MIỄN DỊCH bài 3 MHC và sự trình diện kháng nguyên ths huy

MIỄN DỊCH bài 3 MHC sự trình diện kháng nguyên ths huy

MIỄN DỊCH bài 3  MHC và sự trình diện kháng nguyên  ths huy
... tiêu Trình bày đợc vai trò MHC đáp ứng miễn dịch Trình bày đợc cấu trúc khái quát phân tử MHC lớp I MHC lớp II Phân biệt kháng nguyên MHC- I MHC- II trình diện Phân biệt tế bào trình diện kháng nguyên ... Các tế bào trình diện KN nội bào cho Tc - Hầu hết TB có nhân biểu lộ MHC- I nên chúng APC trình diện KN nội sinh cho Tc Sự TRìNH DIệN CáC KN PROTEiN NGOạI BàO KếT HợP Với CáC PHÂN Tử MHC LớP II ... hoá MHC chuột nhắt (H2) - Gen MHC mã hoá cho KN MHC, ngời NST 6, chuột NST 17 - KT chống KN HLA: Tìm cụm gen mã hoá chúng định vị đợc gen NST Cụm gen MHC 2.2 Sự tổ chức gen MHC Cụm gen MHC 2.3...
 • 20
 • 229
 • 1

hệ thống miễn dịch của cơ thể chương trình tiêm chủng mở rộng

hệ thống miễn dịch của cơ thể và chương trình tiêm chủng mở rộng
... phải chủng ngừa Việt Nam  Nêu lịch chủng ngừa cho trẻ em  Trình bày điểm cần lưu ý chủng ngừa   Hệ thống miễn dịch thể Hệ thống không đặc hiệu  Hệ thống đặc hiệu  chế tạo miễn dịch ... miễn dịch vaccin  Chương trình tiêm chủng quốc gia  Hệ thống không đặc hiệu  Là hệ thống đề kháng không phân biệt tác nhân  Bao gồm hệ thống Hệ thống da-niêm mạc  Hệ thống thông qua tế ... Suppressor T cell: “kiểm soát viên”  Hệ thống đặc hiệu  Miễn dịch tế bào:  Tiêm chủng tạo miễn dịch chủ động  Lịch tiêm chủng quốc gia Lịch chủng mở rộng Việt Nam 2010 VACCIN TUỔI tháng tháng...
 • 32
 • 679
 • 3

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 3 pps

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 3 pps
... thường 26 3. 3.5 Phƣơng pháp miễn dịch khuếch tán kép (Immunodiffusion) Đây kỹ thu t đơn giản nhằm phát khả ngưng kết đặc hiệu kháng nguyên kháng thể Ta sử dụng protein tiết từ sán làm kháng nguyên, ... nguyên, phát kháng thể đặc hiệu huyết bệnh nhân bị nhiễm bệnh Sau so sánh với kháng nguyên thân F gigantica xem loại kháng nguyên đặc hiệu với kháng thể Fasciola sp Kháng nguyên thân F gigantica ... nở thành 3, 5 ml gel) rửa dung dịch HCl mM, pH = (200 ml/ g gel) nhằm làm tan dextran, lactose bảo vệ nhóm –CN+  Cộng hợp kháng nguyên tiết – Sepharose 4B: Cho dung dịch kháng nguyên tiết pha...
 • 9
 • 147
 • 0

MIỄN DỊCH bài 3 kháng nguyên TS đô

MIỄN DỊCH bài 3  kháng nguyên  TS đô
... huyết Kháng -B Kháng -A Kháng- A, Kháng -B Kháng nguyên tự thân Giải phóng KN bị cô lập Thuy đổi cấu trúc phân tử mô Kháng nguyên khối u  Kháng nguyên đặc hiệu u (TSA) Chỉ biểu lộ tế bào u  Kháng ... miễn dịch Cơ sở cho chẩn đoán điều trị miễn dịch Phản ứng chéo VI Phân loại KN Theo tính sinh miễn dịch: Kháng nguyên  Hapten Theo tính chất phụ thuộc vào tế bào T KN gây đáp ứng miễn dịch dịch ... chất kháng nguyên Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến tính sinh MD kháng nguyên Nêu cách phân loại kháng nguyên, đặc điểm loại Trình bày cách xử lý trình diện kháng nguyên I Định nghĩa Kháng nguyên: ...
 • 47
 • 244
 • 0

Thu thập dịch tiết từ fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán

Thu thập dịch tiết từ fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 275
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Khóa luận hoàn chỉnh)

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Khóa luận hoàn chỉnh)
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 215
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Mục lục)

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán (Mục lục)
... tài: Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên chẩn đoán Các kết thu được: • Số lượng sán thu thập cho nghiên cứu 17 80 ml dịch tiết • Xác định nồng độ protein dịch tiết ... QUỲNH NGA, Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Tháng 8/2005 THU THẬP DỊCH TIẾT TỪ FASCIOLA GIGANTICA VÀ SỬ DỤNG LÀM KHÁNG NGUYÊN TRONG CHẨN ĐOÁN” Hội đồng hướng dẫn: PGS.TSKH NGUYỄN LÊ TRANG TSKH ... 33 4.4 Kết tinh chế kháng thể kháng Fasciola sp từ huyết bệnh nhân 33 4.5 Giải hấp kháng thể từ cột sắc ký lực tạo với kháng nguyên tiết .35 4.6 Kết phát kháng nguyên tiết huyết bệnh nhân phương...
 • 8
 • 176
 • 0

thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chuẩn đoán

thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chuẩn đoán
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 148
 • 0

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoánAN HOAN CHINH

Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoánAN HOAN CHINH
... gan Fasciola gigantica ó c Cobbold phỏt hin t nm 1855 Bnh sỏn lỏ gan F gigantica gõy gi l bnh sỏn lỏ gan, bnh ph bin vựng Chõu v Phi Chõu Theo E Brumpt, dờ, cu, trõu, bũ v c ngi cng nhim F gigantica ... vi khỏng th ca Fasciola sp 4.4 Kt qu tinh ch khỏng th khỏng Fasciola sp t huyt bnh nhõn T 4ml huyt ban u ca bnh nhõn b nhim Fasciola sp qua giai on ta khỏng th Sau o OD280 ta thu c nng khỏng ... Fasciola sp [11] 37 PHN 5: KT LUN V NGH 5.1 Kt lun Sau thu thp dch tit t Fasciola gigantica v xỏc nh nng protein dch tit bng phng phỏp Bradford, ta thu c xp x 6,5 mg protein tit/ sỏn/ 24 gi Dch tit...
 • 45
 • 108
 • 0

BẮT GIỮ, XỬ LÝ TRÌNH DIỆN KHÁNG NGUYÊN (Kỳ 3) pdf

BẮT GIỮ, XỬ LÝ VÀ TRÌNH DIỆN KHÁNG NGUYÊN (Kỳ 3) pdf
... 8.5: Các tế bào trình diện kháng nguyên trình diện chéo kháng nguyên vi sinh vật nhiễm vào tế bào túc chủ cho tế bào T Các tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp tham gia vào việc khởi động ... nhận diện (Hình 8.5) Quá trình gọi trình diện chéo (cross-presentation) hay gọi mẫn cảm chéo kỳ đầu (cross-priming) để việc loại tế bào (tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp) trình diện kháng ... nữ” lại đáp ứng với kháng nguyên bên tế bào bị nhiễm? Một chế giải thích cho tượng tế bào trình diện kháng nguyên chuyên nghiệp nuốt tế bào bị nhiễm sau trình diện kháng nguyên bên tế bào bị...
 • 5
 • 175
 • 1

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 5 pot

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 5 pot
... 17 http://www.med-chem.com/ 18 http://sbio.uct.ac.za/Sbio/documentation/Bradford%20assay.html 41 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Môi trƣờng nuôi sán gan Fasciola gigantica để thu đƣợc kháng nguyên tiết Môi ... responses in cattle naturally exposed to Fasciola hepatica Vet Parasit 200 0:9 3:1 2 1:1 24 40 Internet 15 http://www.med.cmu.ac.th/dept/parasite/trematode/Fga.html 16 http://www.ruf.rice.edu/~bioslabs/studies/sds-page/gellab2.html ... Phụ lục 2: Hình cột sắc ký lực để tinh chế kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên tiết sán gan lớn 44 Phụ lục 3: Máy đo quang phổ hấp thụ Spectrophotometer U 3310 Hitachi (Japan) Phụ lục 4: Máy đọc...
 • 9
 • 167
 • 0

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 4 pdf

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 4 pdf
... tử xấp xỉ khoảng từ 27 – 29 kDa 4. 3 Kết miễn dịch khuếch tán kép kiểm tra độ đặc hiệu kháng nguyên tiết dịch tiết sán gan lớn so với kháng nguyên thân Kháng nguyên tiết kháng nguyên thân sán gan ... nguyên tiết kháng thể bệnh nhân bị nhiễm bệnh rõ nét Cho thấy độ đặc hiệu kháng nguyên tiết cao kháng nguyên thân so với kháng thể Fasciola sp 4. 4 Kết tinh chế kháng thể kháng Fasciola sp từ huyết ... vào giếng tương ứng Ta có kết sau: 33 Kháng nguyên tiết Kháng nguyên thân Hình 4. 3 – Kết miễn dịch khuếch tán kép phát kháng thể đặc hiệu huyết bệnh nhân Kết cho thấy đường tủa kháng nguyên tiết...
 • 9
 • 137
 • 0

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 2 pptx

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 2 pptx
... thấy sau điều trị lượng kháng nguyên tiết giảm cách từ từ thể ký chủ Do hiệu điều trị đánh giá nhanh chóng [6, 5, 11, 12] 2. 6 .2 Hoạt động protease Thành phần chủ yếu dịch tiết cysteine-protease ... dung dịch dùng miễn dịch khuếch tán kép: Dung dịch gel agarose 1% pha đệm PBS 1X để làm phản ứng miễn dịch khuếch tán kép thạch Dung dịch nhuộm đỏ Ponceau S 0 ,2% Các dung dịch dùng sắc ký lực: Gel ... Dung dịch Tris-HCl 0,1M; NaN3 0,05%; NaCl 0,5M; pH = 7,4 (dd6) Dung dịch glycine 0,1M, pH = 2, 5 Các dung dịch dùng kỹ thu t ELISA: Đệm carbonate Na2CO3; pH = 9, 6: NaHCO3 0,075M (pH = 8; 1 ,26 g/ 20 0...
 • 9
 • 150
 • 0

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 1 pptx

Luận văn : Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica và sử dụng làm kháng nguyên trong chẩn đoán part 1 pptx
... thực đề tài: Thu thập dịch tiết từ Fasciola gigantica sử dụng làm kháng nguyên chẩn đoán để xây dựng quy trình tạo kháng thể cho mục đích chẩn đoán y học nghiên cứu chế ký sinh sán gan 1. 2 Mục ... hoạt động kháng nguyên thành phần dịch tiết Xây dựng quy trình tạo kháng thể đặc hiệu với kháng nguyên tiết Dùng kháng thể bệnh nhân đặc hiệu với kháng nguyên tiết tạo kỹ thu t chẩn đoán Khảo ... cystein-protease dịch tiết 1. 3 Yêu cầu Thực kỹ thu t miễn dịch liên quan đến bệnh sán lớn gan: Thu thập sán dịch tiết Xác định nồng độ protein dịch tiết sán gan lớn (Fasciola gigantica) phương...
 • 9
 • 132
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bắt giữ xử lý và trình diện kháng nguyên kỳ 5bắt giữ xử lý và trình diện kháng nguyên kỳ 10trình diễn kháng nguyênbai tap protein va qua trinh dich macó bệnh phối hợp tim phổi gan thận mãn đtđ nghiện rượu suy giảm miễn dịch hoặc suy tủy hoặc sử dụng ks trước đó 3 thángmục đích phát hiện nhanh chóng sự xuất hiện của nguyên nhân gán được để khảo sát và hiệu chỉnh quá trình triệt bỏ biến thiên quá trìnhbài giảng máy và lập trình cncbài giảng nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnbài 25 nhện và sự đa dạng của lớp hình nhệnbài 3 giải hệ phương trình bằng phương pháp thếtiết 3 bài 3 thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kếgiải bài 3 một số phương trình lượng giác thường gắpbài 3 một số phương trình lượng giác thường gắpdich bai 3 tieng anh lop 12sinh hoc 7 bai 25 nhen va su da dangQuyết định 38 2016 QĐ-UBND Quy định về quản lý dự án đầu tư công của tỉnh Gia LaiQuyết định 2141 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Bộ chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú YênQuyết định 1885 QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Điều 1, Quyết định 1181 QĐ-UBND do tỉnh Nam Định ban hànhQuyết định 1176 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá cước dịch vụ phát hành Báo Ninh Bình từ ngày 01 9 2016 do tỉnh Ninh Bình ban hànhQuyết định 1435 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Cụm công nghiệp Tân Dĩnh - Phi Mô, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang tỷ lệ 1 500Quyết định 3539 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Hao Hao, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh HóaQuyết định 2566 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030Quyết định 3536 QĐ-UBND phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão năm 2016 công trình hồ Cống Khê, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh HóaQuyết định 3255 QĐ-UBND phê duyệt Phương án Phòng chống thiên tai hồ chứa nước Hội Sơn năm 2016 do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2135 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 3228 QĐ-UBND năm 2016 về chuyển giao quyền đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần về Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bình ĐịnhQuyết định 1444 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án Bệnh viện vệ tinh tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020Quyết định 2992 QĐ-UBND điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bắc Hà, tỉnh Lào CaiQuyết định 2133 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Hà GiangQuyết định 471 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Kon TumQuyết định 525 QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc GiangQuyết định 2152 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc TrăngQuyết định 3225 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án thành lập Ban Quản lý Cảng cá - Khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2902 QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Tam Dương - tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 3233 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định, giai đoạn 2016-2025 và giai đoạn 2025-2035