SKKN sáng kiến kinh ngiệm nâng cao hiệu quả việc thống kê chất lượng giữa học kỳ bằng việc sử dụng công cụ ở phòng giáo dục và đào tạo khánh sơn và các trường tiểu học trực thuộc

SKKN Nâng cao hiệu quả việc thống chất lượng giữa học kỳ bằng việc sử dụng công cụ phòng Giáo dục Đào tạo Khánh Sơn các trường Tiểu học trực thuộc

SKKN Nâng cao hiệu quả việc thống kê chất lượng giữa học kỳ bằng việc sử dụng công cụ ở phòng Giáo dục và Đào tạo Khánh Sơn và các trường Tiểu học trực thuộc
... minh sử dụng công cụ nâng cao hiệu việc thống chất lượng Tiểu học học kỳ Phòng Giáo dục Đào tạo Khánh Sơn trường trực thuộc Giới thiệu Trước việc thống chất lượng Tiểu học tiến hành thủ công: ... chất lượng Tiểu học học kỳ Phòng Giáo dục Đào tạo Khánh Sơn trường trực thuộc không? Giả thuyêt nghiên cứu Có, việc sử dụng công cụ nâng cao hiệu việc thống chất lượng Tiểu học học kỳ Phòng Giáo ... cho việc thống chất lượng giáo dục Tiểu học nhanh chóng, xác thiết kế công cụ để thống chất lượng Tiểu học học kỳ Vấn đề nghiên cứu Việc sử dụng công cụ nâng cao hiệu việc thống chất...
 • 12
 • 164
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG DẠY HỌC

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM PHÁT HUY HIỆU QUẢ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG TRONG DẠY HỌC
... Phát huy hiệu việc sử dụng đồ dùng giảng dạy ( Teaching aid ) Làm để giáo viên giảng dạy cách hiệu quả, học sinh học tiếp thu kiến thức nhanh đạt kết cao Các em nắm Sáng kiến kinh nghiệm Nguyễn ... giảng dạy thích hợp, đồng thời phải tìm tòi thiết kế đợc đồ dùng học tập sinh động để học sinh phát huy, sử dụng cách hiệu Đây đờng dễ ràng nhằm phát triển lực t sáng tạo có hiệu quả, đồng thời ... câu hỏi giúp định cách sử dụng, phơng pháp sử dụng, sử dụng thật hiệu đồ dùng - Việc chọn, sử dụng thiết bị phải thật phù hợp: Đủ to, đủ rõ, đơn giản, dễ hiểu, sử dụng hiệu tránh lãng phí 2/...
 • 17
 • 365
 • 0

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học trong đổi mới PPDH

SKKN Sáng kiến kinh nghiệm Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học trong đổi mới PPDH
... rút học kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu sử dụng phơng tiện dạy học đổi phơng pháp dạy học môn Âm nhạc: Trong dạy học việc giáo viên sử dụng phơng tiện thiết bị dạy học cần thiết, nhng sử dụng ... giảng nhiều mà hiệu học lại cao Đây định hớng đổi mạnh việc sử dụng phơng tiện dạy học phân môn Nắm vững nguyên tắc việc sử dụng phơng tiện dạy học để đạt hiệu cao: Nh biết việc dạy học tách rời ... nghiệm, tìm tòi, học hỏi, mạnh dạn tìm giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng phơng tiện dạy học, đổi phơng pháp dạy học môn Âm nhạc III Giải pháp thực hiện: Sử dụng hiệu trang thiết bị dạy học theo phơng...
 • 12
 • 299
 • 0

skkn sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ mầm non

skkn sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ mầm non
... Trẻ tạo nhiều hội, trải nghiệm, luyện tập, làm quen với ngôn ngữ toán học nhiều hơn, chất lượng trẻ nâng cao rõ rệt Chất lượng hoạt động làm quen với số khái niệm sơ đẳng toán qua khảo sát cuối ... non Trung Tâm Huyện Triệu Phong Sáng kiến kinh nghiệm mang lại kết tương đối tốt, làm thay đổi chất lượng hoạt động làm quen với số khái niệm sơ đẳng toán nhà trường Chất lượng đội ngũ nâng cao, ... Sáng kiến kinh nghiệm vật xung quanh trẻ. Thông qua hoạt động cho trẻ làm quen với toán, giúp trẻ có vốn hiểu biết định tạo cho trẻ tâm vững vàng bước vào lớp Mặt khác, để phù hợp với nhu...
 • 11
 • 227
 • 0

SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM.

SKKN: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM.
... ĐỀ TÀI : NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC BÀI HỌC VỀ TUẦN HOÀN VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI THUỘC PHẦN CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG (SINH HỌC 11 THPT) THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN WWW.PROPROFS.COM ... Điều chứng minh sử dụng công cụ trực tuyến www.ProProfs.com dạy học làm nâng cao kết học tập học tuần hoàn cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất lượng (Sinh học 11 THPT) PHẦN II: GIỚI ... học tuần hoàn cân bắng nội môi thuộc phần chuyển hóa vật chất lượng (Sinh học 11 THPT) nâng cao kết học tập học sinh lớp 11 hay không? Giả thuyết nghiên cứu: Sử dụng công cụ trực tuyến miễn...
 • 17
 • 621
 • 3

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao hiệu quả gỉang dạy yếu tố hình học học học sinh lớp 5 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao hiệu quả gỉang dạy và yếu tố hình học ở học ở học sinh lớp 5 pptx
... khí lớp thoải mái học nhẹ nhàng Thực nâng cao hiệu dạy yếu tố hình học tất khối lớp - Chúng nhận thấy việc nâng cao hiệu dạy yếu tố hình học lớp5 đạt kết phải thực đồng đổi cách dạy tất khối lớp ... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu gỉang dạy yếu tố hình học học sinh lớp a phần mở đầu i Cơ sở lý luận: Như biết tiểu học học phổ cập, tạo tiền để nâng cao dân trí, sở ban đầu quan ... kiến thức kỹ hình học Đảm bảo cân đối tính khoa học vừa sức giảng dạy yếu tố hình học v quy trình tiết dạy yếu tố hình học: Giảng dạy yếu tố hình học đường hình thành phát triển trình độ tư học...
 • 34
 • 1,072
 • 20

Sáng kiến kinh nghiệm NÂNG CAO HỨNG THÚ HIỆU QUẢ HỌC TẬP QUA CÁC TRÒ CHƠI

Sáng kiến kinh nghiệm NÂNG CAO HỨNG THÚ VÀ HIỆU QUẢ HỌC TẬP QUA CÁC TRÒ CHƠI
... áp dụng trò chơi cuối học Khi chơi trò chơi giúp học sinh ôn tập, củng cố nội dung học học sinh có hội luyện tập hỏi đáp Yêu cầu: Giáo viên chuẩn bị khung ô bảng trò chơi cờ carô Điền từ vào ô ... ngôn ngữ nêu vào tiết học Để đánh giá tác dụng cụ thể trò chơi kết học tập học sinh khối 7, áp dụng cho tất lớp dạy Tôi nhận thấy trò chơi tạo cho em cách học bổ ích, vừa chơi lại vừa học không ... cách học bổ ích Có trò chơi thích hợp hiệu bắt đầu học trò chơi 10 đặc biệt áp dụng trò chơi ngôn ngữ vào giảng nhận thấy HS yêu tiết học hơn, không khí lớp sôi HS có hội luyện tập Tiếng Anh nhiều...
 • 12
 • 372
 • 2

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả ứng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ mầm non

sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả ứng công nghệ thông tin vào công tác chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non
... việc nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT vào công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non: Cơ sở lý luận việc ứng dụng CNTT vào đổi công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục trẻ Mầm non Ngày nay, CNTT ứng ... VIII) Công nghệ thông tin chìa khoá để mở cánh cổng vào kinh tế tri thức Trong lĩnh vực Giáo dục, đào tạo việc ứng dụng CNTT góp phần nâng cao chất lượng dạy học cấp, bậc học, có giáo dục Mầm non ... thông sở giáo dục khác học ứng dụng CNTT Giáo dục mầm non nằm hệ thống giáo dục quốc dân, mắt xích việc thực nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực CNTT đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác giáo dục Trong...
 • 26
 • 267
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC BẰNG CÁCH LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP KIẾN THỨC THỰC TIỄN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HỆ THỐNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TỚI HÌNH VẼ TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC TRƯỜNG THPT

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC BẰNG CÁCH    LỒNG GHÉP, TÍCH HỢP KIẾN THỨC THỰC TIỄN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ THỐNG BÀI TẬP LIÊN QUAN TỚI HÌNH VẼ TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC Ở TRƯỜNG THPT
... sử dụng mô hình, hình vẽ, dụng cụ trực quan, … để HS dễ hiểu CHƯƠNG 2: XÂY DỤNG HỆ THỐNG BÀI TẬP THỰC NGHIỆM BẰNG HÌNH VẼ, TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN, TÍCH HỢP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG PHẦN HÓA PHI KIM ... có liên quan đến giáo dục môi trường Qua học học sinh hiểu tầm quan trọng ozon, vừa có ý thức bảo vệ môi trường kích thích tìm hiểu vấn đề II BÀI TẬP HÓA HỌC THỰC NGHIỆM DÙNG HÌNH VẼ Bài tập ... thêm dạng tập thực nghiệm, tình thực tiễn, tích hợp bảo vệ môi trường SGK, SBT - Tăng cường sở vật chất, thiết bị cho trường học, tiến tới đưa dạng tập thực nghiệm có tính chất thực hành vào việc...
 • 33
 • 407
 • 1

Sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả gỉang dạy yếu tố hình học học học sinh lớp 5

Sáng kiến kinh nghiệm  nâng cao hiệu quả gỉang dạy và yếu tố hình học ở học ở học sinh lớp 5
... SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Nâng cao hiệu gỉang dạy yếu tố hình học học sinh lớp a phần mở đầu i Cơ sở lý luận: Như biết tiểu học học phổ cập, tạo tiền để nâng cao dân trí, sở ban đầu quan ... 85% 15% 71% 29% 69% 31% Từ thực trạng trên, đặt cho giáo viên giảng dạy lớp giảng dạy yếu tố hình học để có hiệu cao Vì nhóm mạnh xây dựng chuyên đề: "Nâng cao hiệu giảng dạy yếu tố hình học lớp ... Đối với lớp 2: Chương trình môn Toán lớp gồm chương, dạy 35 tuần Trong Toán yếu tố hình học gồm 14 tiết đựơc rải xen kẽ với việc dạy yếu tố đại số a) Nội dung yếu tố hình học lớp gồm: + Hình chữ...
 • 10
 • 226
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm ""Nâng cao hiệu quả dạy học môn công nghệ bằng phương pháp trực quan""

Sáng kiến kinh nghiệm
... Đối với môn công nghệ, đòi hỏi giáo viên học sinh phải có phơng pháp đặc trng thích hợp phơng pháp ttrục quan * Bài học kinh nghiệm: Để đạt đợc hiệu cao giảng dạy môn công nghệ trờng trung học sở ... luận Năm học 2006 -2007 Sáng kiến kinh nghiệm Trần Công Chiến Trong tình hình ngành giáo dục đổi nội dung hình thức, lẫn phơng pháp, việc nâng cao hiệu giảng dạy môn học trờng trung học sở làm ... đa môn học này, phải làm cho học sinh cảm thấy hứng thú yêu thích môn học, vận dụng kiến thức học vào thực tế sinh động sống Phần Ii: nội dung giải pháp Năm học 2006 -2007 Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 6
 • 1,679
 • 28

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ câu lớp 4 pptx

Tài liệu SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM - Nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 pptx
... mụn luyện từ cõu mở rộng hệ thống hoỏ 10 chủ điểm đú 2.2 Trang bị cỏc kiến thức giảng dạy từ cõu * Tư - Cấu tạo tiờng - Cấu tạo từ + Từ đơn từ phức + Từ ghộp từ lỏy - Từ loại + Danh từ - Danh từlà ... vững giảng dạy phõn mụn II.QUY TRèNH DẠY LUYỆN TỪ VÀ CÂU Dạy lớ thuyết Dạy thức hành KTBC: ( 3-5 ') KTBC( 3-5 ') Bài Bài a GBT: - 2' a GTB ( 1-2 ') b Hỡnh thành KN: 1 0-1 2' b Hướng dẫn thực hành (3 2-3 4' ) ... nõng cao chất lượng dạy học II.BÀI HỌC Qua kết thu sau triển khai chuyờn đề cho thấy chất lượng dạy học biến Trong quỏ trỡnh thực chuyờn đề ''Nõng cao chất lượng giảng dạy phõn mụn Luyện từ cõu lớp...
 • 21
 • 879
 • 5

Sáng kiến kinh nghiệm – Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua việc cải biên, sáng tác một số trò chơi thông qua đời sống hằng ngày đối với trẻ trường Mầm non pps

Sáng kiến kinh nghiệm – Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua việc cải biên, sáng tác một số trò chơi và thông qua đời sống hằng ngày đối với trẻ ở trường Mầm non pps
... NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC THÔNG QUA VIỆC CẢI BIÊN, SÁNG TÁC MỘT SỐ TRÒ CHƠI VÀ THÔNG QUA ĐỜI SỐNG HẰNG NGÀY ĐỐI VỚI TRẺ TRƯỜNG MẦM NON I ĐẶT VẤN ĐỀ : Âm nhạc vận động sáng tạo giáo ... sáng tác số trò chơi thông qua đời sống ngày trẻ trường Mầm non II CƠ SỞ LÍ LUẬN: Âm nhạc vốn gần gũi với trẻ em năm sống, phản ứng vui vẻ trẻ nghe âm nhạc mơ hồ, chí nhiều lẫn lộn âm nhạc với âm ... đồ chơi nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua việc tổ chức hoạt động để phục vụ chuyên môn nên thân đề cập tới vấn đề: Nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc thông qua việc cải biên, sáng...
 • 24
 • 681
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao ý thức phương pháp tự học môn vật lý

Sáng kiến kinh nghiệm: nâng cao ý thức và phương pháp tự học môn vật lý
... lớp theo trình tự góp phần cho học sinh hình thành phương pháp tự học cho thân Bên cạnh đó, trình phân chia công Nâng cao ý thức học tập hình thành phương pháp tự học môn vật cho học sinh THCS ... hình thành phương pháp tự học môn vật cho học sinh THCS TRƯỜNG THPT TẦM VU TỔ VẬT LÝ - MỸ THUẬT - ÂM NHẠC Liên hệ kiến thức môn học với thực tiễn để em thấy ý nghĩa vai trò môn học Các tổ ... Kết học kỳ học sinh lớp 8A3 sau Sau áp dụng đề tài thực tiễn kết học kỳ học sinh lớp 8A3 sau Kết học kỳ học sinh lớp 8A4 sau: 15 Nâng cao ý thức học tập hình thành phương pháp tự học môn vật lý...
 • 17
 • 336
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 7 năm 2014 phòng giáo dục và đào tạo hà đôngsáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả của cán bộ công chứctài liệu sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy phân môn luyện từ và câu ở lớp 4 pptxsang kien kinh nghiem nang cao hieu qua giang day khoa hoc lop 5sang kien kinh nghiem nang cao chat luong hoc tap lop 5 lop chu nhiemsang kien kinh nghiem nang cao chat luong hoc tap cua lop chu nhiemsáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy nghềsáng kiến kinh nghiệm nâng cao năng lực cán bộ công chức cấp xãsáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy môn công nghệ 8sáng kiến kinh nghiệm nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng thông qua dạy học môn công gnhệsáng kien kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 45 tuổibáo cáo sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học môn tập đọc chính tả kết hợp giáo dục kĩ năng sống cho hsthsáng kien kinh nghiem nang cao chát luong mon toan lop4sáng kiến kinh nghiệm nâng cao công tác chuyên môn cho gv mầm nonsáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng bữa ăn tại trường ph thông dtnt liên hiệp tan phú đinh quán cho truong bán trúĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả