Nghiên cứu đo biên dạng 3d của chi tiết bằng phương pháp sử dụng ánh sáng cấu trúc

Nghiên cứu đo biên dạng 3D của chi tiết bằng phương pháp sử dụng ánh sáng cấu trúc

Nghiên cứu đo biên dạng 3D của chi tiết bằng phương pháp sử dụng ánh sáng cấu trúc
... bị chi u Mẫu ảnh chi u Chi tiết đo Mặt phẳng tham chi u Hình 1.1 Phương pháp đo biên dạng 3D ánh sáng cấu trúc Nguyên lý đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc đƣợc thể hình 1.1 Thiết bị chi u ... đo dạng ánh sáng cấu trúc đo lƣờng biên dạng 3D 1.2.1 Nguyên lý phƣơng pháp đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc Phƣơng pháp đo biên dạng 3D sử dụng ánh sáng cấu trúc dựa nguyên lý tam giác ... 1.1 Phương pháp đo biên dạng 3D ánh sáng cấu trúc 14 Hình 1.2 Thiết bị đo biên dạng 3D SLS-1 đo tuốc bin động máy bay [18] 15 Hình 1.3 Ứng dụng phương pháp đo sử dụng ánh sáng cấu trúc...
 • 159
 • 240
 • 0

Nghiên cứu độ bền ăn mòn của hợp kim bằng phương pháp phổ tổng điện trở hóa (EIS)

Nghiên cứu độ bền ăn mòn của hợp kim bằng phương pháp phổ tổng điện trở hóa (EIS)
... anot thích hợp số mẫu hợp kim Fe-Si đc nghiên cứu Điều lý thú l từ phép đo phổ tổng trở cho thấy, dự đoán đ$ợc độ hoạt động điện hóa h nh vi thụ động/hoạt động t$ơng đối hợp kim biến tính l m việc ... cho ph$ơng pháp ICCP Trong b i báo n y, trình b y kết nghiên cứu sử dụng ph$ơng pháp phổ tổng trở điện hóa (EIS) kết hợp với khảo sát tổ chức tế vi kính hiển vi kim t$ơng để nghiên cứu ảnh h$ởng ... lý hệ bảo vệ ICCP E l nguồn điện ngo i RS l điện trở môi tr$ờng RA, CA l điện trở v điện dung anot A RC, CC l điện trở v điện dung catot C Theo nguyên lý n y A l điện cực có tính chất không phân...
 • 7
 • 779
 • 5

Nghiên cứu độ bền ăn mòn của hợp kim bằng phương pháp phổ tổng trở điện hóa

Nghiên cứu độ bền ăn mòn của hợp kim bằng phương pháp phổ tổng trở điện hóa
... lạnh máy đá 3.1 Menu chương trình tính: 3.2 Kết tổng hợp: 123 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 3.2 Kết tổng hợp: 3.3 Xuất kết cuối (file.MDI) 124 Đại học Đà ... ảnh minh hoạ cho chương trình trở nên sinh động dễ hình dung cho người sử dụng - Phần thiết kế thiết kế nhiều hơn, không kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy mà tủ đông, băng chuyền IQF… Tiến đến xây ... 3.3 Xuất kết cuối (file.MDI) 124 Đại học Đà Nẵng - 2008 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ Đại học Đà Nẵng - 2008 Kết luận nhận xét 4.1 Ưu điểm: - Chương trình tạo...
 • 5
 • 241
 • 0

Báo cáo nghiên cứu cách thức theo dõi một đối tượng bằng phương pháp sử dụng partcle filter sau đó xây dựng một ứng dụng thực nghiệm

Báo cáo nghiên cứu cách thức theo dõi một đối tượng bằng phương pháp sử dụng partcle filter sau đó xây dựng một ứng dụng thực nghiệm
... luận văn theo vết đối tượng dùng Particle Filter, nghiên cứu cách thức theo dõi đối tượng phương pháp sử dụng Partcle Filter sau xây dựng ứng dụng thực nghiệm Các phương pháp theo vết đối tượng ... matching) Phương pháp sử dụng Particle Filter giới thiệu khóa luận thuộc nhóm phương pháp top-down 2.2 Cách tiếp cận chung toán theo vết đối tượng Đối tượng theo vết chia thành ba nhóm đối tượng ... Minh Phương 38 Chương PHÁT HIỆN ĐỐI TƯỢNG (DETECTOR) Trong chương này, tìm hiểu phương pháp phát đối tượng áp dụng ứng dụng thực nghiệm hai đối tượng khuôn mặt người 3.1 Bài toán phát đối tượng...
 • 71
 • 323
 • 0

Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa phenol bằng phương pháp sử dụng bùn hoạt tính

Nghiên cứu xử lý nước thải có chứa phenol bằng phương pháp sử dụng bùn hoạt tính
... thành bùn hoạt tính sử dụng bùn hoạt tính để xử nớc thải Nhiều phơng pháp tạo bùn hoạt tính trình xử đợc sử dụng, nhng chúng giống Kỹ thuật đợc sử dụng cách rộng rãi để xử nớc thải đô ... phenol bùn hoạt tính nh ta thấy tác dụng bùn hoạt tính xử nớc thải nói trên, ta cần đề cập đến vấn đề làm để xử thật hiệu nớc thải chứa phenol phơng pháp dùng bùn hoạt tính Với việc xử ... phơng pháp xử nớc thải chứa phenol IV.1 Phơng pháp dùng CO2 tới hạn để xử nớc thải chứa phenol IV.1.1 Cơ sở Nớc thải chứa phenol phần lớn đợc thải từ sở sản xuất thép Nồng độ phenol...
 • 28
 • 419
 • 0

Nghiên cứu khả năng đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim bằng phương pháp hấp thu ánh sáng

Nghiên cứu khả năng đo nồng độ oxy trong máu và nhịp tim bằng phương pháp hấp thu ánh sáng
... nhp tim Cụng vic ny thc hin n gin bng cỏch m nhp tim v ly trung bỡnh s ln tim p mt phỳt 1.1.2 o nhp tim bng phng phỏp Oscillometric Thụng thng nhp tim c o cựng vi huyt ỏp ú phng phỏp o nhp tim ... Nghiờn cu kh nng o nng Oxy mỏu v nhp tim bng phng phỏp hp th ỏnh sang O NHIP TIM BNG PHNG HP TH QUANG HC 1.1 Huyt ỏp, nhp tim v cỏc phng phỏp o 1.1.1 Khỏi nim v huyt ỏp v nhp tim áp suất hin th P2 ... v tim mch Khi o huyt ỏp, ch yu ngi ta o hai giỏ tr ny Mt thụng s na cựng thụng s huyt ỏp giỳp cỏc bỏc s chun oỏn tỡnh hỡnh sc kho ca bnh nhõn ú l thụng s nhp tim Nhp tim c xỏc nh l s ln p ca tim...
 • 43
 • 843
 • 8

Đề tài nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí

Đề tài nghiên cứu giảm lực cản nhớt của tàu thủy bằng phương pháp tạo bọt khí
... LỰC CẢN TÀU – MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIẢM LỰC CẢN TÀU Lực cản tàu thủy tính theo lý thuyết Lực cản tàu chuyển động nước tĩnh Lực cản toàn phần tàu Lực cản nhớt tàu Lực cản sóng tàu Lực cản ... Đánh giá hiệu phương pháp tạo bọt khí giảm lực cản nhớt tàu PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đề tài áp dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp lý thuyết , mô số thực nghiệm Đây phương pháp nghiên cứu đại sử dụng ... phương pháp tạo bọt khí nhằm giảm lực cản tàu; Nghiên cứu thực nghiệm giảm lực cản tàu phun khí vào lớp biên đáy mô hình tàu hàng 20.000 DWT; So sánh kết lực cản tàu nghiên cứu theo phương pháp lý...
 • 120
 • 517
 • 2

phát huy tính tích cực của học sinh thcs trong môn lịch sử bằng phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi

phát huy tính tích cực của học sinh thcs trong môn lịch sử bằng phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi
... Trờng THCS Chu Mnh Trinh Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử tợng Lịch sử mà quan trọng hiểu đợc lịch sử tức phải nắm đợc chất kiện Trong phát ... Tuyt Đơn vị : Trờng THCS Chu Mnh Trinh Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử qua hỏi đáp với câu hỏi phát triển t học sinh lớp, kiểm tra ... Trờng THCS Chu Mnh Trinh 12 Phơng pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực học sinh tiết dạy học lịch sử * Loại câu hỏi đối chiếu, so sánh kiện, tợng lịch sử với kiện, tợng lịch sử...
 • 24
 • 71
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng loài của chi aspergillus mich ex fr trên 2 vị thuốc tục đoạn thạch xương bồ đang lưu hành ở các hiệu thuốc đông dược thuộc địa bàn hà nội

Nghiên cứu tính đa dạng loài của chi aspergillus mich ex fr trên 2 vị thuốc tục đoạn thạch xương bồ đang lưu hành ở các hiệu thuốc đông dược thuộc địa bàn hà nội
... Vị thuốc Thạch xương bổ: Tất 10 mẫu vị thuốc Thạch xương bổ nghiên cứu có hàm ẩm dao động từ 6,8- 12, 3%, bị nhiễm nấm mốc, với tổng số chủng phân lập 137, thuộc loài chi Aspergillus bao gồm: Aspergillus ... thuốc đông dược địa bàn Nội, bị nhiêm đa dạng loài nấm bảo quản chi Aspergillus Mich, ex Fr. ; A niger,A flavus,A fumigatus, A tamarii, A clavatus, A ustus vụ A aculeatus Kết cho thấy vị thuốc ... chi m tỷ lệ 15/137 (10,9%); 8/137 (5,8%) 5/137 (3,6%) tong số chủng nấm phân lập Một số ý kiến bàn luận: - Trong 20 mẫu vị thuốc Tục đoạn Thạch xương bồ thu thập để nghiên cứu, đa số mẫu có hàm...
 • 4
 • 95
 • 0

Nghiên cứu trường ứng suất 3d trong chi tiết hàn bằng công nghệ siêu âm

Nghiên cứu trường ứng suất 3d trong chi tiết hàn bằng công nghệ siêu âm
... tài là: Nghiên c u trư ng ng su t 3D chi ti t hàn b ng công ngh siêu âm M c ñích, ñ i tư ng ph m vi nghiên c u c a ñ tài 2.1 M c ñích Nghiên c u ng su t, bi n d ng sau hàn ñ xu t gi i pháp công ... trình hàn V i m c tiêu nghiên c u xác ñ nh ng su t bi n d ng ñã ñ t ñ tài: " Nghiên c u trư ng ng su t 3D chi ti t hàn b ng công ngh siêu âm" - Vi c nghiên c u nh ng v n ñ liên quan ñ n hàn, ng ... lư ng m i hàn chưa ñư c s s n xu t quan tâm ñúng m c, d n ñ n ch t lư ng m i hàn không cao, hi u qu kinh t h n ch ð tài: Nghiên c u trư ng ng su t 3D chi ti t hàn b ng công ngh siêu âm ’ S gi...
 • 112
 • 267
 • 0

nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3-ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn

nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3-ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn
... Bng 2.4 Chiu dy lp m ph thuc vo thi gian m 37 Bng 3.1 H s ma sỏt ca cỏc chi tit ch c m Ni thụng thng 51 Bng 3.2 H s ma sỏt ca cỏc chi tit ó c m t hp composite NiAl2O3 H s ma sỏt ca cỏc chi tit ... ngnh CNCTM *) Phõn loi a) Theo tớnh cht tip xỳc ma sỏt c chia thnh cỏc loi sau: ma sỏt khụ, ma sỏt t (hay ma sỏt nht), ma sỏt na khụ v ma sỏt na t Ma sỏt khụ l trng hp hai b mt tip xỳc trc tip ... vic ca chi tit c m t hp composite Al2O3-Ni - Ch to thit b ma sỏt trt da trờn cỏc c cu nguyờn lý mỏy c bn nh mt phng nghiờng, c cu bn khõu bn l - Thc hin a cỏc chi tit mỏy ó c m Composite Al2O3-Ni...
 • 75
 • 179
 • 0

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3 ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  nghiên cứu khả năng làm việc của chi tiết mạ composite al2o3 ni trong điều kiện ma sát trượt trong môi trường ăn mòn
... gian mạ Hệ số ma sát chi tiết mạ Ni thông thường Hệ số ma sát chi tiết mạ tổ hợp composite NiAl2O3 Hệ số ma sát chi tiết mạ Ni thông thường Bảng 3.4 ngâm dung dịch ăn mòn cao Bảng hệ số ma sát chi ... tài: Nghiên cứu khả làm việc chi tiết mạ Composite Al2O3- Ni điều kiện ma sát trượt môi trường ăn mòn Thành công đề tài góp phần quan trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm khí làm việc môi trường ... Tạo lớp mạ Composite Al2O3- Ni cho chi tiết máy, nghiên cứu khả làm việc chi tiết máy mạ so sánh với chi tiết máy lớp mạ Rút ưu việt lớp mạ Composite Al2O3- Ni Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu lý...
 • 30
 • 102
 • 0

Đề tài Nghiên cứu diễn biến đường bờ cửa Lạch Ghép bằng mô hình đường đơn

Đề tài Nghiên cứu diễn biến đường bờ cửa Lạch Ghép bằng mô hình đường đơn
... vùng bờ biển phía Nam sát cửa sông phía Bắc Kết luận kiến nghị Đề tài nghiên cứu nêu số vấn đề : Giới thiệu ứng dụng hình đường đơn việc diễn biến đường bờ; Diễn biến đường bờ khu vực cửa ... chuyển bùn cát dọc bờ không đổi ta thu kết diễn biến đường bờ 10 năm hình 12 Hình 7: Kết tính toán biểu diễn dạng dọc bờ Hình 8: Kết tính toán biểu diễn mặt 3.2 Diễn biến đường bờ có xét ảnh hưởng ... bồi lấp hình thành doi cát chắn ngang cửa sông phía cửa sông, chiều rộng cửa sông bị thu hẹp hình số liệu tính toán 2.1 Giới thiệu hình hình đường đơn hình đường đồng mức đơn giản...
 • 17
 • 893
 • 0

Nghiên cứu tính toán điện trường của đường dây truyền tải điện sử dụng cột nhiều mạch nhiều cấp điện áp

Nghiên cứu tính toán điện trường của đường dây truyền tải điện sử dụng cột nhiều mạch nhiều cấp điện áp
... điện trường đường dây hỗn hợp mạch 500 - 220kV mơi trường xung quanh dựa vào phần mềm EMTP Khảo sát, kiểm tra ảnh hưởng điện áp mạch gần khác cấp điện áp cột nhiều mạch đường dây truyền tải siêu ... THIẾT ÁP DỤNG TRONG TÍNH TỐN ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG PHẠM VI ĐỀ TÀI Đường dây truyền tải điện khơng (ĐDK) xoay chiều pha đối xứng có tổng véc tơ điện áp dòng điện pha khơng; Đường dây mạch cấp điện ... lên mạch 220kV 108,369kV - Khi vận hành bình thường, dạng sóng độ lớn điện áp đường dây vận hành gần khơng đổi - Điện áp đường dây cấp điện áp 220kV ảnh hưởng đường dây cấp điện áp 500kV trường...
 • 14
 • 531
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tính chất điện hóa của amlodipin besylat bằng phương pháp tổng trởtiêu chuẩn này hướng dẫn xác định cường độ nén của bê tông bằng phương pháp sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng thử bê tông loại bật nẩynghiên cứu đồ họa 2d 3d của hệ điều hành android và viết chương trình minh họatrang thiết bị điện tàu 34000t đi sâu nghiên cứu tính toán công suất trạm phát điện bằng phương pháp bảng tảibáo cáo nghiên cứu quy trình nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pdfnghiên cứu sản xuất nước sắn dây đóng lon bằng phương pháp chiết xuất nguội trong môi trường alcolnghiên cứu xử lý nước thải p amp g bằng phương pháp lọc sinh họcđo vẽ chi tiết bằng phương pháp toàn đạckhảo sát hoạt tính kháng oxy hóa của cao chiết địa y cùng hợp chất hp1 bằng phương pháp sử dụng gốc tự do dpphnâng cao chất lượng môn tiếng anh 6 bằng phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chủ đề tự chọnskkn nâng cao chất lượng môn ngữ văn bằng phương pháp sử dụng bản đồ tư duy trong dạy họcnâng cao chất lượng dạy học môn tiếng anh lớp 6 bằng phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học chủ đề tự chọnhồi phục chi tiết bằng phương pháp đúc kim loại lỏngtẩy gỉ bề mặt chi tiết bằng phương pháp hóa họctẩy gỉ bề mặt chi tiết bằng phương pháp điện hóaĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoại