BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps

60 312 1
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2014, 14:20

. nng bng th nng: A. 0, 0125 s B.0,025s C.0,05s D.0,075s Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 6 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! Cõu. Cõu 12: Hóy chn phỏt biu ỳng. Trong dao ng iu hũa ca con lc lũ xo thỡ Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 8 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt. ) 2 mv mgl c B. W (1 os ) mgl c Bộ đề ôn tập trắc nghiệm Vật Lý 12 T: 01676154164 Tr-ờng: THPT c Tõn 12 Biên soạn: Phan Hong Dng Chúc các ban ôn tập tốt Và đạt kết quả cao! C. 0 W ( os
- Xem thêm -

Xem thêm: BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps, BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps, BỘ ĐỀ ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 pps

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn