tài liệu hóa cacbonhidrat (3)

Tài liệu Hoà trộn 2 bức ảnh thành 1 với Abrosoft FantaMorph 3 pptx

Tài liệu Hoà trộn 2 bức ảnh thành 1 với Abrosoft FantaMorph 3 pptx
... quan trọng nằm ảnh 1, bạn không đặt điểm chọn, chương trình hoà trộn tất điểm ảnh bạn khó nhận hoà trộn Nếu có đặt điểm chọn ảnh 1, chương trình mang vùng điểm chọn hoà trộn vào hình 2, đương nhiên ... bạn xem toàn cảnh bước tạo hiệu ứng chuyển Xuất file ảnh, bạn muốn lấy ảnh đẹp giao hoà ảnh kéo preview đến mức 50% sau kích nút để tạo ảnh Xuất file movie, bước chuyển thu vào thành file movie ... vào hình 2, đương nhiên vùng điểm chọn hình mang nét ảnh xuất Kí hiệu - để loại bớt điểm chọn (nên nhớ nhiều điểm chọn chuyển hoá từ ảnh sang ảnh mềm mại chuẩn), kí hiệu mũi tên để chọn di chuyển...
 • 3
 • 171
 • 1

Tài liệu Hóa silicat: Chương 3 (Phần II) docx

Tài liệu Hóa silicat: Chương 3 (Phần II) docx
... CA-C2S-C5A3, CA-C2S-C5A3 Điểm 9: bao trường kết tinh C2S-C5A3-C3A, C2S-C5A3-C3A Điểm 10: bao trường kết tinh C2S-C3A-C3S, C2S-C3A-C3S Điểm 11: bao trường kết tinh CaO-C3A-C3S, CaO-C3A-C3S Điểm ... có: K1 = 0,9 x 0,7 = 0, 63 K2 = 1,5 x 0,9 = 1 ,35 Al2O3 = 43, 3 + 1 ,35 = 44,65% CaO = 1,1 + 0, 63 = 1, 73% SiO2 = 43, 2% Quy 100% ba oxit CaO, SiO2, Al2O3 CaO = 2% SiO2 = 53% Al2O3 = 45% Theo giản đồ ... CaO.Al2O3.2SiO2, 2CaO.Al2O3.SiO2 Những hợp chất kép bền 2CaO.SiO2, CaO.SiO2, 5CaO.3Al2O3, CaO.Al2O3 Những hợp chất kép không bền: 3CaO.SiO2, 3CaO.2SiO2, 3CaO.Al2O3, CaO.Al2O3, CaO.6Al2O3 Trên...
 • 57
 • 579
 • 3

Tài liệu Hóa silicat: Chương 3 (Phần III) docx

Tài liệu Hóa silicat: Chương 3 (Phần III) docx
... 3, 00 6,00 9,00 SiO2 3, 5 1,5 1,1 1,0 0,8 0,4 0 ,3 % phản ứng 96,5 95,2 56,28 65,70 70,00 76,57 88,00 91,40 94,5 94,5 94,5 (1 100 y ) y 5,81.10-2 9,00.10-2 10, 93. 10-2 14,71.10-2 25,69.10-2 31 , 23. 10-2 ... biểu diễn Hình 118 Động học phản ứng CaCO3 + MoO3 CaMoO4 + CO2 (theo Jenđec) Hình 119 Động học phản ứng BaCO3 + SiO2 BaSiO3 + CO2 (theo Jenđec) Trên sở số liệu thực nghiệm cho Hammokin Blatkin nghiên ... phản ứng : thời gian phản ứng 205 K (4) Chương 3: Động học phản ứng trạng thái rắn Để chứng minh Jenđec tiến hành nghiên cứu phản ứng BaCO3 + SiO2 CaCO3 + MoO3 Kết cho ta đường biểu diễn (1 100 y...
 • 5
 • 388
 • 1

Tài liệu Triết lý 3 P trong văn hoá kinh doanh docx

Tài liệu Triết lý 3 P trong văn hoá kinh doanh docx
... xuất, kinh doanh mô hình thứ phát triển Chính từ quan niệm làm phát sinh ngành học quản quan hệ khách hàng ngành quản quan hệ nhân Cho nên nói, lịch sử phát triển kinh tế song hành với phát ... lượng sản phẩm mà quan trọng mối quan hệ doanh nghi p khách hàng Chẳng hạn, phận nghiên cứu thị trường công ty, t p đoàn lớn chuyên viên kinh doanh, ti p thị mà có chuyên viên tâm học, xã ... hiểm State Farm doanh số hãng lên tới 21 tỉ Đô la, General Motor Nhìn lại lịch sử kinh tế ta thấy mô hình gắn với chặng đường phát triển kinh tế, thể bước tiến nhận thức văn hoá kinh doanh Mô hình...
 • 2
 • 150
 • 1

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ TRANH TĨNH VẬT ( LỌ VÀ HOA ) doc

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ TRANH TĨNH VẬT ( LỌ VÀ HOA ) doc
... hình, vẽ màu III/ Hoạt động dạy học : Hoạt động 1: Quan sat nhận xét - Tranh vẽ ? ( lọ hoa hoa ) - Tại lọ hoa- hoa lọ hoa tranh tĩnh vật ? ( trãnh vẽ vật dạng tĩnh ) - Em vẽ tranh lọ hoa chưa ... thêm tranh tĩnh vật Vẽ tranh tĩnh vật vẽ màu theo ý thích Hiểu vẻ đẹp tranh tĩnh vật II/Chuẩn bị : sưu tầm tranh tĩnh vật vài tranh khác họa sĩ Mẫu vẽ lọ hoa đơn giản, đẹp Hình gợi ý cách vẽ hình, ... ? ( vẽ lọ hoa ) Hôm em vẽ loh hoa hoa Hoạt động 2: Hướng dẫn cách vẽ Giới thiệu hình ảnh gợi ý cách vẽ tranh -Muốn vẽ lọ hoa ta làm trước ? ( vẽ phác hình vừa với phần giấy qui định , vẽ lọ, ...
 • 4
 • 739
 • 2

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ THEO MẪU LỌ HOA VÀ QUẢ docx

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ THEO MẪU LỌ HOA VÀ QUẢ docx
... động 2: Cách vẽ hình lọ hoa -Giới thiệu cách vẽ qua mẫu ĐDDH: + Phác khung hình lọ, vừa với phần giấy vẽ; +Phác nét tỷ lệ lọ quả; + Vẽ nét chi tiết cho giống mẫu; + Có thể vẽ màu mẫu vẽ đậm nhạt ... Nhận biết hình dáng đặc điểm lọ hoa qu vẽ hình lọ hoa Thấy vẻ đẹp bố cục lọ hoa II/Chuẩn bị :Nhận biết hình dáng , màu sắc khác Tranh mẫu vẽ lọ hoa Tranh hướng dẫn cách vẽ III/ Hoạt động dạy học ... bút chì đen -Giới thiệu với hs vài vẽ lọ hoa hs năm trước để em tự tin Hoạt động 3: Thực hành -Cho vài hs vẽ lên bảng - Hướng dẫn hs tìm tỷ lệ khung hình chung vừa với phần giấy vẽ Gợi ý hs để...
 • 4
 • 1,442
 • 2

Tài liệu Triết lý 3 P trong văn hoá kinh doanh pptx

Tài liệu Triết lý 3 P trong văn hoá kinh doanh pptx
... xuất, kinh doanh mô hình thứ phát triển Chính từ quan niệm làm phát sinh ngành học quản quan hệ khách hàng ngành quản quan hệ nhân Cho nên nói, lịch sử phát triển kinh tế song hành với phát ... lượng sản phẩm mà quan trọng mối quan hệ doanh nghi p khách hàng Chẳng hạn, phận nghiên cứu thị trường công ty, t p đoàn lớn chuyên viên kinh doanh, ti p thị mà có chuyên viên tâm học, xã ... hiểm State Farm doanh số hãng lên tới 21 tỉ Đô la, General Motor Nhìn lại lịch sử kinh tế ta thấy mô hình gắn với chặng đường phát triển kinh tế, thể bước tiến nhận thức văn hoá kinh doanh Mô hình...
 • 2
 • 288
 • 0

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CHỮ NHẬT docx

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ TIẾP HỌA TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO HÌNH CHỮ NHẬT docx
... xong) Bài vẽ họa tiết em vẽ nào? ( Vẽ chưa GV hướng dẫn em bảng vẽ theo mẫu trang trí hình chữ nhật Họa tiết giống phải vẽ vẽ màu Hoạt động 2: Vẽ tiếp họa tiết vẽ màu -Họa tiết hình chữ nhật hình ... Cần vẽ tiếp họa tiết cho hoàn chỉnh + Họa tiết giống cần vẽ vẽ màu Họa tiết vẽ lớp cánh trước màu ,lớp cánh sau màu khác Họa tiết vẽ màu sáng vẽ màu đậm ngược lại -Có thể chuyển màu họa tiết họa ... thêm họa tiết trang trí Vẽ họa tiết vẽ màu hình chữ nhật II/Chuẩn bị : Phóng to hình trang trí chữ nhật hs Sưu tầm số mẫu trang trí hình chữ nhật Một số vẽ hs trang trí hình tròn hình vuông , hình...
 • 4
 • 1,586
 • 0

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ TRANG TRÍ VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO pdf

Tài liệu Mỹ thuật 3 - VẼ TRANG TRÍ VẼ TIẾP HOẠ TIẾT VÀ VẼ MÀU VÀO pdf
... Giáo viên yêu cầu HS vẽ tiếp hoạ tiết vào đường diềm Vẽ hoạ tiết đều, cân đối - Hoạ tiết giống vẽ màu Khi HS thực hành Giáo viên đến bàn để quan sát giúp đỡcác em vẽ tốt Hoạt động 4: Nhận xét ... phác trục để vẽ hoạ tiết đối xứng cho - Phác nét nhẹ trước để tẩy sửa vẽ lại cho hoàn chỉnh -Cho hs xem hình gợi ý cách vẽ - Tiếp tục hướng dẫn vẽ màu vào đường diềm Hoạt động 3: Thực hành ... sinh tìm hiểu cách trang trí đường diềm đơn giản Vẽ tiếp hoạ tiết vẽ màu đường diềm Học sinh thấy đựơc vẻ đẹp đồ vật trang trí đường diềm II/Chuẩn bị : Một vài đồ vật có trang trí đường diềm (...
 • 4
 • 2,841
 • 0

Xem thêm