Xây dựng chiến lược phát triển Trường trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy

Xây dựng chiến lược phát triển Trường trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy

Xây dựng chiến lược phát triển Trường trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy
... MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP KT- CN CAI LẬY 2.1 Giới thiệu khái quát Trường Trung Cấp KT – CN Cai Lậy 2.1.1 Lịch sử hình thành Tên trường: Trường Trung cấp kinh tế - công nghệ Cai Lậy ... cầu phát triển kinh tế xã hội cho đồng sông Cửu Long nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Do đó, chọn đề tài Xây dựng chiến lược phát triển Trường trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy đến ... ngại thực chiến lược 10 1.3 Phân loại chiến lược Cấp công ty - PT môi trường - Xác định nhiệm vụ mục tiêu - PT/chọn lựa chọn chiến lược - Thực - Kiểm soát Cấp kinh doanh - PT môi trường - Xác định...
 • 117
 • 156
 • 0

XÂY DỰNG CHIẾN lược PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ kỹ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG GIAI đoạn 2013–2025

XÂY DỰNG CHIẾN lược PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG cấp NGHỀ kỹ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG GIAI đoạn 2013–2025
... CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG ĐẾN NĂM 2025 48 3.1/ Dự báo phát triển Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương đến năm ... lược phát triển nâng cấp trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thành trường Cao đẳng nghề công nghệ Hùng Vương giai đoạn phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển kinh tế xã hội Quận ... dựng chiến lược phát triển đắn dựa tảng sở lý thuyết hệ thống chiến lược kim nam cho phát triển nhà trường 16 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÙNG VƯƠNG...
 • 75
 • 283
 • 0

xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật điện biên đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật điện biên đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020
... phát yếu tố ảnh hởng v vấn đề phát sinh phát triển trờng cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên - Xây dựng chiến lợc phát triển nh trờng đến năm 2015 v tầm nhìn đến năm 2020 Tr ng i h c Nụng nghi ... đề t i Xây dựng chiến lợc phát triển trờng cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên đến năm 2015 v tầm nhìn đến năm 2020 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định nhu cầu phát triển ... cầu phát triển đ o tạo nguồn nhân lực v định hớng phát triển kinh tế - x hội địa phơng, l định hớng quan trọng, để trờng cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên cần thiết phải xây dựng chiến lợc phát...
 • 135
 • 318
 • 3

Chiến lược phát triển trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn đến năm 2020

Chiến lược phát triển trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn đến năm 2020
... luận chiến lƣợc Chƣơng Chiến lƣợc phát triển trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn đến năm 2020 Chƣơng Giải pháp để thực chiến lƣợc phát triển trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn ... CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TRƢỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT LẠNG SƠN ĐẾN NĂM 2020 2.1 Giới thiệu tổng quan trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn 2.1.1 Quá trình hình thành Trƣờng Trung cấp ... cứu: Chiến lƣợc phát triển trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn Phạm vi nghiên cứu: Đề tài xây dựng sở lý luận xây dựng chiến lƣợc cho trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn, tập trung...
 • 96
 • 190
 • 0

Chiến lược phát triển trường trung cấp kinh tế kỹ thuật lạng sơn đến năm 2020

Chiến lược phát triển trường trung cấp kinh tế  kỹ thuật lạng sơn đến năm 2020
... hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020, số 545/QĐ-TTg ngày 9/5/2012 12 Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Lạng Sơn (2010), Đề án quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015 - 2020 Tiếng Anh 13 H Mintzberg, ... (2012), Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, số 711/QĐ- TTg ngày 13/6/2012 11 Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến ... Đại học Kinh tế Quốc dân Ngô Kim Thanh (2012), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nxb Đại học Kinh tế Quốc dân Nguyễn Ngọc Thắng (2010), Bài giảng Chiến lược cạnh tranh, Trường Đại học Kinh tế - Đại...
 • 2
 • 150
 • 0

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 2020
... Tuyến Kế toán tổng hợp NỘI DUNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC Mở đầu Trường Trung cấp kinh tế - kỹ thuật, công nghệ Nội thành lập theo định số 1578/QĐ-UB ngày 15/7/2003 Chủ tịch UBND thành phố Nội Trường ... 2.1 Tầm nhìn: Đến năm 2020 Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật công nghệ Nội nâng cấp thành trường cao đẳng đào tạo kinh tế, kỹ thuật đứng top 10 trường cao đẳng kỹ thuật nước với quy mô đạo ... Hạ, Thanh Xuân, Nội, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật công nghệ Nội có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán chuyên ngành lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật, công nghệ bậc trung cấp chuyên nghiệp;...
 • 28
 • 168
 • 0

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế, công nghệ cai lậy tỉnh tiền giang

Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp kinh tế, công nghệ cai lậy tỉnh tiền giang
... PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - CÔNG NGHỆ CAI LẬY TỈNH TIỀN GIANG 2.1 Khái quát Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy ... Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy tỉnh Tiền Giang 12 Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - CÔNG ... luận phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Chương 2: Thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Chương 3: Một...
 • 107
 • 195
 • 0

Biện pháp quản lí việc đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởngtrường trung cấp kinh tế- công nghệ cai lậy

Biện pháp quản lí việc đổi mới phương pháp dạy học của hiệu trưởng ở trường trung cấp kinh tế- công nghệ cai lậy
... Nguyễn Văn Khởi (2009-2010) BIỆN PHÁP QUẢN LÝ VIỆC ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - CÔNG NGHỆ CAI LẬY A PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Phương pháp dạy học (PPDH) ... chọn đề tài: Biện pháp quản việc đổi phương pháp dạy học Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Công nghệ Cai Lậy ” để nghiên cứu Tôi hy vọng rằng, đề tài thực góp phần tích cực vào việc nâng cao ... luận quản đổi PPDH Trường Trung học phổ thông 5.2 Khảo sát đánh giá thực trạng quản đổi PPDH Trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy 5.3 Đề xuất biện pháp quản đổi PPDH Trường Trung...
 • 40
 • 484
 • 4

Một số giải pháp quản lý hoạt động đào tạo ở trường trung cấp kinh tế, công nghệ cai lậy, tỉnh nghệ an

Một số giải pháp quản lý hoạt động đào tạo ở trường trung cấp kinh tế, công nghệ cai lậy, tỉnh nghệ an
... cứu Công tác quản hoạt động đào tạo trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ 3.2 Đối tượng nghiên cứu Giải pháp quản hoạt động đào tạo giải pháp quản hoạt động đào tạo trường Trung cấp Kinh ... trạng quản hoạt động đào tạo trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy tỉnh Tiền Giang Chương 3: Một số giải pháp quản hoạt động đào tạo trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ Cai Lậy tỉnh ... hưởng đến quản hoạt động đào tạo trường Trung cấp Kinh tế - Công nghệ .33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - CÔNG NGHỆ CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG...
 • 115
 • 204
 • 4

Xây dựng chiến lược phát triển trường trung học cơ sở hướng tới đạt chuẩn quốc gia

Xây dựng chiến lược phát triển trường trung học cơ sở hướng tới đạt chuẩn quốc gia
... nghiên cứu Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS hướng tới đạt chuẩn quốc gia 3.2 Đối tượng nghiên cứu Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS hướng tới đạt chuẩn quốc gia trường THCS ... liên quan đến xây dựng chiến lược phát triển trường THCS đạt chuẩn quốc gia; mô tả, phân tích thực trạng xây dựng chiến lược phát triển trường THCS hướng tới đạt chuẩn quốc gia trường THCS Minh ... THCS hướng tới đạt chuẩn quốc gia Chương 2: Thực trạng xây dựng trường THCS hướng tới đạt chuẩn quốc gia huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS hướng tới...
 • 110
 • 95
 • 0

Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT nguyễn khuyến đến năm 2017

Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS và THPT nguyễn khuyến đến năm 2017
... 20 năm phát triển trường THCS THPT Nguyễn Khuyến, nhận định thành đạt mặt tồn nguyên nhân - Đánh giá ảnh hưởng môi trường đến phát triển trường THCS THPT Nguyễn Khuyến - Xây dựng chiến lược phát ... đề tài Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017 để nghiên cứu Với mong muốn góp phần phát triển nhà trường, có số kiến nghị nhằm phát triển mô hình trường phổ ... đến năm học 2011 - 2012 Chương 3: Xây dựng chiến lược phát triển trường THCS THPT Nguyễn Khuyến đến năm 2017 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN MỘT TỔ CHỨC GIÁO DỤC – PHỔ THÔNG...
 • 87
 • 274
 • 2

Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam

Nghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn LED của công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông tại thị trường Việt Nam
... cán b ang công tác t i Công ty c ph n Bóng èn Phích nư c R ng ông, h c viên m nh d n ch n tài Nghiên c u xây d ng chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED c a Công ty C ph n bóng èn phích nư c ... lu n văn th c sĩ khoa h c Nghiên c u xây d ng chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED c a Công ty C ph n Bóng èn phích nư c R ng ông t i th trư ng Vi t Nam công trình nghiên c u c a riêng Nh ng ... thành chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED cho Công ty C ph n bóng èn phích nư c R ng ông (RALACO) t i th trư ng Vi t Nam Chương 3: Xây d ng chi n lư c phát tri n s n ph m èn LED cho RALACO t...
 • 104
 • 777
 • 12

xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng thủy sản giai đoạn 2010 - 2020

xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng thủy sản giai đoạn 2010 - 2020
... chiến lƣợc phát triển tổ chức Chƣơng II: Phân tích đánh giá thực trạng phát triển trƣờng Cao đẳng Thủy sản Chƣơng III: Xây dựng chiến lƣợc phát triển trƣờng Cao đẳng Thủy sản giai đoạn 201 0- 2020 ... thực trạng trƣờng Cao đẳng thủy sản xây dựng chiến lƣợc phát triển Trƣờng giai đoạn 201 0- 2020 Phạm vi nghiên cứu Về không gian: Phạm vi nghiên cứu đề tài Trƣờng Cao đẳng thủy sản Về thời gian: ... lƣợc phát triển Trƣờng em mạnh dạn lựa chọn đề tài: “ Xây dựng chiến lƣợc phát triển trƣờng Cao đẳng Thủy sản giai đoạn 201 0- 2020 2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Thông qua phân tích nhân tố tác động đến phát...
 • 122
 • 149
 • 0

xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng nghề du lịch - thương mại nghệ an đến năm 2020

xây dựng chiến lược phát triển trường cao đẳng nghề du lịch - thương mại nghệ an đến năm 2020
... tích bối cảnh thực trạng Trường Cao đẳng nghề Du lịch- Thương mại Nghệ An - Chương III: Xây dựng chiến lược phát triển Trường Cao đẳng nghề Du lịch- Thương mại Nghệ An đến năm 2020 + Phần Kết luận ... thể phát triển kinh tế - xã hội Cửa Lò đến năm 2020 2.2 Thực trạng trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ 2.2.1 Khái quát lịch sử hình thành phát triển Trường Cao đẳng nghề Du Lịch - Thương ... báo môi trường bên để xác định hội đe dọa với tầm nhìn 2020 Phân tích đánh giá thực trạng Trường Cao đẳng nghề Du Lịch - Thương mại Nghệ An xây dựng chiến lược phát triển trường đến năm 2020 +...
 • 92
 • 469
 • 3

Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Điện lực đến năm 2020

Xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Điện lực đến năm 2020
... xây dựng vào năm 2006 vấn đề xây dựng chiến lƣợc phát triển trƣờng vô cấp thiết liên quan đến tồn hay phát triển trƣờng, đề án xây dựng chiến lƣợc phát triển thành Trƣờng Cao đẳng Điện lực, đến ... triển Trƣờng Đại học Điện lực Chƣơng 3: Chiến lƣợc phát triển Trƣờng Đại học Điện lực đến năm 2020 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC 1.1 Khái quát chiến lƣợc phát triển tổ chức ... văn xây dựng chiến lƣợc phát triển trƣờng Đại học Điện lực đến năm 2020 Kết cấu luận văn Chƣơng 1: Cơ sở lý luận chiến lƣợc phát triển tổ chức Chƣơng 2: Phân tích thực trạng phát triển Trƣờng Đại...
 • 92
 • 154
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng chiến lược phát triển trường đại họcnghiên cứu và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm đèn led của công ty cổ phần bóng đèn phích nước rạng đông tại thị trường việt namnghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thể dục thể thao nước cộng hàa dân chủ nhân dân làolịch sử phát triển trường trung cấp kinh tế kỹ thuậttrường trung cấp kinh tế công nghệ gia địnhmột số vấn đề về hoạt động đào tạo ở trường trung cấp kinh tế công nghệmục tiêu đào tạo chức năng nhiệm vụ của trường trung cấp kinh tế công nghệchức năng nhiệm vụ của trường trung cấp kinh tế công nghệxây dựng chiến lược phát triển thị trườngxây dựng chiến lược phát triển thị trường thanh toán xuất nhập khẩu phù hợpxây dựng chiến lược phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường phù hợp với khả năng của doanh nghiệpxây dựng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu áo mưaxây dựng chiến lược phát triển thị trường tổng thể đúng đắnxây dựng chiến lược phát triển toàn diện thị trườngsự cần thiết của việc xây dựng chiến lược phát triển thị trườngChuyên đề hydrocacbon không noPhân tích việc đánh giá thực hiện công việc tại ban QLDA công trình điện miền bắcPhân tích tầm quan trọng của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại tổng công ty truyền tải điện quốc gia NPTDynamic analysis and improvement of the sinking performance of the Vietnamese tuna purse seine using numerical methodsLuận bàn về thù lao lao động tại cơ quan tập đoàn điện lực việt namPhân tích thực trạng về hoạt động trả thù lao lao động của trường đại học điện lựcChuyên đề Hydrocacbonno lý thuyết và bài tậpChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về phương thức lãnh đạo của đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHKết luận của ban bí thư về sơ kết việcPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTinh thần dân tộc ở chủ tịch hồ chí minhTư tưởng hồ chí minh về bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau