Giáo án Sinh học lớp 6 bài: Quang hợp

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 29: CÁC LOẠI HOA docx
... Tiểu kết: - Căn vào cách xếp hoa cây, chia cách mọc hoa + Mọc đơn độc + Mọc thành cụm Củng cố - GV củng cố nội dung - GV đánh giá học - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi cuối Hướng dẫn học nhà - Học trả ... - GV: Mẫu vật: số mẫu hoa đơn tính hoa lưỡng tính, hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm, tranh ảnh loại hoa - HS: Mang loại hoa dặn Kẻ bảng SGK trang 97 vào Xem lại kiến thức loại hoa III.PHƯƠNG ... chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu tên, đặc điểm chức phận hoa? Bài học Hoạt động 1: I PHÂN CHIA CÁC NHÓM HOA CĂN CỨ VÀO BỘ PHẬN SINH SẢN CHỦ YẾU CỦA HOA Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu...
 • 7
 • 2,252
 • 5

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA pps

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 28: CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA HOA pps
... BỘ PHẬN CỦA HOA Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS quan sát - HS nhóm quan hoa thật xác định sát hoa bưởi nở, kết hợp phận hoa với hiểu biết hoa, xác - GV yêu cầu HS đối định phận hoa chiếu ... Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Cách nhân giống nhanh tiết kiệm giống nhất? sao? Bài GV cho HS quan sát số loại hoa hỏi: Hoa thuộc loại quan nào? cấu tạo phù hợp với chức nào? Hoạt ... - GV treo tranh câm nhị nhuỵ hình 28.2 28.3 - Yêu cầu HS chọn mẩu giấy có chữ để gắn vào cho phù hợp GV nhận xét, đánh giá điểm Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Làm tập SGK 95 -...
 • 9
 • 3,633
 • 13

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 27: SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 27: SINH SẢN SINH DƯỠNG DO NGƯỜI pdf
... Tiểu kết: - Nhân giống vô tính phương pháp tạo nhiều từ mô Củng cố - GV củng cố nội dung - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung sinh sản sinh dưỡng người - GV đánh giá học Hướng dẫn học nhà - Học trả lời ... Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên gì? Cho ví dụ? Bài Hoạt động 1: I TÌM HIỂU GIÂM CÀNH Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS hoạt - HS hoạt động độc ... lớp - HS vận dụng kiến GV phải giải thích thức vận chuyển thêm kĩ thuật chiết chất thân để trả lời cành cắt đoạn vỏ gồm câu hỏi mạch rây để trả lời câu hỏi - HS lớp trao đổi với nahu đáp án -...
 • 9
 • 2,255
 • 3

Giáo án sinh học lớp 6 - BÀI TẬP ppsx

Giáo án sinh học lớp 6 - BÀI TẬP ppsx
... Chương V- Sinh sản sinh dưỡng Bài 26: SINH SẢN SINH DƯỠNG TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức - Học sinh nắm khái niệm đơn giản sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Tìm số VD sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - Nắm ... kết: - Khả tạo thành từ quan sinh dưỡng gọi sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Củng cố - GV củng cố nội dung - Yêu cầu HS nhắc lại nội dung sinh sản sinh dưỡng tự nhiên - GV đánh giá học Hướng dẫn học ... trồng giải thích sở khoa học biện pháp Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích mẫu Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật II PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - GV: Tranh vẽ hình 16. 4 SGK, kẻ bảng SGK trang...
 • 11
 • 2,624
 • 0

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 25: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA LÁ pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 25: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA LÁ pdf
... loại biến dạng (cây bí) Tiểu kết: STT Tên vật mẫu Đặc điểm hình Chức Tên thái biến biến biến dạng dạng dạng - Dạng gai nhọn - Làm giảm Xương rồng - thoát biến nước thành gai Đậu Hà - nhọn ... - Giúp - Tua Lan dạng tua leo cao - - Giúp - Tay mây dạng tay móc leo cao móc - phủ - Che chở Củ giềng thân rễ, vảy bảo vệ cho mỏng, nâu nhạt - chồi thân vảy rễ - Bẹ phình to - ... HIỂU Ý NGHĨA BIẾN DẠNG CỦA LÁ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS xem - HS xem lại đặc điểm lại bảng hoạt động 1, hình thái chức nêu ý nghĩa biến dạng chủ yếu biến dạng lá? - GV gợi ý: +...
 • 9
 • 2,717
 • 6

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? pot

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? pot
... định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Hô hấp gì? ý nghĩa hô hấp cây? Bài học MB: Như SGK Hoạt động 1: I THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU? Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho ... lựa chọn đúng? - GV chốt lại đáp án sách giáo viên cho HS rút kết luận - GV cho HS nghiên cứu SGK hình 24.3 SGK trang 81 Tiểu kết: - Phần lớn nước rễ hút vào thải thoát nước qua - HS quan sát ... Các đi u kiện bên như: ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, không khí ảnh hưởng đến thoát nước Củng cố - HS trả lời câu hỏi 1, SGK trang 82 - GV gợi ý cho HS trả lời câu hỏi SGV Hướng dẫn học nhà - Học...
 • 10
 • 2,663
 • 4

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG? pptx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 23: CÂY CÓ HÔ HẤP KHÔNG? pptx
... suynghĩ trả lời câu hỏi: + hấp gì? hấp ý nghĩa trả lời câu hỏi - Yêu cầu nêu được: + Viết sơ đồ đời sống hấp cây? + Mô tả quan + Những quan hấp tham gia hấp trao đổi khí trực tiếp ... chức - Kiểm tra sĩ số: Kiểm tra cũ - Nêu khái niệm quang hợp? - Không khí thiếu oxi trì cháy không? Bài MB: Như SGK trang 77 Hoạt động 1: I CÁC THÍ NGHIỆM CHỨNG MINH HIỆN TƯỢNG HÔ HẤP Ở CÂY? ... kết: - Cây hấp suốt ngày đêm, tất cá quan tham gia Củng cố - HS trả lời câu hỏi 1, 2, SGK - Yêu cầu HS giải thích: Một đất nỏ giỏ phân Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Ôn lại bài: ...
 • 11
 • 5,101
 • 14

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 20: CẤU TẠO TRONG CỦA PHIẾN LÁ pdf
... Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Đặc điểm cấu tạo lá? - xếp để nhận nhiều ánh sáng? Bài Mở SGV Hoạt động 1: I BIỂU BÌ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV cho HS - HS đọc thông tin mục nhóm nghiên cứu ... cứu SGK trang 66 trang 66 quan sát hình trả lời câu hỏi: 20.4 kết hợp với kiến - GV kiểm tra 1-3 HS, thức chức bó mạch rễ thân, trả lời cho HS rút kết luận - Qua học em biết điều gì? - GV treo tranh ... photo tập cho HS (nội dung SGV) - Trao đổi nhóm cho HS chấm cho Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Ôn lại kiến thức tiểu học: Chức lá, chất khí trì cháy ...
 • 9
 • 5,520
 • 4

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ potx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ potx
... tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ: Kết hợp dạy Bài VB: Cho biết tên phận lá? Chức lá? Hoạt động 1: I ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ Hoạt động GV Hoạt động HS a Phiến - GV cho HS quan sát - HS đặt ... - GV đưa đáp án (như dẹt thu nhận ánh sáng SGV), nhóm sai sót tự sửa chữa - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung b Gân - GV cho HS quan sát lá, nghiên cứu SGK - GV kiểm tra - ... đưa kiến: kiểu xếp giúp đáp án đúng, HS rút nhận nhiều ánh kết luận sáng - HS trình bày kết trước lớp Tiểu kết: - Có kiểu xếp cây, giúp nhận nhiều ánh sáng Củng cố - GV sử dụng câu hỏi cuối để...
 • 11
 • 4,023
 • 8

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 18: Thực hành: QUAN SÁT BIẾN DẠNG CỦA THÂN docx
... Quan sát loại củ, tìm đặc điểm chứng tỏ chúng thân - HS đặt mẫu lên bàn - GV yêu cầu HS quan quan sát tìm xem có chồi, sát loại củ xem chúng không? có đặc điểm chứng tỏ chúng thân - HS quan sát ... Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Mô tả thí nghiệm chứng minh mạch gỗ thân vận chuyển nước muối khoáng? - Chức mạch rây? Bài Hoạt động 1: I QUAN SÁT MỘT SỐ THÂN BIẾN DẠNG Hoạt động ... - GV nhận xét tổng theo câu hỏi SGK kết: số loại thân biến - Đại diện nhóm trình dạng làm chức khác bày, nhóm khác nhận dự trữ chất hoa xét, bổ sung kết b Quan sát thân xương rồng - HS quan sát...
 • 8
 • 2,757
 • 6

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf
... hay vẽ lên bảng cho lớp theo dõi - GV nhận xét, đánh giá cho điểm nhóm làm tốt - Các nhóm thảo luận: chỗ bị nhuộm màu phận thân? Nước muối khoáng vận chuyển qua phần thân? - Đại diện nhóm trình ... chằng buộc dây thép vào thân Tiểu kết: - Chất hữu vận chuyển nhờ mạch rây Củng cố - Cho HS trả lời câu hỏi 1, SGK, làm tập cuối lớp Hướng dẫn học nhà - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị: củ khoai ... xét, bổ sung Tiểu kết: - Nước muối khoáng vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ Hoạt động 2: II SỰ VẬN CHUYỂN CHẤT HỮU CƠ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS hoạt - HS đọc thí nghiệm động...
 • 8
 • 5,849
 • 11

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ? docx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 16: THÂN TO RA DO ĐÂU ? docx
... - Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Nêu đặc điểm cấu tạo chức thân non? Bài VB: HS biết dài phần dài mà to ra, to đâu? Hoạt động 1: I XÁC ĐỊNH TẦNG PHÁT SINH Hoạt động GV Hoạt động HS - GV treo tranh ... dụng phần g ? - HS tiếp thu - GV ý giáo dục ý thức bảo vệ rừng Tiểu kết: - Thân gỗ già có dác ròng Củng cố - Gọi HS lên bảng tranh vị trí tầng phát sinh, trả lời câu hỏi: thân to đâu? - Xác định ... treo tranh hình - HS quan sát tranh 15.1 16. 1 trả lời câu bảng, trao đổi nhóm hỏi: Cấu tạo ghi nhận xét vào giấy thân non nào? - Yêu cầu: Phát - GV lưu ý: hình tầng sinh vỏ sinh 16. 1 phần biểu...
 • 9
 • 4,739
 • 4

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON doc

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 15: CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON doc
... II SO SÁNH CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON VÀ MIỀN HÚT CỦA RỄ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV treo tranh hình 15.1 10.1 phóng to gọi HS lên phận cấu tạo thân non rễ - Nhóm thảo luận nội dung: - Yêu ... Kiểm tra sĩ số Kiểm tra cũ - Cây dài phận nào? Bài VB: GV giới thiệu thân non tất loại phần thân cành Thân non thường có màu xanh lục Hoạt động 1: I CẤU TẠO TRONG CỦA THÂN NON Hoạt động GV Hoạt động ... Bảng phụ: Cấu tạo thân non - HS: Ôn lại cấu tạo miền hút rễ, kẻ bảng cấu tạo chức thân non vào III.PHƯƠNG PHÁP Hoạt động nhóm nhỏ + Thuyết trình IV TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY Ổn định tổ chức - Kiểm tra...
 • 7
 • 6,283
 • 4

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 14: THÂN DÀI RA DO ĐÂU? pdf

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 14: THÂN DÀI RA DO ĐÂU? pdf
... tỉa cành? - Sau học sinh trả lời xong GV hỏi: -Vậy tượng cắt thân rau ngót đầu nêu nhằm mục đích gì? - GV nhận xét giời học, giải đáp thắc mắc HS Tiểu kết: nhiều cành nên người ta cắt - Đại diện ... luận theo - GV cho HS thảo luận câu hỏi SGK trang 46 đưa nhận xét: nhóm - Gọi HS trả lời, Cây bị bấm thấp HS khác nhận xét, bổ không bấm ngọn, thân dài phần sung - Đối với câu hỏi * GV - Đại diện ... mà không bấm cần thân, sợi dài - Cho HS rút kết luận Tiểu kết: - Thân dài phần (mô phân sinh ngọn) Hoạt động 2: II GIẢI THÍCH NHỮNG HIỆN TƯỢNG THỰC TẾ Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS...
 • 8
 • 3,353
 • 7

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN ppsx

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 13: CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN ppsx
... chức - Kiểm tra sĩ số 2 Kiểm tra cũ - Kể tên loại rễ biến dạng chức chúng? Bài Hoạt động 1: I CẤU TẠO NGOÀI CỦA THÂN Hoạt động GV Hoạt động HS a Xác định phận thân, vị trí chồi ngọn, chồi nách - ... bám - GV gọi HS lên điền - HS trả lời tiếp vào bảng phụ chuẩn bị sẵn - GV chữa bảng phụ để HS theo dõi sửa lỗi bảng - Có loại thân? cho VD? Tiểu kết: - Có loại thân: thân đứng, thân leo, thân ... - HS mang cành - GV kiểm tra quan sát lên cách gọi HS trình bày trước lớp phận trước lớp thân, HS khác bổ - GV gợi ý HS đặt sung cành gần nhỏ để tìm đặc điểm giống - Câu hỏi thứ - HS tiếp tục...
 • 9
 • 7,868
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án sinh học lớp 6 bài 18giao an sinh hoc lop 6 bai 17giao an sinh hoc lop 6 bai 31giao an sinh hoc lop 6 bai 35giao an sinh hoc lop 6 bai 30giao an sinh hoc lop 6 bai 36giao an sinh hoc lop 6 bai 33giao an sinh hoc lop 6 bai 37giao an sinh hoc lop 6 bai 11giáo án sinh học lớp 6 bài 24giáo án sinh học lớp 6 bài 46giáo án sinh học lớp 6 bài 45giáo án sinh học lớp 6 bài 48giáo án sinh học lớp 6 bài 49giao an sinh hoc lop 6 bai 10bản hợp đồng bốc mộNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 10 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề thi khảo sát giữa học kỳ I môn toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Yên Viên – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Tuân thủ điều trị loãng xương ở bệnh nhân cao tuổi PGS.TS. Lê Anh Thưtổng hợp đề thi tiếng anh lớp 1,2Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018Khảo sát về CNTT trong giáo dục tại Việt Nam Hiện trạng và mục tiêu đến năm 2020ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu