DC3OT31 3+1 trang bi dien va cac thiet bi dieu khien

Tài liệu Trang bị điện các thiết bị gia nhiệt pptx

Tài liệu Trang bị điện và các thiết bị gia nhiệt pptx
... động lực Chương TRANG BỊ ĐIỆN CÁC THIẾT BỊ GIA NHIỆT Lò điện thiết bị biến đổi điện thành nhiệt năng, dùng công nghiệp nấu chảy vật liệu, công nghệ nung nóng công nghệ nhiệt luyện Lò điện sử dụng ... hồ quang điện Phương pháp hồ quang điện dựa vào lửa hồ quang điện Hồ quang điện tượng phóng điện qua chất khí Trong điều kiện bình thường chất khí không dẫn điện, ion hoá khí tác dụng điện trường ... sinh: bụi, khói 2.1 Các phương pháp biến đổi điện 1) Phương pháp điện trở: Phương pháp điện trở dựa định luật Joule Lence: cho dòng điện chạy qua dây dẫn, dây dẫn toả nhiệt lượng, nhiệt lượng tính...
 • 5
 • 486
 • 5

Thiết kế mạng lưới điện cho khu vực nhỏ gồm 1 nguồn điện các thiết bị của khu vực

Thiết kế mạng lưới điện cho khu vực nhỏ gồm 1 nguồn điện và các thiết bị của khu vực
... 40 24 ,19 25 15 ,49 35 21, 69 30 18 ,59 30 18 ,59 17 5 10 7,85 Phụ tải S(MVA) P(MW) Q(MVAr) 17 ,65 10 ,5 6, 51 46,84 28 17 ,35 29, 41 17,5 10 ,85 41, 18 24,5 15 ,18 35,29 21 13, 01 35,29 21 13, 01 205,66 12 2,5 ... 26 10 0 = 3,87 % 11 0 Sự cố đứt đoạn 0-5 ∆U = ∆U + ∆U = 60.4, 81 + 37 ,18 .11 , 31 30 .15 ,15 + 18 ,59 .14 , 42 + 11 0 11 0 = 13 ,02(kV) Sự cố đứt đoạn 0-6 ∆U = ∆U + ∆U = 60.7, 01 + 18 ,59 .16 , 49 30 .15 ,15 + 18 ,59 .14 ,42 ... τ = 4,56.3 410 ,93 = 15 553,84 ( MWh ) Số vốn đầu tư phương án : V4 =(44,72 .1, 1.283+50 .1, 6.354+58, 31. 1 ,1. 403+64,03 .1, 1.500+ 41, 23 .1, 1.4 41 + 28,28 .1, 1.4 41+ 36,06 .1, 1.208) 10 6 = 14 5279,49 .10 đ Tổng chi...
 • 91
 • 161
 • 0

Tài liệu Động cơ điện một chiều các phương pháp điều khiển tốc độ docx

Tài liệu Động cơ điện một chiều và các phương pháp điều khiển tốc độ docx
... t tng ng Cỏc ng c PM c o chiu quay mt cỏch n gin bi chuyn mch mômen xoắn dòng điện mômen khởi động (Ts) tốc độ tốc độ không tải( ) mômen xoắn max Hỡnh I-1 th quan h mụ men xon-tc ca ng c S iu ... cựng kớch thc IA IL dòng điện (I L) mômen xoắn cuộn kích V tốc độ chạy phá hỏng tốc độ mômen xoắn Hỡnh I-4 S ng c kớch t ni tip v ng c trng mụ men xon- tc IA IL dòng điện (I L) mômen xoắn mạch ... vi cỏc cun kớch t IL dòng điện (I ) mômen xoắn nam châm L V tốc độ Hỡnh I-2 mômen xoắn S ng c in mt chiu nam chõm vnh cu v th quan h mụ men xon-tc IA IL IF dòng điện (I L) mômen xoắn dòng...
 • 68
 • 574
 • 3

CẤU TẠO PHẦN CỨNG CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRONG ROBOT TỰ HÀNH

CẤU TẠO PHẦN CỨNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRONG ROBOT TỰ HÀNH
... 18 Robot tự hành PHẦN CẤU TẠO PHẦN CỨNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRONG ROBOT TỰ HÀNH http://www.ebook.edu.vn Một số sensor thường dùng robot tự hành Mạch điều khiển robot Khối nguồn Khối điều ... robot tự hành Đặt vấn đề Bài toán tìm đường cục Bài toán tìm đường toàn cục 13 PHẦN CẤU TẠO PHẦN CỨNG VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN TRONG ROBOT TỰ HÀNH ... Nhược điểm giá thành cao Nguyễn Vũ Quang - Đoàn Nam Thái 27 Robot tự hành III Các phương pháp điều khiển Robot tự hành Phương pháp tạo encoder từ chuột máy tính Hình 2.13 Cấu tạo bên chuột máy...
 • 37
 • 621
 • 0

Việc sử dụng PLC các hệ thống điều khiển khác

Việc sử dụng PLC và các hệ thống điều khiển khác
... PLC VỚI CÁC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÁC LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỬ DỤNG PLC 1.4.1 Việc sử dụng PLC hệ thống điều khiển khác 1.4.1.1 PLC với hệ thống điều khiển rơle Việc phát triển hệ thống điều khiển lập ... bƣớc hệ thống điều khiển role trình sản suất thiết kế hệ thống điều khiển đại, ngƣời kỹ sƣ phải cân nhắc, lựa chọn hệ thống điều khiển lập trình thƣờng đƣợc sử dụng thay cho hệ thống điều khiển ... điều khiển lẫn nhau), hệ thống đƣợc điều khiển linh hoạt Không nhƣ hệ thống cũ, PLC dể dàng lắp đặc chiếm khoảng không gian nhỏ nhƣng điều khiển nhanh, nhiều hệ thống khác Điều tỏ thuận lợi hệ...
 • 155
 • 676
 • 2

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 411
 • 0

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức các cấu trúc điều khiển trong java

Hằng, biến, kiểu dữ liệu. Toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong java
... máy ảo java (mã java bytecode) Sau máy ảo Java chịu trách nhiệm chuyển mã java bytecode thành mã máy tương ứng Sun Microsystem chịu trách nhiệm phát triển máy ảo Java chạy hệ điều hành kiến trúc ... dịch Java thông qua lệnh java o Đưa mã java bytecode vào nhớ: bước “loading” Chương trình phải đặt vào nhớ trước thực thi “Loader” lấy files chứa mã java bytecode có đuôi “.class” nạp chúng vào ... thức main chứa ba bổ từ đặc tả sau: •public phương thức main gọi bỡi đối tượng •static rắng phương thức main phương thức lớp •void phương thức main không trả giá trị Ngôn ngữ Java hỗ trợ ba kiểu...
 • 14
 • 300
 • 0

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA

HẰNG, BIẾN, KIỂU DỮ LIỆU, TOÁN TỬ, BIỂU THỨC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA
... ? : < biểu thức 2> Nếu điều kiện có giá trị, hay thực , ngược lại : biểu thức logic , : hai giá trị, hai biểu thức ... hai toán hạng kiểu long kết kiểu long Một hai toán hạng kiểu long chuyển thành kiểu long trước thực phép toán - Nếu hai toán hạng đầu kiểu long phép tính thực với kiểu int - Các toán hạng kiểu ... && ! OR (biểu thức logic) AND (biểu thức logic) NOT (biểu thức logic) 2.5.4 .Toán tử ép kiểu - Ép kiểu rộng (widening conversion): từ kiểu nhỏ sang kiểu lớn (không mát thông tin) Ép kiểu hẹp (narrow...
 • 26
 • 291
 • 0

Slide BIỂU THỨC LOGIC CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN C++

Slide BIỂU THỨC LOGIC VÀ CÁC CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN C++
... 7/54 3.2 Các cấu trúc điều khiển Cấu trúc Cấu trúc rẽ nhánh Cấu trúc lặp Một số câu lệnh đặc biệt Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic cấu trúc điều khiển 8/54 Cấu trúc cấu trúc mặc ... lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic cấu trúc điều khiển 42/54 Một số câu lệnh đặc biệt Câu lệnh break Câu lệnh continue Ngôn ngữ lập trình C++ chương 3: Biểu thức Logic cấu trúc điều khiển 43/54 ... trình C++ chương 3: Biểu thức Logic cấu trúc điều khiển 25/54 Cấu trúc lặp Cho phép thực lặp lại nhiều lần công việc Việc thực công việc dừng lại thỏa mãn điều kiện Có dạng cấu trúc lặp Cấu trúc...
 • 54
 • 395
 • 0

luậLý thuyết lọc tối ưu đối với quá trình Gaussian điều kiện áp dụng của nó vào các bài toán thống kê các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian rời rạc các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian liên tục

luậLý thuyết lọc tối ưu đối với quá trình Gaussian điều kiện và áp dụng của nó vào các bài toán thống kê và các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian rời rạc và các bài toán điều khiển tối ưu với thời gian liên tục
... tục ngẫu nhiên S Định nghĩa 8: Quá trình ngẫu nhiên ( X t , t ∈ T ) gọi liên tục (liên tục phải, liên tục trái) S ⊆ T hầu hết quỹ đạo liên tục (liên tục phải, liên tục trái) Nghĩa là, ∃ N có P(N)=0 ... THÀNH PHẦN CỦA QUÁ TRÌNH GAUSSIAN ĐIỀU KIỆN II1 Phương trình lọc tối ưu Giả sử (θ , ξ ) = (θt , ξt ), ≤ t ≤ T trình ngẫu nhiên θt , ≤ t ≤ T , trình không quan sát được, (ξt , ≤ t ≤ T ) trình quan ... (3.14) phân phối điều kiện P(η ≤ y / Ftξ ) Gaussian với (3.15) ta suy phân phối điều kiện P(θ t +1 ≤ a / Ftξ ) là phân phối chuẩn + phân phối điều kiện P(θ t ≤ a / Ftξ ) Gaussian với t=0, 1, … W...
 • 80
 • 151
 • 0

Nghiên cứu đặc tính các hệ thống điều khiển tổ hợp công nghệ tự động hóa trong sản xuất giấy công nghệ in

Nghiên cứu đặc tính và các hệ thống điều khiển tổ hợp công nghệ tự động hóa trong sản xuất giấy và công nghệ in
... phần, nhiệm vụ, đặc tính hệ thống tự động hóa điều khiển tổ hợp sản xuất công nghiệp giấy in Đặc trưng tổ hợp công nghệ: Công nghệ giấy tông đặc trưng có mặt tổ hợp công suất cao hoạt động theo dây ... nghiên cứu chuyên đề Nghiên cứu đặc tính hệ thống điều khiển tổ hợp công nghệ tự động hóa sản xuất giấy công nghiệp in hoàn thiện Chuyên đề nêu cấu trúc,thành phần, đặc tính hệ thống điều khiển ... máy in phẳng máy in quay ru lô) 17 Chương III Nghiên cứu thành phần, kết cấu, đặc điểm, tính chất tổ hợp công nghệ tự động hóa sản xuất giấy công nghiệp in 1 .Hệ thống tự động hóa máy sản xuất...
 • 38
 • 206
 • 0

Thực trạng dinh dưỡng các yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của trẻ em từ 1 3 tuổi tại các trường trên địa bàn thành phố vinh

Thực trạng dinh dưỡng và các yếu tố liên quan đến dinh dưỡng của trẻ em từ 1  3 tuổi tại các trường trên địa bàn thành phố vinh
... theo tuổi -2SD BT +2SD 8 ,1 10,2 12 ,4 9 ,1 11, 5 13 ,5 9,9 12 ,6 15 ,2 10 ,8 13 ,6 16 ,2 11 ,6 14 ,7 17 ,7 Nữ cân nặng theo tuổi -2SD BT +2SD 7,4 9,5 11 ,6 8,5 10 ,8 13 ,1 9,4 11 ,9 14 ,5 10 ,3 12 ,9 15 ,9 11 ,1 13, 9 ... cứu bàn luận 3 .1. Tình trạng dinh dỡng 3 .1. 1.Phân bố độ tuổi 3 .1. 2.Tình trạng dinh dỡng theo độ tuổi 3 .1. 3 Tình trạng dinh dỡng trẻ địa bàn 3. 2 Các yếu tố liên quan đến TTDD trẻ từ 12 -36 tháng 3. 2 .1 ... tài: Thực trạng dinh dỡng yếu tố liên quan đến dinh dỡng trẻ em từ 1- 3 tuổi trờng mầm non địa bàn Thành phố Vinh nhằm hai mục đích sau đây: 1, Xác định tình trạng dinh dỡng trẻ em từ 1- 3 tuổi...
 • 56
 • 430
 • 0

phần 1 nhận diện công dụng của các thiết bị máy tính các thiết bị liên quan

phần 1 nhận diện và công dụng của các thiết bị máy tính và các thiết bị liên quan
... UPS thiết bị lưu trữ điện 15 Máy in 16 Máy Fax 17 USB Bluetooth: loại thiết bị hỗ trợ thêm cho máy tính chức Bluetooth 18 USB Wifi loại thiết bị hỗ trợ thêm cho máy tính có khả thu nhận Wifi ... thiết bị nhập chuẩn 10 Card VGA, Sound, NetWork (Phục vụ cho việc lắp đặt máy tính chức khác Card sound Card mạng Card hình 11 USB: Bộ nhớ di động hay gọi nhớ 12 Webcame 13 Headphone 14 UPS thiết ... sau thùng máy tiện cho bạn gắn đầu cáp thiết bị ngoại vi Dùng ốc vít cung cấp sẵn theo thùng máy (nếu mất, xin hay mua cửa hàng dịch vụ máy tính) để bắt mainboard dính chặt vào thùng máy Vậy mainboard...
 • 99
 • 411
 • 0

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng các thiết bị điện tương tự - 3 pps

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự - 3 pps
... ngẫu nhiên với cách điện phận kim loại cách ly với phận mang điện cách điện Chỉ chạm tới phận cách ly với phần mang điện cách điện kép cách điện tăng cường Kiểm tra phù hợp cách xem xét cách ấn ... đặt phận thiết bị Nhãn thiết bị phải thấy rõ từ phía thiết bị, hoặc, cần thiết sau tháo nắp đậy Đối với thiết bị di động phải tháo mở nắp mà không cần dùng đến dụng cụ Đối với thiết bị đặt tĩnh ... 8.1.5 Các phận mang điện thiết bị lắp trong, thiết bị lắp cố định thiết bị giao thành cụm riêng biệt phải bảo vệ cách điện trước lắp đặt lắp ráp Kiểm tra phù hợp cách xem xét 8.2 Thiết bị cấp...
 • 12
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: diện và các thiết bịtổng quan về động cơ điện 1 chiều và các phương pháp điều khiển động cơ điện 1 chiềucác tủ bảng điện và các thiết bị đóng cắt1 kiểm tra cẩu và các thiết bị nặng3 1 tên trƣờng và các giáo viên tham gia thực nghiệm3 1 tóm lược diễn giải các biến trong mô hình nghiên cứuđổi thông tin giữa bộ điều khiển chuyển mạch và các đơn vị điều khiển trong trường chuyển mạch 272 các kiểu dữ liệu cơ bản và các cấu trúc điều khiểnlàm việc với userform và các thành phần điều khiểntạo userform và các thành phần điều khiển trong vba idecác thuộc tính của userform và các thành phần điều khiểncác phương thức của userform và các thành phần điều khiểnđánh giá cấu trúc và các sách lược điều khiển được áp dụngcác thủ tục vào ra dữ liệu và các cấu trúc điều khiểnnhững khái niệm cơ bản về tự động hóa các quá trình sản xuất và các nguyên tắc đièu khiển tự độngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấm