Ý thức phái tính trong thơ nữ đương đại (khảo sát qua hai tác giả tuyết nga và phạm thị ngọc liên)

Ý thức phái tính trong thơ nữ đương đại (khảo sát qua hai tác giả tuyết nga phạm thị ngọc liên)

Ý thức phái tính trong thơ nữ đương đại (khảo sát qua hai tác giả tuyết nga và phạm thị ngọc liên)
... Tổng quan ý thức phái tính tiến trình thơ Việt Nam nghiệp sáng tác Tuyết Nga, Phạm Thị Ngọc Liên Chương 2: Biểu ý thức phái tính thơ Tuyết Nga Phạm Thị Ngọc Liên Chương 3: Nghệ thuật thể ý thức phái ... 1.2.2 Ý thức phái tính thơ trung đại 18 1.2.3 Ý thức phái tính thơ đại 23 1.3 Hành trình sáng tác hai tác giả Tuyết Nga Phạm Thị Ngọc Liên 25 1.3.1 Tuyết Nga 25 1.3.2 Phạm ... thơ, ngôn ngữ,… Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 4.1 Mục đích Thông qua việc tìm hiểu Ý thức phái tính thơ nữ đương đại (khảo sát qua hai tác giả Tuyết Nga Phạm Thị Ngọc Liên), muốn tìm biểu ý thức...
 • 101
 • 141
 • 0

Tài liệu Luận văn thạc sĩ " Yếu tố huyền ảo trong truyện ngắn Mỹ Latinh (Khảo sát qua hai tác gia: Jorge Luis Borges Gabriel Garcia Marquez) " docx

Tài liệu Luận văn thạc sĩ
... gian” TIỂU KẾT KẾT LUẬN Thư mục tham khảo: Tài liệu tiếng Việt: Tài liệu Tiếng Anh: Yếu tố huyền ảo truyện ngắn Mỹ Latinh (Khảo sát qua hai tác gia: Jorge Luis Borges Gabriel Garcia Marquez) 3.1 Kết ... ngắn yếu tố huyền ảo 1.4.2 Hai bậc thầy truyện ngắn 1.4.2.1 Jorge Luis Borges (1899 – 1986) 1.4.2.2 Gabriel Garcia Marquez (1928 – ) TIỂU KẾT YẾU TỐ HUYỀN ẢO NHÌN TỪ CẢM HỨNG VÀ HỆ ĐỀ TÀI (KHẢO SÁT ... ngắn yếu tố huyền ảo 1.4.2 Hai bậc thầy truyện ngắn 1.4.2.1 Jorge Luis Borges (1899 – 1986) 1.4.2.2 Gabriel Garcia Marquez (1928 – ) TIỂU KẾT YẾU TỐ HUYỀN ẢO NHÌN TỪ CẢM HỨNG VÀ HỆ ĐỀ TÀI (KHẢO SÁT...
 • 39
 • 1,322
 • 14

Phong cách tự sự dân gian trong văn học Việt Nam đương đại (Khảo sát qua các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp.PDF

Phong cách tự sự dân gian trong văn học Việt Nam đương đại (Khảo sát qua các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp.PDF
... hút quan tâm nghiên cứu không nhà khoa học 16 1.2: Sự xâm nhập văn học dân gian văn học viết biểu phong cách tự dân gian văn xuôi Việt Nam đương đại 1.2.1: Sự xâm nhập văn học dân gian văn học ... hưởng văn học dân gian văn học viết từ tìm hiểu biểu cụ thể mối quan hệ sáng tác Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp - Qua biểu cụ thể phong cách tự dân gian sáng tác Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy ... thuật dân gian sáng tác Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp 13 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: PHONG CÁCH TỰ SỰ DÂN GIAN VỚI VẤN ĐỀ ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN ĐỐI VỚI VĂN HỌC VIẾT 1.1: Đặc trưng văn học...
 • 115
 • 452
 • 2

Phong cách tự sự dân gian trong văn học Việt Nam đương đại (Khảo sát qua các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp tt.PDF

Phong cách tự sự dân gian trong văn học Việt Nam đương đại (Khảo sát qua các tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Huy Thiệp tt.PDF
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN LÊ CHUNG THỦY PHONG CÁCH TỰ SỰ DÂN GIAN TRONG VĂN HỌC VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI (KHẢO SÁT QUA CÁC TÁC PHẨM CỦA NGUYỄN XUÂN KHÁNH, NGUYỄN ... biểu phong cách tự dân gian văn xuôi Việt Nam đương đại 17 1.2.1: Sự xâm nhập văn học dân gian văn học viết 17 1.2.2: Những biểu phong cách tự dân gian văn xuôi Việt Nam đương đại ... 1: Phong cách tự dân gian với vấn đề ảnh hưởng văn học dân gian văn học viết 14 1.1: Đặc trưng văn học dân gian tương quan với văn học viết 14 1.2: Sự xâm nhập văn học dân gian văn học...
 • 28
 • 372
 • 1

Nhân vật nữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ đương đại Việt Nam ( Qua sáng tác của Dạ Ngân, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư)

Nhân vật nữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ đương đại Việt Nam ( Qua sáng tác của Dạ Ngân, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Ngọc Tư)
... vài tác giả nữ cụ thể, chƣa tình hiều cách tổng quan tác giả nhƣ tác phẩm từ năm 2000 đến Vì lựa chọn đề tài: Nhân vật nữ truyện ngắn nữ đương đại Việt Nam (Qua sáng tác Dạ Ngân, Y Ban, Nguyễn Thị ... 286 truyện (chiếm tỉ lệ 50%); tác giả nữ 206/ 287 truyện (chiếm tỉ lệ 80%) Trong tuyển tập truyện ngắn nữ, xuất nhân vật nữ chiếm đa số Truyện ngắn nữ 2000 – 2006 có 21/ 29 truyện; Truyện ngắn nữ ... truyện ngắn tình y u tác giả Phan Thị Vàng Anh, Y Ban, Nguyễn Thị Thu Huệ … , Truyện ngắn tình y u nhà văn nữ (Trong chuyện ngắn bút trẻ chiếm đa số) Truyện ngắn tình y u đời hàng năm số lƣợng tác...
 • 140
 • 584
 • 9

Nhân vật nữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ đương đại việt nam ( qua sáng tác của dạ ngân, y ban, nguyễn thị thu huệ, nguyễn ngọc tư)

Nhân vật nữ trong truyện ngắn của các nhà văn nữ đương đại việt nam ( qua sáng tác của dạ ngân, y ban, nguyễn thị thu huệ, nguyễn ngọc tư)
... v y, lựa chọn đề tài Nhân vật nữ truyện ngắn nữ đƣơng đại Việt Nam ( qua sáng tác Dạ Ngân, Y Ban, Nguyễn thị Thu Huệ Nguyễn ngọc Tƣ…)” Đ y hướng tất y u muốn nghiên cứu sâu sắc giới nghệ thu t, ... Th y Truyện ngắn số bút nữ thời kì đổi (qua sáng tác Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban, Phan Thị Vàng Anh, Lí Lan) Luận văn thạc sĩ khoa học Ngữ Văn, 2004 49 Nguyễn Thị Thu Th y, “Về khái niệm Truyện ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - BÙI THỊ DUYÊN NHÂN VẬT NỮ TRONG TRUYỆN NGẮN CỦA CÁC NHÀ VĂN NỮ ĐƢƠNG ĐẠI VIỆT NAM (QUA SÁNG TÁC...
 • 15
 • 102
 • 0

yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại (khảo sát qua ba tiểu thuyết)

yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại (khảo sát qua ba tiểu thuyết)
... quan niệm rằng, tiểu thuyết Việt Nam đương đại yếu tố ảo mạch riêng dòng chảy văn học thời Đổi Yếu tố ảo thực sứ mệnh cách tân quan niệm nghệ thuật người giới nhà văn; Yếu tố ảo ... gia tăng ngày nhiều yếu tố ảo tiểu thuyết Việt Nam đương đại dấu hiệu cách tân nghệ thuật phủ nhận - Mặc dù có viết, ý kiến bàn luận yếu tố ảo tiểu thuyết Việt Nam đương đại song dừng lại ... đương đại 5.2 Nhiệm vụ - Luận văn làm rõ quan niệm yếu tố ảo văn học; yếu tố ảo văn học Việt Nam, đặc biệt giai đoạn văn học sau 1975 10 - Phân tích nội dung yếu tố ảo ba tiểu thuyết: ...
 • 104
 • 635
 • 2

Về một đặc điểm tư duy thơ nữ gần đây Ý thức phái tính (qua Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, Vi Thuỳ Linh

Về một đặc điểm tư duy thơ nữ gần đây Ý thức phái tính (qua Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, Vi Thuỳ Linh
... -  - NGUYỄN THỊ HỒNG GIANG VỀ MỘT ĐẶC ĐIỂM TƯ DUY THƠ NỮ GẦN ĐÂY: Ý THỨC PHÁI TÍNH (Qua Phan Huyền Thư, Ly Hoàng Ly, Vi Thùy Linh) Chuyên ngành: Văn học Vi t Nam Mã số: 60 22 34 LUẬN VĂN ... khoảng 10 năm trở lại đây, ý thức phái tính trở thành đặc điểm thơ nữ Về mối quan hệ ý thức duy, thơ thơ đại Vi t Nam, tác giả Nguyễn Bá Thành vi t: “Nói đến ý thức nói đến “phản ánh” ... khớp với ý thức phái tính đó, nghiên cứu đề cập góc độ 11 chúng phục vụ cho vi c thể ý thức phái tính Ý thức phái tính đặc điểm thơ nữ gần vấn đề khảo sát diện rộng tác phẩm thơ nữ từ sau...
 • 104
 • 431
 • 1

Ý thức phản tỉnh trong tiểu thuyết của lê lựu thời kì đổi mới khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu

Ý thức phản tỉnh trong tiểu thuyết của lê lựu thời kì đổi mới khảo sát qua một số tác phẩm tiêu biểu
... Nam thời kỳ Đổi vị trí sáng tác Lựu thời kỳ 4.2 Phân tích nội dung phản tỉnh tiểu thuyết Lựu thời kỳ Đổi 4.3 Làm rõ cách tân nghệ thuật gắn liền với ý thức phản tỉnh tiểu thuyết Lựu thời ... ý thức phản tỉnh tiểu thuyết Lựu phải đợc tiếp tục Chọn đề tài ý thức phản tỉnh tiểu thuyết Lựu thời kỳ Đổi mới, mong muốn góp phần nhỏ vào việc đem lại nhìn toàn vẹn, thấu đáo ý thức phản ... Nam thời kỳ Đổi Chơng Những nội dung phản tỉnh tiểu thuyết Lựu thời kỳ Đổi Chơng Những cách tân nghệ thuật gắn liền với ý thức phản tỉnh tiểu thuyết Lựu thời kỳ Đổi Chơng vị trí tiểu thuyết...
 • 107
 • 391
 • 0

Ý thức phản tỉnh trong văn xuôi việt nam thời kỳ đầu đổi mới

Ý thức phản tỉnh trong văn xuôi việt nam thời kỳ đầu đổi mới
... mỹ ý thức phản tỉnh văn xuôi Việt Nam thời kỳ đầu Đổi Chơng Những nội dung phản tỉnh văn xuôi Việt Nam thời kỳ đầu đổi Chơng Những cách tân nghệ thuật gắn liền với ý thức phản tỉnh văn xuôi Việt ... mỹ ý thức phản tỉnh văn xuôi Việt Nam thời kỳ Đầu đổi 3.2.2 Tìm hiểu nội dung phản tỉnh văn xuôi Việt Nam thời kỳ đầu Đổi 3.2.3.Tìm hiểu cách tân nghệ thuật gắn liền với ý thức phản tỉnh văn xuôi ... thời kỳ đầu Đổi 1.1 Cơ sở xã hội 1.2 Cơ sở thẩm mỹ 1.3 Điểm qua số gơng mặt bật văn xuôi Việt Nam sớm có ý thức phản tỉnh trớc Đổi Chơng Những nội dung phản tỉnh văn xuôi Việt Nam thời kỳ đầu Đổi...
 • 69
 • 294
 • 1

CON NGƯỜI THƯƠNG THÂN MỘT BIỂU HIỆN ĐỘC ĐÁO CỦA Ý THỨC CÁ NHÂN TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU

CON NGƯỜI THƯƠNG THÂN MỘT BIỂU HIỆN ĐỘC ĐÁO CỦA Ý THỨC CÁ NHÂN TRONG THƠ CHỮ HÁN NGUYỄN DU
... xót thân cảm hứng bao trùm Truyện Kiều: Ý thức thân ý thức phần nhân riêng tư nhất, thực người Truyện Kiềulà truyện thương thân, xót thân thấm thía nhất”(5) Như thế, thương thân, xót thân ... tác Nguyễn Du Hình tượng người thương thân thơ chữ Hán góp phần lí giải nỗi thương đời sâu nặng Đoạn trường tân – theo quy luật ứng xử đẹp đẽ, chân thật tình người: Thương người thể thương thân ... vật chất người, phần hữu hạn, bé nhỏ, dễ hư nát đau đớn ai” (3) Có lẽ Nguyễn Du nhà thơ nói nhiều đến thân hữu hạn, đáng thương người Riêng thơ chữ Hán, đã có20 lần ôngtrực tiếp viết chữ thân; 30...
 • 14
 • 332
 • 0

Đề tài CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ PHẠM THỊ NGỌC LIÊN

Đề tài CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ PHẠM THỊ NGỌC LIÊN
... đáo thơ Phạm Thị Ngọc Liên + Phân tích phương thức thể trữ tình giới thơ Phạm Thị Ngọc Liên Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Chúng chọn đề tài Cái trữ tình thơ Phạm Thị Ngọc ... 18 1.3 Đường thơ Phạm Thị Ngọc Liên 21 1.3.1 Vài nét tiểu sử 21 1.3.2 Phạm Thị Ngọc Liên chặng đường thơ 25 CHƢƠNG 2: CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ PHẠM THỊ NGỌC LIÊN NHÌN TỪ ... 3: Cái trữ tình thơ Phạm Thị Ngọc Liên nhìn từ phƣơng diện nghệ thuật thể CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ CÁI TÔI TRỮ TÌNH TRONG THƠ CA VIỆT NAM SAU 1975 VÀ ĐƢỜNG THƠ PHẠM THỊ NGỌC LIÊN 1.1 Khái niệm trữ...
 • 110
 • 523
 • 0

nhạc điệu trong thơ xuân diệu trước cách mạng tháng tám (khảo sát qua hai tập thơ thơ thơ gửi hương cho gió)

nhạc điệu trong thơ xuân diệu trước cách mạng tháng tám (khảo sát qua hai tập thơ thơ thơ và gửi hương cho gió)
... vần điệu thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám Chương III Nhịp điệu thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám NỘI DUNG Chương I GIỚI THUYẾT VỀ NHẠC ĐIỆU TRONG THƠ 1.1 Nhạc điệu bình diện thuộc ... (Khảo sát qua hai tập thơ: Thơ Thơ Gửi hương cho gió) Như vậy, với đề tài này, đối tượng, phạm vi nghiên cứu rõ ràng, sáng tác thơ Xuân Diệu trước Cách mạng tháng Tám bao gồm: Tập Thơ Thơ (Xuất ... nhạc điệu thơ Xuân Diệu hai tập thơ Thơ Thơ Gửi hương cho gió 2- Đưa số liệu nghiên cứu cụ thể, xác vấn đề điệu, vần điệu, nhịp điệu 97 thơ Xuân Diệu để bổ sung cho luận điểm khoa học có trước thơ...
 • 109
 • 609
 • 2

Sự tái hiện cuộc va chạm Đông Tây thời thuộc địa trong văn học đương đại Việt Nam (qua nghiên cứu một số trường hợp[145202]

Sự tái hiện cuộc va chạm Đông Tây và thời thuộc địa trong văn học đương đại Việt Nam (qua nghiên cứu một số trường hợp[145202]
... đại học quốc gia hà nội TR-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn H THU HNG S TI HIN CUC VA CHM ễNG TY V THI THUC A TRONG VN HC NG I VIT NAM (QUA NGHIấN CU MT S ... cao ng Trong lun Thc s ngnh Ng vn, Tng Th Thanh ó nghiờn cu nhng úng gúp ca nh tin trỡnh i mi hc Vit Nam 10 ti Nhng úng gúp ca Nguyn Xuõn Khỏnh vo tin trỡnh i mi tiu thuyt Vit Nam ng i (Qua hai ... sc, nhiu giỏ tr, va c ỏo li va cú tớnh ph quỏt Tuy nhiờn i tng ca chỳng tụi li khụng phi l quỏ trỡnh lai ghộp t nhiờn ú m l s lai ghộp mang tớnh cht hu thuc a Trong lch s Vit Nam cú th d dng thy...
 • 131
 • 214
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: yếu tố kì ảo trong tiểu thuyết việt nam đương đại khảo sát qua ba tiểu thuyếtngười thương thân một biểu hiện độc đáo của ý thức cá nhân trong thơ chữ hán nguyễn dutăng cường ý thức tự đào tạo tự bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý của bản thânthơ nữ đương đạibản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ văntrữ tình phạm thị ngọc liênthơ văn phạm thị ngọc liêncai toi tru tinh trong tho cua y nhinữ tính trong thơ hoa cỏ maygiáo dục ý thức tự giác trong kiểm tra tinh thần vượt khótrữ tình trong thơnhận thức cảm tính trong tâm lý họcchất thép chất tình trong thơ hồ chí minhchất thép và tình trong thơ hồ chí minhvai trò của ý thức đạo đức trong xã hộiĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây