Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài “Bảng đơn vị đo thời gian”

3 702 3
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2015, 16:35

BÀI: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN A. Mục tiêu: - Củng cố ôn tập về các số đo thời gian và mối quan hệ giữa chúng. - Rèn luyện kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo thời gian để vận dụng giải toán đúng và nhanh. - Có ý thức học bài và làm bài. B. Đồ dùng dạy học: - Viết sẵn bài tập 2 lên bảng, bảng đơn vị đo thời gian chưa có kết quả. - Vở ghi, sgk. C. Các hoạt động dạy học chủ yếu: Hoạt động dạy Hoạt động học I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét chung về bài kiểm tra của HS tiết trước. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 2. Nội dung: a) Ôn tập về các đơn vị đo thời gian: ? Kể tên các đơn vị đo thời gian mà em đã học? - Gọi HS lên bảng điền kết quả vào bảng đơn vị đo thời gian. - Nhận xét sửa sai. - Nêu một số năm nhuận cho HS biết. - Gọi HS đọc nối tiếp lại bảng đơn vị đo thời gian. ? Những tháng nào có 31 ngày? ? Những tháng nào có 30 ngày? ? Tháng nào có 28 hoặc 29 ngày ? - 4HS nối tiếp nhau nêu. - 1em lên bảng làm bài, lớp làm nháp. 1 thế kỉ = 100 năm. 1 năm = 12 tháng. 1 năm = 365 ngày. 1năm nhuận = 366 ngày. Cứ 4 năm lại có một năm nhuận. 1 tuần = 7 ngày. 1 ngày = 24 giờ. 1 giờ = 60 phút. 1 phút = 60 giây - Một số HS nối tiếp nhau đọc lại bảng đơn vị đo thời gian. - Một, ba, năm, bảy, tám, mười, mười hai. - Tư, sáu, chín, mười một. - Tháng 2 có 28 ngày, năm nhuận có 29 ngày. b) Ví dụ về đổi đơn vị đo thời gia : - Gọi HS nêu kết quả, nêu rõ cách đổi. - Nhận xét chữa bài. 3. Luyện tập: Bài 1(30) - Gọi HS đọc yêu cầu và nội dung bài. - Cho HS hoạt động nhóm. - Yêu cầu HS trình bày kết quả. - Nhận xét sửa sai. Bài 2(131) - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Chia lớp làm 3 dãy tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức (2 dãy tham gia chơi trò chơi và một dãy làm trọng tài). - Phổ biến luật chơi. - Một số HS nêu kết quả, lớp theo dõi nhận xét. 1năm rưỡi = 1,5 năm  12 tháng = 18 tháng 3 2 giờ = 60 phút 3 2  = 40 phút. 0,5 giờ = 60 phút  0,5 = 30 phút 216 phút = 216 : 60 = 3,6 giờ. - 1HS đọc yêu cầu và nội dung của bài. - Thảo luận nhóm đôi. Phát minh Năm Thế kỉ Kính viễn vọng Bút chì Đầu máy xe lửa Xe đạp Ô tô Máy bay Máy tính điện tử Vệ tinh nhân tạo 1671 1794 1804 1869 1886 1903 1946 1957 XVII XVIII XIX XIX XIX XX XX XX - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả, các nhóm khác theo dõi nhận xét. - 1HS nêu yêu cầu của bài. - Nghe – tham gia trò chơi. a) 6 năm = 72 tháng 4 năm 2 tháng = 50 tháng 3 năm rưỡi = 42 tháng 3 ngày = 72 giờ 0,5 ngày = 12 giờ 3 ngày rưỡi = 84 giờ b) 3 giờ = 180 phút 1,5 giờ = 90 phút 4 3 giờ = 45 phút 6 phút = 360 giây 2 1 phút = 30 giây 1giờ = 3600 giây - Yêu cầu nhóm trọnh tài nhận xét. - Nhận xét kết luận lời giải đúng. Bài 3(131) - Gọi HS đọc yêu cầu của bài. - Gọi HS lên bảng làm bài. - Yêu cầu HS dưới lớp nhận xét bài bạn làm trên bảng. - Nhận xét ghi điểm. IV. Củng cố dặn dò: - Nhận mạnh nội dung bài. - Về nhà học bài chuẩn bị bài sau. - Nhận xét tiết học. - Nhóm trọng tài nhận xét. - 1HS đọc yêu cầu của bài, lớp theo dõi đọc thầm. - 2 em lên bảng làm bài, lớp làm bài vào vở. a) 72 phút = 1,2 giờ 270 phút = 4,5 giờ b) 30 giây = 0,5 phút 135 giây = 2,25 phút - 3 – 4 HS nhận xét bài của bạn làm trên bảng. . BÀI: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO THỜI GIAN A. Mục tiêu: - Củng cố ôn tập về các số đo thời gian và mối quan hệ giữa chúng. - Rèn luyện kĩ năng chuyển đổi các đơn vị đo thời gian để vận dụng giải toán đúng. Kiểm tra bài cũ: - Nhận xét chung về bài kiểm tra của HS tiết trước. III. Bài mới: 1. Giới thiệu bài: Trực tiếp. 2. Nội dung: a) Ôn tập về các đơn vị đo thời gian: ? Kể tên các đơn vị đo thời gian. quả vào bảng đơn vị đo thời gian. - Nhận xét sửa sai. - Nêu một số năm nhuận cho HS biết. - Gọi HS đọc nối tiếp lại bảng đơn vị đo thời gian. ? Những tháng nào có 31 ngày? ? Những tháng nào có
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài “Bảng đơn vị đo thời gian”, Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài “Bảng đơn vị đo thời gian”, Giáo án điện tử môn Toán lớp 5 bài “Bảng đơn vị đo thời gian”

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn