Giáo án điện tử tuần 10 lớp 5 năm học 2016 2017

giáo án ôn thi vào 10 môn toán năm học 2016 2017

giáo án ôn thi vào 10 môn toán năm học 2016 2017
... x ) = 10 ⇔ 24 − 4x = 10 ⇔ −4x = −14 ⇔ x =  (loại) -Xét 3 ≤ x < : (*)  ⇔ x − + ( − x ) = 10 ⇔ −2x + 18 = 10 ⇔ −2x = −8 ⇔ x =  (t/mãn) -Xét  x ≥ : 17 (*)  ⇔ x − + ( x − ) = 10 ⇔ 4x − 24 = 10 ⇔ 4x ... ;   P = x1.x2 =  ) a a Hoµng Qc Nga 0914780828 21 Gi¸o tr×nh «n thi vµo THPT * Giáo viên cần cho học sinh tự suy luận tìm điều kiện tổng qt, giúp học sinh chủ động giải loại tốn Bài 2:    Giải phương trình (giải và biện luận):   x2 - 2x + k = 0  ( tham số k) ... − = 10 (*) 2x + x − 21 2x + x − Giải a) ( x − 3) + = ( x + 1) − ⇔ 2x − = 2x − ⇔ −5 = −7 (Vơ lý) Vậy phương trình vơ nghệm 7x 20x + 1,5 − 5( x − 9) = ⇔ 21x − 120x + 108 0 = 80x + ⇔ −179x = 107 4...
 • 98
 • 389
 • 2

giáo án điện tử lịch sử lớp 5 tuần 13

giáo án điện tử lịch sử lớp 5 tuần 13
... tháng 06 năm 2014 Lịch sử “Thà hy sinh tất cả, định không chịu nước” Tiết 13: Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2014 Lịch sử: Tiết 13: 1/Vì ta phải kháng chiến toàn quốc? 2/Lời kêu gọi toàn quốc kháng ... ĐẠI HỌC QUẢNG NAM Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thúy Hằng Lớp: CĐTH- K12B g quý thầy cô giáo dự thăm lớp g quý thầy cô giáo dự thăm lớp Thứ hai ngày 16 tháng 06 năm 2014 Lịch sử: Kiểm tra cũ: ... đứng lên kháng chiến Nhân dân ta chuẩn bị kháng chiến lâu dài với niềm tin “kháng chiến định thắng lợi” Thứ bảy ngày 16 tháng 06 năm 2014 Lịch sử: Tiết 13: Cách ứng tháng gọi thành kháng chiến...
 • 28
 • 1,644
 • 0

giao an dien tu mon toan lop 5

giao an dien tu mon toan lop 5
... : 3 15 : 600 = 0 ,52 5 0 ,52 5 x 100 : 100 = 52 ,5 : 100 = 52 ,5% Vậy tỉ số phần trăm số học sinh nữ số học sinh tồn trường 52 ,5% Thơng thường ta viết gọn cách tính sau : 3 15 : 600 = 0 ,52 5 = 52 ,5 % ... BÀI GIẢI Tỉ số phần trăm số học sinh nữ số HS lớp là: 13 : 25 = 0 ,52 0 ,52 = 52 % Đáp số : 52 % TRỊ CHƠI: nhanh Tỉ số phần trăm 40 là: Khoanh vµo c©u tr¶ lêi ®óng A 20 % B % C 0,20 % D 0,2 % 10 Thứ ... 2,8 : 80 = 0,0 35 0,0 35 = 3 ,5% Đáp số : 3 ,5 % Thứ ba ngày 06 tháng 12 năm 2011 TỐN GIẢI TỐN VỀ TỈ SỐ PHẦN TRĂM Luyện tập Bài1: Viết thành tỉ số phần trăm (theo mẫu): Mẫu : 0 ,57 = 57 % Làm việc cá...
 • 14
 • 368
 • 0

Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài “Bảng đơn vị đo thời gian”

Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài “Bảng đơn vị đo thời gian”
... 50 tháng năm rưỡi = 42 tháng ngày = 72 0 ,5 ngày = 12 ngày rưỡi = 84 - Một số HS nêu kết quả, lớp theo dõi nhận xét 1năm rưỡi = 1 ,5 năm  12 tháng = 18 tháng 2 = 60 phút  = 40 phút 3 0 ,5 = 60 ... tài nhận xét - 1HS đọc yêu cầu bài, lớp theo dõi đọc thầm - em lên bảng làm bài, lớp làm vào a) 72 phút = 1,2 270 phút = 4 ,5 b) 30 giây = 0 ,5 phút 1 35 giây = 2, 25 phút - – HS nhận xét bạn làm ... b) Ví dụ đổi đơn vị đo thời gia : - Gọi HS nêu kết quả, nêu rõ cách đổi - Nhận xét chữa Luyện tập: Bài 1(30) - Gọi HS đọc yêu cầu nội dung - Cho HS hoạt...
 • 3
 • 408
 • 2

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất năm học 2016 - 2017 từ lớp 1 đến lớp 5 (Từ tuần 11 đến tuần 18)

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất năm học 2016 - 2017 từ lớp 1 đến lớp 5 (Từ tuần 11 đến tuần 18)
... sau TuÇn 15 : Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 2 016 Chủ đề NHỮNG CON VẬT NGỘ NGHĨNH( tiết 1) I.MỤC TIÊU: Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án thuật Năm học 2 01 6- 2 017 - Nêu nội ... Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án thuật Năm học 2 01 6- 2 017 TuÇn 17 : Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 2 016 Chủ đề BÌNH HOA XINH XẮN( tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Nhận nêu đặc điểm hình dáng, cân đối, ... làm TuÇn 13 : Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Giáo án thuật Năm học 2 01 6- 2 017 Líp 1: Thứ , ngày tháng năm 2 016 Chủ đề ÔNG MẶT TRỜI VUI TÍNH( tiết 1) I.MỤC TIÊU: - Nhận nêu...
 • 65
 • 2,896
 • 59

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2016 - 2017

Giáo án Mĩ thuật Đan Mạch mới nhất từ lớp 1 đến lớp 5 năm học 2016 - 2017
... Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Page 11 Giáo án Thuật Năm học 2 016 - 2 017 Líp 2: Thứ hai, ngày tháng năm 2 016 Chủ đề MÙA HÈ CỦA EM (Tiết 2) I Mục tiêu - Phân tích đánh giá sản phẩm thuật mức ... 12 tháng năm 2 016 Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Page 18 Giáo án Thuật Năm học 2 016 - 2 017 Chủ đề MÙA HÈ CỦA EM ( tiết 3) I.Mục tiêu: - Phân tích đánh giá sản phẩm thuật ... 13 tháng năm 2 016 Chủ đề Hoàng Thị Thu Huyền Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám Page 19 Giáo án Thuật Năm học 2 016 - 2 017 MẶT NẠ CON THÚ (tiết 1) I.Mục tiêu - Nêu tên phân biệt số mặt nạ thú - Tạo...
 • 80
 • 5,616
 • 124

GIÁO ÁN DẠY HSG MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2012 -2013

GIÁO ÁN DẠY HSG MÔN TOÁN LỚP 5 NĂM HỌC 2012 -2013
... ( 55 x 10 = 55 0; 55 0 < 1000) Số số hạng 55 hay : 55 5 + 55 x7 + + + = 9 95; 9 95 < 1000 Vậy có số hạng 55 55 5 + 55 x + = 1000 Vậy phép tính cần tìm là: 55 5 + 55 + 55 + 55 + 55 + 55 + 55 + 55 + 55 ... ,b,c,d (59 - 10 CĐ); 177 (20 - TBDHS lớp 5) TUẦN 15 Hoàng Thị Quý Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn Giáo án dạy hoc sinh giỏi lớp Ngày soạn: 19/12 /2012 Ngày dạy: Thứ bảy ngày 22 tháng12 năm 2012 Toán: ... Trường tiểu học Hồ Chơn Nhơn Giáo án dạy hoc sinh giỏi lớp - Bài nhà: 16 e,h; 18 a,h ; 20 (58 - 10 CĐ) TUẦN 11 Ngày soạn: 20/11 /2012 Ngày dạy: Thứ bảy ngày 24 tháng11 năm 2012 Toán: CÁC BÀI TOÁN VỀ...
 • 54
 • 158
 • 1

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới

Giáo án Luyện từ và câu lớp 5 từ tuần 9 đến hết năm rất chi tiết và theo hướng đổi mới
... biu ý kin cỏ nhõn - Nhn xột, b sung *Đặt câu với từ đồng nghĩa ,1 từ trái * Đặt câu với từ đồng nghĩa ,1 từ trái nghĩa ? nghĩa vo nhỏp hay VBT Bi 2/ 156 (20ph-22ph) KT: - thụng qua on t cụ Chm ... ranh ma, khôn ngoan +Từ đồng nghĩa với từ dâng: tặng, hiến, nộp, cho, biếu + Từ đồng nghĩa với từ êm đềm : êm ả, êm ái, êm dịu, êm ấm - Vì nhà văn lại chọn từ in đậm mà -Từ in đậm dúng nghĩa ... thuc lũng - Kt hp tr li cõu hi v on ó c - Lm vic theo nhúm - Tỡm t v nờu theo mu v danh t, ng t, tớnh t, cỏc thnh ng tc ng theo cỏc ch : Cỏnh chim ho bỡnh, Vit Nam t quc em, Con ngi vi thiờn...
 • 91
 • 8,748
 • 31

Giáo án điện tử tiếng anh lớp 10 unit 13 film and cinema

Giáo án điện tử tiếng anh lớp 10 unit 13 film and cinema
... you go to the cinema? B: I often go to the cinema always often sometime s never go to the cinema read books listen to music go on a picnic watch TV play Friday March 11th, 2011 Unit 13: I WARM-UP: ... the cinema together to see Titanic work and go to the singing visit grandparents take Chinese classes Fri Sat Sun club work (busy) go on a picnic After you listen Work in groups Talk about Lan and ... 21 23 24 25 27 28 32 39 42 49 59 10 13 14 15 16 17 18 26 30 33 34 35 36 37 38 40 43 44 45 46 47 48 50 51 53 54 55 56 57 58 60 11 WHO’S QUICKER? 30 s go to the cinema listen to music watch TV read...
 • 19
 • 501
 • 0

thiết kế giáo án điện tử vật lý lớp 10 cơ bản sử dụng powerpoint và adobe presenter 7

thiết kế giáo án điện tử vật lý lớp 10 cơ bản sử dụng powerpoint và adobe presenter 7
... án điện tử thiết kế giảng điện tử, xây dựng giáo án điện tử hay thiết kế giảng điện tử cách gọi khác cho hoạt động cụ thể để có đƣợc giảng điện tử 1.2 Quy trình thiết kế giáo án điện tử Giáo án ... SP Vật – Công nghệ K 37 Luận văn tốt nghiệp đại học GVHD: Vương Tấn Sĩ CHƢƠNG 4: ỨNG DỤNG THIẾT KẾ MỘT SỐ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN VẬT LÍ LỚP 10 Giáo án điện tử “Lực hƣớng tâm” (SGK Vật 10 bản) ... CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ KHÁI NIỆM VỀ GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ 1.1 Khái niệm giáo án điện tử 1.2 Quy trình thiết kế giáo án điện tử 1.2.1 Xác định mục...
 • 85
 • 115
 • 0

Giáo án điện tử Tập đọc lớp 3: Tiếng ru ( tuần 9) GIẢI NHÌ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ

Giáo án điện tử Tập đọc lớp 3: Tiếng ru ( tuần 9) GIẢI NHÌ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ
... 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Tiếng ru (Trích) Tố Hữu Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Tiếng ru (Trích) Tố Hữu Luyện đọc nhóm đôi Tìm hiểu Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Tiếng ... Tiếng ru (Trích) Tố Hữu Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Tiếng ru (Trích) Tố Hữu Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Tiếng ru (Trích) Tố Hữu Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: ... ®äc Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Thứ tư ngày 12 tháng 10 năm 2016 Tập đọc: Tiếng ru (Trích) Tố Hữu Luyện đọc Luyện đọc Con ong làm mật,...
 • 30
 • 344
 • 1

Giáo án điện tử môn địa lý 5

Giáo án điện tử môn địa lý 5
... dân nước Hoa Kì? châu đất cư Mĩ Nam Trung Mĩ? Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn Thảo luận theo cặp -Dựa vào hình đọc SGK trang ... cực Nam B Bán cầu Nam C Bán cầu Bắc Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu: A Nóng giới B Hàn đới C Nhiệt đới D Khô hạn Châu Nam Cực Nằm vùng: A Vùng cực Bắc B Bán Cầu Bắc C Vùng cực Nam D Bán cầu Nam ... Thứ sáu ngày 21 tháng năm 2011 Địa lí a)Vị trí địa lí, giới hạn b)Đặc điểm tự nhiên b)Đặc điểm tự nhiên Thảo luận nhóm - Đọc SGK trang 126-127 hoàn thành bảng sau: Khí hậu Lục địa Ô-xtrâyli-a...
 • 28
 • 1,595
 • 8

giáo án điện tử thể dục lớp 8

giáo án điện tử thể dục lớp 8
... 1.Hồi Tónh: Các động tác thả lỏng toàn thân  2.Nhận Xét:  3.Bài Tập Về Nhà:  4.Xuống Lớp: Đội hình xuống lớp TRẦN VĂN TUẤN GDTC – CTĐ – K32 ... đệm C: Chạy qua xà D: Tất ý Câu 4: Trong VĐV sau, VĐV có thành tích cao nhất? Mức xà 2,02m 1,98m A: B: C: D: X0 0 X0 X0 XX0 2,04m XX0 X0 XX0 X0 III.Quy Trình Tập Luyệnchuyên : Trên Sân Khởi ... đoạn kỷ thuật nhảy cao kiểu bước qua  - Biết vận dụng luyện tập thi đấu  - Đảm bảo an toàn tránh chấn thương Phương pháp giảng dạy – Thuyết trình: Giảng giải – Trực quan: Thò phạm, cho học...
 • 21
 • 962
 • 5

Giáo án 2 buổi tuần 28 - lớp 5

Giáo án 2 buổi tuần 28 - lớp 5
... tuàn 27 - Một số HS phát biểu ý kiến - Lớp nhận xét - HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm - Những HS phát giấy làm dàn vào giấy - HS lại làm vào nháp BT - HS làm vào giấy lên dán bảng lớp - Lớp nhận ... :Tính thời gian ca- nô; - Bước2:Tính quãng đường canô - HS nêu - HS đọc - km;khác đơn vị đo độ dài vận tốc - Cách 1:Đổi 15km = 150 00m - Cách 2: Tính vận tốc km/phút đổi sang m/phút - HS làm chữa ... xét tiết học - Chuẩn bị tiết sau -Cùng chiều với nhau(đều từ A C ) -HS quan sát sơ đồ -HS đọc ,tự làm Bài giải Báo gấm chạy số ki-lô-mét 25 : 120 x = 4,8 (km) 25 Đáp số: 4,8 (giờ) -Công thức tính...
 • 25
 • 465
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: giáo án diện tử tuần 31 lớp 5giáo án điện tử môn toán lớp 5 tuần 12giáo án điện tử môn toán lớp 5 tuần 8giáo án điện tử môn toán lớp 5 tuần 31giao an dien tu mon toan lop 5 tuan 25giao an dien tu mon toan lop 5 tuan 16giao an dien tu mon toan lop 5 tuan 6giao an dien tu tieng viet lop 5 tuan 15giao an dien tu mon toan lop 5 tuan 4giao an dien tu am nhac lop 5 tuan 25giao an dien tu tap doc lop 5 tuan 25giao an dien tu mon toan lop 5 tuan 5giao an dien tu mon toan lop 5 tuan 35giáo án điện tử môn toán lớp 5 tuần 21giao an dien tu mon toan lop 5 tuan 15Chương trình của thiên chúaNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và Giải tích 11 (lượng giác) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình) trường THPT Đức Hòa – Long AnĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)KIEN THUC LIEN MON: PHÂN LOẠI VÀ TÁI SỬ DỤNG RÁC THẢI TRONG TRƯỜNG THCS CỰ NẪMBai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂNHướng dẫn cài đặt deep freeze standard 8Tác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTTKKT Đề tài lấn át đầu tư của ngành CN so với các ngành khác ở VNTÌM GTLN, GTNN của hàm sốTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121giáo án tháng 9 2017 (1) (2)93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình