Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất trong khẩu phần của thỏ lai (New Zealand X địa phương) nuôi thịt ở đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất trong khẩu phần của thỏ lai (New Zealand X địa phương) nuôi thịt đồng bằng sông Cửu Long

Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất trong khẩu phần của thỏ lai (New Zealand X địa phương) nuôi thịt ở đồng bằng sông Cửu Long
... CHÂU NGHIÊN CỨU X C ĐỊNH MỨC DƢỠNG CHẤT PHÙ HỢP TRONG KHẨU PHẦN CỦA THỎ LAI (NEW ZEALAND X ĐỊA PHƢƠNG) NUÔI THỊT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH : CHĂN NUÔI ... Ảnh hưởng mức độ NDF phần đến khả sử dụng dưỡng chất, tăng trưởng cho thịt thỏ lai Mục đích TN để đánh giá ảnh hưởng mức NDF phần đến suất tăng trưởng thỏ lai ĐBSCL, từ x c định khuyến cáo mức ... cho thỏ lai ĐBSCL (4) Kết kết luận nghiên cứu mức NDF, ME CP hợp lý phần thỏ lai (New Zealand x địa phương) cao khuyến cáo cho thỏ nuôi vùng ôn đới, nhiên lượng ME CP thu nhận ngày thỏ lai nghiên...
 • 162
 • 333
 • 0

Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất phù hợp trong khẩu phần của thỏ lai (new zealand x địa phương) nuôi thịt đồng bằng sông cửu long

Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất phù hợp trong khẩu phần của thỏ lai (new zealand x địa phương) nuôi thịt ở đồng bằng sông cửu long
... chăn nuôi thỏ ĐBSCL có đề xuất thích hợp dinh dưỡng, thức ăn suất nghiên cứu cần thiết (2) X c định mức NDF, ME, CP, lysine methionine + cystine tối ưu phần thỏ lai (New Zealand x địa phương) nuôi ... Ảnh hưởng mức độ NDF phần đến khả sử dụng dưỡng chất, tăng trưởng cho thịt thỏ lai Mục đích TN để đánh giá ảnh hưởng mức NDF phần đến suất tăng trưởng thỏ lai ĐBSCL, từ x c định khuyến cáo mức ... dinh dưỡng suất để có đề xuất đắn, cải thiện suất thúc đẩy chăn nuôi thỏ phát triển bền vững ĐBSCL (2) X c định mức NDF, ME, CP AA tối ưu phần thỏ lai (New Zealand x địa phương) nuôi lấy thịt...
 • 160
 • 204
 • 0

Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất phù hợp trong khẩu phần của thỏ lai (New Zealand x địa phương) nuôi thịt Đồng bằng sông Cửu Long.

Nghiên cứu xác định mức dưỡng chất phù hợp trong khẩu phần của thỏ lai (New Zealand x địa phương) nuôi thịt ở Đồng bằng sông Cửu Long.
... CHÂU NGHIÊN CỨU X C ĐỊNH MỨC DƢỠNG CHẤT PHÙ HỢP TRONG KHẨU PHẦN CỦA THỎ LAI (NEW ZEALAND X ĐỊA PHƢƠNG) NUÔI THỊT ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH : CHĂN NUÔI ... cho thỏ lai ĐBSCL (4) Kết kết luận nghiên cứu mức NDF, ME CP hợp phần thỏ lai (New Zealand x địa phương) cao khuyến cáo cho thỏ nuôi vùng ôn đới, nhiên lượng ME CP thu nhận ngày thỏ lai nghiên ... Ảnh hưởng mức độ NDF phần đến khả sử dụng dưỡng chất, tăng trưởng cho thịt thỏ lai Mục đích TN để đánh giá ảnh hưởng mức NDF phần đến suất tăng trưởng thỏ lai ĐBSCL, từ x c định khuyến cáo mức...
 • 162
 • 231
 • 0

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG THÂN DÂY VÀ LÁ ĐẬU RỒNG HOANG (PSOPHOCARPUS SCANDENS) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA THỎ LAI (NEW ZEALAND x ĐỊA PHƯƠNG)

ẢNH HƯỞNG CỦA BỔ SUNG THÂN DÂY VÀ LÁ ĐẬU RỒNG HOANG (PSOPHOCARPUS SCANDENS) TRONG KHẨU PHẦN ĐẾN KHẢ NĂNG SINH SẢN CỦA THỎ LAI (NEW ZEALAND x ĐỊA PHƯƠNG)
... THU - nh hư ng c a b sung thân dây u r ng hoang Th c s d ng thí nghi m th lai t 5-7 tháng tu i, g m 60 th lai (New Zealand x a phương) th c gi ng th lai (New Zealand x a phương) 8-12 tháng tu ... khác bi t v ch tiêu sinh s n gi a l a c x lý theo phương pháp Paired-t test c a Minitab Release 13.21 K T QU VÀ TH O LU N 44 NGUY N VĂN THU - nh hư ng c a b sung thân dây u r ng hoang Thành ph n ... – Tháng 10 – 2011 Hình u r ng hoang (Psophocarpus scandens) thí nghi m Các ch tiêu theo dõi Lư ng th c ăn dư ng ch t ăn vào: v t ch t khô, ch t h u cơ, (NDF) m thô, x trung tính Thành ph...
 • 10
 • 109
 • 0

Giải pháp phân phối trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển thủy sản quốc tế Đồng Bằng Sông Cửu Long.doc

Giải pháp phân phối trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển thủy sản quốc tế ở Đồng Bằng Sông Cửu Long.doc
... hình hoạt động kinh doanh công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Quốc ... 2.3.3 Giải pháp phân phối hoạt động kinh doanh công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế Trong kinh tế thị trường nay, công ty kinh doanh ngành hàng phục vụ cho thủy sản có xu hướng cung cấp sản ... DOANH CÁ Hình 3: Cơ cấu tổ chức Công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế 2.1.3 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh năm 2009 & 2010 Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc...
 • 39
 • 456
 • 0

Giải pháp phân phối trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển thủy sản quốc tế đồng bằng sông cửu long

Giải pháp phân phối trong hoạt động kinh doanh của công ty TNHH phát triển thủy sản quốc tế ở đồng bằng sông cửu long
... hình hoạt động kinh doanh công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế 2.1.1 Giới thiệu chung công ty TNHH phát triển thủy sản Quốc Tế Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển thủy sản Quốc ... -KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI : GIẢI PHÁP PHÂN PHỐI TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN QUỐC TẾ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG SINH VIÊN ... Giải pháp phân phối hoạt động kinh doanh công ty TNHH phát triển thủy sản quốc tế Đồng Bằng Sông Cửu Long ” đề tài nghiên cứu riêng Những kết số liệu khóa luận thực công ty TNHH phát triển thủy...
 • 45
 • 207
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MÔ HÌNH KI NH TẾ-SI NH HỌC ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ KI NH TẾ-KỸ THUẬT CỦA TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thể mô h nh Để xây dựng mô h nh kinh tế-sinh học trại SXG, đợt sản xuất trại để tạo lên năm sản xuất trại M ục đích cuối việc vận h nh trại SXG thu lợi nhuận cao điều ki n đ nh sở đáp ứng nhu cầu ... mang t nh mùa vụ năm Việc sử dụng bể ương chịu nh hưởng trực tiếp mô h nh sinh học- kỹ thuật nh hưởng trực tiếp tới mô h nh sản xuất h nh kinh tế Mô h nh sản xuất: mô số lượng tôm giống thu ... tốt công tác tập huấn cập nh t giá trị tham số chủ yếu mô h nh Từ khóa: Tôm xanh, trại sản xuất giống, h nh kinh tế-sinh học, Đồng sông Cửu Long GIỚI THIỆU Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện...
 • 14
 • 228
 • 1

Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo đồng bằng sông Cửu Long

Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học và ứng dụng xử lý nước thải sau biogas của trại chăn nuôi heo ở đồng bằng sông Cửu Long
... tài Đa dạng di truyền vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học ứng dụng xử nước thải sau biogas trại chăn nuôi heo đồng sông Cửu Long thực phòng thí nghiệm Vi sinh vật môi trường thuộc Vi n ... chọn vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học Nhận di n vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học dựa vào đặc điểm hình thái, đặc tính sinh lý, sinh hóa Để nhận di n vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh ... suất xử nước thải chăn nuôi heo sau biogas chủng vi khuẩn tổng hợp chất kết tụ sinh học thể tích 100 lít 121 4.9 Hiệu xử nƣớc thải chăn nuôi heo sau biogas vi khuẩn tổng hợp chất...
 • 229
 • 345
 • 0

Nghiên cứu sử dụng lá cây Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào khẩu phần ăn cho lợn rừng lai F1 (♂rừng x ♀địa phương) nuôi tại huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang.

Nghiên cứu sử dụng lá cây Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào khẩu phần ăn cho lợn rừng lai F1 (♂rừng x ♀địa phương) nuôi tại huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang.
... tốt Xuất phát từ tình hình trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu sử dụng Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào phần ăn cho lợn rừng lai F1 ( rừng x ♀địa phương) nuôi huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên ... cứu đề tài: Nghiên cứu sử dụng Chè Đại (trichathera gigantea) bổ sung vào phần ăn cho lợn rừng lai F1 ( rừng x ♀địa phương) nuôi huyện Yên Sơn - tỉnh Tuyên Quang” Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 ... tài - X c định tỷ lệ bổ sung thích hợp Chè Đại phần nuôi lợn rừng lai F1 ( rừng x ♀địa phương) nuôi thịt - Đánh giá mức độ ảnh hưởng việc bổ sung Chè Đại đến khả sinh trưởng lợn rừng lai F1 (♂rừng...
 • 63
 • 180
 • 0

các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đến chất lượng dịch ngoài tín dụng vụ tại ngân hàng tmcp phương nam chi nhánh đồng bằng sông cửu long

các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đến chất lượng dịch ngoài tín dụng vụ tại ngân hàng tmcp phương nam chi nhánh đồng bằng sông cửu long
... cứu: Dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam- chi nhánh Đồng Bằng sông Cửu Long Đối tƣợng vấn: khách hàng có sử dụng dịch vụ tín dụng Ngân hàng TMCP Phƣơng Nam- chi nhánh Đồng Bằng sông Cửu Long ... VÕ THỊ THÚY VY CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG NAM CHI NHÁNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI ... VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ NGOÀI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP PHƢƠNG NAMCHI NHÁNH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 21 4.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân...
 • 75
 • 150
 • 0

sử dụng chỉ thị phân tử xác định và chọn lọc gen kháng bệnh đạo ôn trên các giống lúa địa phương và một số dòng chỉ thị

sử dụng chỉ thị phân tử xác định và chọn lọc gen kháng bệnh đạo ôn trên các giống lúa địa phương và một số dòng chỉ thị
... RFLPthì việc phát gen kháng đạo ôn giống trở lên đơn giản Chính chúng tôI tiến hành đề tài :Sử dụng thị phân tử xác định chọn lọc gen kháng bệnh đạo ôn giống lúa đị phơng số dòng thị 1.2 Mục đích ... khả kháng bệnh đạo ôn giống lúa địa phơng -sử dụng thị phân tử tìm gen kháng bệnh đạo ôn hữu hiệu Pi-ta giống 1.2.2 Yêu cầu -Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học liên quan tới tính kháng đạo ôn giống ... Norin6 kháng đạo ôn cổ bông, Norin8 kháng đạo ôn lá, Norin22 kháng đạo ôn đạo ôn cổ bôngVới mục tiêu tạo giống suất cao, kháng bệnh đạo ôn cần phảI phát hiện, khai thác sử dụng triệt để nguồn gen kháng...
 • 68
 • 218
 • 0

Luận văn thạc sĩ về đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Luận văn thạc sĩ về đổi mới quản lý ngân sách địa phương các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
... c p xó, ph ng, th tr n (g i chung l ngõn sỏch xó) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Ngân sách nh nớc Ngân sách địa phơng Ngân sách huyện Ngân sách x phờng S 1.3: H th ng ngõn sỏch c a Vi t Nam ... thnh ba c p: Ngõn sỏch liờn bang; Ngõn sỏch bang; Ngõn sỏch a phng Ngân sách liên bang Ngân sách nh nớc Ngân sách bang Ngân sách địa phơng S 1.1: H th ng ngõn sỏch c a M ; c; Cana a C ng ho Phỏp ... c khu, khu tr c thu c thnh ph ); xó (xó dõn t c, th tr n) Ngân sách trung ơng Ngân sách tỉnh Khu tự trị, Th nh phố thuộc tỉnh) Ngân sách nh nớc Th nh phố thuộc khu (Châu tự trị) Huyện (huyện...
 • 163
 • 1,022
 • 4

tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long

tác động của biến đổi khí hậu đối với ngành thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long
... đoan,… ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp đến hệ sinh thái vùng ngành thủy sản Ảnh hưởng nhiệt độ biến đổi lượng mưa: Các yếu tố khí hậu tác động cách tổng hợp lên ngành thủy sản Khi khí hậu nóng ... nói riêng khiến cho ngành thủy sản đứng trước nguy phát triển không bền vững ảnh hưởng lợi vốn có khẳng định ngành từ nhiều năm Tác động xấu biến đổi khí hậu( BĐKH) ngành thủy sản ĐBSCL lớn, đòi ... lên, yếu tố biến động nhiệt độ, lượng mưa, nước biển dâng lên tác động mạnh mẽ đến ngành thủy sản mà cụ thể vùng nuôi trồng thủy sản gặp nhiều bất lợi Tác động tăng nhiệt độ thủy sản, tiêu biểu...
 • 16
 • 879
 • 1

BÁO CÁO " MÔ HÌNH KI NH TẾ-SI NH HỌC ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ KI NH TẾ-KỸ THUẬT CỦA TRẠI SẢN XUẤT GIỐNG TÔM CÀNG XANH (MACROBRACHIUM ROSENBERGII) ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG " doc

BÁO CÁO
... t nh mùa vụ năm h nh kinh tế: thể kết mặt kinh tế trại sản xuất giống tôm xanh Chi phí, giá bán PLxuất, thu nh p lợi nhuận trại giống đợt sản xuất năm thể h nh Để xây dựng h nh kinh tế-sinh ... ương chịu nh hưởng trực tiếp h nh sinh học- kỹ thuật nh hưởng trực tiếp tới h nh sản xuất h nh kinh tế h nh sản xuất: số lượng tôm giống thu hoạch (PL5) theo loại tôm mẹ lúc mua ... công tác tập huấn cập nh t giá trị tham số chủ yếu h nh Từ khóa: Tôm xanh, trại sản xuất giống, h nh kinh tế-sinh học, Đồng sông Cửu Long GIỚI THIỆU Đồng sông Cửu Long (ĐBSCL) với diện...
 • 14
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: mô hình rừng tràm trong hệ thống canh tác lâm nông nghiệp bền vững trên đất phèn ở đồng bằng sông cửu longphần ii kỹ thuật canh tác lúa cao sản ngắn ngày ở đồng bằng sông cửu longhiện trạng nuôi bò ở đồng bằng sông cửu longnghiên cứu giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn trong chăn nuôi gà sao giai đoạn sinh trưởng ở đồng bằng sông cửu longxác định lượng đường khử trong sữa bằng phương pháp bertrandnghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung vitamin ade với các mức khác nhau trong khẩu phần đến khả năng sản xuất của gà lương phượng thương phẩm nuôi thịtxác định mục tiêu và trọng sốđộ tiêu hóa các chất dinh dưỡng trong khẩu phần của cá da trơncầu về một số chất dinh dưỡng chính trong khẩu phầnxác định mục tiêu quan trọng hơn vai tròxác định mục từ quan trọng cần lập chỉ mụccác phương pháp cơ bản để xác định ctpt hợp chất hữu cơ phần 1xác định mục tiêu kế hoạch kinh doanh của quán cơm hương quêquản lý môi trường đánh giá vòng đời xác định mục tiêu phạm vi và phân tích kiểm kêcác giải pháp hoàn thiện công tác xác định mục tiêu và các nhiệm vụ của chiếm lược kinh doanhchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại