cộng sản chủ nghĩa là chế độ do ai làm chủ do nhân dân lao động làm chủmuốn tăng độ thấm cho thành hệ đá vôi hoặc dolomit đối với giếng đã khai thác từ lâu thì tốt nhất nên dùng phương pháp xử lýcác hình thức quảng cáo trên mạng xã hộicác phương pháp xử lý nước cấp từ nguồn nước mặtbáo cao sư lỹ ngôn ngữ tự nhiên đề tài tìm hiểu cấu trúc hệ thống tìm kiếm thông tin google hiện tại và các kỹ thuậKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAMẫu 02 – Đăng ký thi đua tập thểMẫu 03 – Đăng ký thi đua theo chuyên đềThông báo số 459 HCQG-TCCB về việc đăng ký phong trào thi đua năm 2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do do nhot socolaMau so 2 LylichvienchucMẫu số 5b Bản đăng ký tên đề ánMẫu số 7 Bảng kê kết quả NCKHBài 17. Tim và mạch máuĐề cương TRIẾT HỌC MÁCLENIN 1 ĐH Dược HNBài 16. Thân to ra do đâu ?Bài 13. Cấu tạo ngoài của thânBài 16. Hợp chất của cacbonCHUAN DAU RA DHSP TOAN docFace2Face elementary workbook 100pTìm hiểu tổng quát về vi khuẩn salmonellaBài giảng an toàn mạng máy tính bài 1 tổng quan về an ninh mạng tài liệuTình hình nước mặt Việt NamTỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGGiao an bai 3 sinh 10