TÌNH HÌNH đổi mới GIÁO dục mầm NON tại VIỆT NAM QUA các GIAI đoạn

TÌNH HÌNH đổi mới GIÁO dục mầm NON tại VIỆT NAM QUA các GIAI đoạn

TÌNH HÌNH đổi mới GIÁO dục mầm NON tại VIỆT NAM QUA các GIAI đoạn
... triển giáo dục nước nhà 21 Đổi giáo dục mầm non đổi chương trình giáo dục mầm non tất yếu xu hướng đổi giáo dục đào tạo nói chung Đây xu hướng tất yếu phù hợp với điều kiện đất nước trình độ giáo ... cho đổi cách đồng toàn chương trình, bước đệm quan trọng để chuyển sang chương trình Giáo dục mầm non Giai đoạn từ năm 2009 đến Chương trình Giáo dục mầm non [5] biên soạn sở quy định Luật Giáo ... mẫu giáo Giáo dục mầm non lâm vào tình bị động, chống đỡ Nhưng hai mươi năm đổi mới, từ 1987 đến nay, quan tâm Đảng, giáo dục mầm non bước vượt lên thử thách, thể lĩnh phi thường để tồn tại, ...
 • 22
 • 132
 • 0

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAMGIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP ĐỀ CẬP ĐẾN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN

TÌNH HÌNH CHUNG CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC NGOÀI CÔNG LẬP ĐỀ CẬP ĐẾN GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
... PHẦN A TÌNH HÌNH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI VIỆT NAM HIỆN NAY GIẢNG VIÊN HIỆN NAY Thống kê số lượng giảng viên sinh viên toàn quốc cuối năm 2012 Bộ Giáo dục Đào tạo ... lượng giảng viên, … - Tạo môi trường hoạt động cho sinh viên phát huy kiến thức kỹ - Kết nối doanh nghiệp với sinh viên PHẦN B TÌNH HÌNH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP TẠI VIỆT NAM ... Năm học 2010 - 2011, tỷ lệ sinh viên công lập 15,4% - Năm 2011 - 2012 tỷ lệ sinh viên công lập giảm xuống 15% năm 2012 - 2013 14% - Năm 2013 tỷ lệ sinh viên công lập giảm 12,7% SINH VIÊN NGOÀI CÔNG...
 • 21
 • 236
 • 0

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
... Khách thể nghiên cứu: Phát triển lực giáo viên mẫu giáo 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản phát triển lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận KNN đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non Giả thuyết khoa ... biện pháp quản phát triển NL GVMG theo tiếp cận KNN cho GVMG nhằm đáp ứng yêu cầu đổi GDMN CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MẪU GIÁO THEO TIẾP CẬN KĨ NĂNG NGHỀ TRONG ... VIÊN MẪU GIÁO THEO TIẾP CẬN KĨ NĂNG NGHỀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÃ ĐỀ XUẤT 3.1 Nguyên tắc xây dựng biện pháp quản phát triển...
 • 27
 • 919
 • 15

NHỮNG RÀO CẢN TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON TP HCM potx

NHỮNG RÀO CẢN TRONG ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON TP HCM potx
... Sau số rào cản mà chúng ta, người trực tiếp liên quan đến GDMN TP, cần nhận rõ để vượt qua, nhằm đem lại hiệu thực cho giáo dục I/ THÓI QUEN GIÁO DỤC SAI LẦM CỦA GVMN: 1/Áp ... tươi,nghĩa phát triển với chất chúng Sau số rào cản mà chúng ta, người trực tiếp liên quan đến GDMN TP, cần nhận rõ để vượt qua, nhằm đem lại hiệu thực cho giáo dục 2/Nóng vội: GDMN cần thời gian để...
 • 4
 • 330
 • 2

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC Phạm Thị Loan QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MẪU GIÁO THEO TIẾP CẬN KĨ NĂNG NGHỀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON Chuyên ngành: Quản giáo dục Mã số: 62 ... Khách thể nghiên cứu: Phát triển lực giáo viên mẫu giáo 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản phát triển lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận nghề đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non Giả thuyết khoa ... CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIÁO VIÊN MẪU GIÁO THEO TIẾP CẬN KĨ NĂNG NGHỀ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ THỰC NGHIỆM KIỂM CHỨNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐÃ ĐỀ XUẤT...
 • 211
 • 586
 • 4

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non

Quản lý phát triển năng lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận kĩ năng nghề đáp ứng theo yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non
... Khách thể nghiên cứu: Phát triển lực giáo viên mẫu giáo 3.2 Đối tượng nghiên cứu: Quản phát triển lực giáo viên mẫu giáo theo tiếp cận nghề đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non Giả thuyết khoa ... sở luận quản phát triển lực GVMG theo tiếp cận KNN Chương Thực trạng quản phát triển lực GVMG theo tiếp cận KNN trình đào tạo bồi dưỡng GVMG Chương Các biện pháp quản phát triển lực ... sở luận quản phát triển lực GVMG theo tiếp cận nghề 5.2 Khảo sát, đánh giá thực trạng quản phát triển lực GVMG theo tiếp cận KNN trình đào tạo bồi dưỡng GVMG 5.3 Đề xuất biện pháp quản...
 • 12
 • 172
 • 0

Hoàn thiện pháp luật vềquản lý các trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay

Hoàn thiện pháp luật vềquản lý các trường đại học, cao đẳng đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay
... trng cao ng v cỏc c s giỏo dc khỏc cú t chc o to cp bng, chng ch h thng giỏo dc quc dõn Lm rừ cỏc đề luận l nhim v ca Chng 1, õy chớnh l c s hoàn thiện pháp luật quản trờng đại học, cao đẳng ... phỏt trin giáo dục đại học kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Quản trờng đại học cha đổi mới, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thói quen kinh tế bao cấp iu ú ũi hi phỏp lut v qun cỏc ... qun cỏc trng i hc, cao ng Vit Nam Qua nghiờn cu c s lun v thc trng phỏp lut v qun cỏc trng i hc, cao ng, Lun ỏn xut h thng cỏc gii phỏp nhm hon thin phỏp lut v qun cỏc trng i hc, cao...
 • 24
 • 413
 • 2

kết hợp truyền thống và hiện đại trong quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo ở việt nam hiện nay

kết hợp truyền thống và hiện đại trong quá trình đổi mới giáo dục - đào tạo ở việt nam hiện nay
... Chơng kết hợp truyền thống đại, thể phát triển giáo dục - đào tạo 1.1 truyền thống đại, thể giáo dục - đào tạo 1.1.1 Khái niệm "truyền thống" "truyền thống giáo dục đào tạo" 1.1.1.1 Khái niệm "truyền ... giáo dục Việt Nam đại, đậm đà sắc dân tộc 1.2.2 Kết hợp truyền thống đại nguyên tắc phát triển giáo dục - đào tạo 1.2.2.1 Quan điểm Mác - Ăngghen - Lênin kết hợp truyền thống đại giáo dục - đào ... luận kết hợp truyền thống đại giáo dục - đào tạo vận dụng lý luận vào trình đổi giáo dục - đào tạo Việt Nam Đóng góp khoa học luận án - Góp phần làm sáng tỏ thực trạng vận dụng kết hợp truyền thống...
 • 183
 • 341
 • 0

Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015

Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015
... vạn lao động đ-ợc đào tạo 2.1.2- Tình hình phát triển giáo dục mầm non Hải Phòng từ năm 2003 đến 2.1.2.1- Quy mô giáo dục mầm non GDMN Hải Phòng có b-ớc phát triển nhanh, mạnh Đặc biệt năm gần ... CBGV Giáo viên nhà trẻ 2005-2006 Cán quản Giáo viên mẫu giáo 2006-2007 2007-2008 Tổng số giáo viên Ngun s liu: Phũng giỏo dc mm non S GD&T Hi Phũng 47 2.2.1.2- Cht lng i ng giỏo viờn mm non ... Mu giỏo, mm non Nguồn: Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng Trong năm qua nghiệp giáo dục đào tạo Hải Phòng có b-ớc tiến phát triển toàn diện, đ-ợc công nhận tốp dẫn đầu toàn quốc Quy mô giáo dục ổn...
 • 122
 • 477
 • 0

Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2013 2015

Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2013 2015
... thực Đề an Phổ cập cho giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi giai đoạn 2011 – 20 15 tỉnh + Bảo đảm đủ thiết bị đồ chơi để thực chương trình giáo dục mầm non mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ... mầm non cho trẻ em tuổi nâng cao chất lượng giáo dục phát triển nguồn nhân lực Lồng ghép cho hình thức phương tiện truyền thông khác để phổ biến nội dung Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em ... tình giáo dục mầm non cho lớp mầm non 05 tuổi nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em 05 tuổi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin sở giáo dục mầm non Hướng dẫn sử dụng chuẩn phát triển trẻ...
 • 4
 • 234
 • 0

Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố hải phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015

Giải pháp quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố hải phòng trong giai đoạn từ nay đến 2015
... VƢƠNG THỊ ĐÀO GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NAY ĐẾN 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: ... viên mầm non .27 1.4.3.1- Giải pháp 27 4.3.2- Giải pháp quản 27 1.4.3.3- Giải pháp quản bồi dưỡng giáo viên mầm non .27 Chƣơng 2: Thực trạng quản công tác bồi ... trạng quản bồi dƣỡng GVMN Hải Phòng từ năm 2003 đến 38 2.2.1-Thực trạng đội ngũ GVMN Hải Phòng từ năm 2003 đến 41 2.2.1.1- Số lượng đội ngũ giáo viên mầm non 41 2.2.1.2- Chất lượng đội ngũ...
 • 14
 • 135
 • 0

Tìm hiểu về chuẩn nghèo của Việt Nam qua các giai đoạn 2000-2006, 2006-2010, và quyết định mới nhất của Việt Nam về chuẩn nghèo giai đoạn 2010-2015.Hệ thống hóa các chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2000-2006,200.DOC

Tìm hiểu về chuẩn nghèo của Việt Nam qua các giai đoạn 2000-2006, 2006-2010, và quyết định mới nhất của Việt Nam về chuẩn nghèo giai đoạn 2010-2015.Hệ thống hóa các chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2000-2006,200.DOC
... Nông thôn 562500 đồng / người / tháng II .Các sách xóa đói giảm nghèo Việt Nam Chương trình 135 Quyết định số 07/2006/QD-TTg ngày 10/01/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Phát triển ... biệt khó khăn cách bền vững, giảm khoảng cách phát triển dân tộc vùng nước Phấn đấu đến năm 2010, địa bàn không hộ đói, giảm hộ nghèo xuống 30% theo chuẩn nghèo quy định Quyết định số 170/2005/QĐTTg ... Điều Quyết định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo Các định trước trái với Quyết định bãi bỏ Điều Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính...
 • 11
 • 1,870
 • 9

Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam qua các giai đoạn . Trên cơ sở đó cho biết nguyên nhân và bịên pháp khắc phục.docx

Phân tích tình hình lạm phát ở Việt Nam qua các giai đoạn . Trên cơ sở đó cho biết nguyên nhân và bịên pháp khắc phục.docx
.. . đưa đến lạm phát tăng nhanh đến chóng mặt, tỷ lệ tăng trưởng không tăng mà thụt lùi Vào thời điểm này, lạm phát tăng trưởng gần mối quan hệ có quan hệ số liệu cho thấy lạm phát cao tăng trưởng thấp .. . cho phát triển kinh tế nước ta Nhiệm vụ kiềm chế lạm phát năm 1996 đạt kết đáng khích lệ Thời kỳ thiểu phát (1997-2005) Bước vào năm 1997 tình hình lạm phát chuyển sang thiểu phát Tỉ lệ lạm phát .. . 3,4 Lạm phát Tăng trưởng 1987 301,3 3,9 1988 308,2 5,1 1989 74,3 8,0 Thời kỳ tăng trưởng kinh tế đôi với lạm phát (sau năm 1989) Trước tình hình kinh tế khó khăn, lạm phát phi mã kinh tế Việt Nam...
 • 15
 • 12,690
 • 60

Xem thêm

Từ khóa: quyền nhân thân của cá nhân đối với tính mạng sức khoẻ thân thể trong pháp luật việt nam qua các giai đoạn phát triểnđịnh hướng đổi mới giáo dục mầm nonchương trình đổi mới giáo dục mầm nonnội dung đổi mới giáo dục mầm nonvai tro cua giáo án điện tử trong doi moi giao duc mam nonkhái quát tình hình phát triển giáo dục mầm non của quận 10đổi mới giáo dục đại học ở việt namthực trạng giáo dục mầm non ở việt namtình hình phổ cập giáo dục tiểu học ở việt namtình hình dân số việt nam qua các giai đoạnquá trình đổi mới tư duy về cnhhdh ở việt nam qua các kì đại hộiphân tích tình hình lạm phát ở việt nam qua các giai đoạntình hình phát triển thị trường xuất khẩu của việt nam qua các thời kỳtình hình lạm phát ở việt nam qua các giai đoạn năm 2008thực trạng chính sách tỷ giá và tình hình xuất nhập khẩu của việt nam qua các giai đoạn 1986 2012Bài 17. Hô hấpHoa phong lan Viet NamBAI GIANG THAO GIANGBai 30 da suaBài tập cơ kĩ thuậtGiảng viên Đỗ Sanhđại học Bách Khoa Hà NộiBài 46. Cơ chế điều hòa sinh sảnBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vậtBài 41. Sinh sản vô tính ở thực vậtBài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 36. Phát triển ở thực vật có hoaBài 34. Sinh trưởng ở thực vậtBài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vậtBài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)Bài 18. Tuần hoàn máuBài 17. Hô hấp ở động vậtBài 12. Hô hấp ở thực vậtBài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM