Quyết định 1980/QĐ-TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1980/QĐ-TTg Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Quyết định 1980/QĐ-TTg Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
... Vương Đình Huệ BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ) I QUY HOẠCH Chỉ tiêu theo ... hình nông thôn kiểu mẫu; đề xuất tiêu chí nâng cao chất lượng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tiêu chí xây dựng mô hình nông thôn kiểu mẫu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, định Điều Quyết ... 20 tháng 02 năm 2013 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Điều Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang Bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân...
 • 13
 • 222
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THEO “BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI” CỦA VĨNH VIỄN, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG doc

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG THEO “BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ XÃ NÔNG THÔN MỚI” CỦA XÃ VĨNH VIỄN, HUYỆN LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG doc
... trình xây dựng nông thôn Vĩnh Viễn ba tỉnh Hậu Giang chọn làm thí điểm thực xây dựng nông thôn theo 13 tiêu chí tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2006-2010 Với tâm nổ lực không ngừng Chính quyền, ... UBND tỉnh Hậu Giang, 2010 Quyết định công nhận Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ đạt chuẩn nông thôn tỉnh Hậu Giang (Số: 1723/QĐ-UBND, ngày 19/8/2010) UBND tỉnh Hậu Giang, 2011 Tài liệu hỏi - đáp: ... dựng nông thôn theo 19 tiêu chí BTCQG nông thôn Trong 13 tiêu chí tỉnh có đến tiêu chí đề cập 19 tiêu chí BTCQG tiêu định mức tỉnh thấp Tuy nhiên, trải qua năm thực xây dựng đạt chuẩn nông thôn...
 • 11
 • 296
 • 0

Đánh giá thực trạng Y tế xã, huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau năm 2012, so với Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế giai đoạn 2011 – 2020

Đánh giá thực trạng Y tế xã, huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau năm 2012, so với Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 – 2020
... lưới y tế sở theo Bộ Tiêu chí Quốc gia Y tế giai đoạn 2011 2020 [10], thực đề tài: Đánh giá thực trạng Y tế xã, huyện Phú Tân tỉnh Mau năm 2012, so với Bộ Tiêu chí Quốc gia Y tế giai đoạn ... tâm Y tế huyện (TTYT) vào cuối năm 2011, nhận th y thực trạng y tế xã, thị trấn đánh giá theo Bộ Tiêu chí Quốc gia (BTCQG) y tế giai đoạn 2011 2020, nhiều tiêu chưa đạt, cần có đánh giá ... giai đoạn 2011 2020 Với mục tiêu nghiên cứu sau: Mục tiêu tổng quát: Nghiên cứu thực trạng Y tế - sau năm thực 10 Chuẩn Quốc gia so với Bộ tiêu chí Quốc gia Y tế giai đoạn 2011 2020 (sau...
 • 29
 • 520
 • 2

Quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại Minh Lập - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 – 2020.

Quy hoạch cơ sở hạ tầng nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại xã Minh Lập - huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 – 2020.
... theo tiêu chí quốc gia nông thôn Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2014 2020 ’’ 1.2 Mục đích đề tài Xây dựng hình mẫu quy hoạch quy hoạch xây dựng nông thôn Minh Lập, huyện ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN THỊ HƯƠNG Tên đề tài: QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNG THÔN MỚI THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ MINH LẬP, HUYỆN ĐỒNG HỶ, ... dựng sở hạ tầng kinh tế - hội xây dựng nông thôn minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Minh Lập, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Thời gian...
 • 81
 • 431
 • 2

Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại Phú Thượng - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020.

Đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng và xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Phú Thượng - huyện Võ Nhai - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020.
... kinh tế - hội theo Bộ tiêu chí Quốc gia NTM - Đánh giá thực trạng hạ tầng sở theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn - Đánh giá chung 3.3.4 Xây dựng phương án quy hoạch sở hạ tầng theo tiêu chí NTM ... nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng sở hạ tầng xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Phú Thượng , huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2020” Với mong ... tài nguyên, tiến hành khóa luận tốt nghiệp: Đánh giá thực trạng sở hạ tầng xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Phú Thượng - huyện Nhai Tỉnh Thái Nguyên giai đoạn...
 • 69
 • 352
 • 0

Quy hoạch cơ sở hạ tầng theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại Hoằng Thái - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2020.

Quy hoạch cơ sở hạ tầng theo Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Hoằng Thái - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2020.
... tài: Quy hoạch sở hạ tầng theo Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2014 - 2020” Với mong muốn có nhìn tổng thể thực trạng phát triển sở hạ tầng ... dựng nông thôn Hoằng Thái - huyện Hoằng Hóa - tỉnh Thanh Hóa - Rút thuận lợi khó khăn địa bàn - Đưa phương án quy hoạch sở hạ tầng theo tiêu chuẩn xây dựng nông thôn Hoằng Thái 1.4 Ý ... 3.1 Phạm vi nghiên cứu Địa bàn Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa 3.2 Đối tượng nghiên cứu - Thực trạng nông thôn Hoằng Thái, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Hệ thống sở hạ tầng, ...
 • 63
 • 283
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG cơ sở hạ TẦNG và xây DỰNG PHƯƠNG án QUY HOẠCH THEO bộ TIÊU CHÍ QUỐC GIA về NÔNG THÔN mới tại THẦN SA , HUYỆN võ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2011 2015

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG cơ sở hạ TẦNG và xây DỰNG PHƯƠNG án QUY HOẠCH THEO bộ TIÊU CHÍ QUỐC GIA về NÔNG THÔN mới tại xã THẦN SA , HUYỆN võ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI đoạn 2011  2015
... đề tài: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ THẦN SA , HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 KHÓA ... nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng sở hạ tầng xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí Quốc gia nông thôn Thần Sa, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 - 2015 Với mong muốn ... 4.3 Thực trạng sở hạ tầng kinh tế - hội Thần Sa -huyện Nhai - tỉnh Thái Nguyên Thần Sa tỉnh Thái Nguyên lựa chọn 35 điểm tỉnh thực mục tiêu Quốc Gia xây dựng nông thôn mới, Đảng b , ...
 • 76
 • 201
 • 0

Thực trạng nông thôn và phương án quy hoạch nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại hồng thái huyện văn lãng tỉnh lạng sơn, giai đoạn 2013 2020

Thực trạng nông thôn và phương án quy hoạch nông thôn mới theo bộ tiêu chí quốc gia tại xã hồng thái  huyện văn lãng  tỉnh lạng sơn, giai đoạn 2013  2020
... cứu Thực trạng nông thôn xây dựng phương án quy hoạch theo Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Hồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành - Địa điểm: Hồng Thái, huyện ... THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - - HOÀNG THỊ QUY Tên đề tài: THỰC TRẠNG NÔNG THÔN VÀ PHƯƠNG ÁN QUY HOẠCH NÔNG THÔN MỚI THEO BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA TẠI XÃ HỒNG THÁI - HUYỆN VĂN ... phư ng án quy hoạch nông thôn theo B ộ tiêu ch í Quốc gia H ồng Thái, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2020 1.2 Mục đích nghiên cứu - Xây dựng Hồng Thái trở thành phát...
 • 68
 • 59
 • 1

đánh giá thực trạng và khả năng thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới tại định an, huyện gõ quao, tỉnh kiên giang

đánh giá thực trạng và khả năng thực hiện các tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới tại xã định an, huyện gõ quao, tỉnh kiên giang
... tài "Đánh giá thực trạng khả thực tiêu chí xây dựng nơng thơn Định An, huyện Quao, tỉnh Kiên Giang " thực với mục tiêu nghiên cứu: - Đánh giá thực trạng kinh tế - hội Định An, huyện ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ TRONG XÂY DỰNG XÃ NƠNG THƠN MỚI TẠI XÃ ĐỊNH AN, HUYỆN GÕ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG ... VÀ TÀI NGUN THIÊN NHIÊN  Xác nhận Cán hƣớng dẫn đề tài: “ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ TRONG XÂY DỰNG XÃ NƠNG THƠN MỚI TẠI XÃ ĐỊNH AN, HUYỆN GÕ QUAO, TỈNH KIÊN GIANG ...
 • 69
 • 174
 • 0

Tài liệu Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua

Tài liệu Quyết định ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua
... thưởng ) * Cho điểm xếp loại lĩnh vực : - Từ 8-10 điểm : Xếp loại Tốt - Từ 6,5-7,9 điểm : Xếp loại Khá - Từ 5,0-6,4 điểm : Xếp loại Trung bình - Dưới 5,0 điểm : Xếp loại Yếu * Xếp loại chung : - Đạt ... thưởng ) * Cho điểm xếp loại lĩnh vực : - Từ 8-10 điểm : Xếp loại Tốt - Từ 6,5-7,9 điểm : Xếp loại Khá - Từ 5,0-6,4 điểm : Xếp loại Trung bình - Dưới 5,0 điểm : Xếp loại Yếu * Xếp loại chung : - Đạt ... thưởng ) * Cho điểm xếp loại lĩnh vực : - Từ 8-10 điểm : Xếp loại Tốt - Từ 6,5-7,9 điểm : Xếp loại Khá - Từ 5,0-6,4 điểm : Xếp loại Trung bình - Dưới 5,0 điểm : Xếp loại Yếu * Xếp loại chung : - Đạt...
 • 8
 • 1,113
 • 1

1605/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015

1605/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2015
... vụ cho hoạt động Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Duy ... nghiệp công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước; 12 o) Xây dựng quy định an toàn, an ninh thông tin hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước; p) Tổ chức bồi dưỡng, ... trình Người ứng đầu quan phải chủ động, có tâm trị cao, theo sát ủng hộ trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quan 8 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước phải theo thứ...
 • 31
 • 446
 • 2

1605/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

1605/QĐ-TTg: QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
... vụ cho hoạt động Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước Duy ... ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước; o) Xây dựng quy định an toàn, an ninh thông tin hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin quan nhà nước; p) Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho giám đốc công ... trình Người ứng đầu quan phải chủ động, có tâm trị cao, theo sát ủng hộ trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quan 4 Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước phải theo thứ...
 • 25
 • 315
 • 0

Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin

Quyết định phê duyệt chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin
... vụ để ứng dụng công nghệ thông tin II Bảo đảm ứng dụng công nghệ thông tin đồng Có hướng dẫn chung quy mô quốc gia việc xây dựng chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan ... a) Căn Chương trình Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 quan mình, xây dựng Kế hoạch dự toán ngân sách ứng dụng công nghệ thông tin hàng năm gửi Bộ Thông tin Truyền thông, ... án ứng dụng công nghệ thông tin theo kế hoạch năm, hàng năm quan có thẩm quyền phê duyệt; d) Áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn ứng dụng công nghệ thông tin quốc gia, báo cáo tình hình thực với Bộ Thông...
 • 31
 • 203
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mớitổng hợp kết quả so sánh hiện trạng xã nhữ khê với bộ tiêu chí quốc gia về ntm3 6 đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia về qui hoạchtổng hợp kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại 3 xã đến hết năm 20133 3 tổng hợp kết quả thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới tại 3 xã đến hết tháng 12 năm 2013tiêu chí đánh giá xây dựng nông thôn mớinhững tiêu chí đánh giá xây dựng nông thôn mớitài liệu quyết định ban hành tiêu chí đánh giá xếp loại thi đuacác tiêu chí chưa đạt chuẩn so với bộ tiêu chí quốc gia3 4 các tiêu chí đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc giabộ tiêu chí quốc giađánh giá tổng hợp theo bộ tiêu chí quốc gia3 7 đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia3 8 đánh giá theo bộ tiêu chí quốc gia3 9 đánh giá theo bộ tiêu chí quốc giaPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả