chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p4)

51 849 4
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/05/2014, 18:26

vovantoan@qnu.edu.vn Chương 1 : GIẢI PHẨU- SINH HỆ TIÊU HÓA (P4) (Anatomy and physiology of Digestive System) vovantoan@qnu.edu.vn Tiêu hóa ở ruột già gồm 2 quá trình chính: + Quá trình lên men ( Do các vi sinh vật hữu ích như ở dạ cỏ) + Quá trình thối rữa ( Do các vi khuẩn gây thối, chủ yếu là E.coli) V/ TIÊU HÓA Ở RUỘT GIÀ vovantoan@qnu.edu.vn + Ruột già gồm 3 phần: Manh tràng, kết tràng và trực tràng + Đoạn cuối ruột non có van hồi manh tràng. Van nầy đóng mở có chu kỳ (30-60 giây mở 1 lần) để thức ăn từ ruột non vào ruột già + Van hoạt động theo cơ chế phản xạ. Thức ăn  đoạn cuối hồi tràng  kích thích thụ quan cơ giới gây ra PX  mở van, thức ăn đầy manh tràng  đóng lại + Ruột già có tuyến tiêu hóa nhưng dịch tiết ít, men ít, hoạt động yếu  hoạt động do men từ ruột non chuyển xuống + Lớp niêm mạc ruột già cũng tiết dịch nhầy. Phần manh tràng và kết tràng có phản ứng kiềm, phần trực tràng có phản ứng toan vovantoan@qnu.edu.vn Figure 23.21a vovantoan@qnu.edu.vn Van hồi manh tràng Ruột thừa vovantoan@qnu.edu.vn Figure 23.22a vovantoan@qnu.edu.vn Thành ruột già vovantoan@qnu.edu.vn Figure 23.22b vovantoan@qnu.edu.vn Figure 23.22c vovantoan@qnu.edu.vn Figure 23.22d [...]...• 1/ Quá trình lên men • Đây là hoạt động chủ yếu ở Ruột già, tuy nhiên tùy thuộc vào loài gia súc: - Chó: ít quan trọng (Ruột non tiêu hóa hoàn toàn thức ăn) Tác dụng bài tiết phân - Động vật ăn cỏ: quan trọng (kể cả lợn): - Ngựa: Không dạ cỏ  manh tràng lớn (32-36 lít) được coi như dạ cỏ (tiêu hóa 50% xơ, 40% protein) - Trâu bò: 15 -20% xơ Lợn: 9% Gluxit, 3% Protit vovantoan@qnu.edu.vn • 1/ Quá... đường & [đường] Ưu, đẳng 10 % nước thải theo phân trương  hấp thu chậm Tốt nhất là glucose nhược trương (1- 2%) + * Muối khoáng: dạng hòa tan trong nước : + Độ hòa tan: Độ hòa tan cao  hấp thu mạnh + Hóa trị ion: Ion hóa trị thấp  hấp thu nhanh vovantoan@qnu.edu.vn + Na+, K+: dạng muối Cl-, + Ca++ dưới dạng phức với axit mật + P dạng vô cơ + Mg++ hấp thu ngược gradien +Fe dạng hóa trị 2… e Hấp thu vitamin:... thành phần) vovantoan@qnu.edu.vn Figure 23 .19 a vovantoan@qnu.edu.vn Figure 23 .19 b vovantoan@qnu.edu.vn 1/ Cơ quan hấp thu + Miệng : Rượu + Dạ dày: - Đơn: Nước, đường đơn, muối khoáng, a.a - Kép: Axit béo bay hơi, NH3, a.a, muối khoáng + Ruột non: Nước, đường đơn, a.a, muối (niêm mạc nhiều nếp nhăn, nhiều nhung mao  tăng diện tích bề mặt Trong các nhung mao có hệ thần kinh tạo co bóp cơ trơn  hút dinh... thấu (Riêng B1 hấp thu sau khi photpho hóa) + B12 hấp thu ở hồi manh trang nhờ ẩm bào + VTM tan trong dầu mỡ A, D, E, K phải có muối mật Do đó làm giảm hấp thu mỡ ở ruột vovantoan@qnu.edu.vn Bài tiết và hấp thu nước vovantoan@qnu.edu.vn vovantoan@qnu.edu.vn 4/ SỰ HÌNH THÀNH PHÂN VÀ THẢI PHÂN a/ Sự hình thành phân • Khi thức ăn đến trực tràng 80% nước được hấp thu chất chứa đậm đặc hơn 15 -20 lần  phân... Các vi sinh vật tác động lên xenluloz, protit, gluxit và lipit còn lại trong thức ăn tạo ra sản phẩm là các axit béo bay hơi và thể khí  axit béo được hấp thu qua thành ruột già  gan như ở dạ cỏ, thể khí được thải ra ngoài qua hậu môn • Các vi sinh vật còn tổng hợp một số vitamin nhóm B và K Đặc biệt ruột già hấp thu nước mạnh (làm cho phân khô) vovantoan@qnu.edu.vn 2/ Quá trình thối rữa: Vi sinh vật... khuếch tán + Axit béo khó tan + muối mật  phức tan  hấp thu vào tế bào biểu mô nhung mao tách ra vào máu (Axit béo < 12 C vào máu, còn >12 C vào bạch huyết, còn axit mật về gan) + Trong tế bào niêm mạc ruột đa số Axit béo + glyxerin  mỡ trung tính và photphatit + Độ nóng chảy càng cao  nhũ hóa và hấp thu càng tốt + Φ< 0,5 μm vovantoan@qnu.edu.vn Hấp thu Lipit vovantoan@qnu.edu.vn Hấp thu Lipit vovantoan@qnu.edu.vn... 80% nước được hấp thu chất chứa đậm đặc hơn 15 -20 lần  phân • Trong thành phần của phân có dịch nhày ruột, biểu mô bóc ra, colesterin, men, mật, chất khoáng và vi sinh vật Ngoài ra trong phân còn chứa protein, gluxit và lipit chưa tiêu hóa hết • Phân có màu vàng thẫm hoặc xám đen do sắc tố mật birirubin và biliverdin  stercobilinogen  stercobilin vovantoan@qnu.edu.vn 4/ SỰ HÌNH THÀNH PHÂN VÀ THẢI... chất mang (thường là protein) - Tốn năng lượng do ATP cung cấp vovantoan@qnu.edu.vn + Hấp thu chủ động bằng chất mang + Giai đoạn 1: S (cơ chất) + C (vật tải)  phức CS (bề mặt màng) +Giai đoạn 2 CS khuếch tán vào gắn ATP  phức hoạt động, vận chuyển theo vi kênh trong hệ lưới nội chất +Giai đoạn 3: CS C + S vào tế bào chất mao quản Quay lại màng enzim chuyển chất khác vận + Ẩm bào (Pinoxitoz) + Phân... chủ) và cơ thắt ngoài (tự chủ) • Khi trực tràng đầy phân  kích thích thụ quan  tủy sống vùng khum cơ trực tràng co bóp+ động tác rặn  phân ra ngoài • Bò : 20kg phân/ngày đêm; Lợn: 05,2,4kg; Ngựa: 10 17kg… vovantoan@qnu.edu.vn Trực tràng Ống hậu môn Cơ thắt trong Hậu môn Cơ thắt ngoài vovantoan@qnu.edu.vn ... Glucose+galactose) V hấp thu tùy thuộc loại đường: G>F Hấp thu đường nhờ vật tải qua 3 giai đoạn Hấp thu đường tùy thuộc vào: +[Đường] trong ruột non +Đường 6C hấp thu nhanh hơn 5C do 6C vào thành ruột được photphorin hóa  giảm [đường] máu  tăng hấp thu, 5C ngược lại Đường fructose hấp thu chậm vì phải chuyển sang glucose  Một số g/thích : hấp thu chủ động phải cấu tạo vòng dạng D-glucose +pH, tuổi, chế độ dinh dưỡng… . vovantoan@qnu.edu.vn Chương 1 : GIẢI PHẨU- SINH LÝ HỆ TIÊU HÓA (P4) (Anatomy and physiology of Digestive System) vovantoan@qnu.edu.vn Tiêu hóa ở ruột già gồm 2 quá trình chính: . lít) được coi như dạ cỏ (tiêu hóa 50% xơ, 40% protein) - Trâu bò: 15 -20% xơ. Lợn: 9% Gluxit, 3% Protit vovantoan@qnu.edu.vn • 1/ Quá trình lên men (tt) • Các vi sinh vật tác động lên xenluloz,. 23.22d vovantoan@qnu.edu.vn • 1/ Quá trình lên men • Đây là hoạt động chủ yếu ở Ruột già, tuy nhiên tùy thuộc vào loài gia súc: - Chó: ít quan trọng (Ruột non tiêu hóa hoàn toàn thức ăn). Tác
- Xem thêm -

Xem thêm: chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p4), chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p4), chương 1 giải phẩu- sinh lý hệ tiêu hóa (p4), Chương 1 : GIẢI PHẨU- SINH LÝ HỆ TIÊU HÓA (P4) (Anatomy and physiology of Digestive System), b/ Hấp thu protein: Dạng a.a, peptit đơn giản, Hấp thu protein và gluxit, d. Hấp thu nước và muối khoáng, 4/ SỰ HÌNH THÀNH PHÂN VÀ THẢI PHÂN (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay