Nghiên cứu ảnh hưởng của qui trình kỹ thuật canh tác đến thành phần và diễn biến sâu hại đối với cà chua trái vụ tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của qui trình kỹ thuật canh tác đến thành phần diễn biến sâu hại đối với chua trái vụ tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của qui trình kỹ thuật canh tác đến thành phần và diễn biến sâu hại đối với cà chua trái vụ tại Thái Nguyên
... Lâm Thái Nguyên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng qui trình kỹ thuật canh tác đến thành phần diễn biến sâu hại chua trái vụ Thái Nguyên Trong thời gian nghiên cứu hoàn thành ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LÝ THỊ THẮM Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA QUI TRÌNH KỸ THUẬT CANH TÁC ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ DIỄN BIẾN SÂU HẠI ĐỐI VỚI CÀ CHUA TRÁI VỤ TẠI THÁI NGUYÊN ... Nghiên cứu ảnh hưởng quy trình kỹ thuật canh tác đến thành phần diễn biến sâu hại chua trái vụ Thái Nguyên cần thiết 2 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích đề tài Đánh giá ảnh hưởng quy trình...
 • 56
 • 136
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trìnhthuật canh tác đến sinh trưởng phát triển của giống chua TN386 trong điều kiện trái vụ tại Thái Nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình kĩ thuật canh tác đến sinh trưởng và phát triển của giống cà chua TN386 trong điều kiện trái vụ tại Thái Nguyên
... cầu thực tiễn tiến hành thực nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng qui trình kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển giống chua TN386 điều kiện trái vụ Thái Nguyên cần thiết 1.2 Mục ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BÀN THỊ KIỀU Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA BIỆN PHÁP CANH TÁC ĐẾN SINH TRƢỞNG PHÁT TRIỂN GIỐNG CÀ CHUA TN386 TRONG ĐIỀU KIỆN TRÁI VỤ TẠI THÁI NGUYÊN ... BVTV sinh học đem lại hiệu kinh tế cao Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua kết nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng qui trình kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng phát triển giống chua TN386 điều kiện...
 • 76
 • 173
 • 0

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phần số lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội

Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh vật đến thành phần và số lượng các loài côn trùng thiên địch của rệp muội trên đồng ruộng vùng gia lâm hà nội
... thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trờng, Viện Sau đại học, Khoa Nông học, Th viện trờng Đại học Nông nghiệp Nội giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu học tập trờng Tôi xin ... môn Côn trùng, Khoa Nông học, Ban chủ nhiệm, cán Viện đào tạo sau đại học trờng Đại học Nông nghiệp Nội Cuối xin dành tri ân tới gia đình, ngời thân bạn bè bên cạnh động viên cổ vũ Nội, ... b t k loi sinh v t no ủú s ng m t sinh qu n b t k ủ u ch u nh ng tỏc ủ ng r t d ng c a ủi u ki n mụi tr ng Kh nng tớch lu s l ng, gia tng kớch th c qu n th c a b t k loi sinh v t no sinh qu n...
 • 87
 • 440
 • 0

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ĐẾN THÀNH PHẦN LOÀI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG CỦA BỌ NHẢY Ở HƯNG YÊN

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẤT BỊ NHIỄM KIM LOẠI NẶNG ĐẾN THÀNH PHẦN LOÀI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊNH LƯỢNG CỦA BỌ NHẢY Ở HƯNG YÊN
... 55,0 60,0 3.2 ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì) đến số số định lợng bọ nhảy 3.2.1 Một số số định lợng bọ nhảy khu vực nghiên cứu Kết phân tích giá trị số số định lợng bọ nhảy Đông Mai ... 13 -14, tr 20 3.2.2 ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng đến số số định lợng bọ nhảy 3.2.2.1 ảnh hởng đến số lợng loài Nếu xếp điểm thu mẫu dạng sinh cảnh: đất cỏ hoang (các điểm 1, 2A, 2B, 6A, ... nặng đến tồn phát triển bọ nhảy vấn đề Vì vậy, chọn đề tài Bớc đầu nghiên cứu ảnh hởng đất bị nhiễm kim loại nặng (Chì: Pb) đến thành phần loài số đặc điểm định lợng bọ nhảy (Insecta: Collembola)...
 • 58
 • 353
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của qui trình tách chiết đến tính chất chất lượng của chitin chitosan sản xuất từ vỏ tôm thẻ chân trắng

Nghiên cứu ảnh hưởng của qui trình tách chiết đến tính chất và chất lượng của chitin và chitosan sản xuất từ vỏ tôm thẻ chân trắng
... biện phấp nâng cao chất lượng 21 1.3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến q trình lên men 23 1.3.5 Quy trình sản xuất rượu vang từ nước trái 27 1.3.6 Chỉ tiêu chất lượng rượu vang: ... đổi hàm lượng chất khơ (Bx) 53 3.2 Đề xuất quy trình sản xuất sản phẩm hồn thành 54 3.2.1 Quy trình 54 3.2.2 Thuyết minh quy trình 55 3.3 Kết sản xuất thử ... thực gồm: Xác định thơng số kỷ thuật quy trình sản xuất Đề xuất quy trình sản xuất thử nghiệm rượu vang từ chùm ruột Tính chi phí ngun liệu cho đơn vị sản xuất Dù cố gắng nhiều để thực đề tài khơng...
 • 79
 • 221
 • 0

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của rào cản kỹ THUẬT đến HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU tại CÔNG TY cổ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS f17

NGHIÊN cứu ẢNH HƯỞNG của rào cản kỹ THUẬT đến HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU tại CÔNG TY cổ PHẦN NHA TRANG SEAFOODS f17
... U T I CễNG TY C PH N NHA TRANG SEAFOODS F17 32 2.1 GI I THI U CHUNG V CễNG TY C PH N NHA TRANG SEAFOODS F17: - Tờn thng m i: Seaproduct Company - Tờn vi t t t: Nha Trang Seafoods F17 - Tr s ... CễNG TY C THU T PH N NHA TRANG SEAFOODS F17 31 2.1 GI I THI U CHUNG V CễNG TY C PH N NHA TRANG SEAFOODS F17: 32 2.1.1 L ch s hỡnh thnh v phỏt tri n c a cụng ty c ph n Nha Trang ... Trang - Logo cụng ty: 2.1.1 L ch s hỡnh thnh v phỏt tri n c a cụng ty c ph n Nha Trang Seafoods F17: Cụng ty c ph n Nha Trang seafoods F17 tr c õy l xớ nghi p ụng l nh Nha Trang c UBND t nh...
 • 117
 • 434
 • 7

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kỹ thuật trồng rau an toàn bằng công nghệ không dùng đất ứng dụng mô hình vào sản xuất (Đề tài nghiên cứu khoa học)

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kỹ thuật trồng rau an toàn bằng công nghệ không dùng đất và ứng dụng mô hình vào sản xuất (Đề tài nghiên cứu khoa học)
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số kỹ thuật trồng rau an toàn công nghệ không dùng đất, ứng dụng hình vào sản xuất 2.2 Tình hình chung sản xuất rau giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình ... nhiều nghiên cứu vấn đề Xuất phát từ thực tiễn tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số kỹ thuật trồng rau an toàn công nghệ không dùng đất ứng dụng hình vào sản xuất 1.2 Mục ... chuyển sang sản xuất rau an toàn Bên cạnh việc triển khai hình sản xuất rau an toàn đồng ruộng sở nghiên cứu triển khai số hình rau an toàn nhà lưới, đặc biệt hình trồng rau an toàn phương...
 • 52
 • 407
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến đẻ non phương pháp xử trí.

Nghiên cứu ảnh hưởng của viêm nhiễm đường sinh dục dưới đến đẻ non và phương pháp xử trí.
... VNĐSDD liên quan đến thai nghén đến đẻ non Từ thực tế đặt vấn đề nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu ảnh hởng viêm nhiễm đờng sinh dục dới đến đẻ non phơng pháp xử trí" Mục tiêu nghiên cứu: Xác định ... nhiễm cao viêm nhiễm đờng sinh dục dới phụ nữ có thai, nhng không liên quan đến dọa đẻ non đẻ non Các nguyên vi khuẩn có tỷ lệ mắc cao, viêm nhiễm đờng sinh dục dới phụ nữ có thai gây ối vỡ non, ... sẩy thai, đẻ non + Tình nguyện tham gia nghiên cứu * Nhóm không đẻ non: Khi chọn bệnh nhân dọa đẻ non đẻ non chọn thai phụ nhóm không đẻ non + Số lần đẻ tơng ứng với bệnh nhân nhóm đẻ non + + +...
 • 29
 • 1,185
 • 9

tóm tắt luận án nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức khóan quỹ định suất đến chi phí một số chỉ số khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện tỉnh thanh hóa

tóm tắt luận án nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức khóan quỹ định suất đến chi phí và một số chỉ số khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện tỉnh thanh hóa
... thực tế, nghiên cứu thực nhằm mục tiêu sau: Đánh giá ảnh hưởng phương thức khoán quỹ định suất đến chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện - tỉnh Thanh Hóa Đánh giá ảnh hưởng ... Hóa Đánh giá ảnh hưởng phương thức khoán quỹ định suất đến số số khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thuộc bốn bệnh viện huyện - tỉnh Thanh Hóa NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Bằng số liệu cụ thể chứng ... thuật y tế, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, vật tư y tế (VTYT) phạm vi quyền lợi BHYT liên Bộ quy định BHYT toán 1.1.2 Các y u tố ảnh hưởng đến chi phí khám chữa bệnh Có nhiều y u tố ảnh hưởng đến...
 • 28
 • 330
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học đến năng suất độ an toàn của sản phẩm đậu cô ve trồng tại tỉnh phú thọ

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số chế phẩm sinh học đến năng suất và độ an toàn của sản phẩm đậu cô ve trồng tại tỉnh phú thọ
... hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số chế phẩm sinh học đến suất độ an toàn sản phẩm đậu c ve trồng Tỉnh Phú Thọ ’ 1.2 Mục đích yêu cầu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích: - Xác định ảnh hưởng ... 45 Ảnh hưởng phân bón MV - L đến suất yếu tố cấu thành suất đậu c ve 4.1.5 41 Ảnh hưởng phân bón MV - L đến khả hoa - đậu đậu c ve 4.1.4 38 57 Kết nghiên cứu ảnh hưởng thuốc trừ sâu sinh học đến ... Aremec đến suất độ an toàn sản phẩm đậu ve Phú Thọ 1.2.2.Yêu cầu: - Đánh giá ảnh hưởng phân bón sinh học thuốc trừ sâu sinh học đến khả sinh trưởng, phát triển, tình hình sâu bệnh hại, suất, ...
 • 107
 • 422
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn có bổ sung enzyme đến tăng trưởng tỷ lệ sống của tầm (acipenser baeri) giai đoạn thương phẩm

nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn có bổ sung enzyme đến tăng trưởng và tỷ lệ sống của cá tầm (acipenser baeri) giai đoạn thương phẩm
... việc bổ sung enzyme vào thức ăn cho Tầm, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng thức ăn bổ sung enzyme đến tăng trưởng tỷ lệ sống Tầm (Acipenser baeri) giai đoạn thương phẩm ... kinh tế việc bổ sung enzyme nuôi Tầm 1.3 Nội dung đề tài - Đánh giá ảnh hưởng bổ sung enzyme vào thức ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống hiệu sử dụng thức ăn tầm giai đoạn thương phẩm - Sơ hoạch ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - LƯU CÔNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỨC ĂN CÓ BỔ SUNG ENZYME ĐẾN TĂNG TRƯỞNG VÀ TỶ LỆ SỐNG CỦA CÁ TẦM (ACIPENSER BAERI) GIAI...
 • 64
 • 662
 • 1

Đề tài nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng năng suất của giống chè TRI777 trong vụ xuân năm 2012 tại xã la bằng, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Đề tài nghiên cứu nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ xuân năm 2012 tại xã la bằng, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên
... tủ gốc đến sinh trưởng suất giống chè TRI777 vụ Xuân năm 2012 La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loại lượng vật liệu dùng tủ gốc tốt cho chè - Đề xuất biện ... xón Lau Sau, La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian tiến hành: Vụ Đông - Xuân năm 2012 (tháng năm 2012 đến tháng năm 2012) 2.2 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, hội tỉnh ... hậu vụ Xuân 2012 Thái Nguyên 33 3.3 Điều kiện kinh tế - hội tỉnh Thái Nguyên 34 3.4 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến sinh trưởng khả cho suất chè TRI 777 35 3.4.1 Ảnh hưởng vật liệu...
 • 61
 • 95
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma (co60) đến tần suất xuất hiện biến dị khi chiếu xạ callus hạt của một số dòng lúa chịu mặn

nghiên cứu ảnh hưởng của liều chiếu xạ tia gamma (co60) đến tần suất xuất hiện biến dị khi chiếu xạ callus hạt của một số dòng lúa chịu mặn
... HUY DŨNG NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU CHIẾU XẠ TIA GAMMA (CO60) ĐẾN TẦN SUẤT XUẤT HIỆN BIẾN DỊ KHI CHIẾU XẠ CALLUS HẠT CỦA MỘT SỐ DÒNG LÚA CHỊU MẶN Chuyên ngành: Khoa học trồng Mã số: 60.62.01.10 ... ảnh hưởng phóng xạ tia gamma (nguồn Co60) chiếu xạ giai đoạn calus, tiến hành đề tài "Nghiên cứu ảnh hưởng liều chiếu xạ tia gamma (nguồn Co60) đến tần suất xuất biến dị chiếu xạ callus hạt số ... 3.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng liều chiếu xạ đến tỷ lệ tái sinh xanh 48 3.2.3 Ảnh hưởng liều chiếu xạ tia Gamma (Co60) đến tần suất xuất số biến dị xanh tái sinh 50 3.3 Kết chọn lọc dòng...
 • 95
 • 92
 • 0

Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên

Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
... tủ gốc đến sinh trưởng suất giống chè TRI777 vụ Xuân năm 2012 La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên ” Mục tiêu nghiên cứu - Xác định loại lượng vật liệu dùng tủ gốc tốt cho chè - Đề xuất biện ... xón Lau Sau, La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian tiến hành: Vụ Đông - Xuân năm 2012 (tháng năm 2012 đến tháng năm 2012) 2.2 Nội dung nghiên cứu - Điều kiện tự nhiên, hội tỉnh ... vụ Xuân 2012 Thái Nguyên 33 3.3 Điều kiện kinh tế - hội tỉnh Thái Nguyên 34 3.4 Ảnh hưởng vật liệu che phủ đến sinh trưởng khả cho suất chè TRI 777 35 3.4.1 Ảnh hưởng vật liệu...
 • 61
 • 157
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của acid citric, acid acetic, acid lactic đến hiệu quả khử khoáng một số tính chất cơ bản của collagen trong qui trình thu nhận collagen bằng phương pháp hóa

Nghiên cứu ảnh hưởng của acid citric, acid acetic, acid lactic đến hiệu quả khử khoáng và một số tính chất cơ bản của collagen trong qui trình thu nhận collagen bằng phương pháp hóa
... trung nghiên cứu ảnh hưởng chế độ khử tạp chất phi collagen phương pháp hóa học cụ thể ảnh hưởng axit lên hiệu khử khoáng tính chất sản phẩm collagen Nhằm giúp xây dựng quy trình nghiên cứu thu ... doanh nghiệp, nhà quản lý kinh tế 2) Mục tiêu đề tài là: Nghiên cứu ảnh hưởng acid Citric, acid Acetic, acid Lactic đến hiệu khử khoáng số tính chất (khả giữ nước, nhiệt độ biến tính, hàm lượng ... nâng cao hiệu sử dụng nguồn nguyên liệu cần thiết Như đề tài Nghiên cứu ảnh hưởng acid Citric, acid Acetic, acid Lactic đến hiệu khử khoáng số tính chất (khả giữ nước, nhiệt độ biến tính, hàm...
 • 69
 • 457
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình thực hành chăn nuôi tôt vietgap trong chăn nuôi lợnnghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích sinh trưởng naa đến khả năng ra rễ của cây tràm bông đỏ callistemon citrinus tại vườn ươm trường đại học nông lâm huếnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã yên ninh huyện phú lương tỉnh thái nnghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất ở xã tân phượng huyện lục yên tỉnh yên báinghiên cứu ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng tv đến khả năng tạo rễ của hom keo lưỡi liềm acacia crassicarpa ở tỉnh thừa thiên huếnghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng và tồng họp protease của vỉ khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của thòi gian nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng và tạo enzym của các chủng vỉ khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng và tạo enzym của các chủng vỉ khuẩnnghiên cứu ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng vànghiên cứu ảnh hưởng của thòi gian nuôi cấy lên khả năng sinh trưởng và sinh tổng họp enzym protease của chủng vi khuẩn kt103 thực nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng bề mặt khi gia công hợp kim cứng bk8 trên máy cắt dây edmkết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các chế phẩm aspergillus oryzae n2 đến sự thủy phân protein của đậu nànhnghiên cứu ảnh hưởng của khối lượng cây giống in vitro đến khả năng sinh trưởng của hai giống hoa chuông in vitro giai đoạn vườn ươmnghiên cứu khả năng áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến sri system of rice intensification cho vùng đất không chủ động nước tại thái nguyênConceptual physical science 5th edition hewitt test bankConcise guide to jazz 7th edition gridley test bankConnect core concepts in health 12th edition insel test bankConnections a world history combined volume 2nd edition judge test bankConsumer behavior building marketing strategy 13th edition mothersbaugh test bankConsumer behavior buying having and being 11th edition solomon test bankContemporary logistics 11th edition murphy test bankContemporary management 8th edition jones test bankContemporary management 9th edition jones test banklập trình web (asp net)Contemporary marketing 16th edition boone test bankContemporary nutrition a functional approach 4th edition wardlaw test bankCore concepts of accounting information systems 13th edition simkin test bankContemporary psychiatric mental health nursing 3rd edition kneisl test bankCorporate finance 3rd edition graham test bankCorporate finance canadian 2nd edition berk test bankCorporate finance core principles and applications 4th edition ross test bankCorporate finance foundations global edition 15th edition block test bankCorrections 2nd edition stohr test bankCorrections the essentials 1st edition stohr test bank