Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf

8 6,926 12
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/08/2014, 09:22

Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh biết tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh: nước và muối khoáng từ rễ lên thân, nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây. 2. Kĩ năng - Rèn kĩ năng thao tác thực hành. 3. Thái độ - Giáo dục ý thức bảo vệ thực vật. II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC - GV: Làm thí nghiệm trên nhiều loại hoa: hồng, cúc, huệ, loa kèn trắng, cành lá dâu, dâm bụt Kính hiển vi, dao sắc, nước, giấy thấm, 1 cành chiết ổi, hồng xiêm (nếu có điều kiện). - HS: Làm thí nghiệm theo nhóm ghi lại kết quả, quan sát chỗ thân cây bị buộc dây thép (nếu có). III.PHƯƠNG PHÁP Hoạt động nhóm nhỏ + thuyết trình IV. TIẾN TRÌNH TIẾT DẠY 1. Ổn định tổ chức - Kiểm tra sĩ số. 2. Kiểm tra bài cũ - Thân to ra do đâu? - Tìm sự khác nhau cơ bản giữa dác và ròng? 3. Bài mới Kiểm tra sự chuẩn bị của HS (các nhóm báo cáo). Ôn lại kiến thức bằng 2 câu hỏi: - Mạch gỗ có cấu tạo và chức năng gì? - Mạch rây có cấu tạo và chức năng gì? Hoạt động 1: I. SỰ VẬN CHUYỂN NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG HOÀ TAN Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu nhóm trình bày thí nghiệm ở nhà. - GV quan sát kết quả của các nhóm, so sánh SGK, GV thông báo ngay nhóm nào có kết quả tốt. - GV cho cả lớp xem thí nghiệm của mình trên cành mang hoa (cành hoa huệ) cành mang lá (cành dâu) đ ể nhằm mục đích chứng minh sự vận chuyển các chất trong thân lên hoa và lá. - GV hướng dẫn HS cắt lát mỏng qua cành của nhóm, quan sát bằng kính hiển vi. - GV phát một số cành đã - Đại diện nhóm tr ình bày các bước tiến hành thí nghiệm, cho cả lớp quan sát kết quả của nhóm mình, nhóm khác nhận xét, bổ sung. - Quan sát ghi lại kết quả. - HS nhẹ tay bóc vỏ nh ìn bằng mắt thường chỗ có bắt chuẩn bị hướng dẫn HS bóc vỏ cành. - GV cho 1 vài HS quan sát mẫu trên kính hiển vi, xác định chỗ nhuộm màu, có thể trình bày hay vẽ lên bảng cho cả lớp theo dõi. - GV nhận xét, đánh giá cho điểm nhóm làm tốt. màu, quan sát màu của gân lá. - Các nhóm th ảo luận: chỗ bị nhuộm màu đó là bộ phận nào của thân? Nước và muối khoáng được vận chuyển qua phần nào của thân? - Đại diện nhóm tr ình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. Tiểu kết: - Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. Hoạt động 2: II. SỰ VẬN CHUYỂN CHẤT HỮU CƠ Hoạt động của GV Hoạt động của HS - GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân sau đó thảo luận nhóm. - GV lưu ý: Khi bóc vỏ, bóc luôn cả mạch nào? - GV có th ể mở rộng: chất hữu cơ do lá chế tạo sẽ mang đi nuôi thân, cành, rễ - GV nhận xét và gi ải thích nhân dân l ợi dụng hiện tượng này đ ể chiết - HS đọc thí nghiệm v à quan sát hình 17.2 SGK trang 55. - Thảo luận nhóm theo 3 câu hỏi SGK trang 55. - Đại diện nhóm tr ình bày, các nhóm khác nh ận xét, bổ sung nhóm tr ình bày k ết quả thảo luận, các nhóm khác nhận xét, bổ sung. cành. - GV hỏi: Khi bị cắt vỏ, làm đứt mạch rây ở thân thì cây có sống được không? tại sao? - Giáo dục ý thức bảo vệ cây, tránh tư ớc vỏ cây để chơi đùa, chằng buộc dây thép vào thân cây. Tiểu kết: - Chất hữu cơ vận chuyển nhờ mạch rây. 4. Củng cố - Cho HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK, làm bài tập cuối bài tại lớp. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và trả lời câu hỏi SGK. - Chuẩn bị: củ khoai tây có mầm, củ su hào, gừng, củ dong ta, 1 đoạn xương rồng, que nhọn . Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN I. MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh biết tự tiến hành thí nghiệm để chứng minh: nước và muối khoáng từ rễ lên thân, . thép vào thân cây. Tiểu kết: - Chất hữu cơ vận chuyển nhờ mạch rây. 4. Củng cố - Cho HS trả lời câu hỏi 1, 2 SGK, làm bài tập cuối bài tại lớp. 5. Hướng dẫn học bài ở nhà - Học bài và. sự vận chuyển các chất trong thân lên hoa và lá. - GV hướng dẫn HS cắt lát mỏng qua cành của nhóm, quan sát bằng kính hiển vi. - GV phát một số cành đã - Đại diện nhóm tr ình bày các
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf, Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf, Giáo án sinh học lớp 6 - Bài 17: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG THÂN pdf

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay