HỒNG cầu 2

HỒNG cầu 2

HỒNG cầu 2
... cầu lưới: đưa khỏi tủy xương  Hồng cầu trưởng thành: sau ngày hc lưới phát triển thành tổ 25 _Y2H Tiền nguyên hồng cầu Nguyên hồng cầu ưa base Nguyên hồng cầu đa sắc Nguyên hồng cầu ưa acid Hồng ... tổ 25 _Y2H Các giai đoạn sinh hồng cầu  Tiền nguyên hồng cầu: CFU-E sinh  Hồng cầu ưa base: tổng hợp hemoglobin bắt đầu tăng dần  Hồng cầu đa sắc:  Hồng cầu ưa acid: nhân bị đông đặc đẩy  Hồng ... xương tế bào Khung xương gắn mặt màng tế bào => hồng cầu có hình đĩa lõm mặt tổ 25 _Y2H tổ 25 _Y2H CƠ CHẾ SINH- CHẾT HỒNG CẦU tổ 25 _Y2H SINH HỒNG CẦU Nguồn gốc: +Tuần đầu bào thai: Nội mô mạch máu...
 • 32
 • 112
 • 0

Thiếu máu hồng cầu hình liềm – Phần 2 ppt

Thiếu máu hồng cầu hình liềm – Phần 2 ppt
... trẻ bị thiếu máu tế bào hình liềm Những nhiễm trùng thường gặp khác liên quan đến thiếu máu tế bào hình liềm bao gồm viêm màng não, influenza, viêm gan Nếu trẻ bị thiếu máu hồng cầu hình liềm có ... meningococcal Những người lớn bị thiếu máu hồng cầu hình liềm nên tiêm phòng cúm năm nhận vaccine phòng viêm phổi Tổn thương mắt Thiếu máu hồng cầu hình liềm gây tổn thương mạch máu mắt Các phụ huynh nên ... gian sống lâu so với bệnh nhân trước Nhiều bệnh nhân thiếu máu hồng cầu hình liềm sống đến 40 50 tuổi, lâu Nếu bạn bị thiếu máu hồng cầu hình liềm, điều quan trọng là:  Chấp nhận trì sống lành...
 • 19
 • 379
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tầm quan trọng của tế bào hồng cầu đối với các loại bệnh do tổn thương mềm phần 2 pptx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về tầm quan trọng của tế bào hồng cầu đối với các loại bệnh do tổn thương mềm phần 2 pptx
... trâu, bò, sau tiêm kho ng t – 10 phút quan sát th y trâu, bò có ph n ng ñau d d i Ph n ng ñau d d i Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….59 d ... , tích th c ăn d c , b nh n ng, b nh làm th s t cao Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….58 d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to ... - V trí: d c n m hoàn toàn phía bên trái thành b ng Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Giáo trình Giáo trình Ch n ñoán b nh thú …………………….57 d o m C lic c u -tr a c k o d o w w w o w C lic k to...
 • 5
 • 258
 • 0

Trường hợp lâm sàng giảm 2 dòng tế bào hồng cầu và tiểu cầu không rõ nguyên nhân

Trường hợp lâm sàng giảm 2 dòng tế bào hồng cầu và tiểu cầu không rõ nguyên nhân
... bệnh nhân tỉnh hoàn toàn trở lại Bệnh nhân chuyển lại Phòng HSCC MỘT SỐ THĂM DÒ CHUYÊN SÂU * Huyết đồ: số lượng hồng cầu giảm, hồng cầu bình sắc, kích thước hồng cầu không Số lượng bạch cầu bình ... hóa dòng hồng cầu bạch cầu hạt , hinhg thái đặc biệt Gặp mẫu tiểu cầu Gặp hai đám nhỏ tế bào kích thước lớn, nhân múi, bào tương ưa base đậm( TB ung thư) KL: chưa loại trừ tổn thương di vào tủy ... Số lượng bạch cầu bình thường, công thức bạch cầu bình thường, không thấy bạch cầu non máu Số lượng độ tập trung tiểu cầu giảm Hồng cầu lưới : 1 .28 % Mô tả: Chọc tủy gai chậu sau trên, dịch tủy...
 • 3
 • 2,852
 • 0

tài liệu hồng cầu

tài liệu hồng cầu
... số trường hợp sinh lý Ở trẻ sơ sinh, số lượng hồng cầu cao vòng hai tuần đầu, sau có tượng vỡ hồng cầu gây vàng da sinh lý Ngoài ra, số lượng hồng cầu tăng người lao động nặng, sống vùng cao Hình ... 1) Bảng 1: Số lượng hồng cầu máu ngoại vi người Việt Nam Tác Đỗ Nguyễn Trần Văn Nam 5.110.000 ± 4.510.000 ± 4.920.000 ± Nữ 4.600.000 ± 4.320.000 ± 4.520.000 ± Số lượng hồng cầu thay đổi số trường ... thường, số lượng hồng cầu máu ngoại vi là: Nam: 5.400.000 ± 300.000 /mm3 Nữ: 4.700.000 ± 300.000/mm3 Theo kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam năm 1996, số lượng hồng cầu máu người...
 • 9
 • 473
 • 1

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược xây dựng nhãn hiệu ceramic Hồng Hà (2).DOC

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược xây dựng nhãn hiệu ceramic Hồng Hà (2).DOC
... III .Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lợc xây dựng nhãn hiệu ceramic Hồng Chơng I : Khái quát nhãn hiệu vai trò nhãn hiệu chiến lợc Marketing I Khái quát nhãn hiệu Các khái niệm 1.1 Nhãn ... Chơng III: Một số giải pháp hoàn thiện chiến lợc xây dng nhãn hiệu Ceramic Hồng I Dự báo yếu tố ảnh hởng đến trình xây dựng chiến lợc nhãn hiệu Quá trình xây dựng chiến lợc nhãn hiệu công ty ... mại nhằm khuyến khích khách hàng thử hơng vị sử dụng sản phẩm dễ dàng nhãn hiệu quen thuộc 19 CHƯƠNG II : CHIếN LƯợC XÂY DựNG NHãN HIệU GạCH CERAMIC HồNG I khái quát nhà máy sản xuất gạch hồng...
 • 40
 • 455
 • 1

Tài liệu về hồng cầu

Tài liệu về hồng cầu
... số trường hợp sinh lý Ở trẻ sơ sinh, số lượng hồng cầu cao vòng hai tuần đầu, sau có tượng vỡ hồng cầu gây vàng da sinh lý Ngoài ra, số lượng hồng cầu tăng người lao động nặng, sống vùng cao Hình ... 1) Bảng 1: Số lượng hồng cầu máu ngoại vi người Việt Nam Tác Đỗ Nguyễn Trần Văn Nam 5.110.000 ± 4.510.000 ± 4.920.000 ± Nữ 4.600.000 ± 4.320.000 ± 4.520.000 ± Số lượng hồng cầu thay đổi số trường ... thường, số lượng hồng cầu máu ngoại vi là: Nam: 5.400.000 ± 300.000 /mm3 Nữ: 4.700.000 ± 300.000/mm3 Theo kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam năm 1996, số lượng hồng cầu máu người...
 • 9
 • 402
 • 0

Hồng cầu

Hồng cầu
... số trường hợp sinh lý Ở trẻ sơ sinh, số lượng hồng cầu cao vòng hai tuần đầu, sau có tượng vỡ hồng cầu gây vàng da sinh lý Ngoài ra, số lượng hồng cầu tăng người lao động nặng, sống vùng cao Hình ... 1) Bảng 1: Số lượng hồng cầu máu ngoại vi người Việt Nam Tác Đỗ Nguyễn Trần Văn Nam 5.110.000 ± 4.510.000 ± 4.920.000 ± Nữ 4.600.000 ± 4.320.000 ± 4.520.000 ± Số lượng hồng cầu thay đổi số trường ... thường, số lượng hồng cầu máu ngoại vi là: Nam: 5.400.000 ± 300.000 /mm3 Nữ: 4.700.000 ± 300.000/mm3 Theo kết bước đầu nghiên cứu số tiêu sinh học người Việt Nam năm 1996, số lượng hồng cầu máu người...
 • 9
 • 221
 • 0

Cơ học kết cấu 2 - Chương 5

Cơ học kết cấu 2 - Chương 5
... 0, 52 5 Pa 0,15Pa a 3a 2a X1 = C HC KT CU II (M s )(M ) = - Page 22 a.a a 0,15Pa + [2. 3a.0,2Pa - 2. 2a.0,475Pa - 3a.0,475Pa + 2a.0,2Pa] EJ EJ a + [2. 2a.0, 52 5 Pa - 2. a.0,15Pa - 2a.0,15Pa + a.0, 52 5 Pa] ... i -2 li+1 i-1 ki -2 i+1 i +2 ki Mi-1 Mi-1 Mi H .5. 10.4 li +2 i ki-1 Mi -2 Mi -2 i +2 d i +2 di d i -2 li-1 i+1 d i+1 i-1 d i-1 i -2 Page 49 ki+1 Mi Mi+1 Mi+1 H .5. 10 .5 ki +2 Mi +2 Mi +2 H .5. 10.6 Mi -2 = H .5. 10.7 ... -0 ,019P -0 ,019P 0 a 0 2a 2a a 0 0 0 0 0,014P -0 ,436P -0 , 422 P 0,636P - 2aP 2aP Pa -0 ,777P N i1 N i1 li N i1 N i li a a 2a 2a a a 2a 2a a Page 35 - 2a - 2a a Pa (5 + 2) a (2 - 2) a (3+ 2) a (1 - 2...
 • 56
 • 3,404
 • 10

Cơ học kết cấu 2 - Chương 6

Cơ học kết cấu 2 - Chương 6
... -0 ,22 0 0,034 -0 ,084 -0 ,25 2 0,039 -0 ,0 96 -0 ,157 0, 024 -0 , 060 0 0 0 0 0 ,24 0 -0 , 069 0,083 0,1 86 0, 321 -0 ,1 52 0,333 0,491 0 ,29 0 -0 ,21 7 0,75 0,919 0,195 -0 ,23 5 0,333 0,4 76 0,0 82 -0 ,173 0,083 0, 168 ... r2P 4 10 10 11 12 13 14 0 ,65 62 0,75 0, 468 7 0 -0 ,69 4 -0 ,888 -0 ,75 -0 ,444 -0 ,139 0 0 0 0 0 0 0,139 0,444 0,75 0,888 0 ,69 4 0 -0 ,5 62 -0 ,5 -0 ,1875 Tung (.a.h.Zi) EJ .a.h M o .a.hMk k Z1 Z2 0 0 -0 ,22 0 ... X đ r 22 = Q = 0,375EJ o * R1P: tỏch nỳt C trờn ( M P ) đ R1P = - M = -4 o * R2P: ct phn h trờn ( M P ) (H .6 .2. 9h) Chiu lờn phng X M=4 đ R2P = -P = -2 r 22 P =2 R2P Q N Q=0 N H .6 .2. 9h H .6 .2. 9g Thay...
 • 24
 • 2,553
 • 6

Cơ học kết cấu 2 - Chương 8

Cơ học kết cấu 2 - Chương 8
... 0,5 -0 , 28 8 -0 ,144 -0 ,015 -0 ,007 -0 ,0 02 -0 ,001 0,659 0,3 48 FC CF -0 ,695 0, 489 -1 ,395 1,395 -2 , 629 0, 98 1,637 0, 3 28 -0 , 325 -0 ,1 62 M 0,3 48 0,461 0,696 -0 , 688 -0 ,461 0, 921 -0 ,4 62 -0 , 687 0,659 0,3 48 ... 0 ,2 0,4 3 ,2 -3 ,2 -1 ,066 -2 , 133 -1 ,066 0, 426 0 ,85 3 1,706 0 ,85 3 1,706 -0 , 28 4 -0 , 28 4 -0 ,5 68 -0 , 28 4 0,056 0,113 0 ,22 7 0,113 0 ,22 7 -0 ,037 -0 ,037 -0 ,075 -0 ,037 0,007 0,014 0, 029 0,014 0, 029 -0 ,004 -0 ,004 ... 0,1 12 0,149 0 ,22 5 -0 ,22 2 -0 ,149 0 ,29 7 -0 ,149 -0 ,22 2 0 ,21 3 0,1 12 o MP Mcc -0 , 583 0,6 38 -1 ,170 1,173 -2 , 7 78 1 ,27 7 1, 488 0,106 -0 ,1 12 -0 ,50 B.9.1.5 Bảng xác định mômen hệ Sau xác định mômen 2, 778...
 • 14
 • 693
 • 1

Bài giảng tai mũi họng phần 2

Bài giảng tai mũi họng phần 2
... số VIII chạy ống tai để lên vỏ não Dịch tai trong: Sinh lý tai Tai có hai chức nghe và thăng bằng 2. 1.Chức nghe 2. 1.1 Sinh lý truyền âm * Tai ngoài: vành tai thu và định hướng ... đơn giản Tai phải 50 m 5m (+) 20 giây Kết luận: Phươngpháp Tai trái Nói thường Nói thầm Rinne Schwabach Weber 5m Sát tai (-) 20 giây Sang trái Tai phải nghe bình thường Tai trái ... Hình 2. 14: Ứ mủ thùng tai giải quyết nguyên nhân viêm tai giữa - Đau tai: đau tai dữ dội ngày càng tăng, đau sâu tai, đau theo nhịp đập, đau lan vùng thái dương và sau tai làm...
 • 52
 • 732
 • 8

Thiết kế thi công thiết bị tiết kiệm điện nước cho trường Đại học Lạc Hồng phần 2

Thiết kế thi công thiết bị tiết kiệm điện nước cho trường Đại học Lạc Hồng phần 2
... P2.4/A 12 P3.4/T0 P2.3/A11 P3.5/T1 P2 .2/ A10 P3.6/WR P2.1/A9 P3.7/RD P2.0/A8 RST GND Y1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 R2 20 19 J13 VCC P0.0/AD0 P0.1/AD1 P0 .2/ AD2 P0.3/AD3 ... XTAL1 10 EA/VPP J20 1K AT89LV51 28 27 26 25 24 23 22 21 29 30 P2.7/A15 P2.3 P2 .2 P2.1 P2.0 R THANH 4,7K R2 AD0 AD1 AD2 AD3 AD4 AD5 AD6 AD7 R15 R THANH 4K7 VCC_5V J18 CON6 ALE 10uF 20 Y1 19 RESET ... C1 22 00uF -25 V VIN - GN D U1 LM7805 2 VCC_5V 6VAC R13 R15 18 17 16 15 14 13 12 11 SPI PROGRAM 74HC541 100 VCC_5V VCC_5V RST ALE/PROG 28 27 26 25 24 23 22 21 29 10uF 24 18 RST VC C AD0 AD1 AD2 AD3...
 • 102
 • 421
 • 0

Xem thêm