Nền tảng phát triển doanh nghiệp nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần gốm chu đậu

Nền tảng phát triển doanh nghiệp nghiên cứu điển hình tại công ty cổ phần ngân sơn

Nền tảng phát triển doanh nghiệp  nghiên cứu điển hình tại công ty cổ phần ngân sơn
... CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN 3.1 Tổng quan chung Công ty cổ phần Ngân Sơn 3.1.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần Ngân Sơn Tên công ty: Công ty cổ phần Ngân Sơn, tên giao dịch quốc tế: Ngan Sơn ... tảng phát triển Công ty cổ phần Ngân Sơn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Nền tảng phát triển ... o0o - NGHIÊM THẾ VINH NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NGÂN SƠN Chuyên ngành: Quản trị Công nghệ Phát triển doanh nghiệp Mã số: Chuyên ngành thí...
 • 95
 • 152
 • 0

Phát triển công nghệ nhập khẩu nhằm tăng cưởng năng lực nội sinh về công nghệ của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay ( nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC)

Phát triển công nghệ nhập khẩu nhằm tăng cưởng năng lực nội sinh về công nghệ của các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay ( nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần tiến bộ quốc tế  AIC)
... sinh công nghệ doanh nghiệp giai đoạn (Nghiên cứu trường hợp công ty Cổ phần Tiến Quốc tế) Chương Phát triển công nghệ nhập giải pháp hiệu để tăng cường lực nội sinh công nghệ doanh nghiệp giai đoạn ... kinh tế Chính lí trên, lựa chọn đề tài: Phát triển công nghệ nhập nhằm tăng cường lực nội sinh công nghệ doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn (Nghiên cứu trường hợp công ty Cổ phần Tiến Quốc tế AIC) ... chung Công ty Cổ phần Tiến Quốc tế 53 2.2.2 Thực trạng nhập công nghệ công ty Cổ phần Tiến Quốc tế 58 2.2.3 Thực trạng lực nội sinh khoa học công nghệ công ty Cổ phần Tiến Quốc tế...
 • 95
 • 207
 • 3

Giải pháp tháo gỡ rào cản trong trích lập và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ( nghiên cứu trường hợp công ty VTC mobile)

Giải pháp tháo gỡ rào cản trong trích lập và sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp ( nghiên cứu trường hợp công ty VTC mobile)
... NC&TK công ty VTC Mobile năm gần DẪN NHẬP Tên đề tài Giải pháp tháo gỡ rào cản trích lập sử dụng hiệu quỹ phát triển KH&CN DN (Nghiên cứu trường hợp công ty VTC Mobile) nghiên cứu Trong bối cảnh ... Quỹ Quỹ phát triển KH&CN DN 1.4 Rào cản tác động tới trích lập sử dụng quỹ phát triển KH&CN doanh nghiệp Tiểu kết chƣơng CHƢƠNG THỰC TRẠNG TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNGQUỸ PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DOANH NGHIỆP ... tố cản trở cách thức khắc phục cản trở DN tổng công ty VTC trường hợp công ty VTC Mobile Câu hỏi nghiên cứu 7.1 Câu hỏi chủ đạo Giải pháp giải pháp để tháo gỡ rào cản việc trích lập sử dụng quỹ...
 • 98
 • 170
 • 0

Phát triển dịch vụ bảo hiểm vi mô cho khu vực nông nghiệp và nông thôn Việt Nam: nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệpphát triển Nông thôn Việt Nam

Phát triển dịch vụ bảo hiểm vi mô cho khu vực nông nghiệp và nông thôn Việt Nam: nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam
... hàng bảo hiểm vi 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM VI MÔ TẠI VI T NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VI T NAM 2.1 Bảo hiểm vi Vi t ... nông thôn Vi t Nam ABIC? - Cần điều kiện để phát triển dịch vụ bảo hiểm vi cho khu vực nông nghiệp nông thôn Vi t Nam ABIC? Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu dịch vụ bảo hiểm ... Vi t Nam: nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Vi t Nam hướng nghiên cứu quan trọng có giá trị ứng dụng cao Vi c tập trung nghiên cứu vào trường...
 • 69
 • 341
 • 3

Thực trạng thu nhập của người lao động sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước” (nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội)”

Thực trạng thu nhập của người lao động sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước” (nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội)”
... Chương 2: Thực trạng thu nhập người lao động công ty Cổ phần Cồn Rượu Nội sau công ty tiến hành cổ phần hoá 2.1 Thu nhập người lao động công ty Cổ phần Cồn Rượu Nội sau công ty cổ phần hoá cao ... người lao động sau trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần Cồn rượu Nội) VII, KHUNG LÝ THUYẾT Điều kiện KT-XH Quá trình cổ phần hoá Công ty Cổ phần Cồn ... thu nhập người lao động sau trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (Nghiên cứu trường hợp công ty cổ phần Cồn rượu Nội) công ty Theo quy chế trả lương Công ty Cổ phần Cồn rượu Nội ban hành...
 • 32
 • 457
 • 3

XHH060 - Thực trạng thu nhập của người lao động sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội)

XHH060 - Thực trạng thu nhập của người lao động sau quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước (nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội)
... ng c a ng thêm báo cáo Gi thuy t nghiên c u - Thu nh p c a ngư i lao ng sau q trình c ph n hố doanh nghi p nhà nư c c c i thi n trư c - Thu nh p c a ngư i lao ng sau q trình c ph n hố c c i thi ... theo ch trương c a Nhà nư c v ăng ký thành l p l i doanh nghi p nhà nư c chuy n sang n n kinh t th trư ng Ti n thân c a cơng ty Rư u N i Nhà máy rư u N i Nhà máy Rư u N i c hãng Fongtai ... ph n hố, khơng doanh nghi p nhà nư c làm ăn thua l , có nh ng doanh nghi p m i năm nhà nư c ph i b hàng ch c t ng bù l i i v i nh ng doanh nghi p nhà nư c vi c l a ch n c ph n hố doanh nghi p m...
 • 30
 • 113
 • 0

Phân tích và định giá doanh nghiệp nghiên cứu trường hợp công ty CP đại thiên lộc

Phân tích và định giá doanh nghiệp nghiên cứu trường hợp công ty CP đại thiên lộc
... c phân tích công ty c n thi t 2.3.3 Phân tích công ty 2.3.3.1 T ng quan v phân tích công ty Vi nh n di n nh ng công ty t t nh t nh ng ngành h a h u n vi c ki m tra k t qu kinh doanh kh c a công ... v n phân khúc (ch ng h tu i 50 nh ng ngành liên quan n i th Vì v y phân tích ngành c n th c hi i c ph m) s c phân tích công ty Vài công ty có k t qu kinh doanh t t, th m chí nh ng công ty t ... ngành 11 2.3.3 Phân tích công ty 12 2.3.3.1 T ng quan v phân tích công ty 12 2.3.3.2 Phân tích công ty – nh ng nguyên t 2.4 CÁC K THU 2.4.1 n 12 NH GIÁ 13 T...
 • 93
 • 69
 • 0

Sự gắn kết cộng đồng trong phương thức kinh doanh đa cấp tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Việt Am-Hà Nội

Sự gắn kết cộng đồng trong phương thức kinh doanh đa cấp tại Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Việt Am-Hà Nội
... cng ng phng thc kinh doanh a cp ti Vit Nam Kinh doanh a cp/ kinh doanh theo mng: Khỏi nim kinh doanh theo mng khụng c ghi nhn bt k mt cun t in thng mi chun mc no Chớnh cỏc nh kinh doanh theo mng ... Poe: Kinh doanh theo mng l bt k mt phng phỏp kinh doanh no m cho phộp mt cỏ th kinh doanh c lp tip nhn vo cụng vic ca mỡnh cỏc cỏ th kinh doanh khỏc v ly c cỏc khon tin hoa hng t cỏc cụng vic kinh ... v a bn nghiờn cu 4.1.Tng cụng ty c phn Vit- Am Tng cụng ty c phn Vit Am tin thõn l mt cụng ty kinh doanh theo phng thc kinh doanh truyn thng theo giy phộp kinh doanh s 4103001725 ca S k hoch...
 • 118
 • 281
 • 0

Tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Sông Đà 6

Tăng cường thực hiện trách nhiệm xã hội nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần Sông Đà 6
... P.ql giới, thi công, at Chi nhánh sông đà 60 1 Các ban chức Phó tGĐ tài kế toán Các đội sản xuất Chi nhánh sông đà 60 3 Các đội sản xuất Các ban chức Các đội sản xuất Chi nhánh sông đà 60 4 Các ban ... cụng ty t 854.838. 563 .7 56 ng; li nhun trc thu 47.205.5 96. 031 ng; tng s 2.171 CBCNV, vi mc lng bỡnh quõn 5. 767 .000 ng/ngi/thỏng (ngun: theo bỏo cỏo thng niờn cụng ty nm 2012) 32 Đhđ cổ đông Hội ... S in thoi: 04.22 169 172 S fax: 04.22253 366 Website: http://www.songda6.com.vn Mó c phiu: SD6 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin: Cụng ty c phn Sụng l n v thnh viờn ca Tng cụng ty Sụng B Xõy dng,...
 • 78
 • 132
 • 0

Hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Trường hợp công ty cổ phần xáng cát An Giang

Hiệu quả cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Trường hợp công ty cổ phần xáng cát An Giang
... hiểu hiệu chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đem lại tỉnh An Giang, chọn đề tài “HIỆU QUẢ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC: TRƯỜNG HỢP CÔNG TY CỔ PHẦN XÁNG CÁT AN GIANG để nghiên cứu ... hiệu tài Công ty 5.1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 5.1.1 Tình hình doanh thu Công ty Công ty Cổ phần Xáng cát An Giang hoạt động kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nên doanh thu Công ty ... chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần Các viết Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước báo tạp chí nước Bảng cân đối kế toán, Bảng kết kinh doanh Công ty Cổ phần Xáng cát An Giang 1.3.2...
 • 130
 • 298
 • 0

Kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp xây dựng trường hợp công ty cổ phần xây dựng sông hồng 24

Kiểm soát chi phí tại các doanh nghiệp xây dựng  trường hợp công ty cổ phần xây dựng sông hồng 24
... chung v ki m soát chi phí t i doanh Th c tr ng ki m soát chi phí t i Công ty c ph n xây d ng Sông H ng 24 Chương 3: Gi i pháp hoàn thi n công tác ki m soát chi phí t i doanh nghi p xây d ng Trư ... phí công tác qu n lý tài c a toàn công ty công tác ki m Các công trình ñã nghiên c u v ki m soát chi phí ñ u chưa ñi sâu soát qu n lý k t h p v i công tác ki m soát n i b v chi phí t i công ty ... ng xây l p có giá tr d toán riêng NGHI P XÂY D NG KI M SOÁT CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH - Phương pháp t p h p chi phí: t p h p chi phí theo t ng s n ph m 1.3.1 N i dung chi phí d toán chi phí xây...
 • 13
 • 189
 • 0

Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp trường hợp công ty cổ phần máy & thiết bị phụ tùng (SEATECH)

Vận dụng nguyên tắc phù hợp trong doanh nghiệp xây lắp trường hợp công ty cổ phần máy & thiết bị phụ tùng (SEATECH)
... c a b n thân cho công ty T nh ng nh n ñ nh v y, tác gi ñã ch n ñ tài: “V N D NG NGUYÊN T C PHÙ H P TRONG DOANH NGHI P XÂY L P: TRƯ NG H P CÔNG TY C PH N MÁY & THI T B PH TÙNG (SEATECH) M c tiêu ... NGHI P XÂY L P T I CÔNG TY C PH N MÁY & THI T B PH TÙNG (SEATECH) 2.1 Đ C ĐI M SXKD VÀ T CH C QU N LÝ C A CÔNG TY 2.1.1 Đ c ñi m ho t ñ ng s n xu t kinh doanh c a công ty Công ty SEATECH ho t ñ ... trình bày s lý thuy t v nguyên t c phù h p v n d ng nguyên t c phù h p ho t ñ ng xây l p Chương ph n ánh th c t v n d ng nguyên t c phù h p h p doanh nghi p xây l p t i Công ty (SEATECH) Chương liên...
 • 26
 • 235
 • 1

Tái cấu trúc vốn công ty - Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến

Tái cấu trúc vốn công ty - Nghiên cứu trường hợp Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến
... 3.2 Cấu trúc vốn CTCP dệt Tân Tiến 50 3.2.1 Tổng quan CTCP dệt Tân Tiến 50 3.2.2 Thực trạng cấu trúc vốn CTCP dệt Tân Tiến 51 3.2 Tính toán cấu trúc vốn tối ưu cho công ty dệt ... trị công ty giá trị cổ phần Chương luận văn trình bày lý luận cấu trúc vốn, sở lý luận này, luận văn vào nghiên cứu cấu trúc vốn công ty ngành dệt may để từ đưa định hướng cho tái cấu trúc vốn công ... Chương I: Cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương II: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn doanh nghiệp Chương III: Cấu trúc vốn tái cấu trúc vốn CTCP dệt Tân Tiến 6 CHƯƠNG I : CẤU TRÚC VỐN CỦA DOANH...
 • 82
 • 140
 • 1

Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nguồn nhân lực dựa trên năng lực cốt lõi - Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần MISA

Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nguồn nhân lực dựa trên năng lực cốt lõi - Nghiên cứu trường hợp Công ty cổ phần MISA
... nhân lực, tuyển dụng, đào tạo, đánh giá lực cốt lõi nhân lực Chương Thực trạng công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá Công ty Cổ phần MISA Chương 3: Hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh ... lực Công ty cổ phần MISA? Giả thuyết nghiên cứu Quản lý nguồn nhân lực dựa lực cốt lõi giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá Công ty cổ phần MISA Phƣơng pháp nghiên cứu ... đến công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nguồn nhân lực Bênh cạnh tài liệu Công ty cổ phần MISA công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá nhân viên, báo cáo đánh giá thực trạng ba công tác Trên...
 • 208
 • 163
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 293nghiên cứu chỉ số trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp csr ứng dụng tại công ty cổ phần dệt may 29 3giải pháp thị trường nhằm phát triển thương mại hàng may mặc của công ty cổ phần may đức giang nói riêng và các doanh nghiệp dệt may nói chung trên thị trường nội địamột số giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình hình thành phát triển và nâng cao vai trò của công ty cổ phần trong nền kinh tế nước ta thời gian tớidoanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phầndoanh nghiệp tư nhân chuyển đổi công ty cổ phầnhoàn thiện công tác kiểm soát chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất gạch xây dựng trường hợp công ty cổ phần đại hưngnghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn cho ngành bao bì nhựa– nghiên cứu điển hình công ty cổ phần văn hóa tân bìnhmột số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu điều hòa nishu tại công ty cổ phần tiêu chuẩn việtxây dựng và phát triển thương hiệu may chiến thắng tại công ty cổ phần may chiến thắngnghiên cứu ảnh hưởng của chiến lược quảng cáo tới hành vi mua của người tiêu dùng trường hợp công ty cổ phần sữa th true milkđịnh hướng phát triển quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần tư vấn giám định vietcontrol giai đoạn 2014 2016định hướng phát triển quản trị nguồn nhân lực của công ty cổ phần tư vấn giám định vietcontrol trong thời gian 2014 2016áp dụng chấm điểm tín dụng và xếp hạng doanh nghiệp với khách hàng là công ty cổ phần vật tư và thiết bị toàn bộ mateximphần 3 đề xuất định hướng phát triển ht quản lý hàng hóa tại công ty cổ phần máy tính thành hưngHelping students raise the sense of initiative in using the target language during english speaking lessonsHow to present vocabulary effectively to promote motivation for grade 12 students at upper secondary schoolBài kiểm tra giữa học kì một tiếng Anh lớp 6How to teach writing in english 11 effectively at nga son high schoolMethods for developing reading comprehension skills to studenrs grate 10 english teaching in comprehensive schoolOrganization of teaching english communication activities for grade 10 students at upper – secondary schoolOrganizing games in teaching speaking lessons of english 10Pasive voice and relating exercisesPhát triển tư duy học sinh khá, giỏi qua bài toán con lắc đơn và con lắc lò xo ở vật lý 10RAISE STUDENT’S AWARENESS OF PROTECTING THE ENVIRONMENT THROUGH STUDYING THE AIR POLLUTIONRelative clauses in the 10th rade program basic englishRenewing methods in teaching speaking skill in english 10,11,12 at tho xuan IV high schoolẢnh hưởng của các hoạt động trước khi viết tới việc tăng cường hứng thú trong kỹ năng viết cho học sinh lớp 11 trường THPT tô hiến thànhMột số giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá môn tiếng anh lớp 10 tại trường THPT DTNT tỉnhSome activities to stimulate students’ speaking in speaking lessons (tiếng anh 10)Some experience in helping grade 11 students at le loi upper secondary school to improve their paragraph writing skillscông thức f2l rubik 3x3x3Some experience in teaching how to write a paragraph in upper secondary schoolSome experiences in teaching vocabulary of comprehensive levelPHƯƠNG PHÁP SIÊU tốc GIẢI TRẮC NGHIỆM KHTN môn vật lý (tập 1), NGUYỄN ANH VINH