CHUONG 4 BIEU MO

Chương 4 biểu

Chương 4 biểu mô
... CÁC MÔ CĂN BẢN MÔ LIÊN KẾT (mô sụn, xương, máu) MÔ CƠ MÔ THẦN KINH BIỂU MÔ: epithelial tissue NHU MÔ: parenchyma: đảm nhận chức MÔ CHỐNG ĐỢ: stroma: nâng đỡ ... tạp CÁC LOẠI BIỂU MÔ ĐƠN CÁC LOẠI BIỂU MÔ TẦNG BIỂU MÔ LÁT ĐƠN BIỂU MÔ VUÔNG ĐƠN BM LÁT TẦNG KHÔNG SỪNG (THỰC QUẢN) BM CHUYỂN DẠNG (BÀNG QUANG) Hình vẽ Mặt bên mặt đỉnh tế bào biểu Hình KHV ... Màng đáy (BL) CÁC LOẠI BIỂU MÔ BIỂU MÔ PHỦ Lát đơn, vuông đơn, trụ đơn Lát tầng (có sừng không sừng), vuông tầng, trụ tầng Chuyển dạng, trụ giả tầng có lông chuyển BIỂU MÔ TUYẾN (tuyến: đa bào...
 • 24
 • 74
 • 0

CHUONG 4 BIEU MO

CHUONG 4 BIEU MO
... bào ưa bạc TẾ BÀO CƠ-BIỂU MÔ: tuyến ngoại tiết có nguồn gốc ngoại bì TẾ BÀO CHẾ TIẾT STEROID (hormon steroid) ưa acid, nhiều lùi nội bào không hạt, nhiều ti thể Ẩm bào trao đổi ion tế bào ống lượn...
 • 24
 • 106
 • 0

Chương 4: Biểu diễn chi tiết

Chương 4: Biểu diễn chi tiết
... Chương IV : Biểu diễn chi tiết 4.1 - Biểu diễn chi tiết dạng khối đa diện 4.1.1 - Vẽ đa giác nội tiếp : a- Chia đường tròn phần nhau, vẽ tam giác nội ... đỡ, ta đặt mặt giá đỡ song song với mặt phẳng hỡnh chi u chi u khối hỡnh học tạo thành giá đỡ ( Hỡnh 4.2b) Ví dụ 3: Hỡnh chi u trục đo chi tiết cấu tạo khối hỡnh học (Khối hỡnh hộp, khối lng ... khối nửa hỡnh trụ nằm khối hỡnh hộp) Hỡnh chi u khối vật thể vẽ nào? Trước hết ta khảo sát chi tiết chọn vị trí để vẽ hỡnh chi u Cần đặt vật thể thể để hỡnh chi u đứng thể đư ợc đầy đủ hỡnh dạng,...
 • 20
 • 161
 • 0

GIÁO ÁN 11 (NC) Chương 4 ,5 (MỚI)

GIÁO ÁN 11 (NC) Chương 4 ,5 (MỚI)
... lượng % %C , %H , %O , %N hợp chất A %C= 13,20 12 100% / 44 4, 65 = 77 ,42 % %H = 3,16 100% / 18 4, 65 = 7,55 % %N = 0,67 28 100% /22 ,4 5,58 = 15,01% %O = 100% - ( %C + %H + %N ) = 0,02% → Hợp ... + H2O CuSO4 +5 H2O → CuSO4 5H2O Không màu màu xanh Giáo án 11 Nâng Cao Trang Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O – Xác đònh nitơ : CxHyOzNt → (NH4)2SO4 + t0 (NH4)2SO4 +2NaOH  Na2SO4 +2H2O + 2NH3 ... số liệu thực nghiệm sau : a.C : 49 ,4% , H : 9,8% , N : 19,10% , dA/kk = 2,52 b C: 54, 54% , H : 9,09% , dB/CO2 = 2,00 Bài :Một hợp chất A chứa 54, 8%C , 9,3%N , 4, 8%H lại ôxi , cho biết phân tử...
 • 34
 • 235
 • 0

Tài liệu Chương 4 - Biểu diễn tín hiệu bằng chuỗi fourier pptx

Tài liệu Chương 4 - Biểu diễn tín hiệu bằng chuỗi fourier pptx
... (VNU - ColTech) Tín hiệu Hệ thống 2009 / 13 Biểu Diễn Chuỗi Fourier Tín Hiệu Liên Tục Tuần Hoàn Tính hệ số chuỗi Fourier Các hệ số chuỗi Fourier tín hiệu tuần hoàn x(t) tính cách sử dụng tính ... suất tín hiệu tuần hoàn hàm theo tần số rời rạc Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hiệu Hệ thống 2009 12 / 13 Biểu Diễn Chuỗi Fourier Tín Hiệu Liên Tục Tuần Hoàn Các tính chất biểu diễn chuỗi Fourier Tính ... với tín hiệu vào tín hiệu có biên độ lớn gấp |H(ω)| lần lệch pha góc φ(ω) Lê Vũ Hà (VNU - ColTech) Tín hiệu Hệ thống 2009 / 13 Biểu Diễn Chuỗi Fourier Tín Hiệu Liên Tục Tuần Hoàn Biểu diễn chuỗi...
 • 13
 • 297
 • 0

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO chương 4 BIỂU DIỄN BÀI TOÁN BẰNG LOGIC VÀ CÁC PHƯƠNGPHÁP CHỨNG MINH

Giao trinh TRÍ TUỆ NHÂN TẠO  chương 4 BIỂU DIỄN BÀI TOÁN BẰNG LOGIC VÀ CÁC PHƯƠNGPHÁP CHỨNG MINH
... phương pháp chứng minh phản chứng Phương pháp chứng minh phản chứng: Bài toán Chứng minh phép suy luận (a → b) (với a giả thiết, b kết luận) Phản chứng: giả sử b sai suy ¬ b Bài toán chứng minh a ... S(a) Chứng minh cách áp dụng luật suy diễn để dẫn tới điều cần phải chứng minh (như chứng minh trên) gọi chứng minh diễn dịch (deduction proof) Nhưng cần biết luật phân giải luật đầy dủ cho diễn ... Một số thuật giải chứng minh Một vấn đề quan trọng logic mệnh đề chứng minh tính đắn phép suy diễn (a → b) Đây toán chứng minh thường gặp toán học Rõ ràng với hai phép suy luận logic mệnh đề (Modus...
 • 41
 • 1,139
 • 0

Tài liệu Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc doc

Tài liệu Chương 4: Biểu diễn tín hiệu và hệ thống trong miền tần số rời rạc doc
... độ dài dãy x(n) phân tích N=N1N2, độ dài biểu diễn dạng thêm vài mẫu vào sau dãy x(n)  Giả thiết liệu vào xếp vào mảng theo thứ tự cột với số cột N1 số hàng N2: n2 n1 … N1-1 x(0) x(N2) … x[N2(N1-1)] ... - j2  34 b THUẬT TÓAN FFT CƠ SỐ PHÂN THEO TẦN SỐ  Thuật tóan dựa phân chia dãy X(k) thành dãy nhỏ, biến k biểu thị cho trục tần số nên gọi phân chia theo tần số N −1 X( k ) = ∑ n =0 = kn x( ... X(ω) có hạn chế xử lý thiết bị, máy tính:   Tần số ω liên tục Độ dài x(n) vô hạn: n biến thiên -∞ đến ∞ Khi xử lý X(Ω) thiết bị, máy tính cần:  Rời rạc tần số ω -> ω K  Độ dài x(n) hữu hạn...
 • 50
 • 784
 • 2

Chuong 4 vi mo 60t potx

Chuong 4 vi mo 60t potx
... sau giảm 06/22/ 14 13 / Các giai đoạn SX GĐ I I I GĐ II 3,8 21 3,5 II 22 II 22 3, 14 2,75 GĐ III 21 2,33 -1 III 10 15 1,5 -6 III Đ L Q 0 1 / 3,5 12 4 16 19 06/22/ 14 APL MPL I II 14 Q E D C O NS ...   chi phí sản xuất thay đổi giá YTSX không đổi 06/22/ 14 44 K TC2/Pk M’ TC1/Pk M K2 K1 L1 06/22/ 14 F E L2 Q2 Q1 N TC1/PL N’ TC2/PL L 45 II.Phối hợp yếu tố có chi phí thấp    3.Năng suất thay ... 06/22/ 14 42 II.Phối hợp yếu tố có chi phí thấp  Trong dài hạn ytsx K,L thay đổi số lượng nguyên tắc phối hợp ytsx dài hạn tương tự ngắn hạn MPK MPL = PK PL PK × K + PL × L = TC 06/22/ 14 43 II.Phối...
 • 117
 • 202
 • 0

Chương 4: TUYỂN MỘ VÀ LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC ppt

Chương 4: TUYỂN MỘ VÀ LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC ppt
... tích cá nhân, CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG & LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC 1.4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: 1.4 CÁC NGUỒN TUYỂN MỘ: NGUỒN BÊN TRONG NGUỒN BÊN TRONG Lợi ích: - Biết lực phẩm chất nhân viên - Nhân viên ... - Lựa chọn ứng viên phù hợp công việc khó khăn CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG & LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC QUY TRÌNH TUYỂN MỘ: QUY TRÌNH TUYỂN MỘ QUY TRÌNH TUYỂN MỘ: Bước 1: Lập kế hoạch tuyển mộ Bước 2: Lựa ... trình bao gồm : • Tuyển mộ, Tuyển chọn, • Bố trí, chúng liên kết chặt chẽ với CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG & LỰA CHỌN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 KHÁI NIỆM TUYỂN MỘ 1.1 KHÁI NIỆM TUYỂN MỘ Tuyển mộ trình thu hút...
 • 29
 • 331
 • 0

chuong 4 biểu thức

chuong 4 biểu thức
... tỉìng cäüt ma tráûn #include "stdio.h" main() { int i,j,max,min,temp; int a [4] [4] ; clrscr(); for (i=0;i ...
 • 11
 • 94
 • 0

Bài giảng plaxis chương 4 CÁC HÌNH ĐẤT đh kiến trúc tphcm

Bài giảng plaxis chương 4 CÁC MÔ HÌNH ĐẤT đh kiến trúc tphcm
... hình Mohr-Coulomb hình Mohr-Coulomb Thế dẻo đất Thế dẻo đất hình Mohr-Coulomb hình Mohr-Coulomb • Tổng Quát hình Mohr-Coulomb 3.2 Các thông số hình hình Mohr-Coulomb hình ... 4. 4 Mặt dẻo đất 4. 5 Thế dẻo đất 4. 6 Trạng thái tới hạn hình Hardening-Soil Nén chiều hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil ... Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil Nén trục hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil hình Hardening-Soil...
 • 136
 • 402
 • 1

Chương 4 biểu đồ lớp

Chương 4 biểu đồ lớp
... n nhi u th c th c hi n UC 43 Ví d KhachHang DonDatHang MaKH TenKH MaDDH NgayDH t hàng Ng i bán hàng NguoiBanHang MatHang MaNguoiBH TenNguoiBH ph n k toán MaMH TenMH 44 22 Xác l p nh m i quan h ... nhân i v i h th ng gì? 48 24 Tìm ki m thu c tính & thu c tính c al p Danh t lu ng s ki n p, thu c tính,…? Phân bi t thu c tính hay th c th ? n thi t không th a, thi u it ng, 49 Ví d Document * [ordered] ... NgayDH 45 Xác nh hàm thành ph n th hi n s c ng tác c a l p Câu h i xác nh: UC c n làm v i m i t ng bên nó? UC c n bi t v i t ng liên quan v i nó? i t ng liên quan có th óng góp cho UC thu c v 46 ...
 • 25
 • 155
 • 0

Xem thêm