Tóm tắt lý thuyết, ôn tập, trắc nghiệm Lý 11 cả năm

Tóm tắt thuyết, ôn tập, trắc nghiệm 11 cả năm

Tóm tắt lý thuyết, ôn tập, trắc nghiệm Lý 11 cả năm
... 11 Phát biểu sau khơng đúng? A Hiện tượng cảm ứng điện từ mạch điện biến đổi dòng điện mạch gây gọi tượng tự cảm B Suất điện động sinh tượng tự cảm gọi suất điện động tự cảm C Hiện tượng tự cảm ... điểm) I Trắc nghiệm (3 điểm) II Tự luận (5 điểm) PHẦN RIÊNG (2 điểm) Bài tốn tự luận Học sinh học chương trình làm phần dành cho chương trình B ĐỀ CƯƠNG I TRẮC NGHIỆM Để làm trắc nghiệm đạt kết ... tượng cảm ứng điện từ D Suất điện động cảm ứng suất điện động tự cảm Câu 12 Đơn vị hệ số tự cảm là: A Vơn (V) B Tesla (T) C Vêbe (Wb) D Henri (H) Câu 13 Biểu thức tính suất điện động tự cảm là:...
 • 65
 • 220
 • 0

TỔNG HỢP TOÀN BỘ LÍ THUYẾT + BÀI TẬP + TRẮC NGHIỆM LỚP 11

TỔNG HỢP TOÀN BỘ LÍ THUYẾT + BÀI TẬP + TRẮC NGHIỆM LỚP 11
... cách ghép : Ghép nối tiếp : 1 1 = + + + , ( C < Ci ) , Q1= Q2 = …= Qn = Qb , U1+U 2+ +Un = U C C C2 Cn Ghép song song : C = C1+C 2+ + Cn , ( C > Ci ) , Q1+Q 2+ +Qn = Q , U1= U2 =…= Un = U * Lưu ... = A ξ Rn + r Pdm - Đèn sáng bình thường : Utt = Uđm hay Itt = Iđm = U dm - Hiệu suất nguồn điện : H = Ghép nguồn điện thành : ξ b = ξ1 + ξ + + ξ n rb = r1 + r2 + + rn * Trong trường hợp mắc ... trường: Giả sử điểm M có lúc tồn từ điện trường trở lên điện trường tổng hợp điểm M xác định:      E M = E1 + E + E3 + + E n - Xác định Véctơ cường độ điện trường: E1 , E điện tích điểm...
 • 84
 • 512
 • 0

BAI TAP TRAC NGHIEM AV 12 CA NAM

BAI TAP TRAC NGHIEM AV 12 CA NAM
... cleaning 12 Hong Kong acts as a gateway into and out of the People's Republic of China A Where strategically located B It is located strategically C Strategically located D Because located strategically ... Kate /have /car/service / tomorrow A Kate is having her car to service tomorrow B Kate is having her car service tomorrow C Kate is having her car serviced tomorrow D Kate is having her car serving ... A Education and Jobs in the Past and at Present in the United States B The Significant Role of Education in American Citizen's Careers C Academic Knowledge and Practical Skills in American Professions...
 • 63
 • 361
 • 5

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM

ÔN TẬP SINH HỌC LỚP 11 CẢ NĂM
... Thức ăn ống tiêu hoá thú ăn thực vật tiêu hoá cách nào? A Cơ học sinh học B Cơ học hoá học C Hoá học sinh học D Cơ học, hoá học sinh học 46a Chức hoạt động tiêu hóa thể gì? a Biến đổi thức ăn thành ... chất, có loại tập tính: 31 - Tập tính bẩm sinh: loại tập tính sinh có, truyền từ bố mẹ, đặc trưng cho loài - Tập tính học được: loại tập tính hình thành trình sống cá thể, thông qua học tập rút kinh ... hóa tuổi thọ hệ thần kinh Câu 13 Đặc điểm tập tính bẩm sinh tập tính học được? Trả lời: ** Tập tính bẩm sinh thường bền vững, không thay đổi Tập tính học thay đổi, hình thành tùy vào mức độ tiến...
 • 74
 • 178
 • 0

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 11 cả năm

Đề cương ôn tập tiếng anh lớp 11 cả năm
... dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta lưu ý điểm sau: - Khi danh từ mà bổ nghĩa danh từ riêng - Khi danh từ mà bổ nghĩa tính từ sở hữu (my, his, her, their) - Khi danh từ mà bổ nghĩa la danh từ ... từ mệnh đề đổi sang phủ định) Khẳng định (mệnh đề không thay đổi) Ex: If we had more rain, our crops would grow faster Unless - 14 Tiếng Anh 11 (Ngữ pháp ... suggested going for a picnic that weekend 11 Tiếng Anh 11 (Ngữ pháp + Bài tập) ĐỘNG TỪ NGUYÊN MẪU (TO-INFINITIVE) TRONG LỜI NÓI GIÁN TIẾP Khi lời nói gián tiếp lời đề nghị, mệnh lệnh, ý định, lời hứa,...
 • 39
 • 560
 • 4

Tóm tắt lí thuyết-Bài tập tự luận- và trắc nghiệm lớp 12 - tổng hợp

Tóm tắt lí thuyết-Bài tập tự luận- và trắc nghiệm lớp 12 - tổng hợp
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/192/111853//Tomtatlythuyet %20Baitaptuluan-BaitapTN-l12.doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 1,091
 • 14

Ôn thi TNPT thuyết+bài tập trăc nghiệm

Ôn thi TNPT lý thuyết+bài tập trăc nghiệm
... Bài tập tính khối lượng, hiệu suất phản ứng + Làm màu dung dịch brom * Tính oxihóa HOCH2– (CHOH)4–CH=O + H2 → HOCH2– (CHOH)4–CH2OH - Phản ứng lên men: C6H12O6 → 2CO2 + 2C2H5OH 32 VD: Bài tập ... dùng với nước có tác dụng làm chất bẩn bám vật rắn mà khơng gây phản ứng hố học với chất - Lấy từ thi n nhiên: bồ kết, bồ hòn… - Chất giặt rửa tổng hợp : bột giặt, kem giặt… ) - Chất tẩy màu: làm ... 171 gam C 342 gam D 684 gam Câu Dựa vào tính chất sau đây, ta kết luận tinh bột xenlulozơ polime thi n nhiên có cơng thức (C6H10O5)n? A Tinh bột xenlulozơ bị đốt cháy cho tỷ lệ mol nCO2 : nH2O...
 • 337
 • 141
 • 2

Ôn tập trắc nghiệm vật pdf

Ôn tập trắc nghiệm vật lý pdf
... thiết để thực công C Đại lượng đặc trưng cho khả thực công người, máy, công cụ… D Cho biết công thực nhiều hay người, máy, công cụ… Công thức tính công suất là: A Công suất P = A/t B Công suất P ... sinh lực ma sát B Công có sinh công trọng lực C Không có công sinh D Công có sinh lực cản không khí Câu 82: Trong công xưởng công nhân nâng thùng hàng lên độ cao 10m Trong 2h anh công nhân nâng 60 ... lượng: A luôn dương không B luôn dương C luôn khác không D dương, âm không Câu 133: Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất; vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Bỏ qua sức cản không khí Trong...
 • 16
 • 302
 • 0

Ôn thi tốt nghiệp 2010 theo các chương_Lí thuyết+Bài tập trắc nghiệm

Ôn thi tốt nghiệp 2010 theo các chương_Lí thuyết+Bài tập trắc nghiệm
... 5Tài liệu ôn tập TNTHPT CHƯƠNG 3: AMIN - AMINOAXIT - PEPTIT - PROTEIN AMIN - ANILIN Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân ... A quì tím không đổi màu B quì tím hóa xanh 6Tài liệu ôn tập TNTHPT C phenolphtalein hoá xanh D phenolphtalein không đổi màu ... 16Tài liệu ôn tập TNTHPT Câu 27: Cho hỗn hợp A gồm Cu Mg vào dung dịch HCl dư thu 5,6 lít khí (đkc) không màu chất rắn không tan B Dùng dung dịch H2SO4 đặc, nóng...
 • 33
 • 198
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm Chương Dao động cơ Chuyên đề ôn thi ĐH CĐ Vật Thầy Đoàn Văn Lượng

Ôn tập trắc nghiệm Chương Dao động cơ Chuyên đề ôn thi ĐH CĐ Vật Lý Thầy Đoàn Văn Lượng
... gi l A tn s dao ng B chu kỡ dao ng C chu kỡ riờng ca dao ng D tn s riờng ca dao ng TRC NGHIM DAO NG C - VT Lí 12 1.11 Mt vt dao ng iu ho, thi gian phỳt vt thc hin c 30 dao ng Chu kỡ dao ng ca ... kt lun ỳng A Dao ng x1 sm pha hn dao ng x2 l: / B Dao ng x1 sm pha hn dao ng x2 l: / TRC NGHIM DAO NG C - VT Lí 12 32 C Dao ng x1 tr pha hn dao ng x2 l: / D Dao ng x1 tr pha hn dao ng x2 l: ... + Chu k, tn s gúc: T = TRC NGHIM DAO NG C - VT Lí 12 3 .DAO NG TT DN- DAO NG DUY TRè DAO NG CNG BC DAO NG T DO 3.1 .Dao ng tt dn: L dao ng cú biờn gim dn theo thi gian +Nguyờn nhõn : ma sỏt ,...
 • 56
 • 361
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM Môn vật ppt

ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM Môn vật lý ppt
... nói tạo ảnh qua gương cầu lõm A Vật thật cho ảnh thật B Vật thật cho ảnh ảo C Vật thật cho ảnh thật ảnh ảo tuỳ vị trí vật trước gương D Vật thật cho ảnh vô Câu 20 Vật thật qua gương câu lồi cho ... tính chất sau đây: A ảnh ảo chiều vật B ảnh ảo ngược chiều vật C ảnh thật ngược chiều vật D ảnh thật chiều vật Câu 21 Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm Một vật sáng AB đặt thẳng góc với trục ... phổ Câu 28 Tia hồng ngoại có tính chất: A tác dụng sinh B tác dụng nhiệt C i ôn hoá không khí mạnh D khả đâm xuyên mạnh Câu 29.Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Khoảng cách hai khe sáng...
 • 5
 • 169
 • 0

BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT 12 pps

BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps
... Khi treo vật có khối lượng m vào lò xo k1 chu kỳ dao động vật T1 = 0,3s Khi treo vật vào lò xo k2 chu kỳ dao động vật T2 = 0,4s Khi treo vật vào hệ hai lò xo song song chu kỳ dao động vật là: ... tính vật đối trục quay cố định đặc trưng cho: A Mức qn tính vật trục quay B Mức qn tính vật chuyển động quay quanh trục C Sức ì vật chuyển động quay quanh trục D A, B, C sai Câu 43: Một vật dao ... động lượng Câu 41 Vật dao động điều hồ theo phương trình : x = 5cos(10 π t - π )(cm) Thời gian vật qng đường 12, 5cm (kể từ t = 0) là: A s 15 B s 15 C s 30 D s 12 Câu 42 Một vật khối lượng m gắn...
 • 60
 • 200
 • 1

THUYẾT TIẾN HÓA - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12 pot

THUYẾT TIẾN HÓA - Ôn tập trắc nghiệm sinh 12 pot
... K: không liên quan ñ n tác d ng c a ch n l c t nhiên) Ông cho r ng ñây m t nguyên lý b n c a s ti n hoá m c (P: phân t , Q: qu n th ) T, M, K, P L, H , C , Q Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn ... di truy n c a sinh v t D Theo h c thuy t ti n hoá c a ðacuyn ch dư i ñây ch c a Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn – Thư vi n sách tr c n A B C D ðáp Án Câu 12 A B C D ðáp ... tính, không liên quan t i tác ñ ng c a ch n l c t nhiên Hình thành ñ c ñi m thích nghi c a sinh v t qua trình ch n l c bi n d , ñào th i d ng thích nghi Chuyên ð Ôn thi ðH - Sinh H c 12 http://ebook.here.vn...
 • 11
 • 155
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm vật 2 1 pdf

Ôn tập trắc nghiệm vật lý 2 1 pdf
... Bài 3.55 Chọn đáp số Một vật có khối lượng m1 va chạm trực diện với vật m2 = m1 , m1 nằm yên Trước va chạm, vật có vận tốc la v Sau va chạm hoàn toàn không đàn hồi, hai vật chuyển động với vận ... Đất 15 lần đường kính lớn lần.Gia tốc trọng trường bề mặt Thiên Vương tinh gần bằng: A 5m/s2 B 9m/s2 C 36m/s2 D 15 0m/s2 ĐA:câu B Bài 5.5.Trường hợp sau có lượng chất nhiều ? A 5cm3 bạc B 1cm3 ... lớn ? A Bình đựng 4g hiđrô B Bình đựng 22 g khí cacbônic C Bình đựng 7g khí nitơ D Bình đựng 4g khí ôxi ĐA: câu A  Bài 5 .20 .Trong trình thể tích vật không đổi lượng khí thực bốn trình hình vẽ...
 • 5
 • 128
 • 0

Ôn tập trắc nghiệm vật 6 ppsx

Ôn tập trắc nghiệm vật lý 6 ppsx
... lạnh vật rắn khối lượng riêng vật rắn tăng vì: a Khối lượng vật tăng b Thể tích vật tăng c Thể tích vật giảm d Khối lượng vật tăng đồng thời thể tích vật giảm Hiện tượng sau xảy nung nóng vật ... Khối lượng chất lỏng không thay đổi, thể tích giảm d Khối lượng chất không thay đổi, thể tích tăng 16. Hiện tượng sau không xảy làm lạnh chất lỏng? a Khối lượng chất lỏng không đổi b Thể tích chất ... chảy nhiệt độ tăng b Trong thời gian đông đặc nhiệt độ giảm c Chỉ thời gian đông đặc nhiệt độ không thay đổi d Cả thời gian nóng chảy đông đặc nhiệt độ không thay đổi 42.Trong câu sau đây, câu...
 • 9
 • 192
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập trắc nghiệm môn tâm lý học đại cươngôn tập trắc nghiệm địa lýôn tập trắc nghiệm sinhôn tập trắc nghiệm kim loạiôn tập trắc nghiệm hóa hữa cơ 11ôn tập trắc nghiệm môn hóa 12ôn tập trắc nghiệm thi tốt nghiệp môn hóa 12ôn tập trắc nghiệm môn hoas12ôn tập trắc nghiệm hóa 12ôn tập trắc nghiệm về kim loạiôn tập trắc nghiệm hóa lớp 12ôn tập trắc nghiệm toánôn tập trắc nghiệm kế toánôn tập trắc nghiệm bệnh trong cộng đồngôn tập trắc nghiệm y họcPhương pháp phân tích câu tiếng việt theo cấu trúc nghĩa của từTIẾT bài tập CÔNG SUẤTChuyên đề hóa hữu cơ phần andehit xeton của tác giả lưu huỳnh văn longthiết kế bể uasb trong quy trình xử lý nước thải ngành chế biến thủy sảnASIC trên cơ sở thư viện phần tử logic chuẩnKH DDDH 2017 2018 (1)Sưu tầm các bài toán haySƯu tầm một số tài liệuTitu andreescu, zuming feng 102 combinatorial problemsDE THI TOAN TUOI THO 2017ĐỒ ÁN: KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP IIGiáo án tiếng anh lớp 5 mới nhất theo chương trình BGD(file word) đề cương ôn tập và bộ đề thi học kỳ 1 toán 10NHÂN TỐ SINH THÁI NHÂN TỐ SINH THÁIĐề xuất công nghệ xử lí nước thải sản xuất cà phê hòa tanĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươibao cao khao sat nha inbia bds copytieu luan bds2003