Số hóa tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương đảng khảo sát, đánh giá và kiến nghị

Số hoá tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương đảng khảo sát, đánh giá kiến nghị

Số hoá tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương đảng  khảo sát, đánh giá và kiến nghị
... 06/3/2009 ca Ban Bớ th Trung ng ng (kho X) v Phụng Lu tr ng cng sn Vit Nam, lu ti Kho Lu tr Trung ng ng 26 Quy nh s 317-Q/TW, ngy 23/7/2010 ca Ban Bớ th Trung ng ng (kho X) v qun lý, khai thỏc, ... ti Kho Lu tr Trung ng ng 27 Quy nh s 2114-Q/VPTW, ngy 01/9/2008 ca Vn phũng Trung ng ng v qun lý, cp nht, phỏt hnh, s dng ti liu trờn mng mỏy tớnh ca Vn phũng Trung ng ng, lu ti Kho Lu tr Trung ... 01/9/2008 ca Vn phũng Trung ng ng v qun lý, s dng v bo v mng mỏy tớnh ca Vn phũng Trung ng ng, lu ti Kho Lu tr Trung ng ng 29 Quyt nh s 47-Q/TW, ngy 06/8/2002 ca Ban Bớ th Trung ng ng (kho IX) v vic...
 • 17
 • 171
 • 0

Số hóa tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương đảng khảo sát, đánh giá kiến nghị

Số hóa tài liệu lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương đảng khảo sát, đánh giá và kiến nghị
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRỊNH QUANG RUNG SỐ HÓA TÀI LIỆU LƢU TRỮ TẠI KHO LƢU TRỮ TRUNG ƢƠNG ĐẢNG KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ Chuyên ngành : Lƣu trữ số : 60 32 ... ̣của tài liệu lƣu trữ, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội Tƣ̀ nhƣ̃ng lý , lựa chọn v ấn đề: "Số hoá tài liệu lưu trữ Kho Lưu trữ Trung ương - Khảo sát, đánh giá kiến nghị" làm đề tài luận ... cầu chụp tài liệu máy photocopy… 1.6 Sự cần thiết số hoá tài liệu lưu trữ Kho Lưu trữ Trung ương Đảng Tài liệu Phông Lƣu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam phận quan trọng toàn tài liệu lƣu trữ quốc...
 • 115
 • 158
 • 0

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XN IN I TTXVN

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VẬT LIỆU TẠI XN IN I  TTXVN
... quy định 2- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vật liệu XN in I - TTXVN •Phương pháp tính giá vật liệu xuất kho Để khắc phục khó khăn n i đơn giản công việc hạch toán VL hàng ... danh i m mở cách : Ký hiệu lo i vật liệu theo nguyên tắc dựa vào số loai vật liệu lo i, dựa vào số thứ vật liệu , số nhóm vật liệu lo i, dựa vào số quy cách vật liệu thứ, sở ph i kết hợp v i hệ ... cho công tác kế toán vật liệu công tác đ i chiếu quản lý vật tư •Phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu : Hiện nay, XN in I - TTXVN áp dụng hình thức sổ kế toán hình thức Chứng từ ghi sổ Đối...
 • 20
 • 158
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO " KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG BIẾN DẠNG HƯ HỎNG MẶT ĐƯỜNG CÁC TRỤC ĐƯỜNG CHÍNH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... dạng hỏng trục đường cấp I TP Đà Nẵng Đề xuất giải pháp khắc phục hỏng biến dạng trục đường cấp I Đà Nẵng Với phương pháp nêu qua so sánh ưu nhược điểm, nhóm chọn phương án khắc phục sử dụng ... tra hỏng biến dạng mặt đường trục đường Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đại học Đà Nẵng năm 2012 Qua điều tra khảo sát trục đường co loại biến dạng hỏng ... chọn giải pháp xử lí phù hợp 1.3 Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu hỏng, biến dạng mặt đường BTN trục đường cấp I TP Đà Nẵng Căn vào TCN 104-2007 (đường đô thị) ta phân thành 12 đường trục Đà Nẵng...
 • 5
 • 569
 • 3

một số nhận xét, đánh giá kiến nghị về công tác xử lý tài liệu tại thư viện hà nội

một số nhận xét, đánh giá và kiến nghị về công tác xử lý tài liệu tại thư viện hà nội
... CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XỬ LÝ THÔNG TIN TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI .6 2.1 Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU 2.2 CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI 2.2.1 Phân loại tài liệu ... 0918.775.368 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC XỬ LÝ TÀI LIỆU TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI 3.1 Một số nhận xét chung Nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng trưởng thành trải qua nhiều ... làm tăng thêm giá trị sản phẩm 2.2 Công tác xử tài liệu Thư viện Nội 2.2.1 Phân loại tài liệu a Khái niệm Phân loại tài liệu trình phân tích tài liệu nhằm xác định nội dung thể nội dung kí...
 • 28
 • 145
 • 0

Một số đánh giá kiến nghị về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Xanh.

Một số đánh giá và kiến nghị về tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Xanh.
... tập tổng hợp 26 Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế toán CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ XANH 3.1 Một số đánh giá Từ ... sách, số lượng kế toán * Một số nhược điểm: Bên cạnh ưu điểm số hạn chế công tác tổ chức quản lý hoạt động công tác kế toán Công ty cổ phần kiến trúc xây dựng Nhà Xanh Trong công tác tổ chức quản ... tập tổng hợp 12 Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân Khoa Kế toán CHƯƠNG THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG NHÀ XANH 2.1 Tổ chức máy kế toán công ty - Sơ đồ tổ...
 • 46
 • 252
 • 0

MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU

MỘT SỐ NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY MAY ĐÁP CẦU
... diện thực trạng quản sử dụng nguồn tài công ty số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn tài công ty Đề tài: “Phân tích thực trạng quản sử dụng nguồn tài công ty May Đáp Cầu phần giúp ... tín công ty với bạn hàng đảm bảo Tồn Bên cạnh ưu điểm công tác quản nguồn tài công ty May Đáp Cầu, tồn số nhược điểm cần phải tìm cách khắc phục là: Trong công tác tổ chức quản nguồn tài ... trường MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC VÀ BỘ CHỦ QUẢN Doanh nghiệp thực thể tồn kinh tế phải hoạt động theo quy định pháp luật nhà nước Do quản sử dụng nguồn tài công ty không phụ thuộc vào chất...
 • 9
 • 324
 • 1

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI

MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG VINATRANS HÀ NỘI
... thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương VINATRANS Nội 2.2.1 Về hình thức kế toán máy Vinatrans Nội Công ty hàng đầu lĩnh vực giao ... Công ty kinh doanh hàng đầu trọng đặc biệt tới công tác tiền lương VINATRANS Nội Qua trình bày, phân tích đánh giá công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty Cổ phần giao nhận ... mà Công ty cần ý khắc phục Mặc dù viết có số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty điều kiện tiếp xúc với thực tế không nhiều nên ý kiến đưa...
 • 13
 • 199
 • 0

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PR TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH

MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PR TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH
... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PR VÀ MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, KIẾN NGHỊ NHẰM NẦNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG PR TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH (ABBANK ) 45 4.1 Thực trạng hoạt động PR ABBANK 45 4.1.1 Quan hệ với ... Hoạt động PR bên 53 4.3 Một số kiến nghị nhăm nâng cao hiệu hoạt động PR ABBANK 55 4.3.1 Tổ chức nhân cho Phòng PR 55 4.3.2 Hoạt động PR nội 56 4.3.3 Hoạt động ... Từ đưa số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động PR ABBANK để đưa hình ảnh ABBANK tới đông đảo khách hàng, nâng cao hiệu hoạt động ABBANK, đưa ABBANK trở thành ngân hàng ngày lớn mạnh tương lai...
 • 8
 • 200
 • 0

Đánh giá kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty Cổ phần Thành Đạt

Đánh giá và kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị tại Công ty Cổ phần Thành Đạt
... ty2 9 Chơng 3: Đánh giá kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị Công ty Cổ phần Thành Đạt 31 3.1 Đánh giá công tác quản trị Công ty. 31 3.2 Kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị Công ty 33 Kết luận ... 2: Thực trạng vấn đề quản trị doanh nghiệp Công ty Cổ phần Thành Đạt Chơng 3: Đánh giá kiến nghị hoàn thiện công tác quản trị Công ty Cổ phần Thành Đạt Với thời gian thực tập có hạn số liệu thực ... Thành Đạt Công ty Cổ phần Thành Đạt thức vào hoạt động theo phơng thức cổ phần từ tháng 03/2002 Công ty Cổ phần Thành Đạt nhiều công ty tiến hành thi công công trình giao thông Một số công trình...
 • 19
 • 159
 • 0

Khảo sát, đánh giá giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa nhỏ tại việt nam

Khảo sát, đánh giá và giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội bộ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại việt nam
... Chương III MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 3.1 Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam 59 3.1.1 Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 59 ... kiểm soát nội để đánh giá hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp vừa nhỏ cụ thể - Khảo sát, đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - Từ đó, đề xuất giải ... quan kiểm soát nội Chương 2: Khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ Việt Nam Chương 3: Khảo sát, đánh giá giải pháp hoàn thiện kiểm soát nội doanh nghiệp vừa nhỏ...
 • 135
 • 423
 • 2

ĐÁNH GIÁ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN

ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ ĐỂ HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN TIỀN LƯƠNG NHÂN VIÊN TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CHI NHÁNH CÔNG TY A&C TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN
... kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài Chi nhánh A&C Nội 3.3.1 Kiến nghị việc xem xét chấp nhận kiểm toán khách hàng năm trước thực kiểm toán ... 3.2/ Đánh giá công tác quy trình kiểm toán tiền lương nhân viên kiểm toán báo cáo tài Chi nhánh A&C Nội Chương trình kiểm toán tiền lương khoản trích theo lương A&C xây dựng sở chương trình kiểm ... lương nhân viên kiểm toán BCTC Chi nhánh công ty A&C nội số đề xuất nhằm hoàn thiện kiểm toán chu trình Em xin chân thành cảm ơn Th.S Bùi Minh Hải anh chị công ty A&C giúp đỡ em hoàn thành...
 • 9
 • 392
 • 0

Đánh giá kiến nghị nhằm hoàn thiện việc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.DOC

Đánh giá và kiến nghị nhằm hoàn thiện việc hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.DOC
... thu thu suất : thu nhập chịu thu thu suất Thu nhập tính thu :Thu nhập tính thu kỳ tính thu xác định thu nhập chịu thu trừ thu nhập miễn thu khoản lỗ kết chuyển từ năm trước Thu nhập ... thu thu nhập Việt Nam trừ số thu thu nhập nộp tối đa không số thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quy định Luật 1.1.2.3 Căn tính thu thu nhập doanh nghiệp  Căn tính thu thu nhập tính thu ... được) tính thu nhập chịu thu thu suất thu thu nhập doanh nghiệp năm hành 2.1.1.7 Thu thu nhập hoãn lại phải trả: Thu thu nhập hoãn lại phải trả thu thu nhập doanh nghiệp phải nộp tương lai...
 • 41
 • 164
 • 0

Khảo sát, đánh giá đề xuất biện pháp phòng chống bệnh choáng ngất hoàng loạt của nữ sinh trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng

Khảo sát, đánh giá và đề xuất biện pháp phòng chống bệnh choáng ngất hoàng loạt của nữ sinh trung học phổ thông tại thành phố Đà Nẵng
... môn đánh giá Giám đốc đánh giá Công bố kết đánh giá Giám đốc đánh giá Công bố kết đánh giá Giám đốc đánh giá Công bố kết đánh giá Phương án b) GV tự đánh giá Tổ môn đánh giá Học sinh đánh giá ... học tập” Vì vậy, ngành Giáo dục Đào tạo thành phố Đà Nẵng chọn đề tài “Xây dựng tiêu chí đánh giá lực nghiệp vụ sư phạm giáo viên Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông địa bàn thành phố ... nói riêng CHƯƠNG ĐỀ XUẤT BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA GIÁO VIÊN BỔ TÚC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 3.1 Cơ sở...
 • 35
 • 91
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số đánh giá và kiến nghị về ứng dụng phần mềm ms project 2007 để nâng cao hiệu quả quản lý dự án tại công ty cổ phần công nghệ vikingđề tài chính sách tỉ gia hối đoái những đánh giá và kiến nghịnhận xét đánh giá và kiến nghị về hạch toán tổng hợp hàng tồn khophần 3 một số nhận xét đánh giá và kiến nghị về quy trình kiểm toán khoản mục tscđ trong kiểm toán bctc do vae thực hiệnkhảo sát đánh giá thực trạng thiết bị xét nghiệm sinh hoá tại cơ sở y tế các tuyến 6 một số phông lưu trữ cá nhân hiện đang bảo quản trong kho lưu trữ trung ương đảng và các ủy viên bộ chính trị ban bí thư trung ương đcsvn các khóa i ix dự kiến lập phông lưu trữ cá nhânkho lưu trữ trung ương đảngkhảo sát đánh giá chất lượng nước ngầm tại một số quận huyện trên địa bàn tp hcmban tài chính quản trị trung ương đảngkhảo sát đánh giá kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng tại khoa ngoại bệnh viện đồng naikhảo sát đánh giá sử dụng nước tại khu công nghiệpquản lý hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường cao đẳng sư phạm trung ương theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳngkhảo sát đánh giá chất lượng môi trường tại làng nghề giấy dương ổ phong khê bắc ninhkhảo sát đánh giá mức độ thỏa mãn của công nhân về công việc tại công tytrên cơ sở số liệu khảo sát đánh giá tiềm năng khách hàng và nhu cầu ở từng địa bàn từng thời kỳ cụ thể trong năm để hoạch định qui mô và tổ chức loại hình dịch vụ phù hợpTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếNghiên cứu phát triển hệ thống quản lý tài nguyên nước ngầm bằng công nghệ GIS và ứng dụng tại tỉnh bắc ninhRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngBài giảng môn CFABài 13. Di truyền liên kếtBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiQuy trình cán nguội băng tônCHUYỂN DỊCH cơ cấu KINH tế NGÀNH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP hóa, HIỆN đại hóa ở HUYỆN PHONG điền, TỈNH THỪA THIÊN HUẾTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)