07 hệ tiêu hóa 1

07 hệ tiêu hóa 1

07 hệ tiêu hóa 1
... kiu chựm nho 12 c.Tõng c: - ẳ trờn: c võn, 3/4 di: c trn - Hai lp: hng vong, ngoai hng doc Gia lp: Tựng TK Auerbach Biểu mô; Lớp đệm; Cơ niêm; Tế bào lympho; Tuyến TQ; 10 Lớp vòng; 11 Lớp d.Tõng ... dọc; 12 Tng v ngoi 2.3 Da day 2.3 .1 Tng niờm mc - Nhn cng, cú cỏc np gp dc, lừm rng - vựng vi loi tuyn: tõm v , mụn v, ỏy v webanatomy.net/histology/digestive/digestive_index.htm 20 .12 .08 H .10 ... nhiều mạch máu, nang bch huyt 2.6.3 Tầng cơ: lp, tựng TK 2.6.4 Tng vỏ Tuyến tiêu hóa 3 .1 Gan - Lớn thể, nặng khoảng 15 00g, vừa ngoại tiết, vừa nội tiết - Chia làm nhiều thuỳ, tiểu thuỳ - Tiểu...
 • 46
 • 121
 • 0

07 hệ tiêu hóa 1

07 hệ tiêu hóa 1
... Auerbach d.Tng v ngoai: - Mụ liờn kờt tha 12 Biểu mô; Lớp đệm; Cơ niêm; Tế bào lympho; Tuyến TQ; 10 Lớp vòng; 11 Lớp dọc; 12 Tng v ngoi 2.3 Da day 2.3 .1 Tng niờm mac - Nhn cng, co cac nờp gp doc, ... nhiều mạch máu, nang bach huyờt 2.6.3 Tầng cơ: lp, tựng TK 2.6.4 Tng va 3 Tuyến tiêu hóa 3 .1 Gan - Lin thể, nặng khoảng 15 00g, vừa ngoại tiết, vừa nội tiết - Chia làm nhiều thuỳ, tiểu thuỳ - Tiểu ... TK Dới niêm mạc Tầng Vỏ Lp c dc Wiley & Sons, Inc., 2002 H .13 Cỏc loai TB tuyn ỏy v - Tế bào chính: Khối vuông, nhân hinh cầu, lợp 1/ 3 dii ống tuyến, - Tế bào viền: Hỡnh cầu hay tháp lin Nhân...
 • 46
 • 174
 • 0

07 hệ tiêu hóa 2

07 hệ tiêu hóa 2
... BH Tnh mch ng mch Lp c chéo Lp c vòng ám ri TK Dới niêm mạc Tầng Vỏ Lp c dc Wiley & Sons, Inc., 20 02 H.13 Ruột non ( tá tràng, hỗng tràng, hồi tràng) Hp thu chinh cac cht dinh d ng a Tầng niêm ... trn - Hai lp: h ng vũng, ngoai h ng doc Gia lp: Tựng TK Auerbach d.Tng v ngoai: - Mụ liờn kt tha 12 D dy - Khi cng: nhn, rng: cú cac np gp doc - vựng (3 loai tuyn): tõm vi , mụn vi, ay vi - Mụt ... thờm lp chộo Gia lp c: tựng TK Auerbach Tng v ngoai: mang mụ LK tha Mt ngoai: TB trung biu mụ H .27 Thc quan a.Tng niờm mac - Biu mụ: lat tng khụng sng húa Vùng tiếp giáp vii dày chuyển thành...
 • 60
 • 209
 • 0

07 hệ tiêu hóa 2

07 hệ tiêu hóa 2
... Tnh mch ng mch Lp c chéo Lp c vòng ám ri TK Dưới niêm mạc Tầng Vỏ Lp c dc Wiley & Sons, Inc., 20 02 H.13 Ruột non ( tá tràng, hỗng tràng, hồi tràng) Hp thu chớnh cỏc cht dinh dng a Tầng niêm mạc ... liờn tuc b.Tõng di niờm mac: Mụ liờn kờt tha, tuyn thc qun chớnh thc: chia nhỏnh kiu chựm nho 12 c.Tõng c: - ẳ trờn: c võn, 3/4 di: c trn - Hai lp: hng vong, ngoai hng doc Gia lp: Tựng TK Auerbach ... cú thờm lp chộo Gia lp c: tựng TK Auerbach Tng v ngoi: mng mụ LK tha Mt ngoi: TB trung biu mụ H .27 Thc quan a.Tõng niờm mac - Biờu mụ: lat tõng khụng sng hoa Vùng tiếp giáp với dày chuyển thành...
 • 60
 • 185
 • 0

PTH hệ tiêu hóa 1

PTH hệ tiêu hóa 1
... thêm) Tuần Tuần 10 - Xoay quai ruột nguyên thủy: Ngược chiều kim đồng hồ Lần 1: 900, (trong dây rốn), (tuần 8), hỗng hồi tràng dài thêm Lần 2: 18 00 (trong khoang màng bụng) (900 + 18 00 = 2700) - ... trái khoang bụng, manh tràng bên phải, góc trên, hạ xuống hố chậu phải, tạo ruột thừa (Tuần 11 ) Tuần 11 Tạo mô - Phát triển biểu mô - Phát triển thành phần từ trung mô Bất thường - Quai ruột xoay ... tạng): vùng mang, hệ hô hấp, thực quản, dày, tá tràng (đoạn trên), gan, đường mật, tuỵ - Ruột (ĐM mạc treo ruột trên): Ruột từ tá tràng (ngay miệng ống mật chủ) đến chỗ nối 1\ 3 1\ 3 xa đại tràng...
 • 16
 • 136
 • 0

Đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em 1

Đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em 1
... tháng : 0,9 - 1, 2 cm - 18 tháng : 1, 2 - 1, 5 cm - tuổi : 1, 3 - 1, 7 cm Chiều dài ống thực quản (X) tính từ đến tâm vị theo công thức: X = 1/ 5 chiều cao thể + 6,3 cm Dạ dày: 4 .1 Đặc điểm giải phẫu ... Thực quản trẻ sơ sinh có hình chóp nón, người lớn có hình trụ Vách thực quản trẻ em mỏng, chun, tổ chức đàn hồi chưa phát triển Các tuyến có nhiều mạch máu Đường kính ống thực quản trẻ em: Dưới ... nằm trẻ bú, mùi vị sữa Răng: Thường trẻ bắt đầu mọc từ - tháng 24 tháng hết mọc sữa Từ tuổi trở đi, sữa thay vĩnh viễn Để cho hàm trẻ hình thành phát triển đúng, cần cho trẻ nhai thức ăn cứng trẻ...
 • 5
 • 696
 • 3

Đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em kỳ 1

Đặc điểm hệ tiêu hóa trẻ em kỳ 1
... tháng : 0,9 - 1, 2 cm - 18 tháng : 1, 2 - 1, 5 cm - tuổi : 1, 3 - 1, 7 cm Chiều dài ống thực quản (X) tính từ đến tâm vị theo công thức: X = 1/ 5 chiều cao thể + 6,3 cm Dạ dày: 4 .1 Đặc điểm giải phẫu ... Thực quản trẻ sơ sinh có hình chóp nón, người lớn có hình trụ Vách thực quản trẻ em mỏng, chun, tổ chức đàn hồi chưa phát triển Các tuyến có nhiều mạch máu Đường kính ống thực quản trẻ em: Dưới ... nằm trẻ bú, mùi vị sữa Răng: Thường trẻ bắt đầu mọc từ - tháng 24 tháng hết mọc sữa Từ tuổi trở đi, sữa thay vĩnh viễn Để cho hàm trẻ hình thành phát triển đúng, cần cho trẻ nhai thức ăn cứng trẻ...
 • 5
 • 517
 • 2

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p1)

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p1)
... vovantoan@qnu.edu.vn Hệ tiêu hóa giun tròn vovantoan@qnu.edu.vn Hệ tiêu hóa giun đất vovantoan@qnu.edu.vn Hệ tiêu hóa Châu chấu vovantoan@qnu.edu.vn 10 Tiêu hóa bò sát vovantoan@qnu.edu.vn 11 Tiêu hóa Chim ... DUNG CHƯƠNG I/ Sơ lược hệ tiêu hóa II/ Tiêu hóa miệng III/ Tiêu hóa dày IV/ Tiêu hóa ruột non V/ Tiêu hóa ruột già VI/ Quá trình hấp thu VII/ Tiêu hóa gia cầm vovantoan@qnu.edu.vn I/ SƠ LƯỢC VỀ HỆ ... vovantoan@qnu.edu.vn 12 Tiêu hóa Cá Ăn cỏ Ăn thịt vovantoan@qnu.edu.vn 13 Hệ tiêu hóa loài ăn sâu bọ vovantoan@qnu.edu.vn 14 Tiêu hóa loài ăn thịt vovantoan@qnu.edu.vn 15 Tiêu hóa loài ăn cỏ vovantoan@qnu.edu.vn...
 • 49
 • 943
 • 3

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p2)

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p2)
... dung tích) % k.lượng VSV x 10 10 15 -27 50-90 6-36 h x 10 5 3 -15 10 -50 24h x 10 4 1- 3 5 -10 20-30’ 18 h vovantoan@qnu.edu.vn Fungi Protozoa Bacteria vovantoan@qnu.edu.vn Vi sinh vật cỏ Protozoa Nấm Vi ... vovantoan@qnu.edu.vn Tiêu hóa Lợn vovantoan@qnu.edu.vn Tiêu hóa bò sữa vovantoan@qnu.edu.vn Tiêu hóa Dê vovantoan@qnu.edu.vn vovantoan@qnu.edu.vn vovantoan@qnu.edu.vn 1/ Tiêu hóa dày đơn a/ Đặc điểm giải phẩu: ... vòng rãnh thực quản vovantoan@qnu.edu.vn c/ Tiêu hóa cỏ + Thùng lên men lớn, tiêu hóa 50% vật chất khô phần, đặc biệt khả tiêu hóa chất xơ nhờ hệ vi sinh vật + Điều kiện cỏ : (thuận lợi cho vsv)...
 • 66
 • 1,005
 • 4

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p3)

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p3)
... IV/ TIÊU HÓA Ở RUỘT NON Tiêu hóa ruột non gồm trình chính: + Tiêu hóa hóa học ( Dịch tụy, Dịch ruột dịch mật) + Tiêu hóa học ( Các dạng vận động, nhu động phản ... oxy hóa bilirubin) - Ngoài có: Cholesteron, photphatit, mỡ thủy phân, sản phẩm phân giải protein, muối vố cơ… vovantoan@qnu.edu.vn + Cơ chế tạo sắc tố mật  Sinh lý: Hồng cầu già vỡ (10 0 -12 0 ... ngược với nhu động dưỡng chấp phía dày  thức ăn lâu đường tiêu hóa, tăng tiếp xúc với dịch tiêu hóa niêm mạc ruột  tăng trình tiêu hóa hấp thu (vận động thấy rõ đoạn tá tràng, loài nhai lại...
 • 51
 • 2,002
 • 3

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p4)

chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p4)
... ống tiêu hóa 14 -20 ngày vovantoan@qnu.edu.vn VII/ TIÊU HÓA Ở GIA CẦM Bộ máy tiêu hóa gia cầm có đặc điểm cấu tạo đặc biệt để phù hợp với chức tiêu hóa thức ăn thô cứng vovantoan@qnu.edu.vn 1/ Tiêu ... Ngựa: 10 17kg… vovantoan@qnu.edu.vn Trực tràng Ống hậu môn Cơ thắt Hậu môn Cơ thắt vovantoan@qnu.edu.vn c/ Thời gian thức ăn lưu lại ống tiêu hóa : • Ngựa: 94 -10 0 • Lợn: 24-36 • Cừu : 14 -16 • Bò: 19 -22 ... nếp gấp, có tuyến tiêu hóa phân bố dọc thành niêm mạc Gà gà tây tuyến Brunner, tuyến tụy gia cầm phát triển vovantoan@qnu.edu.vn 5/ Tiêu hóa ruột (tt) - Quá trình tiêu hóa hóa học giống động...
 • 51
 • 700
 • 4

Thai Kỳ và Một số Bệnh Lý rối loạn hệ Tiêu Hóa thường gặp (Kỳ 1) ppsx

Thai Kỳ và Một số Bệnh Lý rối loạn hệ Tiêu Hóa thường gặp (Kỳ 1) ppsx
... đa dạng tiêu hóa thai giúp việc chăm sóc tối ưu Bài viết xin đề cập đến triệu chứng tiêu hóa thường gặp thai phụ bệnh tiêu hóa mà việc xử trí nan giải lúc mang thai B- BUỒN NÔN VÀ NÔN 1- ... tuần Trong thể nhẹ, buồn nôn gọi thai hành vào buổi sáng Sinh bệnh chưa rõ ràng Được quy cho thay đổi nội tiết, rối loạn vận động hệ tiêu hóa, yếu tố tâm xã hội Khi buồn nôn nôn kéo dài ... tiết niệu, viêm dày ruột, bệnh loét tiêu hóa (PUD), viêm tụy, bệnh đường mật, viêm gan, viêm ruột thừa, suy thượng thận, tăng áp lực nội sọ Trong giai đoạn muộn thai kỳ, cần ý thêm nguyên nhân...
 • 5
 • 257
 • 2

Phương pháp thăm khám cận lâm sàng hệ tiêu hóa (Kỳ 1) pps

Phương pháp thăm khám cận lâm sàng hệ tiêu hóa (Kỳ 1) pps
... để chụp Phương pháp cho thấy đường mật rõ bị tai biến 1.1.5 Chụp động mạch gan chọn lọc nút hoá chất: Để chẩn đoán điều trị khối u gan 1.2 Soi nội tạng: 1.2.1 Soi ổ bụng: Là phương pháp thăm dò ... (với điều kiện sỏi có canxi) 1.1.2 Chụp ống tiêu hoá: Cho bệnh nhân uống thuốc cản quang (ví dụ: baryte), thuốc cản quang cho ta thấy hình thể ống tiêu hoá từ thực quản tới hậu môn Nếu thụt thuốc ... mạc thực quản, bệnh lý niêm mạc thực quản + Soi dày-tá tràng: thăm dò tổn thương loét, viêm toàn lòng dày-tá tràng + Soi đại tràng: thăm dò tổn thương đại tràng + Soi trực tràng: soi đèn soi ống...
 • 5
 • 288
 • 1

Hệ tiêu hóa ở người (khoang miệng – 1) ppt

Hệ tiêu hóa ở người (khoang miệng – 1) ppt
... bọt - Tuyến nước bọt nơi nước bọt tiết Trong khoang miệng có đôi tuyến nước bọt lớn nằm mang tai, hàm lưỡi Ngoài tuyến nhỏ nằm rải rác khoang miệng Đôi tuyến mang tai tiết nước bọt loãng nhiều ... lớp tinh thể canxi photphat bền chất cứng sinh giới tạo Men khả tái tạo Men bị ăn mòn axit khoang miệng, cần phải đánh thường xuyên - Ngà cấu trúc tương tự xương, hình thành nên phần nằm bên Có...
 • 5
 • 257
 • 0

Hệ tiêu hóa ở người (dạ dày – 1) potx

Hệ tiêu hóa ở người (dạ dày – 1) potx
... dày Lớp niêm mạc dày nơi tiết dịch vị - dày pH vào khoảng 2 Các cử động học dày a) Sự đóng mở môn vị tâm vị - Tâm vị vòng thắt môn vị mà đóng mở nhờ dày lên hay xẹp xuống lớp niêm mạc hoành ... cuối thực quản, tâm vị mở theo phản xạ, thức ăn dồn xuống dày Tại thức ăn làm trung hoà bớt độ axit dày, pH tăng, tâm vị đóng lại Khi pH trở bình thường, tâm vị lại mở Sự đóng tâm vị giúp thức ... - Dạ dày phần phình lớn ống tiêu hoá, nằm khoang bụng Thành dày cấu tạo lớp trơn: lớp dọc ngoài, vòng chéo Bên thành lớp niêm mạc dày có nhiều nếp nhăn Giữa lớp trơn...
 • 6
 • 242
 • 0

Xem thêm