Bài giảng nguồn vố dài hạn của doanh nghiệp

Bài giảng nguồn vố dài hạn của doanh nghiệp

Bài giảng nguồn vố dài hạn của doanh nghiệp
...  Vay dài hạn ngân hàng nguồn vốn tín dụng quan trong phát triển DN Vay vốn dài hạn ngân hàng thông thường hiểu vay vốn có thời gian năm Hoặc thực tế, người ta chia thành vay vốn trung hạn (từ ... bên 11.2.3.1 Vay dài hạn NHTM, TCTCTD     Nguồn vốn vay dài hạn NH có nhiều điểm lợi giống như- trái phiếu kể Tuy nhiên điểm bất lợi giống nhưtrái phiếu, vay dài hạn NH có hạn chế sau đây: ... dụng vốn + Giữ quyền kiểm soát cổ đông, tránh áp lực toán kỳ hạn  Nhược điểm: Chi phí cao so với vốn vay hay trái phiếu, hiệu sử dụng vốn thường không co giới hạn quy mô vốn  11.2 NGUỒN VỐN...
 • 32
 • 129
 • 0

nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp: Thuê tài chính

nguồn vốn dài hạn của doanh nghiệp: Thuê tài chính
... thiếu vốn lưu động bán tài sản cho công ty cho thuê tài công ty tài cho doanh nghiệp thuê lại, doanh nghiệp có tài sản để sử dụng mà vãn có vốn lưu động để kinh doanh Hết thời hạn thuê doanh ... đầu thuê tài sản giá trị khoản toán tiền thuê tối thiểu chiếm phần lớn gia trị hợp lý tài sản thuê 1.3 So sánh thuê tài thuê hoạt động Thuê hoạt động: loại thuê ngắn hạn nội dung hợp đồng thuê tài ... chung thuê tài chính …………………………………… Khái niệm đặc điểm thuê tài chính …………………………… Giao dịch hợp đồng thuê tài ………………………………… So sánh thuê tài thuê hoạt động……………………………… Các hình thức thuê tài điển...
 • 24
 • 976
 • 4

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp potx

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 4: Tài sản dài hạn của doanh nghiệp potx
... Thanh Huyn 41 - m0 = NG/S0 = 500/25.000 = 0,02 tr/m3 - M(1) = S(1) x m0 = 450 x 0,02 = tr/thỏng - M(2) = S(2) x m0 = 450 x 0,02 = tr/thỏng - M(3) = S(3) x m0 = 400 x 0,02 = tr/thỏng - M(4) = S(4) ... tr/thỏng - M(5) = S(5) x m0 = 500 x 0,02 = 10 tr/thỏng - M(6) = S(6) x m0 = 550 x 0,02 = 11 tr/thỏng - M(7) = S(7) x m0 = 400 x 0,02 = tr/thỏng - M(8) = S(8) x m0 = 500 x 0,02 = 10 tr/thỏng - M(9) ... = 20% x = 40% ThS Nguyn Thanh Huyn 29 - - M(1) = G(1) x Kc = 100 x 40% = 40 tr/ nm M(2) = G(2) x Kc = (100 - 40) x 40% = 24 tr/ nm M(3) = G(3) x Kc = (60 - 24) x 40% = 14,4 tr/nm Sang nm sd T4,...
 • 83
 • 1,057
 • 3

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 6: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP pdf

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 6: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP pdf
... đầu dài hạn doanh nghiệp 6.1.1 Khái niệm phân loại đầu dài hạn doanh nghiệp - Sự cần thiết đầu dài hạn: ĐTDH giúp DN phát triển bền vững sinh lợi cao, đạt mục tiêu DN… - Khái niệm: đầu ... doanh nghiệp a Theo đối ng đầu tư: - Đầu tài sản: khoản đầu cho loại TS DN, gồm: + Đầu tài sản cố định: mua sắm, xây dựng bản, + Đầu tài sản ngắn hạn thường xuyên cần thiết + Đầu ... hội đầu - Xác lập mục tiêu đầu - Lập dự án đầu - Đánh giá, thẩm định lựa chọn dự án đầu - Ra định đầu ThS Nguyễn Thanh Huyền 6.2 Xác định dòng tiền đánh giá dự án đầu dài hạn...
 • 45
 • 1,380
 • 4

bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 6 đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - đh thương mại

bài giảng tài chính doanh nghiệp chương 6 đầu tư dài hạn của doanh nghiệp - đh thương mại
... Chương 6: ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP 6. 1 Tổng quan đầu dài hạn doanh nghiệp 6. 2 Xác định dòng tiền đánh giá dự án đầu dài hạn 6. 1 Tổng quan đầu dài hạn doanh nghiệp 6. 1.1 ... xuyên cần thiết + Đầu tài sản tài - Đầu cho người: b Theo mục tiêu đầu - Đầu hình thành doanh nghiệp - Đầu mở rộng qui mô kinh doanh - Đầu phát triển sản phẩm - Đầu thay thế, ... thu lợi nhuận dài hạn 6. 1.2 Phân loại đầu dài hạn doanh nghiệp a Theo đối ng đầu tư: - Đầu tài sản: + Đầu tài sản cố định: mua sắm, xây dựng bản, + Đầu tài sản ngắn hạn thường xuyên...
 • 37
 • 730
 • 1

chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, xác định các hành động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó

chiến lược là tiến trình xác định các mục tiêu cơ bản dài hạn của doanh nghiệp, xác định các hành động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó
... chiến lược tiến trình xác định mục tiêu dài hạn doanh nghiệp, xác định hành động phân bổ nguồn lực cần thiết để thực mục tiêu đó Hoặc theo quan điểm phương pháp C3, chiến lược thực chất giải pháp ... tin khách quan Phân tích chiến lược lựa chọn nhằm xác định tiến trình hoạt động lựa chọn để nhờ chúng mà công ty hoàn thành trách nhiệm mục tiêu Các chiến lược, mục tiêu sứ mạng công ty kết hợp ... …… CÁC CHIẾN LƯỢC SO Sử dụng điểm mạnh để tận dụng hội …… CÁC CHIẾN LƯỢC ST Sử dụng điểm mạnh để ứng phó đe doạ …… CÁC CHIẾN LƯỢC WO Kết hợp khắc phục điểm yếu để tận dụng hội …… CÁC CHIẾN LƯỢC...
 • 69
 • 148
 • 0

Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp – cổ phiếu

Nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp – cổ phiếu
... kinh doanh, ổn định tình hình tài chính, đảm bảo lực toán… doanh nghiệp cần phải tính toán lựa chọn nguồn tài trợ thích hợp Có nhiều nguồn tài trợ khác nhau, “ Nguồn tài trợ dài hạn nguồn tài trợ ... nhóm em xin trình bày đề tài tiểu luận “ Nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGUỒN TÀI TRỢ DÀI HẠN CỔ PHIẾU Để tối đa hóa khả phát triển mình, doanh nghiệp phải biết tận dụng ... trước diễn biến cạnh tranh doanh nghiệp khác công ty nước với tiềm lực tài dồi cần nắm hiểu biết định nguồn tài trợ dài hạn doanh nghiệp Qua đó, tìm kiếm nguồn tài trợ dài hạn thích hợp sử dụng...
 • 17
 • 47
 • 0

CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV).doc

CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRUNG VÀ  DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA (DNNVV).doc
... cho dự án đầu SVTH: Phan Thị Thanh Luân Trang 10 Chương 2:Cơ sở luận thẩm định dự án đầu trung dài hạn DNNVV 2.2.1.2 Mục tiêu, đối ng, yêu cầu thẩm định dự án a) Thẩm định tín dụng trung ... việc đầu dự án tính toán sở chênh lệch đầu ra, đầu vào lúc trước đầu sau đầu Dễ đơn giản tính toán, dự án mà giá trị trước đầu không chiếm tỷ lệ lớn tổng giá trị dự án sau đầu dự án ... dự án sau đầu dự án trước đầu xem đầu vào dự án sau đầu theo giá trị Bước 2:Phân tích để tìm liệu: Khi xác định mô hình đầu vào, đầu dự án, cần phải phân tích dự án để tìm liệu đầu...
 • 39
 • 1,051
 • 7

Thẩm định hồ sơ xin vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ (elta).doc

Thẩm định hồ sơ xin vay vốn trung và dài hạn của doanh nghiệp vừa và nhỏ (elta).doc
... nhận hồ xin vay vốn có kỳ hạn; Giúp học viên nhận biết hiểu rõ giá trị nguồn thông tin có sẵn qua tập hợp thông tin để hỗ trợ trình đánh giá hồ xin vay vốn Rủi ro tín dụng hồ xin vay ... xác định giá Phương thức toán Quá trình thu tiền Chi phí vốn Rủi ro tỷ giá/Phòng ngừa rủi ro Tính bất ổn trị Các quy định Mẫu hồ xin vay vốn: Hồ xin vay có thời hạn Thông tin doanh nghiệp ... tín dụng Hồ xin vay vốn có hai dạng: Dạm hỏi ngân hàng Đơn xin vay thức Chỉ doanh nghiệp nộp hồ thức ngân hàng có nguy rủi ro Do vậy, ngân hàng thường yêu cầu người vay hoàn tất hồ phù...
 • 63
 • 830
 • 3

ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP

ĐẦU TƯ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP
... cật đầu : đầu ln gắn liền với rủi ro, đầu có khả đảm bảo vững kích thích nhà đầu tham gia Nếu đầu tình trạng khơng ổn định DN hạn chế đầu - Khả tài DN : để đến định đầu DN ... ảnh hưởng đến việc tăng hay giảm chi phí đầu tư, định đầu dài hạn phải ý xem xét tới hai yếu tố - Sự tiến khoa học cơng nghệ : đầu dài hạn phải đón đầu tiến khoa học cơng gnhệ, khơng tiếp ... 792,59 = 1,32 600 Chỉ số hiểu việc đầu thu hồi lại chi phí đầu ban đầu cộng thêm với NPV (khoản lãi) ng đương 32% chi phí đầu ban đầu Nói cách khác đầu vào dự án sinh lợi 0,32 lần...
 • 11
 • 1,906
 • 7

Tài liệu Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp pdf

Tài liệu Quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp pdf
... quan đầu dài hạn II Xác định dòng tiền dự án III Thẩm định tài dự án đầu IV Bài tập I Tông quan dài han 1.1 Khái niệm Đầu dài hạn doanh nghiệp trình sử dụng vốn để hình thành nên tài ... vật liệu, hàng hóa… Đầu liên doanh đầu tài sản tài chính, bất động sản đầu • Cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản đầu 1.2 Phân loại  Theo mục tiêu đầu tư:      Đầu thành lập doanh ... trị doanh nghiệp khoảng thời gian dài ng lai 1.2 Phân loại  Theo cấu vốn đầu tư: Đầu xây dựng bản: • • •  Đầu vốn lưu động ròng •  Đầu cho xây lắp Đầu cho thiết bị Đầu tư...
 • 72
 • 1,006
 • 0

Bài giảng 8: Quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo doc

Bài giảng 8: Quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo doc
... XỬ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG DÀI HẠN THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP P P y MC D S1 S2 AC P1 P1 P2 P2 x q Q ỨNG XỬ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG DÀI HẠN ỨNG XỬ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG DÀI HẠN THỊ TRƯỜNG DOANH NGHIỆP ... Q *Lượng cung ngành /thị trường tổng lượng cung doanh nghiệp ngành *Cộng đường cung ngắn hạn doanh nghiệp ngành theo phương ngang đường cung ngắn hạn ngành cạnh tranh ỨNG XỬ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG ... cao độ dốc đường tổng doanh thu lớn CẦU &DOANH THU BIÊN CỦA DOANH NGHIỆP CẠNH TRANH  Đường doanh thu trung bình đường •Trong thị trường cạnh doanh thu biên tranh hoàn hảo: AR MR P3 AR3, MR3,...
 • 33
 • 595
 • 1

QUYẾT ĐỊNH tài TRỢ dài hạn của DOANH NGHIỆP

QUYẾT ĐỊNH tài TRỢ dài hạn của DOANH NGHIỆP
... ĐN.TNH 2- Nhóm Trang Quyết định tài trợ dài hạn GVHD: Nguyễn Hòa Nhân QUYẾT ĐỊNH TÀI TRỢ DÀI HẠN CỦA DOANH NGHIỆP TỔNG QUAN VỀ NGUỒN TÀI TRỢ CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Phân loại nguồn tài trợ Có nhiều cách ... hạn Bảng 1.3 Những điểm khác biệt chủ yếu nguồn tài trợ ngắn hạn dài hạn Tài trợ ngắn hạn 1- Thời gian đáo hạn ngắn năm K26 ĐN.TNH 2- Nhóm Tài trợ dài hạn 1- Thời gian đáo hạn dài năm Trang Quyết ... Lãi suất nguồn tài trợ dài hạn 3- Lãi suất nguồn tài trợ ngắn hạn thường cao tín dụng ngắn hạn thường thấp tín dụng dài hạn 4- Nguồn tài trợ dài hạn nhận 4- Nguồn tài trợ ngắn hạn nhận chủ hình...
 • 38
 • 1,130
 • 1

Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp

Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp
... Đầu dài hạn doanh nghiệp Giá trị thời gian tiền Đầu dài hạn nhân tố ảnh hưởng Đánh giá lựa chọn dự án đầu I Giá trị thời gian tiền  Chuỗi thời ... kép Giá trị ng lai tiền  Giá trị ng lai giá trị xác định thời điểm ng lai lượng tiền đơn, chuỗi tiền tệ định GT ng lai lượng tiền đơn  Là toàn giá trị nhận thời điểm ng lai, ... khoản tiền định (CF) đầu năm để sau năm rút mở cửa hàng kinh doanh Các khoản tiền mà người gửi vào ngân hàng năm chuỗi tiền tệ đầu năm CF r% CF CF Lãi đơn, lãi kép giá trị ng lai  Lãi đơn:...
 • 55
 • 444
 • 1

Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp nhà nước hoặc khoản vay của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị trên 10 triệu đô la Mỹ doc

Xác nhận đăng ký thay đổi vay, trả nợ nước ngoài đối với khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp nhà nước hoặc khoản vay của doanh nghiệp không phải là doanh nghiệp nhà nước có giá trị trên 10 triệu đô la Mỹ doc
... hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng vay, trả nợ nước ngoài, Doanh nghiệp Bước thoả thuận thay đổi đảm bảo nội dung thay đổi phù hợp với qui định Doanh nghiệp phải gửi hồ sơ đăng thay đổi ... đăng thay đổi khoản vay Doanh nghiệp nhà nước khoản vay Doanh nghiệp Doanh nghiệp nhà nước kim ngạch vay 10 triệu USD loại ngoại tệ khác Mô tả bước Tên bước tương đương thời điểm kết ... điểm kết hợp đồng vay Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân Bước hàng Nhà nước Việt Nam xác nhận đăng thay đổi khoản vay trung dài hạn doanh nghiệp theo thẩm quyền...
 • 4
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng đầu tư dài hạn trong doanh nghiệpbài tập đầu tư dài hạn của doanh nghiệpbài tập bài giải đầu tư dài hạn của doanh nghiệpbài giảng nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệpcác nguồn tài trợ vốn dài hạn của doanh nghiệpnguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệpcác nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệpquản trị nguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệpnguồn tài trợ dài hạn của doanh nghiệp là gìnguồn vốn đầu tư dài hạn của doanh nghiệpbài tập về đầu tư dài hạn của doanh nghiệpquyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệpbài giảng địa vị pháp lý của doanh nghiệpnguồn vốn ngắn hạn của doanh nghiệp là gìtài trợ dài hạn của doanh nghiệpchương 6 phương pháp phân tích khối lượngBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMột số câu hỏi trắc nghiệm và bán trắc nghiệm môn Luật tố tụng hình sựPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnKỹ năng tạo động lực làm việcBài 66. Ôn tập - Tổng kếtBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 39. Bài tiết nước tiểuQuy trình cán nguội băng tônHoàn thiện quy trình sản xuất một số giống Hoa Cẩm Chướng (Dianthus caryophyllus L.) bằng công nghệ tiên tiếnNÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG BÌNHPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn quy hoạch 3 loại rừng tại huyện mang yang tỉnh gia laiĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)