Đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang LiF(Mg, Cu, P)

Nghiên cứu đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang lif(mg, cu, p)

Nghiên cứu đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang lif(mg, cu, p)
... phỏp v Detector liu lng vt rn ca Vin nghiờn cu ht nhõn Bc Kinh (Trung Quc) ó ch to thnh cụng vt liu LiF(Mg,Cu ,P) dng rn Vi k thut c bit, nhy ca tớn hiu nhit hunh quang ca vt liu LiF(Mg,Cu ,P) thm ... K NHIT HUNH QUANG LiF(Mg,Cu ,P) Gia cụng ch to mu o 2.1.1 Chun b bt mu LiF(Mg,Cu ,P) ng u v kớch thc ht ca mu gi vai trũ quyt nh n quỏ trỡnh hp th nng lng chiu x v cng nhit hunh quang o c gim ... nhit hunh quang trng hp dng bt Ch nung thớch hp nht tỏi s dng loi vt liu LiF(Mg,Cu ,P) l nung 2400C thi gian 10 phỳt Ngoi ra, nghiờn cu cng ch rừ gii hn dũ cc tiu ca chip LiF(Mg,Cu ,P) cng vo...
 • 23
 • 192
 • 0

Đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang LiF Mg, Cu, P

Đo liều bức xạ môi trường bằng detector nhiệt huỳnh quang LiF Mg, Cu, P
... toán liều môi trường đề xuất giải ph p nghiên cứu thời gian tới 24 CHƢƠNG 2: THỰC NGHIỆM ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƢỜNG BẰNG LIỀU KẾ NHIỆT HUỲNH QUANG LiF( Mg,Cu ,P) Thực nghiệm đo liều xạ môi trường liều ... hình ph p đo hệ đo RGD – 3A 33 Đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD – 3A 34 Dạng phổ nhiệt huỳnh quang từ liều kế chuẩn .35 2.5 Phổ nhiệt huỳnh quang liều kế đo xạ môi trường ... hiệu nhiệt huỳnh quang thu mức liều chiếu : y = 1228x +1294 đó: y số đếm ; x liều chiếu (mGy) 2.5 Phổ nhiệt huỳnh quang liều kế đo xạ môi trƣờng Các liều kế nhiệt huỳnh quang đo xạ môi trường...
 • 56
 • 295
 • 0

ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG DETECTOR NHIỆT HUỲNH QUANG LiF(Mg, Cu, P)

ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG DETECTOR NHIỆT HUỲNH QUANG LiF(Mg, Cu, P)
... NGHIỆM ĐO LIỀU BỨC XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG LIỀU KẾ NHIỆT HUỲNH QUANG LiF(Mg,Cu ,P) Thực nghiệm đo liều xạ môi trường liều kế nhiệt huỳnh quang LiF(Mg,Cu ,P) gồm phần sau: - Gia công, chế tạo mẫu đo - ... chiếu xạ) tín hiệu nhiệt huỳnh quang không bền vũng Sau đó, tiến hành đo lượng xạ nhiệt huỳnh quang mẫu hệ đo RGD-3A 2.1.5 Đặt liều kế nhiệt huỳnh quang đo liều xạ môi trường Để thử nghiệm đo liều ... nhiệt tối ưu cho tốc độ gia nhiệt độ nhạy nhiệt huỳnh quang lớn 2.3 Đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD-3A Việc đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang phát từ mẫu bột nhiệt huỳnh quang LiF(Mg,Cu,P)...
 • 57
 • 94
 • 0

Nghiên cứu phương pháp đo liều bức xạ ion hóa bằng liều kế OSL

Nghiên cứu phương pháp đo liều bức xạ ion hóa bằng liều kế OSL
... lĩnh vực đo liều cá nhân phương pháp đo liều thụ động thông dụng Có nhiều loại liều kế cá nhân thụ động khác liều kế phim, liều kế thủy tinh, liều kế vết, liều kế nhiệt phát quang, liều kế quang ... nghiên cứu từ năm 1950 Tuy nhiên, phải đến năm 1990 chúng áp dụng mạnh mẽ vào mục đích đo liều xạ ion hóa lĩnh vực khác đo liều cá nhân, đo liều y tế, đo liều môi trường, đo liều vũ trụ, đo liều ... kế, hệ thiết bị đo đơn giản, thuận tiện phương pháp đo liều quang phát quang sử dụng liều kế OSL hứa hẹn khắc phục tồn góp phần đa dạng hóa phương pháp đo liều Việt Nam Do chưa có sở nghiên cứu, ...
 • 94
 • 241
 • 1

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang (TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang (TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường
... liều kế nhiệt huỳnh quang  So sánh phƣơng pháp đo liều xạ gamma môi trƣờng sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang TLD với phƣơng pháp đo liều xạ gamma môi trƣờng khác  Đánh giá liều chiếu xạ gamma môi ... chip 2.2.4 Đặt liều kế nhiệt huỳnh quang TLD-100 địa điểm nghiên cứu Để thử nghiệm đo liều xạ gamma môi trƣờng, sử dụng 22 mẫu bao gồm 88 chíp TLD-100 để làm liều kế nhiệt huỳnh quang bố trí đặt ... đo liều xạ gamma môi trƣờng liều kế nhiệt huỳnh quang TLD-100 -Xác định liều chiếu dân chúng địa điểm nghiên cứu Nội dung nghiên cứu  Xây dựng phƣơng pháp xác định liều xạ gamma môi trƣờng liều...
 • 67
 • 150
 • 0

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang ( TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường

Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang ( TLD) để đo liều bức xạ gamma trong môi trường
... xác định liều xạ gamma môi trường liều kế nhiệt huỳnh quang  So sánh phương pháp đo liều xạ gamma môi trường sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang TLD với phương pháp đo liều xạ gamma môi trường khác ... Vì vâỵ đề tài Nghiên cứu sử dụng liều kế nhiệt huỳnh quang ( TLD) để đo liều xạ gamma môi trường thực nhằm mục đích xác định liều xạ gamma môi trường phục vụ cho việc xác định liều chiếu dân ... NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** BÙI THỊ ÁNH DƯƠNG NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG LIỀU KẾ NHIỆT HUỲNH QUANG (TLD) ĐỂ ĐO LIỀU BỨC XẠ GAMMA TRONG MÔI TRƯỜNG Chuyên ngành: Khoa học môi trường...
 • 66
 • 50
 • 0

khảo sát đáp ứng của detector hpge cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4

khảo sát đáp ứng của detector hpge cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Bích Hậu KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4 Chuyên ngành: Vật lí nguyên ... 4,5.109 99,274 Chuỗi phóng xạ U-238 chia thành chuỗi phóng xạ hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ đầu chuỗi chi phối hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ khác có chuỗi Đó chuỗi phóng xạ: U-238 > U-234; ... Johansson L (2008); … Trong luận văn này, thực mô khả đáp ứng đầu dò HPGe cho cho số đồng vị phóng xạ môi trường xạ vũ trụ muon Cụ thể khảo sát cho đồng vị U-238, Th-232, K-40, với dạng nguồn điểm...
 • 80
 • 100
 • 0

Nghiên cứu đo liều bức xạ anpha trong mẫu gốm cổ bằng đềtectơ nhiệt huỳnh quang lif (mg, cu, p)

Nghiên cứu đo liều bức xạ anpha trong mẫu gốm cổ bằng đềtectơ nhiệt huỳnh quang lif (mg, cu, p)
... xác định liều xạ anpha mẫu gốm nhiệm vụ thiếu đo tuổi mẫu gốm cổ phương pháp nhiệt huỳnh quang 1.2.3 Phân bố nguyên tố phóng xạ liều xạ anpha mẫu gốm cổ Trong đất đá có nguyên tố phóng xạ urani, ... nhịêt huỳnh quang 1.3.2 Liều kế nhiệt huỳnh quang LiF: Mg,Cu,P 1.3.2.1 Đặc trưng nhiệt huỳnh quang LiF: Mg,Cu,P a Đường cong nhiệt huỳnh quang Dạng đường cong vật liệu nhiệt huỳnh quang LiF: Mg,Cu,P ... tâm nghiên cứu luận văn - Nghiên cứu giải pháp gia công chế tạo mẫu đo mẫu gốm - Xây dựng cấu hình phép đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD-3A - Xử lí tín hiệu, tính liều xạ anpha mẫu gốm...
 • 20
 • 70
 • 0

Khảo sát đáp ứng của detector HPGe cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4

Khảo sát đáp ứng của detector HPGe cho phóng xạ môi trường bằng phần mềm geant4
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Bích Hậu KHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4 Chuyên ngành: Vật lí nguyên ... 4,5.109 99,274 Chuỗi phóng xạ U-238 chia thành chuỗi phóng xạ hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ đầu chuỗi chi phối hoạt tính phóng xạ nhân phóng xạ khác có chuỗi Đó chuỗi phóng xạ: U-238 > U-234; ... Johansson L (2008); … Trong luận văn này, thực mô khả đáp ứng đầu dò HPGe cho cho số đồng vị phóng xạ môi trường xạ vũ trụ muon Cụ thể khảo sát cho đồng vị U-238, Th-232, K-40, với dạng nguồn điểm...
 • 20
 • 168
 • 0

Nghiên cứu đo liều bức xạ Anpha trong mẫu gốm cổ

Nghiên cứu đo liều bức xạ Anpha trong mẫu gốm cổ
... xác định liều xạ anpha mẫu gốm nhiệm vụ thiếu đo tuổi mẫu gốm cổ phương pháp nhiệt huỳnh quang 1.2.3 Phân bố nguyên tố phóng xạ liều xạ anpha mẫu gốm cổ Trong đất đá có nguyên tố phóng xạ urani, ... XÁC ĐỊNH LIỀU BỨC XẠ ANPHA TRONG MẪU GỐM Quá trình thực nghiệm tiến hành qua giai đo n sau: - Gia công chế tạo mẫu đo - Xây dựng cấu hình phép đo hệ đo RGD-3A - Đo xạ nhiệt huỳnh quang mẫu LiF:Mg,Cu,P ... pháp gia công chế tạo mẫu đo mẫu gốm - Xây dựng cấu hình phép đo tín hiệu nhiệt huỳnh quang hệ đo RGD-3A - Xử lí tín hiệu, tính liều xạ anpha mẫu gốm đề xuất giải pháp nghiên cứu thời gian tới CHƯƠNG...
 • 69
 • 380
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành hà nội

Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực nội thành hà nội
... Nội nghiên cứu đánh giá lĩnh vực năm qua bắt đầu thực quy mô hạn chế, chưa xây dựng đồ mức phông phóng xạ tiến hành đề tài: Nghiên cứu ứng dụng GIS xây dựng đồ phông phóng xạ môi trƣờng khu ... trời cho thấy hàm lượng Rn không khí trời nội thành có xu hướng cao đồng so với ngoại thành điều xả khí Rn từ vật liệu xây dựng, đưa đồ đồng mức hàm lượng Rn trời khu vực Nội bảng tổng hợp ... vật liệu xây dựng 3.1.5 Kết ghi đo suất liều hấp thụ không khí khu vực Nội Với mục tiêu xây dựng đồ phông phóng xạ gamma địa bàn Nội, vào diện tích địa bàn để đảm bảo xây dựng đồ với tỷ...
 • 14
 • 278
 • 2

Nghiên cứu hiện tượng phát quang cưỡng bức nhiệt của một số vật liệu rắn nhằm ứng dụng trong đo liều bức xạ

Nghiên cứu hiện tượng phát quang cưỡng bức nhiệt của một số vật liệu rắn nhằm ứng dụng trong đo liều bức xạ
... luận án Nghiên cứu tượng phát quang cưỡng nhiệt số vật liệu rắn nhằm ứng dụng đo nhiệt phát quang nhiệt độ 220 oC chuyển qua vùng dẫn đến bẫy nông ứng với đỉnh PTTL 120 oC -50 oC liều xạ là: ... có dải huỳnh quang đặc trưng Luận án Nghiên cứu tượng phát quang cưỡng nhiệt 370 nm đặc trưng cho ion Cu+ Dải huỳnh quang rộng, có đỉnh số vật liệu rắn nhằm ứng dụng việc đo liều xạ khoảng 480 ... Brazil lựa chọn sử dụng Chúng hy vọng nghiên cứu vật vật liệu TSL đo liều xạ trị đo liều cá nhân Hướng phát triển Li2B4O7:Cu đóng góp phần giải thích làm sáng tỏ chế loại vật liệu cải tiến công...
 • 14
 • 398
 • 0

Nghiên cứu huỳnh quang cưỡng bức nhiệt, cưỡng bức quang của vật liệu Al2O3 và ứng dụng trong đo liều bức xạ

Nghiên cứu huỳnh quang cưỡng bức nhiệt, cưỡng bức quang của vật liệu Al2O3 và ứng dụng trong đo liều bức xạ
... Luận án Nghiên cứu huỳnh quang cỡng nhiệt, cỡng quang vật liệu Al2O2 ứng dụng đo liều xạ tiếp cận phơng pháp đo liều xạ tích lũy theo chế sử dụng nhiệt (TL) quang (OSL) để cỡng phát huỳnh quang, ... tổng quan số kết nghiên cứu chế tạo vật liệu Al2O3 sử dụng đo liều xạ số nhóm tác giả giới công bố Chơng Chế tạo nghiên cứu số tính chất TL vật liệu Al2O3 sử dụng đo liều liều xạ 2.1 Thực nghiệm ... nhiệt, cỡng quang vật liệu Al2O3 ứng dụng đo liều xạ" là: Chế tạo vật liệu Al2O3 dạng bột viên có chất lợng phục vụ cho nghiên cứu thử nghiệm ứng dụng đo liều Xây dựng phát triển hệ đo OSL Xây dựng...
 • 27
 • 233
 • 1

Đề tài ứng dụng gis xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực thành phố Biên Hòa

Đề tài ứng dụng gis xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trường khu vực thành phố Biên Hòa
... cao công nghệ GIS trở thành công cụ hữu ích phục vụ cho vấn đề xây dựng đồ phông phóng xạ Đề tài Ứng dụng kỹ thuật GIS xây dựng đồ phông phóng xạ môi trường mô tả bước vẽ đồ phóng xạ phần mềm ... nghiên cứu đề tài tiếp cận công nghệ GIS nhằm sử dụng để xây dựng đồ phông phóng xạ môi trường, mô tả trực quan phông phóng xạ khu vực Bản đồ xây dựng với GIS có ưu điểm vượt trội so với đồ giấy ... xây dựng đồ hữu ích cho việc xây dựng đồ Và quan trọng liệu đồ lưu trữ, quản lý tra cứu dễ dàng nhờ phần mềm GIS Tóm lại khả ứng dụng GIS xây dựng đồ phông phóng xạ triển vọng GIS ứng dụng thành...
 • 45
 • 597
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp đo liều bức xạthiết bị đo liều bức xạgiáo trình đo liều bức xạ ts mai xuân trungpho ke gamma da ngoai 2048 kenh may do lieu buc xa x quang nhap nhay tuong duong khong khi cac dung cu kiem tra chat luong x quangcác đơn vị đo liều bức xạđo nhiệt độ môi trường bằng iphonetài liệu quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp của phạm ngọc đăngnghiên cứu xác định liều bức xạ bêta hằng năm trong mẫu gốm bằng vật liệu lif mg cu ptài liệu về môi trường bằng tiếng anhbạn hãy mô tả bằng sơ đồ thông tin về môi trường tại thành phố của bạn theo các chủ đềbản đồ phông phóng xạ môi trườngứng dụng gis vẽ bản đồ phông phóng xạ môi trườngưu điểm của gis trong xây dựng bản đồ phông phóng xạ môi trườngso do thi hoa den moi truong xa hoi va cac dich vu co ban cua xa hoithời kì xã hội công nghiệp con người tác động mạnh tới môi trường bằng hoạt động nàouftai chinh ngan hang25994ufquan tri kinh doanh du lich25996ufquan ly kinh doanh25998ufquan tri van phong26000ufcong nghe may260030e678 thong bao tuyen dung thanhcongroup ninhbinh2015 USFS Announcement VNFULL CÔNG THỨC TÍCH PHÂN DÀNH CHO THI THPT QUỐC GIAcbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 2015e15e5 ds sv duoc cap hoc bong kkht hk2 nam hoc 2014 2015Thông báo Kế hoạch học kỳ 1 năm học 2015 - 2016 của các lớp khoá 66 - Đại học chính quy 0af98 kh667483b 2014 2015 HK1 DHCQ[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) L7f1f6 2014 2015 HK1 CDCQ4e2de 2014 2015 HK1 DHLT2bf32 Phu luc danh sach dang ky sinh vien tham giaĐỀ và đáp án lí 9 HSG 2013Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tưPHIẾU đề XUẤT và đề CƯƠNG NCKHSPUD THANH